7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Scenery

Cách tạo ra một cảnh rừng huyền bí với Adobe Photoshop

Read Time: 8 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một cảnh rừng bí ẩn với một chú hươu kỳ quái. Trước tiên, chúng ta sẽ xây dựng bối cảnh cơ sở với một vài hình ảnh của rừng và cây. Sau đó, chúng ta sẽ thêm chú hươu và trang trí đầu với các nhánh và lá. Sau đó, chúng ta sẽ điều chỉnh một số điểm cơ bản và sơn nhẹ cho cảnh. Chúng ta sẽ sử dụng nhiều lớp layer điều chỉnh để đạt hiệu quả cuối cùng.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau đây được sử dụng trong suốt bài viết này:

1. Cách tạo bối cảnh cơ sở

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 2000 x 1130 px trong Photoshop với các cài đặt đã cho.

new filenew filenew file

Bước 2

Mở ảnh khu rừng. Kéo hình ảnh này vào khung trắng bằng cách sử dụng công cụ Move Tool (V). Sử dụng công cụ Free Transform Tool (Control-T) với chế độ Warp để thay đổi phối cảnh ảnh này bằng cách làm cho đầu hẹp và đáy lớn hơn.

add forestadd forestadd forest

Bước 3

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur và cài đặt Radius lên 8 px:

forest gaussian blurforest gaussian blurforest gaussian blur

Trên bộ lọc mặt nạ này, sử dụng nét cọ mềm với màu đen (cọ mềm đen) để xóa nền và làm hiệu ứng mờ chỉ có thể nhìn thấy ở gần. Bước này là tạo ra chiều sâu cho cảnh.

forest gaussian blur maskingforest gaussian blur maskingforest gaussian blur masking

Bước 4

Chúng ta cần phải loại bỏ các dấu vết và cây trên góc trái (chúng tôi đang hướng tới việc thêm một cây khác vào cạnh này, do đó, khu vực này cần phải tối phía ngoài của cây). Tạo một layer mới trên layer khu rừng và cài đặt Clipping Mask. Kích hoạt Clone Tool (S) để xóa chi tiết thừa.

forest cloningforest cloningforest cloning

Bước 5

Đi đến Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation (cài đặt như Clipping Mask) và giảm giá trị Saturation xuống -62.

forest hue saturationforest hue saturationforest hue saturation

Bước 6

Tạo một điều chỉnh đường cong (Curves) và giảm độ sáng. Trên lớp mặt nạ này, sử dụng cọ đen mềm để giảm hiệu ứng trên các phần sau, chủ yếu vào phần giữa.

forest curvesforest curvesforest curves

2. Cách nhập các cây vào

Bước 1

Mở ảnh cây 1. Sử dụng Polygonal Lasso Tool (L) để chọn cây và khu vực xung quanh gốc, và đặt cây được lựa chọn trên góc trái của nền. Lật nó theo chiều ngang bằng cách chọn Edit > Transform > Flip Horizontal.

add tree 1add tree 1add tree 1

Nhấp vào biểu tượng thứ hai ở dưới cùng của bảng điều khiển layers để thêm một mặt nạ cho lớp này. Sử dụng cọ đen mềm để loại bỏ các cạnh bị thô và pha trộn các gốc cây với đất hiện có.

tree 1 maskingtree 1 maskingtree 1 masking

Bước 2

Sử dụng layer điều chỉnh Hue/Saturation và thiết lập giá trị Saturation thành -95:

tree 1 hue saturationtree 1 hue saturationtree 1 hue saturation

Bước 3

Tạo một layer điều chỉnh Curves và làm sáng nhẹ. Trên lớp mặt nạ này, sơn trên mặt trước của cây và làm cho  tối chút có thể nhìn thấy phía bên kia. Chúng ta đang thực hiện cho nguồn sáng ở giữa phía trước của cây sáng hơn so với phần còn lại.

tree 1 curves 1tree 1 curves 1tree 1 curves 1

Bước 4

Tạo một layer điều chỉnh Curves và tăng chút sáng cho cây  ở trước. Sơn phần còn lại để giữ cho nó vẫn còn trong bóng râm.

tree 1 curves 2tree 1 curves 2tree 1 curves 2

Bước 5

Tôi không thích texture của cây 1, do đó, tôi sử dụng một cây khác đã được biến tấu. Mở ảnh cây 2. Chọn thân thấp và đặt nó trên cây 1. Sử dụng Control-T với chế độ Warp để tinh chỉnh cây 2 để phù hợp với hình thức cây 1.

add tree 2add tree 2add tree 2

Sử dụng một layer mask hòa hợp cây 2 với cây sẵn có và để lộ các chi tiết trên gốc của cây 1.

tree 2 maskingtree 2 maskingtree 2 masking

Bước 6

Thêm một tinh chỉnh layer Color Balance và giảm giá trị Saturation -67:

tree 2 hue saturationtree 2 hue saturationtree 2 hue saturation

Bước 7

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm sáng phía trước cây 2. Sử dụng cọ đen mềm để vẽ trên phần còn lại của cây làm cho nó vẫn còn trong bóng râm.

tree 2 curvestree 2 curvestree 2 curves

Bước 8

Thêm một layer điều chỉnh Levels với mục đích tương tự. Khu vực đã chọn cho thấy nơi để vẽ trên layer mask.

tree 2 levelstree 2 levelstree 2 levels

Bước 9

Mở ảnh cây 3. Tách cây bằng cách sử dụng công cụ Polygonal Lasso Tool và thêm nó vào phía bên phải của nền. Lật nó theo chiều ngang.

add tree 3add tree 3add tree 3

Thêm một mặt nạ vào layer này và sử dụng cọ đen mềm hòa hợp dưới cùng của cây với mặt đất.

tree 3 maskingtree 3 maskingtree 3 masking

Bước 10

Tạo một layer mới và sử dụng công cụ Clone Tool để loại bỏ các nhánh với lá trên mặt trước của các gốc cây.

tree 3 cloningtree 3 cloningtree 3 cloning

Bước 11

Tạo một layer điều chỉnh Hue/Saturation và thiết lập giá trị Saturation về -69.

tree 3 hue saturationtree 3 hue saturationtree 3 hue saturation

Bước 12

Tạo một layer điều chỉnh Curves và làm sáng nhẹ. Sơn phía bên phải của cây để thấy là khuất sáng.

tree 3 curvestree 3 curvestree 3 curves

3. Cách điều chỉnh cơ bản

Tạo một layer điều chỉnh Curves trên đầu trang của layer làm tối trong toàn bộ cảnh. Sử dụng cọ đen mềm với độ mờ thấp (20-25%) để làm giảm hiệu ứng ở giữa cảnh và một số khu vực của cây.

whole scene curves 1 - basic adjustmentwhole scene curves 1 - basic adjustmentwhole scene curves 1 - basic adjustment
curves 1 maskingcurves 1 maskingcurves 1 masking
curves 1 masking resultcurves 1 masking resultcurves 1 masking result

4. Cách thêm chú hươu

Bước 1

Tách chú hươu và đặt vào giữa mặt đất.

add deer add deer add deer

Bước 2

Chú hươu có vẻ quá sắc nét đối với khu vực mờ. Để khắc phục nó, tạo một layer Color Fill và chọn màu #857771. Giảm Opacity của layer này xuống 30%.

deer color filldeer color filldeer color fill

Bước 3

Sử dụng một layer điều chỉnh Hue/Saturation và giảm giá trị Saturation xuống tới -40.

deer hue saturationdeer hue saturationdeer hue saturation

Bước 4

Tạo một layer điều chỉnh Curves để tối con hươu lại. Vẽ trên các cạnh bên ngoài của hươu như nó được tiếp xúc với ánh sáng.

deer curves 1deer curves 1deer curves 1

Bước 5

Sử dụng một lớp điều chỉnh Curves khác để thay đổi độ tương phản của hươu và làm cho nó tối hơn một chút.

deer curves 2deer curves 2deer curves 2

Bước 6

Tạo một layer mới và sử dụng cọ mềm với màu #d1d9dd để vẽ các điểm nhấn thêm vào nét bên ngoài của con hươu. Thay đổi chế độ layer này Overlay 100%.

paint deers lightpaint deers lightpaint deers light

Bước 7

Các cạnh của hươu vẫn nhìn quá sắc nét. Để khắc phục nó, áp dụng Gaussian Blur 8 px trên layer hươu. Trên bộ lọc mặt nạ này, sử dụng cọ mềm đen để làm cho hiệu ứng mềm mại khi nhìn vào con hươu.

deer gaussian blur deer gaussian blur deer gaussian blur
deer gaussian blur maskingdeer gaussian blur maskingdeer gaussian blur masking

Bước 8

Chúng ta đã tạo nguồn sáng chính ở giữa, vì vậy con hươu nên có một bóng trên mặt đất. Tạo một layer mới dưới layer hươu và tải tùy chọn con hươu bằng cách giữ Control và nhấp chuột vào thumbnail của layer con hươu. Điền vào tùy chọn này màu đen và lật nó theo chiều dọc. Sử dụng Control-T để tạo bóng nằm trên mặt đất.

deer shadowdeer shadowdeer shadow

Giảm Opacity của layer này tới 60% và áp dụng Gaussian Blur là 4 px cho lớp này.

deer shadow gaussian blurdeer shadow gaussian blurdeer shadow gaussian blur

5. Cách thêm nhánh và lá cây

Bước 1

Tách nhánh từ nền trắng và đặt chúng trên sừng hươu. Sử dụng Control-T chế độ Warp để bẻ cong nhánh theo dáng của sừng.

add branchesadd branchesadd branches

Sử dụng một layer mask để hòa hợp nhánh với sừng.

branches maskingbranches maskingbranches masking

Bước 2

Tạo một nhóm cho các nhánh và sử dụng một layer điều chỉnh Curves cho nó tối.

Bước 3

Mở ảnh lá cây. Sắp xếp từng chiếc lá lên từng nhánh. Lặp lại, thay đổi kích cỡ và xoay các lá để làm cho chúng hiển thị khác nhau.

add leavesadd leavesadd leaves

Bước 4

Tạo một nhóm cho lá cây. Thêm một layer điều chỉnh Hue/Saturation và thay đổi giá trị Saturation xuống -38:

leaves hue saturationleaves hue saturationleaves hue saturation

Bước 5

Sử dụng một layer điều chỉnh đường cong để tạo lá sẫm màu hơn.

leaves curvesleaves curvesleaves curves

Bước 6

Làm cho bóng cho các nhánh và lá như chúng ta đã làm với con hươu. Đặt chúng trên sừng hươu làm đổ bóng và giảm Opacity của nó xuống 30% như nó đang xa hơn từ ánh sáng so với cái sừng đổ bóng.

branches leaves shadowbranches leaves shadowbranches leaves shadow

6. Cách tinh chỉnh cuối cùng

Bước 1

Tạo một layer Color Fill trên đầu của các layer và chọn màu #909090. Giảm Opacity của layer này xuống 20%.

whole scene color fill 1whole scene color fill 1whole scene color fill 1

Sử dụng cọ mềm màu đen với Opacity khoảng 40-45% để giảm hiệu ứng mờ trên các vùng sau, đặc biệt là các cạnh.

color fill 1 maskingcolor fill 1 maskingcolor fill 1 masking

Bước 2

Tạo một layer điều chỉnh Curves và giảm chút độ sáng. Xóa giữa để giữ độ sáng ở giữa.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Bước 3

Tạo một layer mới và sử dụng một cọ mềm với màu #f2f2f2 để vẽ ánh sáng đằng xa giữa rừng. Thay đổi chế độ layer này Soft Light 100% và sử dụng một lớp mặt nạ để giảm ánh sáng trên đầu và khu vực xung quanh bàn chân của con hươu.

paint middle lightpaint middle lightpaint middle light
middle light maskingmiddle light maskingmiddle light masking

Bước 4

Tạo một layer mới và thay đổi chế độ Overlay 100%. Sử dụng cùng một cọ để vẽ dọc theo mặt trước của các cây trên các cạnh.

tree lighttree lighttree light

Bước 5

Tạo một layer điều chỉnh Gradient Map và chọn màu #6f5740 #0082fb. Thiết lập chế độ layer này sang Soft Light 90%.

whole scene gradient map 1whole scene gradient map 1whole scene gradient map 1

Bước 6

Tạo một layer điều chỉnh Gradient Map và chọn màu #996a65 #c6e6d3. Thay đổi chế độ layer này sang Gradient Map.

whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2

Bước 7

Thêm một layer điều chỉnh Color Balance và thay đổi các giá trị Midtones.

whole scene color balancewhole scene color balancewhole scene color balance

Bước 8

Tạo một layer Color Fill và chọn màu #1f0107. Thiết lập chế độ layer này thành Exclusion 100%.

whole scene color fill 2whole scene color fill 2whole scene color fill 2

Bước 9

Sử dụng một layer điều chỉnh Gradient Map và chọn màu #847c74 #62a0b5. Thay đổi chế độ của layer này là Soft Light 100%.

whole scene gradient map 3whole scene gradient map 3whole scene gradient map 3

Bước 10

Thêm một layer điều chỉnh Photo Filter và chọn màu #0149ec.

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

Bước 11

Sử dụng một layer điều chỉnh Vibrance để đạt hiệu quả cuối cùng.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành!

Tôi hy vọng rằng bạn thích hướng dẫn của tôi và đã học được một vài điều mới. Đừng ngần ngại chia sẻ các ý tưởng hoặc ý kiến bình luận trong hộp dưới đây-tôi rất vui khi nhìn thấy chúng. Hãy tận hưởng nào!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads