Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Tạo hiệu ứng chữ dạng kính, đầy màu sắc bằng Illustrator

Scroll to top
Read Time: 15 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Caitlyn Cat Tien (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn sau, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chữ dạng kính, đầy màu sắc bằng Illustrator. Tìm hiểu từng bước để xây dựng hiệu ứng chữ vectơ sáng bóng này. Chúng ta sẽ sử dụng các mẫu, hiệu ứng chuyển đổi, màu tô gradient đa dạng và nhiều thứ khác để tạo nên chữ đẹp này.


Bước 1

Tạo tài liệu RGB 700 x 300px. Lấy công cụ Rectangle Tool và tạo ra một hình có kích thước của bản vẽ của bạn. Tô màu nó với R = 241, G = 247, B = 226, và loại bỏ màu nét viền. Với hình này vẫn được chọn, di chuyển đến bảng điều khiển Appearance (Window > Appearance).

Đơn giản chỉ cần nhấp vào nút Add New Fill. Đó là hình vuông nhỏ màu trắng ở dưới cùng của thanh này. Rõ ràng, điều này sẽ thêm một màu tô thứ hai cho hình của bạn. Chọn nó và sử dụng gradient xuyên tâm hiển thị bên dưới. Nhìn sâu hơn về hình ảnh gradient và bạn sẽ thấy rằng có một số không màu vàng phía trên thanh trượt bên trái. Nó có nghĩa là bạn cần phải chọn thanh trượt gradient đó và hạ thấp Opacity xuống 0%.


Bước 2

Chọn lại hình đã tạo trong bước trước và thêm màu tô thứ ba. Đối với màu tô mới này, bạn sẽ cần một mẫu dựng sẵn. Vào bảng Swatches (Window > Swatches). Mở trình đơn fly-out và vào Open Swatch Library > Patterns > Basic Graphics > Basic Graphics_Textures. Một cửa sổ mới với một tập hợp các mẫu dựng sẵn sẽ mở ra.

Quay trở lại bảng điều khiển Appearance, đảm bảo rằng màu tô thứ ba vẫn được chọn và kích vào mẫu UUSGS 19 Land Inundation. Bây giờ, mẫu này được áp dụng, giảm Opacity xuống 15%. Vào bảng điều khiển Layers và khóa hình chữ nhật này.


Bước 3

Đối với các bước sau, bạn sẽ cần một cọ thư pháp dựng sẵn. Vào bảng Brushes (Window > Brushes). Mở trình đơn thả xuống và vào Open Brush Library > Artistic > Artistic_Calligraphic. Một cửa sổ mới với bộ cọ tích hợp sẽ mở ra. Chọn công cụ Brush Tool (B), chọn Brush tròn 30pt, thiết lập màu nét viền thành màu trắng và vẽ một đường như hình hiển thị trong hình đầu tiên.

Tiếp tục với Công cụ Brush và vẽ thêm bốn đường path như thể hiện trong hình ảnh thứ hai. Chọn tất cả các đường path này, giảm Opacity xuống 7%, thay đổi chế độ hòa trộn thành Overlay, sau đó nhóm chúng lại (Command G). Vào bảng điều khiển Layers, nhấp đúp vào nhóm này, đặt tên cho nó là "Brushes", và khóa nó lại.


Bước 4

Chọn công cụ Type Tool (T), nhấp vào artboard của bạn và thêm một số chữ màu trắng. Sử dụng phông chữ Calibri với kích thước 150pt. Chọn lại chữ này và vào Object > Expand (hoặc Type > Create Outlines). Chọn nhóm hình kết quả, nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder (Window > Pathfinder) sau đó vào Object > Compound Path > Make.

Chọn đường path kết quả, vào bảng Appearance và loại bỏ màu tô và nét viền. Vào bảng Layers, nhấp đúp vào đường path phức hợp này và đặt tên là "Main".

Tổng kết nhanh. Cho đến nay, bạn sẽ có hai đường path ("Bg" và "Main") và một nhóm (Brush) trong bảng Layers.


Bước 5

Chọn "Main" và tạo một bản sao chép ở phía trước (Command + C > Command + F). Chọn bản sao này và thêm màu tô màu trắng. Đi tới bảng Appearance, chọn màu tô này, và giảm Opacity của nó còn 10%.


Bước 6

Chọn lại đường path màu trắng đã tạo ở bước trước, thêm màu tô thứ hai và sử dụng gradient tuyến tính hiển thị bên dưới. Đừng quên về số không màu vàng. Chọn màu tô mới này từ bảng Appearance và vào Effect > Path > Offset Path.

Bây giờ nhập bán kính -4px, nhấn OK và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập dữ liệu hiển thị bên dưới, nhấn OK, và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập bán kính 2px và nhấp OK. Vào bảng điều khiển Layers và đặt tên cho đường path này là "Text".


Bước 7

Chọn "Main", tạo một bản sao ở phía trước (Command + C > Command + F) và mang nó ra phía trước (Shift + Command + ] ). Thêm một nét viền màu trắng, dày 3 pt cho đường path mới này, căn chỉnh nó với bên trong và giảm Opacity còn 30%.


Bước 8

Vào Edit > Preferences > General và chắc chắn rằng Keyboard Increment là 1px. Chọn "Main", tạo hai bản sao ở phía trước (Command + C > Command + F > Command + F) và mang chúng ra phía trước (Shift + Command + ] ).

Chọn bản sao trên cùng, sau đó nhấn mũi tên qua phải và mũi tên xuống 4 lần. Chọn lại cả hai bản sao và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Chọn nhóm kết quả của các hình dạng và chuyển nó thành một compund path (Object > Compound Path > Make). Tô màu vào đường path kết quả với màu trắng và giảm Opacity của nó xuống 40%.


Bước 9

Chọn "Main", tạo hai bản sao ở phía trước (Command + C > Command + F > Command + F) và mang nó ra phía trước (Shift + Command + ] ). Chọn bản sao trên cùng, sau đó nhấp vào phím mũi tên phải và xuống hai lần.

Chọn lại cả hai bản sao và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Chọn nhóm kết quả của các hình dạng và chuyển nó thành một compund path (Object > Compound Path > Make). Tô màu cho đường path kết quả với màu trắng và giảm Opacity của nó xuống 50%.


Bước 10

Chọn "Main", tạo một bản sao ở phía trước (Command + C > Command + F) và mang nó ra phía trước (Shift + Command + ] ). Thêm nét viền 1 pt, màu đen cho đường path mới này. Căn chỉnh nó ra bên ngoài và sau đó vào Object > Expand Appearance (hoặc Object > Path > Outline Stroke). Tô màu vào đường path kết quả với gradient tuyến tính hiển thị trong hình thứ ba và giảm Opacity xuống 75%.


Bước 11

Chọn "Main", tạo một bản sao ở phía trước (Command + C > Command + F) và mang nó ra phía trước (Shift + Command + ] ). Thêm nét viền 0.5 pt, màu đen cho đường path mới này. Căn chỉnh nó với bên ngoài, sau đó vào Object > Expand Appearance (hoặc Object > Path > Outline Stroke). Tô màu vào đường path kết quả với gradient tuyến tính hiển thị trong hình thứ ba và giảm Opacity xuống 75%.


Bước 12

Chọn đường path đã tạo ở bước trước và tạo một bản sao ở phía trước (Command C > Command F). Tô màu nó với gradient tuyến tính hiển thị trong hình ảnh thứ hai và giảm Opacity xuống 15%.


Bước 13

Chọn ba đường path đã tạo trong ba bước cuối cùng và nhóm chúng lại (Command G). Vào bảng điều khiển Layers và kéo nhóm mới này lên phía trên nhóm "Group".


Bước 14

Đối với các bước tiếp theo, bạn sẽ cần cọ thư pháp Oval 2pt. Bạn có thể dễ dàng lấy nó từ bảng Brushes của bạn. Chọn "Main", tạo một bản sao ở phía trước (Command + C > Command + F) và mang nó ra phía trước (Shift + Command + ] ).

Chọn nó và hướng vào bảng Appearance. Đầu tiên, thêm nét viền và thiết lập màu của nó với R = 78, G = 113, B = 120. Kích thước không quan trọng. Hãy chắc chắn rằng nét viền của bạn vẫn được chọn và click vào brush Oval 2pt từ bảng Brushes. Tiếp theo, vào Effect > Path > Offset Path. Nhập vào Offset -4px và nhấn OK, sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập vào dữ liệu như trong hình cuối cùng và nhấn OK.


Bước 15

Tiếp tục hướng đến đường path đã tạo ở bước trước. Chọn nó, vào bảng Appearance, chọn nét viền và bấm vào nút Duplicate Selected Item (biểu tượng tập tin nhỏ ở thanh dưới cùng). Rõ ràng, điều này sẽ tạo thêm một bản sao của nét viền đã chọn. Chọn nét viền mới này, mở hiệu ứng Transform hiện có và nhập dữ liệu hiển thị bên dưới. Cuối cùng, nó sẽ trông giống như trong hình dưới đây.


Bước 16

Tiếp tục hướng đến hình đã chỉnh sửa trong bước trước. Chọn nó và di chuyển đến bảng điều khiển Appearance. Chọn nét viền đầu tiên, giảm Opacity của nó xuống 10% và thay đổi chế độ hòa trộn thành Color Burn. Vào nét viền thứ hai và thêm các thuộc tính tương tự (Opacity 10% và Blending Mode của Color Burn).


Bước 17

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và nhấp một lần vào bản vẽ của bạn. Nhập 10 vào ô chiều rộng và chiều cao, sau đó nhấp OK. Điều này sẽ tạo ra một vòng tròn 10px. Tô nó với màu trắng.

Vào bảng điều khiển Appearance và chọn màu tô này. Giảm Opacity xuống 50% và vào Effect > Distort & Transform > Pucker & Bloat. Kéo thanh trượt đến -75%, nhấp OK và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập vào bán kính 2px và nhấp OK.


Bước 18

Chọn lại hình đã tạo ở bước trước, thêm màu tô thứ hai và tô màu trắng. Chọn nó từ bảng Appearance, giảm Opacity của nó xuống 25% và vào Effect > Distort & Transform > Pucker & Bloat. Kéo thanh trượt đến -75%, nhấp OK và nhận Effect > Path > Offset Path. Nhập -0,5 Offset và nhấn OK.


Bước 19

Nhân đôi hình đã tạo ở bước trước. Trải rộng các bản sao này như hiển thị trong hình dưới đây.


Bước 20

Chọn "Main", tạo một bản sao ở phía trước (Command + C> Command + F) và đưa nó lên phía trước (Shift + Command +]). Tô màu cho bản sao này bằng màu đen, giảm Opacity xuống 10% rồi kéo nó xuống 2px và sang bên phải. Chọn đường path mới này và tạo một bản sao ở phía sau (Command + C > Command + B). Di chuyển bản sao mới này xuống 2px và qua bên phải, sau đó giảm Opacity xuống 5%.


Bước 21

Chọn hai hình đã tạo ở bước trước và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập vào bán kính 2px, nhấp OK, sau đó nhóm chúng lại (Command + G). Vào bảng điều khiển Layers và kéo nhóm này xuống bên dưới nhóm "Brushes". Hiệu ứng chữ kiểu kính đã hoàn thành.

Tiếp tục bài hướng dẫn này và bạn sẽ được tiềm hiểu cách thêm ba hiệu ứng màu sắc khác nhau cho chữ của bạn.


Bước 22

Chọn "Main", tạo hai bản sao ở phía trước (Command + C> Command + F> Command + F) và đưa chúng lên phía trước (Shift + Command +]). Chọn bản sao trên cùng, sau đó nhấn mũi tên phải và mũi tên lên ba lần.

Chọn lại cả hai bản sao và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Chọn nhóm kết quả của hình và chuyển nó thành một compund path (Object > Compound Path > Make). Tô màu vào đường path kết quả với R = 237, G = 28, B = 36 và giảm Opacity xuống 8%.


Bước 23

Chọn "Main", tạo hai bản sao ở phía trước (Command + C> Command + F> Command + F), và đưa chúng lên phía trước (Shift + Command +]). Chọn bản sao trên cùng, sau đó nhấn mũi tên trái và mũi tên lên ba lần.

Chọn lại cả hai bản sao và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Chọn nhóm kết quả của các hình dạng và chuyển nó thành một compund path (Object > Compound Path > Make). Tô màu vào đường path kết quả với R = 39, G = 170, B = 225 và giảm Opacity xuống 8%.


Bước 24

Chọn "Main", tạo hai bản sao ở phía trước (Command + C> Command + F> Command + F), và đưa chúng lên phía trước (Shift + Command +]). Chọn bản sao trên cùng, sau đó nhấn mũi tên phải và mũi tên xuống ba lần.

Chọn lại cả hai bản sao và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Chọn nhóm kết quả của hình và chuyển nó thành một compund path (Object > Compound Path > Make). Tô màu vào đường path kết quả với R = 249, G = 237, B = 50 và giảm Opacity xuống 15%. Cuối cùng, chữ của bạn sẽ trông giống như hình ảnh thứ tư.


Bước 25

Chọn các đường path đã tạo trong ba bước cuối cùng và nhóm chúng lại (Command G). Vào bảng Layers và làm cho nó vô hình.


Bước 26

Mở Grid (View > Show Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Đối với các bước sau, bạn sẽ cần một lưới mỗi 10px. Vào Edit > Preferences > Guides & Grid, nhập 10 trong ô Gridline every và 1 trong ô Subdivisions


Bước 27

Chọn công cụ Rectangle Tool (M). Tạo hai hình 10 x 120px và đặt chúng như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên. Snap to Grid sẽ giảm bớt công việc của bạn. Tô màu vào hình chữ nhật bên trái với R = 249, G = 237, B = 50 và hình bên phải với màu trắng. Chọn lại cả hai hình, giảm Opacity xuống 13%, nhóm chúng lại (Command G) và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập vào dữ liệu như hình bên dưới và chọn OK.


Bước 28

Chọn công cụ Rectangle Tool (M). Tạo hai hình 10 x 280px và đặt chúng như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên. Một lần nữa, Snap to Grid sẽ giúp giảm bớt công việc của bạn. Tô màu vào hình chữ nhật bên trái với R = 39, G = 170, B = 225 và hình bên phải với màu trắng. Chọn lại cả hai hình và giảm Opacity xuống 10%.

Nhóm chúng lại (Command G) và vào Edit > Transform > Rotate. Nhập một góc 45 độ và bấm OK. Bây giờ, nhóm của bạn sẽ giống như hình ảnh thứ hai được hiển thị. Chọn lại nó và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập vào dữ liệu như trong hình cuối cùng và nhấp vào OK.


Bước 29

Chọn nhóm đã tạo ở bước trước và vào Edit > Transform > Rotate. Nhập một góc 90 độ và nhấp vào nút Copy. Điều này sẽ tạo ra một bản sao theo chiều ngang lật ngược của nhóm của bạn.

Chọn hình chữ nhật màu xanh từ nhóm mới này và thay thế màu tô hiện tại bằng R = 237, G = 28, B = 36. Cuối cùng, nhóm của bạn sẽ giống như hình ảnh thứ hai đang hiển thị. Chọn lại nó cùng với hai nhóm khác đã tạo trong hai bước cuối cùng và nhóm chúng lại (Command G).


Bước 30

Chọn "Main", tạo một bản sao ở phía trước (Command + C> Command + F), và đưa nó lên phía trước (Shift + Command +]). Chọn bản sao này, cùng với nhóm đã tạo ở bước trước và vào Object> Clipping Mask> Make.

Nó sẽ giống như hình ảnh thứ ba đã hiển thị. Vào bảng điều khiển Layers và kéo nhóm đã tạo mask này lên trên đường path "Text". Cuối cùng, bạn sẽ có được hình như hình thứ tư. Vào bảng Layers và làm cho nó vô hình.


Bước 31

Đối với các bước sau, bạn sẽ cần một lưới mỗi 5px. Vào Edit > Preferences > Guides & Grid, sau đó nhập vào 5 trong ô Gridline every. Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo ba vòng tròn 10px. Tô màu chúng với R = 237, G = 28, B = 36, đặt chúng như hiển thị trong hình ảnh đầu tiên, sau đó nhóm chúng lại (Command + G).

Tạo ba vòng tròn mới (10px). Tô màu chúng với R = 249, G = 237, B = 50, đặt chúng như hiển thị trong hình ảnh thứ hai, sau đó nhóm chúng lại (Command + G). Tạo ba vòng tròn mới (10px). Tô màu chúng với R = 39, G = 170, B = 225, đặt chúng như thể hiện trong hình ảnh thứ ba, sau đó nhóm chúng lại (Command + G).


Bước 32

Chọn ba nhóm đã tạo ở bước trước và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập vào dữ liệu bên dưới và nhấp vào OK.


Bước 33

Chọn lại ba nhóm đã chỉnh sửa ở bước trước và quay lại Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập vào dữ liệu bên dưới và nhấp vào OK.

Chọn các nhóm chứa vòng tròn màu đỏ và màu xanh, sau đó giảm Opacity xuống 10%. Chọn nhóm chứa vòng tròn màu vàng và giảm Opacity xuống 15%. Chọn lại ba nhóm này và nhóm chúng lại với nhau (Command + G).


Bước 34

Chọn "Main", tạo một bản sao ở phía trước (Command + C> Command + F) và đưa nó lên phía trước (Shift + Command +]). Chọn bản sao này cùng với nhóm đã tạo ở bước trước và vào Object > Clipping Mask > Make. Nó sẽ trông như hình thứ ba được hiển thị.

Vào bảng điều khiển Layers và kéo nhóm được tạo mask này lên trên đường path "Text. Cuối cùng, nó sẽ trông như hình thứ tư hiển thị.


Kết luận

Bây giờ bản công việc của bạn đã hoàn thành. Đây là cách nó sẽ xuất hiện.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads