7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Tạo một hiệu ứng chữ Retro trong Adobe Photoshop

Read Time: 6 mins
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
Quick Tip: How to Create a Memphis Style Text Effect in Adobe InDesign
Create a 3D Retro Text Effect Using Layer Styles in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Phiên bản gần đây nhất của Photoshop cập nhật những tính năng mới trên layer style đẹp tuyệt vời, như nhiều layer style minh họa và stroke overprint. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng những tính năng để tạo ra một layer duy nhất, hiệu ứng chữ Retro. Hãy bắt đầu nào!

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Tạo Background

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 950 x 950 px và nhân đôi Background hai lần. Thay đổi giá trị Fill thành 0 của layer second copy.

Duplicate the Background LayerDuplicate the Background LayerDuplicate the Background Layer

Bước 2

Nhấp đúp chuột vào layer Background copy để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay với các cài đặt sau:

 • Style: Radial 
 • Scale: 150% 
 • Nhấp vào hộp Gradient để tạo ra độ dốc bằng cách sử dụng màu #ede6cf bên trái và #e1c194 ở bên phải.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Điều này sẽ áp dụng gradient fill chính.

Gradient FillGradient FillGradient Fill

Bước 3

Nhấp đúp vào layer Background copy 2 để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Soft Light 
 • Pattern: Sawtooth 
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Điều này sẽ thêm họa tiết chevron vào gradient.

Background PatternBackground PatternBackground Pattern

2. Tạo văn bản

Bước 1

Tạo văn bản sử dụng phông chữ Intro Inline Regular, Size 200 pt và màu bất kỳ bạn thích, vì chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng Color Overlay sau này.

Nếu bạn thêm nhiều hơn một dòng văn bản, hãy mở bảng Character (Window > Character), và thay đổi giá trị Leading 190 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 2

Để tạo khoảng trống đều nhau giữa các ký tự, bạn cần đặt con trỏ giữa mỗi ký tự mà bạn muốn điều chỉnh và nhập giá trị Tracking phù hợp.

Các giá trị được sử dụng ở đây là:

 • W/OO/N-50 
 • D/EE/R100 
 • F/UU/L150 
Adjust the Tracking ValuesAdjust the Tracking ValuesAdjust the Tracking Values

3. Thêm Stroke và sử dụng Stroke Overprint

Nhấp đúp vào layer text để áp dụng theo layer style sau:

Bước 1

Thêm Stroke với những cài đặt:

 • Size: 
 • Position: Inside 
 • Opacity: 48%
 • Color: #fffaf3
 • Đánh dấu hộp Overprint 
Stroke OverprintStroke OverprintStroke Overprint

Bước 2

Tùy chọn Overprint là một cải tiến mới trên hiệu ứng Stroke.

Những gì nó thực hiện là cho phép fill của inner stroke hơi mờ (với giá trị Opacity ít hơn 100%) để pha trộn màu sắc của hình dạng hoặc văn bản được áp dụng.

Stroke with OverprintStroke with OverprintStroke with Overprint

Bước 3

Khi tùy chọn Overprint bị hủy đánh dấu, hình dạng hoặc text fill sẽ hoàn toàn bị knock-out, và đằng sau background stroke hơi mờ sẽ được hiển thị thay thế.

Stroke without OverprintStroke without OverprintStroke without Overprint

4. Thêm nhiều Layer hiệu ứng minh họa

Bước 1

Một vài hiệu ứng có biểu tượng dấu + bên phải (Stroke, hiệu ứng Inner Shadow, Color Overlay, Gradient Overlay và Drop Shadow).

Khi bạn bấm vào biểu tượng dấu +, bạn có thể thêm tối đa 10 trường hợp trên mỗi layer của hiệu ứng bên cạnh nó.

Vì vậy, nếu bạn bấm vào biểu tượng dấu + bên cạnh hiệu ứng Stroke, bạn sẽ thấy một tab khác của Stroke sẽ xuất hiện bên dưới layer, với các cài đặt và các giá trị được áp dụng tương tự.

Add another Stroke Effect InstanceAdd another Stroke Effect InstanceAdd another Stroke Effect Instance

Bước 2

Nhấp vào hiệu ứng second Stroke minh họa để kích hoạt và sử dụng các cài đặt sau đây

 • Position: Outside 
 • Opacity: 100% 
 • Color: #ffffff 
Second Stroke InstanceSecond Stroke InstanceSecond Stroke Instance

Bạn sẽ thấy, những áp dụng hiệu ứng stroke khác vào văn bản, mà không cần sử dụng một layer riêng biệt hoặc layer style khác.

Two Strokes AppliedTwo Strokes AppliedTwo Strokes Applied

5. Thêm Inner Shadows

Bước 1

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với các cài đặt:

 • Color: #ab6b18 
 • Opacity: 80%
 • Distance: 8
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Bước 2

Thêm một hiệu ứng Inner Shadow với các cài đặt sau:

 • Color: #d9953d 
 • Hủy đánh dấu hộp Use Global Light 
 • Angle: 63
 • Distance: 11

Điều này sẽ cho phép bạn thêm inner shadows với giá trị góc - Angle khác nhau bằng cách sử dụng chỉ có một layer và layer style tương tự.

Second Inner Shadow InstanceSecond Inner Shadow InstanceSecond Inner Shadow Instance

6. Thêm hiệu ứng Inner Glow và Color Overlay 

Bước 1

Thêm hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Color Burn 
 • Opacity: 100% 
 • Noise: 100% 
 • Color: #e7dabc
 • Source: Center 
 • Size: 35
Inner GlowInner GlowInner Glow

Bước 2

Thêm hiệu ứng Color Overlay với các cài đặt:

 • Color: #d09c2d 
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

7. Thêm Drop Shadows

Bước 1

Thêm Drop Shadow với các cài đặt:

 • Color: #394485 
 • Opacity: 100% 
 • Distance: 
 • Spread: 100
 • Size: 4
Drop Shadow Instance 1Drop Shadow Instance 1Drop Shadow Instance 1

Bước 2

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Color: #4e85c2
 • Hủy đánh dấu hộp Use Global Light
 • Angle: 119 
 • Distance: 17
Drop Shadow Instance 2Drop Shadow Instance 2Drop Shadow Instance 2

Bước 3

Thêm hiệu ứng Drop Shadow thứ ba với các cài đặt:

 • Color: #2d6db5 
 • Opacity: 61%
 • Angle: 121
 • Distance: 26
Drop Shadow Instance 3Drop Shadow Instance 3Drop Shadow Instance 3

Bước 4

Thêm hiệu ứng Drop Shadow thứ tư với các cài đặt:

 • Color: #c1a89a 
 • Opacity: 35%
 • Angle: 41
 • Distance: 13
 • Spread: 47
 • Size: 9
Drop Shadow Instance 4Drop Shadow Instance 4Drop Shadow Instance 4

Bước 5

Thêm hiệu ứng Drop Shadow minh họa thứ năm. Lần này sẽ rất giống với lần thứ tư, do đó, thay vì bấm vào Drop Shadow bất kỳ + biểu tượng, hãy chắc chắn bấm + biểu tượng bên cạnh Drop Shadow thứ tư minh họa.

Điều này sẽ tạo một drop shadow minh họa bên dưới cái thứ tư với các cài đặt khá giống nhau: Thay đổi như sau:

 • Angle: 130 
 • Distance: 38
Drop Shadow Instance 5Drop Shadow Instance 5Drop Shadow Instance 5

Và thế đấy! Bạn đã có nó. Một hiệu ứng văn bản retro khá phức tạp, được tạo ra bằng cách sử dụng chỉ một layer một văn bản và một layer style.

Styled TextStyled TextStyled Text

Bạn cũng sẽ tìm thấy tất cả các hiệu ứng minh họa thêm vào danh sách của layer.

Effects ListEffects ListEffects List

8. Thêm vào những tùy chọn mới khác

Bước 1

Để bổ sung biểu tượng dấu +, bạn cũng sẽ thấy một bộ biểu tượng mới ở phía dưới bên trái góc của hộp Layer Style. Cái đầu tiên bên trái là biểu tượng fx.

Khi bạn nhấp vào biểu tượng fx, bạn sẽ nhận được một thực đơn với một vài lựa chọn, cũng như tất cả tên các layer hiệu ứng, mà bạn có thể nhấp chuột để thêm hiệu ứng cũng như các minh họa mới.

The fx IconThe fx IconThe fx Icon

Bước 2

Tùy chọn Delete Hidden Effects sẽ loại bỏ tất cả hiệu ứng không sử dụng hoặc chưa kích hoạt và minh họa. Bạn có thể nhấp vào tên của hiệu ứng từ trình đơn fx để hiển thị hoặc thêm vào bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Delete Hidden EffectsDelete Hidden EffectsDelete Hidden Effects

Bước 3

Tùy chọn Show All Effects sẽ hiển thị tất cả các hiệu ứng, kể cả được sử dụng hay không.

Show All EffectsShow All EffectsShow All Effects

Bước 4

Tùy chọn Reset to Default List sẽ thiết lập tất cả mọi thứ trở lại mặc định, bao gồm cả việc loại bỏ hiệu ứng bổ sung.

Reset to Default ListReset to Default ListReset to Default List

Bước 5

Các biểu tượng Move effect up Move effect down có thể được sử dụng để thay đổi thứ tự của hiệu ứng minh họa và biểu tượng Delete effect sẽ loại bỏ hiệu ứng được chọn hoặc minh họa.

Move Up and Down and Delete IconsMove Up and Down and Delete IconsMove Up and Down and Delete Icons

9. Thêm Texture 

Một khi bạn thực hiện xong trên layer style, đặt Grungy paper texture v.5 trên đầu layer text, thay đổi kích cỡ khi cần thiết, và đặt nó theo ý thích của bạn.

Sau đó, thay đổi chế độ Blend Mode sang Linear Burn và giảm Opacity xuống 50%.

Add the TextureAdd the TextureAdd the Texture

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành 

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra một gradient đơn giản với một nền hoa văn tinh tế.

Sau đó, chúng ta tạo một layer văn bản, và điều chỉnh một số cài đặt như giá trị leading và tracking.

Sau đó, chúng ta sử dụng một vài hiệu ứng cho layer, cùng với tính năng mới trên layer style, để tạo ra một hiệu ứng văn bản retro.

Cuối cùng, chúng ta đã thêm texture grungy đơn giản để hoàn thành hiệu ứng.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả bên dưới. 

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads