Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Tạo Hiệu ứng Chữ Đá Mắc ma Nóng chảy trong Photoshop

by
Read Time:5 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách để tạo một hiệu ứng văn bản đá mắc ma nóng chảy bằng cách sử dụng các layer style và hoa văn trong Photoshop. Hãy bắt đầu nào!

Nguyên liệu

Các nguyên liệu sau đây được sử dụng trong quá trình thực hiện bài hướng dẫn này.

Bước 1

Trước tiên mở "Hình nền Hoa văn" bằng Photoshop, sau đó sử dụng công cụ Type Tool (T) để viết văn bản của bạn. Đối với hướng dẫn này, tôi sử dụng phông chữ Helvetica LT Std nhưng bạn có thể áp dụng các kỹ thuật này bằng cách sử dụng bất kỳ phông chữ hoặc hình dạng khác. Để có được kết quả như tôi, hãy tạo văn bản bằng cách sử dụng phông chữ Helvetica LT Std. Trong bảng Character, Window > Character, thay đổi Size thành 425 pt và Kerning thành -25.

Bước 2

Lưu ý rằng chữ "D" vẫn còn gần chữ "S", để khắc phục điều đó, đặt con trỏ Type Tool giữa chữ "D" và "S", sau đó thay đổi giá trị Kerning thành -305. Khoảng cách giữa các chữ cái phải đồng nhất.

Bước 3

Nhấp đúp vào thumbnail của Layer "PSD" để mở bảng Layer Style. Áp dụng các hiệu ứng này.

Bước 4

Nhân đôi Layer này với phím tắt Command/Ctrl + (J), nhấp chuột phải vào thumbnail của Layer và chọn "Clear Layer Style". Bằng cách này, văn bản bên dưới khớp hoàn toàn với cái ở trên, và bây giờ chúng ta có thể thêm các hiệu ứng.

Bước 5

Đặt "Hoa văn Mắc ma" vào tài liệu, phía dưới văn bản, và sửa đổi nó bằng Gradient Map sau đây. Nó là một Adjustment Layer mà bạn có thể tìm thấy dưới menu Window > Adjustments. Chỉ áp dụng gradient này vào hoa văn.

Bước 6

Hãy chắc chắn rằng hoa văn ở ngay phía trên background trong bảng Layers, sau đó thay đổi Blending Mode của Layer thành Linear Dodge (Add) và Opacity của nó thành 36%. Điều này sẽ tăng cường màu sắc và chi tiết của background. Xóa các cạnh bằng một Brush mịn, lớn (B) với Hardness 0%, để vùng ngay dưới văn bản trở nên sáng hơn.

Bước 7

Chọn hai layer văn bản "PSD", nhấp chuột phải và chọn "Convert into Smart Object". Tạo một layer mới có tên là "Shadows" và sử dụng công cụ Brush Tool (B) thêm một số bóng đổ ở phía dưới văn bản: sử dụng Brush Tool (B) màu đen với Hardness 0% và Size khoảng 280px.

Bước 8

Bây giờ thêm một số điểm sáng màu da cam bằng cách sử dụng công cụ Brush Tool (B), áp dụng một Gaussian Blur, thay đổi Blend Mode thành "Linear Dodge (Add)" và Opacity của nó khoảng 45%.

Bước 9

Chọn Smart Object "PSD", nhân đôi nó, gọi nó là "Smudged Layer" và cuối cùng là Rasterize nó (nhấp chuột phải > Rasterize). Chúng ta sẽ làm mờ các cạnh của văn bản, chỗ nóng và cháy. Chúng ta sẽ sử dụng Công cụ Smudge Tool (R), Strength 30%, với một brush tròn và Hardness 0%. Hun các cạnh sao cho như đang tan chảy/mờ.

Bước 10

Tiếp tục hun nóng layer này, lần theo hình dạng của hoa văn, đừng áp dụng một cách ngẫu nhiên. Sử dụng "Smudge" (R) lớn hơn cho các khu vực màu da cam. Thêm một số tương phản với một Adjustment Layer > Curves.

Bước 11

Tạo một layer mới và với một Brush màu đen (B), Hardness 0%, vẽ một số bóng đen trên văn bản. Cuối cùng giảm Opacity của Layer này xuống còn 40%

Bước 12

Thêm một số ánh sáng màu cam, tương tự như cách chúng ta tạo ra một số bóng đen. Lần này thiết lập Blending Mode thành "Color Dodge" và chúng ta sử dụng một màu cam nhạt. Sử dụng Gaussian Blur từ Filter > Blur > Gaussian Blur để có được những tông màu ban đầu và mềm mại này.

Bước 13

Thêm một số điểm nổi bật ở trên cùng, vẽ bằng một brush màu trắng mịn (Soft White Brush), sau đó thiết lập Blending Options thành Overlay

Bước 14

Bây giờ đặt (Place) hoa văn Khói, loại bỏ màu sắc bằng cách vào Image > Adjustments > Desaturate (Shift + Command/Ctrl + U). Lắp nó vào văn bản bằng cách loại bỏ các phần không cần thiết bằng cách sử dụng công cụ Eraser Tool và biến dạng với Warp Tool (Command/Ctrl + T). Điều rất quan trọng là thiết lập Blending Mode thành "Screen" của mỗi hình khói, để ẩn phần đen của chúng. Đồng thời sử dụng Levels (Command/Ctrl + L) để tăng hoặc giảm độ tương phản và Smudge Tool cho các hoàn thiện cuối cùng.

Bước 15

Tiếp tục thêm hình Khói vào phối cảnh: làm biến dạng và hung nóng, phần này chủ yếu là thực thành. Tiếp tục thực hành cho đến khi bạn có được kết quả vừa ý. Đặt bức ảnh phun lửa này vào tài liệu.

Bước 16

Chuyển Blending Mode của layer ảnh phun lửa thành "Color Dodge", sau đó sử dụng một Layer Mask xóa một số vùng, đặc biệt là các vùng bên ngoài các chữ cái, bởi vì chúng ta không cần nhiều.

Bước 17

Dưới đây bạn có thể thấy Layer Mask (bên trái) và hiệu ứng cuối cùng (bên phải), với layer phun lửa trong chế độ Color Dodge và với một Layer Mask được áp dụng cho nó. Để xem một Layer Mask, nhấn Alt + nhấp chuột vào thumbnail của nó.

Hình ảnh Sau cùng

Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads