1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Cách tạo ảnh chân dung Manipulation thần thoại, viễn tưởng trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 7 min
This post is part of a series called Photoshop Portraits.
3 Trendy Ways to Create Artistic Photo Effects With Photoshop Actions
How to Create an Abstract Portrait With Rocks and Lava in Adobe Photoshop

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một ảnh chân dung thần thoại, viễn tưởng. Bạn sẽ tìm hiểu cách để pha trộn một bức chân dung với một background không gian, tạo một số hiệu ứng đặc biệt bằng cách sử dụng ánh sáng và texture tinh vân, quản lý chế độ pha trộn, tăng cường màu, vẽ tranh bằng ánh sáng, và nhiều thứ khác.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo Background

Bước 1

Tạo tài liệu mới với kích thước 1500 x 900 px trong Photoshop với các cài đặt cho sẵn:

new filenew filenew file

Màu nền là #010e27.

Bước 2

Đi đến Layer > New Adjustment Layer > Curves và giảm độ sáng. Chọn layer mask và kích hoạt công cụ Brush Tool (B). Sử dụng cọ mềm, màu đen (soft black brush) để vẽ trên cả hai mặt khung. Tránh cả hai bên màu đen và để hiển thị thông tin chi tiết sau.

background curvesbackground curvesbackground curves
background curves maskingbackground curves maskingbackground curves masking

Bước 3

Kéo nền không gian lên khung tối màu và thay đổi chế độ layer mode thành Screen 100%:

add space backgroundadd space backgroundadd space background

Nhấp vào biểu tượng thứ hai ở dưới cùng của bảng Layers để thêm một mặt nạ cho lớp này. Sử dụng cọ đen mềm để xóa một số vùng ở giữa và cả hai mặt.

space background maskingspace background maskingspace background masking

Bước 4

Điều chỉnh Curves trên adjustment layer và thiết lập Clipping Mask. Giảm độ sáng để tạo hiệu ứng xuất hiện tinh tế hơn.

space background curvesspace background curvesspace background curves

2. Cách thêm Người mẫu

Bước 1

Tách người mẫu ra bằng cách sử dụng Polygonal Lasso Tool (L) và thêm nó vào giữa khung bằng cách sử dụng công cụ Move Tool (V).

add modeladd modeladd model

Sử dụng layer mask và cọ đen mềm để xóa cổ, vai, tóc và trán.

model maskingmodel maskingmodel masking

Bước 2

Tạo một layer mới và thiết lập Clipping Mask và chọn công cụ Clone Tool (S) để loại bỏ tai:

earing cloningearing cloningearing cloning

Bước 3

Tạo adjustment layer điều chỉnh Curves để giảm độ sáng mép dưới của cằm và má. Sử dụng cọ đen mềm sơn vào các vùng khác, vì vậy chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi adjustment layer này.

model curves 1model curves 1model curves 1

Bước 4

Thêm Hue/Saturation và kéo Saturation xuống -16:

model hue saturationmodel hue saturationmodel hue saturation

Bước 5

Sử dụng Color Balance trên adjustment layer để cho màu khuôn mặt người mẫu phù hợp với màu nền. Thay đổi cài đặt Midtones:

model color balancemodel color balancemodel color balance

Bước 6

Sử dụng công cụ Lasso Tool để chọn miệng, và sau đó đi đến Layer > New Adjustment Layer > Curves. Tăng độ sáng làm cho vùng này sáng hơn.

model curves 2model curves 2model curves 2

3. Cách trang điểm mắt

Bước 1

Mở ảnh ring light và thêm nó vào tài liệu chính bằng cách sử dụng công cụ Move Tool. Thay đổi layer mode thành Screen 100%.

add ring lightadd ring lightadd ring light

Bước 2

Chọn Filter > Liquify và bật công cụ Twirl Clockwise Tool (C). Tinh chỉnh ring light cho đến khi nó hiển thị kết quả tương tự như dưới đây, hoặc ít nhất nhìn vừa mắt như hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Sử dụng nó để phủ lên mắt trái.

ring light liquifyingring light liquifyingring light liquifying

Sử dụng layer mask để xóa vùng xung quanh mắt.

cover the left eyecover the left eyecover the left eye

Bước 3

Nhân đôi layer này và lật theo chiều ngang (Edit > Transform > Flip Horizontal). Di chuyển nó tới con mắt khác.

add another eye makeupadd another eye makeupadd another eye makeup

Bước 4

Chọn hai layer mắt và nhấn Control-G để tạo nhóm cho chúng. Thay đổi chế độ nhóm này thành Screen 100% và thêm layer điều chỉnh Hue/Saturation để thay đổi màu sắc của mắt:

eyes hue saturationeyes hue saturationeyes hue saturation

Bước 5

Tạo layer điều chỉnh Color Balance và thay đổi các giá trị Midtones:

eyes color balanceeyes color balanceeyes color balance

4. Cách thêm hiệu ứng tinh vân

Bước 1

Kéo ảnh nebula 1 ở trên đầu và thay đổi chế độ thành Screen 100%. Sử dụng công cụ Free Transform Tool (Control-T) với chế độ Warp để tinh chỉnh hình thức của tinh vân để phù hợp với đầu và mắt.

add nebula 1add nebula 1add nebula 1

Sử dụng layer mask để loại bỏ các đường viền rõ nét.

nebula 1 maskingnebula 1 maskingnebula 1 masking

Bước 2

Nhân đôi layer này nhiều lần và di chuyển chúng xung quanh đầu và mặt, đặc biệt cố gắng để lại một số hiệu ứng có thể nhìn thấy trên má. Sử dụng layer mask nếu cần xóa bất kỳ chi tiết không cần thiết và làm theo ý muốn của bạn.

add more nebula effectadd more nebula effectadd more nebula effect

Bước 3

Tạo một nhóm cho các layer tinh vân và thay đổi chế độ là Screen 100%. Thêm một layer điều chỉnh Color Balance và thay đổi các giá trị Midtones và Highlights:

nebula 1 color balance midtonesnebula 1 color balance midtonesnebula 1 color balance midtones
nebula 1 color balance highlightsnebula 1 color balance highlightsnebula 1 color balance highlights

Bước 4

Sử dụng một layer điều chỉnh Levels để ẩn tất cả các cạnh còn lại và tạo hiệu ứng tinh tế hơn.

nebula 1 levelsnebula 1 levelsnebula 1 levels

Bước 5

Đặt hình ảnh tinh vân 2 ở phần dưới của khung và sử dụng Control-T để xoay nó như hình dưới đây. Thay đổi chế độ layer là Screen 100%.

add nebula 2add nebula 2add nebula 2
nebula 2 maskingnebula 2 maskingnebula 2 masking

Bước 6

Tạo một layer điều chỉnh Levels để loại bỏ các cạnh và làm cho hiệu ứng tinh tế.

nebula 2 levelsnebula 2 levelsnebula 2 levels

Bước 7

Tạo layer điều chỉnh Color Balance và thay đổi cài đặt Midtones: 

nebula 2 color balancenebula 2 color balancenebula 2 color balance

5. Cách thêm ánh sáng quái dị

Bước 1

Kéo ảnh ánh sáng quái dị ở trên đỉnh đầu và thay đổi chế độ là Screen 100%.

add fantasy lightadd fantasy lightadd fantasy light

Sử dụng công cụ Liquify Tool (Forward Warp Tool) để tinh chỉnh ánh sáng để có được kết quả tương tự hiển thị dưới đây:

fantasy light maskingfantasy light maskingfantasy light masking

Bước 2

Nhân đôi layer này hai lần và di chuyển chúng vào mặt và bên phải. Sử dụng layer mask để xóa bất kỳ chi tiết nào mà bạn không muốn thấy.

add more fantasy lightadd more fantasy lightadd more fantasy light

Bước 3

Sử dụng công cụ Lasso Tool để chọn vùng bên trái từ ảnh fantasy light và thêm nó vào phía dưới bên trái người mẫu. Biến nó thành một đường cong bằng cách sử dụng công cụ Forward Warp Tool.

add lower details with fantasy lightadd lower details with fantasy lightadd lower details with fantasy light

Đây là kết quả của việc xóa đường viền rõ nét bằng cách sử dụng một layer mask.

details maskingdetails maskingdetails masking

Bước 4

Chọn một phần khác từ light image và thực hiện kỹ thuật tương tự. Thêm nó vào phía bên kia của người mẫu.

another lower detailsanother lower detailsanother lower details

Bước 5

Thêm những chi tiết nhỏ bằng cách sử dụng phương pháp tương tự.

more small detailsmore small detailsmore small details

Bước 6

Tạo một nhóm cho những layer sáng này và tạo một layer điều chinhr Color Balance trong nhóm này. Thay đổi giá trị Midtones:

fantasy light color balancefantasy light color balancefantasy light color balance

Bước 7

Sử dụng một layer điều chỉnh Hue/Saturation và làm giảm giá trị độ bão hòa màu Blue xuống -81:

fantasy light hue saturationfantasy light hue saturationfantasy light hue saturation

Bước 8

Tạo một layer điều chỉnh Levels để làm cho các cạnh còn lại hoàn toàn biến mất:

fantasy light levelsfantasy light levelsfantasy light levels

6. Cách trang điểm khuôn mặt

Bước 1

Tạo một layer mới và sử dụng công cụ Elliptical Marquee Tool (M) để kéo một vòng tròn và sau đó kích hoạt công cụ Gradient Tool (G). Sử dụng Radial Gradient với màu #f8b2f2#834115 để tô màu vòng tròn này.

circle with elliptical marquee toolcircle with elliptical marquee toolcircle with elliptical marquee tool

Tinh chỉnh vòng tròn này bằng cách sử dụng công cụ Forward Warp Tool và đặt nó dọc theo các đường viền của khuôn mặt người mẫu.

circle liquifyingcircle liquifyingcircle liquifying

Bước 2

Thay đổi layer mode thành Color Dodge 100% và sử dụng một layer mask để làm cho xuất hiện hiệu ứng tinh tế cùng phần dưới của má.

color dodge mode 100color dodge mode 100color dodge mode 100

Bước 3

Nhân đôi layer này hai lần. Di chuyển tới vị trí cao hơn trên má, và lật theo chiều ngang, sau đó đặt nó lên chỗ khác của má.

add more details by duplicating makeupadd more details by duplicating makeupadd more details by duplicating makeup

7. Cách vẽ nguồn sáng

Bước 1

Tạo một layer mới trên đầu các layer và sử dụng cọ mềm với màu #746482 để vẽ trên khuôn mặt của người mẫu. Thay đổi layer mode này thành Color Dodge 100%:

light 1light 1light 1
light 1 resultlight 1 resultlight 1 result

Bước 2

Sử dụng cọ mềm với màu #81a3ef để vẽ trên đỉnh đầu, má, và cằm. Thay đổi chế độ layer mode thành Overlay 100%.

light 2light 2light 2

Bước 3

Trên một layer mới, sử dụng một cọ mềm với màu #8c8dcb để vẽ trên các phần dưới khung. Thiết lập chế độ layer mode là Hard Light 30%.

light 3light 3light 3
light 3 resultlight 3 resultlight 3 result

Bước 4

Thay đổi màu cọ là #a797c1 và sơn ở trên bên trái của người mẫu. Giữ layer mode là Hard Light 30%.

light 4light 4light 4
light 4 resultlight 4 resultlight 4 result

8. Cách điều chỉnh cuối cùng

Bước 1

Tạo một layer điều chỉnh Gradient Map trên đầu các layer và chọn màu #912d1d#004460. Giảm Opacity của layer này xuống 20%.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

Bước 2

Thêm một layer điều chỉnh Color Balance và thay đổi các giá trị Midtones và Highlights:

whole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtones
whole scene color balance highlightswhole scene color balance highlightswhole scene color balance highlights

Bước 3

Sử dụng một layer điều chỉnh Photo Filter và chọn màu #ecde00.

whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1

Bước 4

Tạo một layer điều chỉnh đường cong để thêm một tông ấm áp và tăng sự tương phản của hình ảnh.

whole scene curveswhole scene curveswhole scene curves

Bước 5

Tạo một layer điều chỉnh Photo Filter khác  và thay đổi màu thành #dab9f4.

whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2

Bước 6

Sử dụng một layer điều chỉnh Vibrance để nâng cao hiệu quả cuối cùng.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Xin chúc mừng, Bạn đã hoàn thành!

Tôi hy vọng, bạn thích hướng dẫn của tôi và đã học được một vài điều mới. Đừng ngần ngại chia sẻ các ý tưởng hoặc ý kiến trong hộp dưới đây-tôi rất muốn nhìn thấy chúng. Thưởng thức thành quả nào!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads