1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Tạo một hiệu ứng văn bản chủ đề bóng đá trong Photoshop

by
Read Time:10 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một hiệu ứng văn bản theo chủ đề bóng đá, sử dụng Layer Styles, brushes, một vài textures cơ bản. Hãy bắt đầu nào!

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Tạo Background

Bước 1

Tạo tài liệu mới với kích thước 1000 x 1000 px và thiết lập độ phân giải Resolution 300.

Thiết lập màu Foreground là#d9d9d9 và màu Background là #818181. Chọn công cụ Gradient Tool, chọn Foreground to Background gradient fill, và nhấp vào biểu tượng Radial Gradient.

Sau đó, nhấp vào và kéo một tí xuống dưới góc trên bên phải của tài liệu qua góc dưới bên trái để tạo background gradient, và nhân đôi layer Background.

Bước 2

Nhấp đúp vào layer Copy Background để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay, bằng cách thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply, Opacity là 70%, và sử dụng Pattern White Texture.

Bước 3

Điều này sẽ thêm một texture tinh tế vào background.

2. Tạo và thiết kế văn bản

Bước 1

Sử dụng phông chữ Lobster 1.3. để tạo văn bản. Color là#3f3f3f, và Size là 70 pt

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản và nhấp đúp vào bản sao để áp dụng theo Layer Style dưới đây:

Bước 3: Bevel and Emboss

 • Size: 3 
 • Đánh dấu hộp Anti-aliased

Bước 4: Contour

 • Contour: Half Round 
 • Đánh dấu hộp  Anti-aliased 

Bước 5: Drop Shadow

 • Distance: 
 • Size: 1

Bước 6

Đây sẽ là kiểu văn bản.

3. Chuyển đổi hình dạng và chỉnh sửa các thuộc tính của hình dạng

Bước 1

Chọn layer văn bản gốc, sau đó đi tới Type > Convert to Shape

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Path operations trong thanh Options, sau đó nhấp vào Merge Shape Components. Điều này sẽ đảm bảo ứng dụng Layer Effects tốt hơn.

Bước 3

Chọn công cụ Direct Selection Tool, và trong thanh Options, thiết lập Stroke Color là#e0e1e3, Size là 3, sau đó nhấp vào biểu tượng Set shape stroke type và thay đổi Align sang Outside.

Bước 4

Nhân đôi layer Shape, sau đó kéo bản sao lên trên layer văn bản. Đi tới Layer > Rasterize > Shape, và thay đổi giá trị Fill là 0.

Bước 5

Nhân đôi layer hình dạng gốc một lần nữa, kéo bản sao dưới bản gốc, sau đó thay đổi màu của Fill Stroke #000000.

Bước 6

Đặt lại tên layer sao chép, vào Text Shadow, đi tới Layer > Rasterize > Shape, làm cho layer ẩn đi bằng cách ấn vào biểu tượng con mắt bên cạnh nó.

4. Thiết kế  Outer Stroke Shape Layer

Nhấp đúp vào layer hình dạng gốc (ở trên bên phải của layer Text Shadow) để áp dụng theo Layer Style sau đây:

Bước 1: Bevel and Emboss

 • Size: 
 • Đánh dấu hộp  Anti-aliased
 • Shadow Mode Opacity: 35% 

Bước 2: Contour

 • Đánh dấu hộp Anti-aliased

Bước 3: Drop Shadow

Hiệu ứng Drop Shadow được sử dụng trong trường hợp bạn không muốn thêm cỏ dưới văn bản. Nếu bạn thêm cỏ, bạn có thể chỉ cần bỏ chọn hiệu ứng này để có được kết quả trông thật hơn.

 • Opacity: 35% 

Bước 4

Đây sẽ là kiểu outer stroke của văn bản.

5. Thiết kế layer Leather Texture

Nhấp đúp vào layer rasterized (ở trên đầu layer văn bản) để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 1: Bevel and Emboss

 • Size: 
 • Đánh dấu hộp Anti-aliased 
 • Highlight Mode: Linear Light 
 • Opacity: 100%  
 • Shadow Mode Opacity: 35%

Bước 2: Contour

 • Đánh dấu hộp Anti-aliased.

Bước 3: Texture

 • Pattern: White Texture
 • Scale: 25% 

Bước 4

Đây sẽ là kiểu layer trên cùng và thêm hiệu ứng văn bản giống như da thật.

6. Tạo sân cỏ hình chữ nhật chính

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool, và tạo hình chữ nhật trắng đằng sau văn bản (bên dưới layer Text Shadow).

Bước 2

Chọn công cụ Direct Selection Tool, sau đó nhấp chuột và kéo để chọn hai góc trên của hình chữ nhật.

Bước 3

Chuyển đến Edit > Transform Points > Scale, bấm và giữ phím Alt/Option, sau đó kéo một trong các mặt trong hình chữ nhật. Phím Alt/Option sẽ kéo mặt khác như vây.

Bạn sẽ cần phải kéo những điểm cho đến chúng ở sau văn bản, tạo ra một ảo ảnh một hiệu ứng 3D/phối cảnh xa gần. Một khi bạn đã hoàn tất, nhấn phím Enter/Return để chấp nhận các thay đổi.

7. Thêm Texture cỏ

Bước 1

Đặt ảnh Grass0138_20_M trên đầu layer hình chữ nhật, sau đó đi đến Edit > Transform > Perspective, nhấp chuột và kéo vào góc phía trên để di chuyển chúng vào trong, sau đó nhấn Enter/Return để chấp nhận các thay đổi.

Bước 2

Nhấp chuột phải vào layer grass texture và chọn Create Clipping Mask. Bạn có thể sử dụng công cụ Move Tool để di chuyển texture bên trong hình chữ nhật cho đến khi bạn hài lòng.

Bước 3

Chọn công cụ Brush Tool, mở bảng Brush (Window > Brush), chọn đầu cọ Dune Grass và chỉnh sửa cài đặt Settings như hiển thị bên dưới.

Một khi bạn hoàn tất thay cài đặt, bấm vào biểu tượng Create new brush dưới bảng Brush và đặt tên. Điều này sẽ thêm nó vào cài đặt trước, do đó bạn có thể sử dụng sau này trong các hướng dẫn dễ dàng.

Brush Tip Shape 
Shape Dynamics
Scattering
Color Dynamics
Transfer

8. Tạo Stroke cạnh sân cỏ

Bước 1

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool để chọn các điểm neo của sân cỏ hình chữ nhật, sau đó đi tới Edit > Copy.

Bước 2

Tạo new layer trên đầu trang của layer grass texture và đặt tên là Grass Stroke, sau đó đi đến Edit > Paste. Điều này sẽ dán work path vào tài liệu.

Bước 3

Chọn công cụ Brush Tool một lần nữa, sau đó thiết lập màu Foreground là#232d05 và màu Background #7b892a. Nhấn phím Enter/Return 3 lần để tạo stroke cho path với grass brush, sau đó chọn công cụ Direct Selection Tool và nhấn Enter/Return thêm một lần để thoát khỏi path.

Bước 4

Command/Ctrl-click vào thumbnail của layer hình chữ nhật để tạo một lựa chọn.

Bước 5

Đi tới Select > Modify > Contract, và gõ vào 2. Điều này rút gọn lựa chọn bên trong là 2 px.

Bước 6

Đi tới Select > Redefine Edge, đánh dấu hộp Smart Radius và thay đổi giá trị Radius là 3.

Bước 7

Nhấn phím Delete để bỏ chọn, sau đó đi đến Select > Deselect. Điều này sẽ giúp pha trộn stroke với texture của cỏ tốt hơn một chút.

Bước 8

Chọn công cụ Dodge Tool, và trong thanh Options, chọn đầu cọ mềm 65 px, thiết lập Range là Midtones và Strength là 50%.

Sau đó, bắt đầu làm sáng stroke, chỗ tiếp giáp với ánh sáng của vùng texture gốc. Một lần nữa, điều này sẽ giúp pha trộn cả hai phần thêm hòa hợp hơn.

9. Thêm cát bên dưới cỏ

Bước 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool tạo một hình chữ nhật nhỏ dưới cỏ, sau đó, theo các bước tương tự như phần trước, chọn hai góc thấp để biến chuyển đổi chúng bên trong.

Bước 2

Đặt ảnh SoilCliff0027_1_S trên đầu hình chữ nhật nhỏ, đảm bảo hiển thị cỏ ở phía trên.

Bước 3

Command/Ctrl-click vào thumbnail của layer hình chữ nhật nhỏ để tạo lựa chọn, sau đó nhấn Command/Ctrl-J để nhân đôi thành một layer mới. Xóa layer texture gốc SoilCliff0027_1_S.

Bước 4

Sao chép và dán work path của bản sao hình chữ nhật nhỏ vào layer copy SoilCliff0027_1_S, thiết lập màu Foreground #6a492b và màu Background  #4e3119, sau đó tạo stroke cho đường path 2-3 lần với cùng cọ grass brush. Đừng quên thoát khỏi đường path sau đó.

Bước 5

Đặt ảnh SoilSand0046_1_S trên layer copy SoilCliff0027_1_S, và đi tới Edit > Transform > Perspective để di chuyển góc dưới phía trong.

Bước 6

Nhấp chuột phải vào layer dirt và chọn Create Clipping Mask, sau đó thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply.

Bước 7

Nhấp đúp chuột vào layer dirt đã cắt để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay, bằng cách thay đổi chế độ Blend Mode sang Soft Light, và sử dụng gradient White to Black.

Bước 8

Mở Layer Style, nhấp và kéo gradient trong tài liệu để di chuyển nó xung quanh, để nó sẫm màu hơn ở phía trên và sáng hơn ở phía dưới.

Bước 9

Đây là phần cát bên dưới nền cỏ.

10. Thêm bóng và rải rác cát cho đều

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool và chọn đầu cọ mềm tròn 150 px, thiết lập màu Foreground #a1a1a, ẩn layer hình chữ nhật nhỏ, tạo một layer mới ở trên, đặt tên là Shadow, và thay đổi chế độ Blend Mode sang Linear Light.

Đặt đầu cọ trên góc trái của hình chữ nhật, để phần cát nằm ở giữa, nhấp chuột, nhấn và giữ phím Shift, sau đó kéo vào góc bên phải phía trước để tạo bóng.

Bước 2

Chọn công cụ Eraser Tool, và sử dụng đầu cọ mềm tròn để xóa bất kỳ bóng phụ xung quanh các cạnh.

Bước 3

Chọn công cụ Brush Tool lần nữa, chọn đầu cọ Chalk 11 Pixels và chỉnh cài đặt Settings như bên dưới:

Brush Tip Shape
Shape Dynamics
Scattering
Color Dynamics

Bước 4

Thiết lập màu Foreground #6a492b và màu Background #4e3119, tạo một layer mới bên dưới layer Shadow, gọi nó là Scatter, sau đó sơn dọc bóng để thêm một ít đất cát.

11. Thêm cỏ ở phía trước của văn bản; chỉnh sửa bóng

Bước 1

Chọn công cụ Stamp Tool, chọn layer grass texture, bấm và giữ phím Alt/Option, sau đó nhấp vào chỗ ký tự cuối cùng tiếp giáp với cỏ.

Bước 2

Tạo một layer mới trên đầu tất cả các layer, đặt tên là Grass, chọn công cụ Stamp Tool, chọn đầu cọ grass brush lần nữa, và bắt đầu vẽ một số cỏ ở phía dưới của văn bản.

Bước 3

Chọn Layer Text Shadow và làm cho hiển thị bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh, sau đó đi đến Edit > Transform > Perspective để di chuyển các góc trong phía trên.

Bước 4

Đi tới Edit > Transform > Distort, sau đó nhấp chuột và kéo xuống để đặt bóng trên cỏ. Bạn có thể di chuyển các góc nếu cần thiết, và khi bạn hài lòng, nhấn phím Enter/Return để chấp nhận các thay đổi.

Bước 5

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply của layer Text Shadow và giảm Opacity xuống 50%.

Bước 6

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur và thay đổi Radius là 5.

12. Tạo chi tiết ở giữa

Bước 1

Command/Ctrl-click vào thumbnail của layer hình chữ nhật lớn để tạo ra một sự lựa chọn, tạo một layer mới bên dưới layer Text Shadow, đặt tên là Center, thay đổi chế độ Blend Mode sang Linear Light,  và thiết lập màu Foreground #a1a1a1.

Bước 2

Chọn công cụ Brush Tool, chọn cọ mềm 35 px, và thiết lập Hardness là 90%. Nhấp vào giữa ở trên hình chữ nhật, nhấn và giữ phím Shift, sau đó kéo xuống dưới.

Bước 3

Thay đổi Brush Size là 200 px, và Roundness là 50%, thêm hình elip ở giữa hình chữ nhật.

Bước 4

Chọn công cụ Eraser Tool, sử dụng đầu cọ mềm tròn, thiết lập Size là 150 px, Hardness là 90%, và Roundness là 50%,

Bước 5

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer dưới bảng Layers và chọn Gradient Map.

Bước 6

Đặt adjustment layer trên đầu tất cả các layer, thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply, và Opacity 3. Đối với Gradient, sử dụng màu #2c1f12 bên trái và #deaf41 ở bên phải. Điều này sẽ làm cho màu sắc tinh tế ở kết quả cuối cùng.

Bước 7

Đừng quên loại bỏ hiệu ứng Drop Shadow (Bước 4.3) của outer stroke.

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi chỉ cho bạn cách tạo ra một hiệu ứng văn bản theo chủ đề bóng đá bằng cách sử dụng hiệu ứng layer style, thêm trường cỏ và cuối cùng, thêm một ít chỉnh sửa để hoàn tất. Tôi hy vọng rằng bạn đã học được một vài điều từ hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật mà tôi đã hướng dẫn để áp dụng vào công việc của bạn.

Đừng ngần ngại hãy để lại bình luận, đề nghị và kết quả bên dưới.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads