Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Cách tạo một ảnh ghép vui vẻ với cảnh tượng dưới mặt nước bằng Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 11 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một cảnh tượng vui vẻ dưới mặt nước với một con cá lớn mắc kẹt trên một cái cây.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra cảnh nền sử dụng bầu trời, biển, và một fill layer Color. Sau đó chúng ta sẽ thêm thuyền, cây và cá, và chúng ta sẽ pha trộn chúng lại với nhau bằng cách sử dụng các adjustment layer, kỹ thuật masking, và các brush. Sau đó, chúng ta sẽ nhập các lá cây và chim, và chúng ta sẽ vẽ các bong bóng. Chúng ta sẽ vẽ ánh sáng và thêm một số adjustment layer để hoàn thành hiệu ứng cuối cùng.

Tài nguyên đi kèm

Các tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách thêm bầu trời

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước  2000 x 1684 px trong Photoshop với các thiết lập sau:

new filenew filenew file

Bước 2

Nhấn Control-Shift-N để tạo một layer mới. Nhấn G để kích hoạt công cụ Gradient Tool và chọn Radial Gradient với các màu sau #60bbec và #155069. Kéo một đường từ trái sang phải để có một kết quả tương tự như cái ở dưới.

gradient fillgradient fillgradient fill

Bước 3

Mở tấm ảnh bầu trời. Kéo tấm hình này đến canvas màu xanh bằng cách sử dụng công cụ Move Tool (V) và đặt nó ở nửa trên.

add skyadd skyadd sky

Nhấp vào biểu tượng thứ hai ở dưới cùng của bảng Layers để thêm một mask cho layer này. Sử dụng một soft brush bo tròn với màu đen (brush mềm màu đen) với Opacity khoảng 30-35% để giảm bớt cường độ của các đám mây trên cùng bên phải của bầu trời. Chúng ta sẽ thêm ánh sáng chính từ bên trái và sẽ làm tối khu vực bên phải, do đó, những đám mây không nên quá rõ.

sky maskingsky maskingsky masking

Bước 4

Vào Layer > New Adjustment Layer > Color Balance và thiết lập nó như là Clipping Mask. Thay đổi các thiết lập Midtones.

sky color balancesky color balancesky color balance

Bước 5

Sử dụng một adjustment layer Vibrance để nâng cao màu sắc của bầu trời. Kéo giá trị Vibrance lên cao nhất.

sky vibrancesky vibrancesky vibrance

Bước 6

Tạo một adjustment layer Curves để làm tối đi góc bên phải của bầu trời. Trên layer mask này, sử dụng một soft brush màu đen để xoá phần bên trái vì thế độ sáng của nó sẽ không thay đổi.

sky curvessky curvessky curves

2. Cách tạo cảnh tượng dưới mặt nước biển

Bước 1

Để tạo nền dưới mặt nước, tạo một Fill Layer Solid Color và chọn màu #205265.

make underwater basemake underwater basemake underwater base

Sử dụng công cụ Rectangular Marquee Tool (M) để lấy nửa trên của canvas màu xanh lá mạ. Chọn layer mask và chuyển foreground thành màu trắng. Nhấn Delete để phát lộ bẩu trời.

sky maskingsky maskingsky masking
sky masking resultsky masking resultsky masking result

Bước 2

Thêm một adjustment layer Curves để tăng độ sáng cho nửa trên bên trái. Trên mask của nó, sử dụng một soft brush màu đen để vẽ lên vùng còn lại.

base curvesbase curvesbase curves

Bước 3

Sử dụng một adjustment layer Curves để tăng một chút sáng cho nửa trên bên trái. Vẽ lên vùng còn lại vì thế nó sẽ không bị tác động bởi adjustment layer này.

base curves 2base curves 2base curves 2

Bước 4

Mở tấm hình về biển và đặt nó lên bên trên nền dưới mặt nước. Sử dụng công cụ Free Transform Tool (Control-T) để làm cho nó hẹp lại để vừa với phối cảnh của biển. 

add seaadd seaadd sea

Sử dụng một layer mask và một hard brush trung bình màu đen để xoá các cạnh nhọn, nhớ vẽ theo đường đi của các con sóng để có một kết quả giống thật hơn.

sea maskingsea maskingsea masking

Bước 5

Thêm một adjustment layer Hue/Saturation để giảm độ bão hoà màu của biển. Thay đổi giá Saturation thành -66:

sea hue saturationsea hue saturationsea hue saturation

Bước 6

Sử dụng layer adjustment Color Balance để hoà hợp mặt biển với nền dưới mặt nước.

sea color balancesea color balancesea color balance

Bước 7

Tạo một adjustment layer Curves để làm tối phần bên phải của mặt biển. Vẽ ở bên trái vì vậy nó sẽ không bị tác động bởi adjustment layer này.

sea curvessea curvessea curves

Bước 8

Tạo một layer mới và sử dụng một soft brush trung bình màu trắng với một kích thước nhỏ (khoảng 10-12 px) để vẽ lên đường viền dọc theo mặt biển để định rõ ranh giới bề mặt tốt hơn.

sea linesea linesea line

Bước 9

Mở tấm hình đám cỏ. Chỉ chọn phần đám cỏ và thêm nó vào dưới cùng của mặt biển. Thay đổi mode của layer thành Soft Light 100%.

add grassadd grassadd grass

Sử dụng layer mask để trộn nền cỏ với biển.

grass maskinggrass maskinggrass masking

Bước 10

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius thành 6 px:

grass gaussian blurgrass gaussian blurgrass gaussian blur

Trên filter mask này, sử dụng một soft brush màu đen để xoá nền sau và để lại nền trước bị mờ. Điều này tạo ra một ít độ sâu trường ảnh.

grass gaussian blur maskinggrass gaussian blur maskinggrass gaussian blur masking

Bước 11

Sử dụng một adjustment layer Hue/Saturation để hoà hợp màu của cỏ với nền.

grass hue saturationgrass hue saturationgrass hue saturation

3. Cách thêm một chiếc thuyền

Bước 1

Tách chiếc thuyền và thêm nó vào phía dưới bên phải của khu vực dưới mặt nước.

add boatadd boatadd boat

Sử dụng một layer mask để hoà hợp chiếc thuyền với mặt cỏ. Đừng lo nếu nó trông không được đẹp - chúng ta sẽ sửa nó sau.

boat maskingboat maskingboat masking

Bước 2

Tạo một adjustment layer Curves để làm tối chiếc thuyền.

boat curves 1boat curves 1boat curves 1

Bước 3

Sử dụng một adjustment layer Curves khác để thay đổi độ tương phản của chiếc thuyền. Nó ở dưới nước vì vậy nhìn sẽ không rõ. Vùng được chọn ở góc dưới bên phải chỉ ra nơi để vẽ trên layer mask.

boat curves 2boat curves 2boat curves 2

Bước 4

Thêm adjustment layer Hue/Saturation và kéo Saturation xuống -94.

boat hue saturationboat hue saturationboat hue saturation

Bước 5

Sử dụng layer Color Fill và chọn một màu tương tự như nền dưới mặt nước (#255465). Giảm Opacity của layer này xuống 60%. Nó giúp hoà hợp hoàn toàn chiếc thuyền với nền.

boat color fillboat color fillboat color fill

4. Cách thêm cái cây

Bước 1

Tác cây từ nền và đặt nó ở bên trên chiếc thuyền. Đặt layer cái cây ở dưới chiếc thuyền, và sử dụng một layer mask để xoá phần giữa ở trên và dưới của bên mặt, phần ở dưới chiếc thuyền, và phần hướng về bền trái. Ý tưởng là làm cho cái cây trông như là nó đang mọc từ chiếc thuyền.

add treeadd treeadd tree
tree maskingtree maskingtree masking

Bước 2

Thêm một layer Color Fill và chọn màu #0e5c72 để hoà hợp phần dưới nước với nền. Giảm Opacity của layer này xuống 50% và xoá phần trên mặt nước.

tree color filltree color filltree color fill

Bước 3

Tạo một adjustment layer Color Balance và thay đổi các thiết lập Highlights để tăng độ đậm của màu đỏ/vàng ở phần dưới của cái cây. Phần dưới nên được xoá đi.

tree color balancetree color balancetree color balance

Bước 4

Cái cây trông quá tối, vì thế thêm adjustment layer Curves và tăng độ sáng. Trên layer mask này, sử dụng một hard brush trung bình màu đen để xoá phần bên phải của thân và cành để phù hợp với ánh sáng từ bên trái.

tree curvestree curvestree curves
tree curves maskingtree curves maskingtree curves masking

Bước 5

Sử dụng layer adjustment Levels để gia tăng độ sáng trên cái cây. Áp dụng việc tô màu trên mask như chúng ta đã làm trong bước trước.

tree leavestree leavestree leaves

5. Cách thêm con cá.

Bước 1

Cắt con cá và đặt nó bên trên cái cây. Sử dụng một layer mask với một hard brush màu đen để phát lộ các cành ở bên phải. Bây giờ nó trông như là con cá mắc kẹt trên cái cây!

add fishadd fishadd fish

Bước 2

Tạo một adjustment layer Hue/Saturation và giảm Saturation xuống -43.

fish hue saturationfish hue saturationfish hue saturation

Bước 3

Thêm một adjustment layer Curves để tăng sáng cho con cá vì hiện giờ nó trông quá tối. Vẽ vùng bên phải nơi mà nó bị ẩn khỏi nguồn sáng.

fish curves 1fish curves 1fish curves 1

Bước 4

Tạo một layer mới, thay đổi mode thành Overlay 100%, và tô màu với 50% xám. Sử dụng công cụ DogeBurn Tool (O) với Midtones RangeExposure khoảng 15-20% để tăng sáng phần nét của con các và con mắt và làm tối các chi tiết bị ẩn trong miệng của nó. Bạn có thể thấy cách tôi đã làm nó với mode Normal và kết quả với mode Overlay.

fish DBfish DBfish DB
DB resultDB resultDB result

Bước 5

Tạo một layer mới ở dưới layer con cá và trên cái cây. Sử dụng một soft brush màu đen với Opacity khoảng 30% để vẽ cái bóng ở vây dưới chỗ cái cây.

fish shadowfish shadowfish shadow

Bước 6

Để tạo một bóng đổ của các cành trên con cá, hãy tạo một layer mới ở trên layer con cá. Giữ phím Control và nhấp lên hình thu nhỏ layer cái cây để tạo vùng chọn của nó. Tô vùng chọn này với màu đen và chi chuyển nó về bên phải một tí (vì ánh sáng đi từ bên trái).

tree shadowtree shadowtree shadow

Giảm Opacity xuống 40%, và sử dụng một layer mask để xoá cái bóng không cần thiết bên ngoài con cá.

tree shadow maskingtree shadow maskingtree shadow masking

Bước 7

Áp dụng Gaussian Blur 5px để làm mịn cái bóng.

soften shadowsoften shadowsoften shadow

6. Cách thêm các lá cây

Bước 1

Mở hình những chiếc lá. Sử dụng công cụ Move Tool để chọn chiếc là mà bạn thích và thêm nó vào vùng ở dưới bên trái của nước. Nhấn Control-T với mode là Warp để tinh chỉnh nó để làm cho nó trông năng động và hấp dẫn.

add leafadd leafadd leaf

Bước 2

Áp dụng Gaussian Blur 8px vào chiếc lá này.

leaf gaussian blurleaf gaussian blurleaf gaussian blur

Bước 3

Thêm các chiếc lá xung quanh con cá, ở dưới nước, ở trên bề mặt trên bầu trời. Bạn có thể thay đổi hình dạng, động mờ, khoảng cách và chuyển động của chúng để tăng cảm giác động và độ sâu của khung cảnh.

add more leavesadd more leavesadd more leaves

Bước 4

Chọn tất cả các layer chiếc lá và nhấn Control-G để tạo một nhóm của chúng. Thay đổi mode của nhóm thành Normal 100% và thêm adjustment layer Hue/Saturation bên trong nhóm để giảm độ bão hoà của những chiếc lá.

leaves hue saturationleaves hue saturationleaves hue saturation

Bước 5

Tạo một adjustment layer Channel Mixer để chyển màu sắc của những chiếc là mà ở dưới nước thành màu xanh lá. Xoá những cái ở trên mặt nước để giữa cho chúng màu vàng.

leaves channel mixer redleaves channel mixer redleaves channel mixer red
leaves channel mixer blueleaves channel mixer blueleaves channel mixer blue

Bước 6

Tạo một adjustment layer Curves để tăng sáng những chiếc lá ở bên trái của khung cảnh. Vẽ trên những chiếc lá còn lại vì chúng ở trong khu vực tối hoặc xa khỏi nguồn sáng.

leaves curves 1leaves curves 1leaves curves 1
leaves curves 1 maskingleaves curves 1 maskingleaves curves 1 masking
leaves curves 1 masking resultleaves curves 1 masking resultleaves curves 1 masking result

Bước 7

Sử dụng một adjustment layer Curves khác để làm tối những chiếc lá ở dưới nước, góc bên phải của bầu trời.

leaves curves 2leaves curves 2leaves curves 2
leaves curves 2 maskingleaves curves 2 maskingleaves curves 2 masking
leaves curves 2 masking resultleaves curves 2 masking resultleaves curves 2 masking result

7. Cách thêm con chim

Bước 1

Tách con chim và thêm nó vào bên trái của khung cảnh.

add birdadd birdadd bird

Bước 2

Sử dụng một adjustment layer Color Balance để thay đổi màu của con chim.

bird color balancebird color balancebird color balance

Bước 3

Thêm một adjustment layer Curves để giảm độ sáng trên thân dưới và các vùng bị ẩn. Các phần được chọn chỉ ra nơi để vẽ trên layer mask.

bird curvesbird curvesbird curves

8. Cách vẽ các bong bóng

Bước 1

Thay đổi foreground thành màu xanh lá thật sáng (#c2cfd5) và kích hoạt brush bong bóng. Chọn cái mà bạn thích (tôi đã chọn 93) và nhấn F5 để thay đổi các thiết lập brush:

bubble brush settingsbubble brush settingsbubble brush settings

Vẽ các bong bóng nhỏ dọc theo đường rơi của các chiếc lá. Bạn có thể giảm hoặc tăng kích thước của brush bằng cách nhấn [ hoặc ].

paint bubblespaint bubblespaint bubbles

Bước 2

Sử dụng brush tương tự với Opacity thấp hơn (khoảng 60-70%) để vẽ các bong bóng lớn hơn trên các góc, và làm mịn các bong bóng với bộ lọc Gaussian Blur.

paint more bubblespaint more bubblespaint more bubbles

9. Cách thực hiện các tuỳ chỉnh cuối cùng

Bước 1

Tạo một adjustment layer Gradient Map bên trên các layer và nhọn màu #1b243f và #f8b884. Thay đổi mode của layer này thành Soft Light 100%.

gradient mapgradient mapgradient map

Bước 2

Tạo một layer mới và sử dụng một soft brush với màu #1f0b01 để vẽ lên đường ngang bên trái. Thay đổi mode thành Linear Dodge 100%.

paint light 1paint light 1paint light 1

Bước 3

Sử dụng màu vàng #efa67e để tăng cường độ sáng ở bên trái. Thiết lập mode của layer này thành Overlay 100%:

paint light 2paint light 2paint light 2
light 2 overlay modelight 2 overlay modelight 2 overlay mode

Bước 4

Tạo một adjustment layer Curves để tăng độ sáng ở bên trái. Vẽ trên phần còn lại của khung cảnh vì thế nó sẽ không ảnh hưởng bởi adjustment layer này.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

Bước 5

Thêm một adjustment layer Curves để tăng cường độ bóng tối ở bên phải.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Bước 6

Bước cuối cùng: Sử dụng một adjustment layer Vibrance để nâng cao hiệu ứng cuối cùng.

vibrancevibrancevibrance

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành!

Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn của tôi và đã học được điều gì đó mới mẻ. Đừng ngại chia sẻ các ý tưởng hoặc ý kiến của bạn trong hộp bình luận dưới đây - Tôi muốn thấy chúng. Hãy thưởng thức Photoshopping!

final resultfinal resultfinal result

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads