Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Cách tạo một Cảnh tượng Bong bóng Mặt trăng Kỳ dị với Adobe Photoshop

by
Read Time:7 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một cảnh tượng kỳ dị với các bong bóng mặt trăng. Trước tiên, chúng ta sẽ xây dựng bối cảnh nền sử dụng hình ảnh của bầu trời và một công viên. Sau đó, chúng ta sẽ thêm đứa trẻ và pha lẫn nó với nền bằng cách sử dụng adjustment layer, mask, và brush. Sau đó, chúng ta sẽ tạo ra những quả bóng mặt trăng và vẽ các sợi dây nắm của chúng. Cuối cùng, chúng ta sẽ thêm cây và sử dụng một vài adjustment layer để hoàn thành hiệu ứng cuối cùng.

Các tài nguyên kèm theo

Các tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài viết này:

1. Cách xây dựng cảnh nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 2000 x1816 px trong Photoshop với các thiết lập như sau:

new filenew filenew file

Bước 2

Mở ảnh bầu trời. Kéo tấm ảnh này vào trong bản vẽ màu trắng sử dụng công cụ Move Tool (V).

add skyadd skyadd sky

Bước 3

Vào Layer > New Adjustment Layer > Curves và giảm độ sáng vì chúng ta đang xây dựng cảnh đêm.

sky curvessky curvessky curves

Bước 4

Mở hình nền. Đặt tấm hình này ở nửa dưới của bản vẽ và sử dụng công cụ Free Transform Tool (Control-T) để giảm chiều cao của nó. Nhớ chuyển layer này thành một Smart Object.

add backgroundadd backgroundadd background

Bước 5

Vào Edit > Transform > Flip Horizontal để xoay ngang các con đường để phù hợp với phối cảnh của đứa trẻ đang đi (như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo).

background flip horizontalbackground flip horizontalbackground flip horizontal

Bước 6

Nhấp vào biểu tượng thứ hai ở dưới cùng của bảng Layers để thêm một mask (mặt nạ) vào layer này. Sử dụng một brush mịn được bo tròn với màu đen (brush mịn màu đen) để xóa các cây trong nền.

background maskingbackground maskingbackground masking

Bước 7

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và thay đổi Radius thành 8 px.

background gaussian blurbackground gaussian blurbackground gaussian blur

Trong bộ lọc mask này, sử dụng một brush mịn màu đen để xoá hiệu ứng mờ trên các con đường (đặc biệt là ở bên trái) và chỉ để lại hiệu ứng mờ trên nền sau, nền trước, và các góc.

background gaussian blur maskingbackground gaussian blur maskingbackground gaussian blur masking

Bước 8

Hiện có một số chi tiết không mong muốn trên nền và con đường ở bên trái. Tạo một layer mới và thiết lập nó như một Clipping Mask. Chọn công cụ Clone Tool (S) để xoá các chi tiết được xác định.

background cloningbackground cloningbackground cloning
background cloning resultbackground cloning resultbackground cloning result

Bước 9

Thêm một adjustment layer Hue/Saturation và chỉnh giá Saturation xuống -58:

background hue saturationbackground hue saturationbackground hue saturation

Bước 10

Sử dụng adjustment layer Color Balance và thay đổi các thiết lập Midtones:

background color balancebackground color balancebackground color balance

Bước 11

Tạo một adjustment layer Curves và giảm độ sáng. Trên layer mask này, sử dụng một brush mịn màu đen để xóa vùng ở con đường bên trái nơi đứa trẻ và bong bóng lớn sẽ được đặt.

background curves 1background curves 1background curves 1

Bước 12

Sử dụng một layer adjustment Curves khác để tăng độ sáng của vùng ở con đường bên trái. Tô màu trên vùng còn lại để giữ cho chúng cố định cùng độ sáng.

background curves 2background curves 2background curves 2

2. Cách thêm đứa trẻ

Bước 1

Mở tấm hình đứa trẻ. Cắt cậu bé khỏi nền và thêm cậu bé vào đầu con đường bên trái.

add childadd childadd child

Bước 2

Sử dụng adjustment layer Hue/Saturation và thay đổi giá trị Saturation thành -60:

child hue saturationchild hue saturationchild hue saturation

Bước 3

Thêm một adjustment layer Curves để tăng thêm ánh sáng cho đứa trẻ. Chúng ta đang hướng đến việc thêm một quả bóng mặt trăng lớn, điều này sẽ tạo ra ánh sáng từ phía trên và gần đứa trẻ. Trên layer mask này, sử dụng một brush mịn màu đen để giữ cho độ sáng giống nhau ở các khu vực tối.

child curveschild curveschild curves

Bước 4

Tạo một layer mới, thay đổi mode thành Overlay 100%, và tô màu với 50% xám:

DB new layerDB new layerDB new layer

Kích hoạt công cụ Dodge ToolBurn Tool(O) với Midtones Range, Exposure khoảng 30-35% để gia tăng sáng và làm tối hơn vùng tối. Bạn có thể thấy cách mà tôi đã làm nó với mode là Normal và kết quả với mode là Overlay:

DB resultsDB resultsDB results

Bước 5

Đây là lúc để tạo bóng đổ cho đứa trẻ. Tạo một layer mới dưới layer đứa trẻ. Giữ phím Control trong khi nhấn vào hình thu nhỏ của layer đứa trẻ để lấy vùng chọn của cậu bé.

load child selectionload child selectionload child selection

Tô vùng chọn này với màu đen và lật ngang nó. Sử dụng phím tắt Control-T để tạo cho bóng đổ hẹp hơn và ngắn hơn vì nguồn sáng (quả bóng mặt trăng) là ở bên trên và gần đứa trẻ.

add shadowadd shadowadd shadow

Bước 6

Giảm Opacity của layer này xuống 60% và áp dụng một Gaussian Blur với 8 px để làm mịn bóng đổ.

shadow gaussian blurshadow gaussian blurshadow gaussian blur

Bước 7

Tạo một layer mới và sử dụng một brush mịn trung bình màu đen với Opacity khoảng 30% để tăng vùng tối ở dưới đôi chân của đứa trẻ.

paint more shadowpaint more shadowpaint more shadow

3. Cách tạo các quả bóng mặt trăng

Bước 1

Tách mặt trăng khỏi nền tối và đặt nó bên trên đứa trẻ. Sử dụng Control-T với chế độ Warp để chỉnh phía dưới của mặt trăng và làm cho nó trông giống như một quả bóng:

add moon balloonadd moon balloonadd moon balloon

Bước 2

Nhân bản layer này ba lần và giảm kích thước của mặt trăng. Sắp xếp các quả bóng ở hai bên  và ở khu vực trên cùng giữa của cảnh.

add more balloonsadd more balloonsadd more balloons

Bước 3

Áp dụng Inner Glow và Outer Glow vào mỗi layer quả bóng. Chọn màu sáng #fcfcfc (màu mặc định):

balloon inner glowballoon inner glowballoon inner glow
balloon outer glowballoon outer glowballoon outer glow
layer styles resultlayer styles resultlayer styles result

Bước 4

Áp dụng bộ lọc Gaussian Blur với 3 px vào cái ở bên trái, 4 px vào cái ở bên phải, và 5 px vào cái ở trên cùng giữa. Nó giúp thay đổi độ sâu trường ảnh.

bslloons gaussian blurbslloons gaussian blurbslloons gaussian blur

Bước 5

Chọn tất cả các layer quả bóng và nhấn Control-G để tạo một nhóm. Thay đổi chế độ của nhóm này thành Normal 100%. Tạo một lớp mới và sử dụng một brush mịn với màu #b6baae để sơn lên quả bóng lớn để thêm thêm ánh sáng vào nó. Thay đổi chế độ của layer này thành Screen 100%.

more glowmore glowmore glow

Bước 6

Thêm một adjustment layer Curves để làm sáng hơn quả bóng lớn. Sơn lên những quả bóng khác vì vậy chúng không bị ảnh hưởng bởi adjustment layer này.

balloons curvesballoons curvesballoons curves

4. Cách tạo các sợi dây

Bước 1

Tạo một layer mới bên dưới nhóm các quả bóng. Sử dụng công cụ Pen Tool (P) để vẽ một đường ở dưới quả bóng lớn và sau đó tạo nét nó với brush 2 px màu trắng:

make big stringmake big stringmake big string

Bước 2

Nhân bản layer này ba lần. Di chuyển các bản sao xuống dưới những quả bóng khác và nhớ giảm kích thước của chúng. Áp dụng Gaussian Blur với 2 px vào mỗi layer này.

add more stringsadd more stringsadd more strings

5. Cách thêm cây cối

Bước 1

Mở hình cái cây và sử dụng công cụ Move Tool để thêm cái cây vào bên tay phải của quang cảnh.

add treeadd treeadd tree

Bước 2

Áp dụng Gaussian Blur với 12 px vào layer này vì nó ở trong vùng bị mờ.

tree gaussian blurtree gaussian blurtree gaussian blur

Bước 3

Sử dụng một adjustment layer Hue/Saturation và giảm giá trị Saturation thành -58:

tree hue saturationtree hue saturationtree hue saturation

Bước 4

Thêm một adjustment layer Color Balance để thêm một ít màu xanh lá mạ/xanh da trời vào cái cây:

tree color balancetree color balancetree color balance

Bước 5

Tạo một adjustment layer Curves để làm tối cái cây vì nó ở trong góc tối của quang cảnh.

tree curvestree curvestree curves

6. Cách thực hiện các điều chỉnh cuối cùng

Bước 1

Tạo một adjustment layer Gradient Map ở trên cùng của các layer và chọn màu #251706 và #a9f3fa. Giảm Opacity của layer này xuống 50%:

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

Bước 2

Tạo một adjustment layer Photo Filter và chọn màu #7a9dd9:

whole scene photo filter whole scene photo filter whole scene photo filter

Bước 3

Thêm một adjustment layer Curves để làm tối quang cảnh. Trên layer mask này, sử dụng một brush mịn màu đen để phát lộ ánh sáng xung quanh đứa trẻ và các quả bóng và để lại hiệu ứng rõ nét trên các góc.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1
curves 1 maskingcurves 1 maskingcurves 1 masking
curves 1 resultcurves 1 resultcurves 1 result

Bước 4

Sử dụng một adjustment layer Curves khác để tăng độ tương phản của toàn bộ quang cảnh. Sơn lên các chi tiết được chọn của đứa trẻ và các quả bóng để giữ độ sáng của chúng.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Bước 5

Tạo một Fill Layer Solid Color và chọn màu #130000. Thay đổi chế độ của layer này thành Exclusion 100%.

whole scene color fillwhole scene color fillwhole scene color fill

Bước 6

Sử dụng một adjustment layer Vibrance để nâng cao hiệu ứng cuối cùng.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành!

Tôi hy vọng rằng bạn đã thật sự thích thú bài hướng dẫn này của tôi và đã học được một cái gì đó mới mẻ. Đừng ngại chia sẻ các ý tưởng của bạn hoặc đưa ra ý kiến ở trong hộp bên dưới - Tôi muốn thấy chúng. Hãy thưởng thức Photoshopping!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads