1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ đan len cho dịp Giáng sinh bằng Adobe Illustrator

by
Read Time:11 minsLanguages:
This post is part of a series called Learn Adobe Illustrator.
How to Create Flat Profession Avatars in Adobe Illustrator
Create a Hill Scene Using Gradients in Adobe Illustrator
This post is part of a series called Christmas Illustration Content.
How to Create a Holiday Themed Typography Piece in Adobe Illustrator
How to Create a Paper Quill Holiday Greeting in Adobe Illustrator

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Caitlyn Cat Tien (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước tiếp theo, bạn sẽ học được cách tạo một hiệu ứng văn bản đan len bằng Adobe Illustrator. Để bắt đầu, bạn sẽ học cách thiết lập môt lưới đơn giản và cách tạo một bộ các cọ nghệ thuật. Tiếp theo, sử dụng các cọ nhỏ này, một vài các phương pháp nhóm đơn giản và hai hiệu ứng Transform, bạn sẽ tạo ra được hiệu ứng đan len chính. Tiếp tục, sử dụng các hiệu ứng Transform và một hình chữ nhật mà bạn sẽ tạo ra hình nền và nội dung kiểu đan len. Cuối cùng, tận dụng đầy đủ các công cụ của bảng điều khiển Appearance và sử dụng hai hiệu ứng raster cùng với một số kỹ thuật pha trộn cơ bản khi bạn tìm hiểu về cách thêm kết cấu vải đẹp.


1. Tạo một tài liệu mới New Document và thiết lập một lưới Grid

Nhấn Control-N để tạo một tài liệu mới. Chọn Pixels từ trình đơn Units thả xuống, nhập 600 vào ô độ rộng và 673 trong ô chiều cao, sau đó nhấp chuột vào nút Advanced. Chọn RGB, Screen (72ppi) và đảm bảo rằng hộp Align New Objects to Pixel Grid bỏ đánh dấu trước khi bạn bấm OK.

Kích hoạt lưới Grid (View > Show Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Bạn sẽ cần một lưới mỗi 1px, do đó, chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides > Grid, nhập vào 1 trong ô Gridline every 1 ở ô Subdivisions. Bạn cũng cần mở bảng thông tin Info (Window > Info) để xem trước kích thước và vị trí các hình dạng của bạn. Đừng quên thiệt lập đơn vị đo lường thành pixel từ Edit > Preferences > Units > General. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ công việc của bạn.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

2. Tạo bốn Art Brushes

Bước 1

Chọn Ellipse Tool (L) và hướng vào thanh Toolbar của bạn. Loại bỏ màu sắc nét của nét viền và chọn màu tô của nó và thiết lập màu R=141 G=198 B=63. Di chuyển đến artboard của bạn và chỉ đơn giản là tạo ra một hình elip 2 x 9px, Snap to Grid giúp thao tác của bạn dễ dàng hơn.

Đảm bảo hình màu xanh lá cây này vẫn được chọn, mở bảng Brushes (Window > Brushes) và chỉ đơn giản là nhấp chuột vào nút New Brush (là mũi tên màu xanh dương nhỏ trong hình tiếp theo). Chọn ô Art Brush và nhấp vào OK để mở ra cửa sổ tùy chọn Art Brush Options. Nhập các thuộc tính hiển thị trong hình sau đây, đặt tên là "green" sau đó nhấp vào nút OK. Cuối cùng art brush màu xanh lá cây của bạn sẽ hiển thị trong bảng điều khiển Brushes.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình tròn dẹp của bạn vẫn đang chọn và thay thế bằng màu xanh lá cây được sử dụng làm màu tô với R=255 G=222 B=23. Sử dụng hình màu vàng này, tạo một cọ art brush thứ hai và đặt tên là "yellow".

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 3

Đảm bảo hình tròn dẹp của bạn vẫn đang chọn và thay thế màu vàng đang sử dụng thành màu tô R=246 G=72 B=48. Mở bảng điều khiển Appearance (Window > Appearance) và thêm một màu tô thứ hai cho hình màu cam này bằng cách sử dụng nút Add New Fill (là mũi tên màu xanh dương nhỏ trong hình sau đây). Chọn màu tô mới, thiết lập thành màu trắng (R = 255 G = 255 B = 255) và vào Effect > Path > Offset Path. Nhập vào -0.5px Offset, click OK và quay trở lại bảng điều khiển Appearance.

Hãy chắc chắn rằng hình được tô màu trắng vẫn được lựa chọn, mở bảng Transparency (Window > Transparency), giảm Opacity đến 50% và thay đổi chế Blending Mode thành Soft Light. Sử dụng hình màu da cam này, tạo ra một art brush mới và chỉ đơn giản đặt tên cho nó là "orange".

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng hình tròn dẹp của bạn vẫn được chọn, thao tác trên bảng điều khiển Appearance, chọn màu tô phía dưới và thay thế màu sẵn có với R=246 G=192 B=168.

Tiếp tục thao tác trên bảng điều khiển Appearance , chọn màu tô màu trắng, vào bảng điều khiển Transparency và tăng Opacity 100%. Sử dụng hình màu be này, tạo ra một art brush mới và chỉ đơn giản đặt tên cho nó là "beige". Một khi bạn có thể thấy tất cả bốn art brushes bên trong bảng Brushes của bạn, bạn có thể xoá hình tròn dẹp đó từ artboard của bạn.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

3. Tạo các mũi khâu chính

Bước 1

Chọn công cụ Pen Tool (P), tạo ra một dọc đường path 8px và hướng đến bảng điều khiển Appearance. Hãy chắc chắn rằng không có màu nào được chọn cho màu tô và sau đó chọn nét viền và thêm art brush có tên "orange" từ bảng Brushes của bạn. Tiếp tục thao tác với đường path nhỏ này, chuyển sang công cụ Direct Selection Tool (A), chọn chốt neo ở dưới cùng và chỉ đơn giản là kéo nó qua bên phải 3px. Hình cuối cùng sẽ giống như trong bức hình thứ hai.

Chọn lại đường path đã tạo trong bước này và vào Object > Transform > Reflect. Chọn ô Horizontal và nhấp vào nút Copy để tạo ra một hình sao chép lật theo chiều ngang. Chọn đường path vừa mới tạo và kéo nó lên 2px và qua phải 4px. Hình cuối cùng sẽ thấy như trong bức hình thứ tư. Chọn cả hai hình đã tạo trong bước này và nhóm Group chúng lại với nhau (Control-G). Vào bảng Layers, nhấp đôi chuột vào nhóm mới này và đơn giản đặt tên nó là "Orange".

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 2

Chọn lại nhóm "Orange" và tạo một bản sao chép ở phía trước (Control-C > Control-F). Chuyển sang bảng Layers, nhấp đôi chuột vào nhóm mới này và đặt tên nó là "Beige". Chọn hai đường path bên trong của nhóm thứ hai và thay thế cọ art brush "orange" đã sử dụng cho nét viền với cọ art brush "beige". Đảm bảo nhóm "Beige" được chọn và kéo nó qua bên phải một vài pixel như hình bên dưới.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 3

Chọn lại nhóm "Orange" và tạo một hình sao chép ở phía trước (Control-C > Control-F). Vào bảng Layers, nhấp đôi chuột vào nhóm mới này và đặt lại tên nó là "Yellow". Chọn hai đường path bên trong của nhóm thứ ba và thay thế cọ art brush "orange" đã sử dụng cho nét stroke đó với cọ art brush "yellow".

Chọn lại nhóm "Beige" và tạo một hình sao chép ở phía trước (Control-C > Control-F). Chuyển sang bảng Layers, nhấp đôi chuột vào nhóm mới này và đặt tên là "Green". Chọn hai đường path bên trong của nhóm thứ ba và thay thế cọ art brush "beige" đã sử dụng cho nét stroke đó với cọ art brush "green". Đảm bảo hai nhóm "Yellow" và "Green" được chọn và kéo chúng xuống một vài pixel như hình bên dưới.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 4

Chọn lại nhóm "Green" và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập vào 1 trong ô copies, kéo con trượt Move-Horizontal là 8px, nhấp chuột vào OK và vào lại Effect > Distort & Transform > Transform. Một lần nữa, nhập 1 trong ô copies, kéo con trượt Move-Vertical 7px và nhấp chuột vào OK. Hình cuối cùng sẽ trông như trong hình tiếp theo.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

4. Tạo các mũi khâu nền

Bước 1

Thiết lập màu tô R=206 G=32 B=8, dùng công cụ Rectangle Tool (M) và đơn giản nhấp chuột vào artboard của bạn để mở cửa sổ Rectangle. Nhâp 602 vào ô Width675 trong ô Height, sau đó nhấp chuột vào nút OK.

Tiếp theo, bạn cần canh giữa hình chữ nhật màu đỏ này, do đó, hãy mở bảng Align (Window > Align). Thiết lập Align to Artboard (mở trình đơn bật mở và đi tới tùy chọn Show Options nếu bạn không thể thấy khu vực Align To như hình minh hoạ sau), sau đó, đơn giản nhấp vào nút Horizontal Align Center Vertical Align Center. Cuối cùng, hình chữ nhật của bạn sẽ bao trùm toàn bộ artboard như hình minh họa sau đây. Di chuyển tới bảng Layer, nhấp đúp chuột vào hình chữ nhật màu đỏ này và tên nó là "bg".

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 2

Chọn nhóm "Orange" và đặt nó như hình minh họa đầu tiên. Đảm bảo nhóm này vẫn đang chọn và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập 74 vào ô copies, kéo con trượt Move-Horizontal tại 8px, nhấp chuột vào OK và vào lại Effect > Distort & Transform > Transform. Lần này nhập vào 97 trong ô copies, kéo con trượt Move-Vertical tại 7px, và nhấp chuột vào OK. Hình cuối cùng sẽ giống như hình minh họa thứ hai.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 3

Chọn nhóm "Beige" và tạo một hình sao chép ở phía trước (Control-C > Control-F). Đặt nhóm hình sao chép này như hình đầu tiên bên dưới và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập 74 vào ô copies, kéo con trượt Move-Horizontal tại 8px, nhấp chuột vào OK và vào lại Effect > Distort & Transform > Transform. Lần này nhập 1 vào ô copies, kéo con trượt Move-Vertical tại 7px, và nhấp chuột vào OK. Hình cuối cùng sẽ giống như hình thứ hai.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 4

Chọn lại nhóm "Beige" với hai hiệu ứng Transform và nhân đôi nó (Control-C > Control-F). Chọn bản sao này và chỉ đơn giản là kéo nó xuống 35px như thể hiện trong hình dưới đây.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 5

Chọn Nhóm gốc "Beige", đặt nó như hình thể hiện đầu tiên và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập 36 trong ô copies, kéo con trượt trượt Move-Horizontal tại 16px và nhấn OK. Hình cuối cùng sẽ trông như hình thứ hai.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 6

Chọn lại ba nhóm "Beige" và nhân đôi chúng (Control-C > Control-F). Kéo các hình sao chép này xuống dưới và đặt chúng như hình thể hiện sau đây.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

5. Tạo chữ kiểu mũi đan len

Bước 1

Nhân đôi nhóm "Green" và "Yellow" và sử dụng các hình sao chép để làm các chữ cái của bạn. Bạn có thể tạo hầu hết những chữ cái này bằng cách sử dụng mười mũi đan theo chiều dọc và sáu mũi đan theo chiều ngang. Chỉ có một số lượng nhỏ của các chữ cái (ví dụ: M, N, W), bạn sẽ phải sử dụng bảy mũi đan theo chiều ngang.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 2

Sử dụng trí tưởng tượng của bạn cùng với các nhóm "Yellow" và "Green" để tạo ra toàn bộ nội dung của bạn.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 3

Chọn tất cả các đường path bên trong nhóm của bạn "Yellow" và "Green". Vào bảng điều khiển Appearance và thay thế art brush hiện tại được sử dụng cho nét này thành art brush "beige". Hình cuối cùng sẽ trông như hình bên dưới

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

6. Thêm kết cấu bề mặt của vải

Bước 1

Chọn lại hình chữ nhật "bg", tạo một hình sao chép ở phía trước (Control-C > Control-F) và đặt nó lên trên cùng (Shift-Control-]) Di chuyển tới bảng Layers, nhấp đúp chuột vào hình mới này và đặt tên nó là "texture".

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 2

Đảm bảo rằng hình "texture" của bạn vẫn được lựa chọn và hướng đến bảng Appearance. Chọn phần màu tô, thay thế màu hiện tại với màu đen, giảm Opacity còn 8%, thay đổi Blending Mode thành Multiply và vào Effect > Artistic > Film Grain. Nhập các thuộc tính hiển thị trong hình dưới đây và bấm OK.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 3

Đảm bảo rằng hình "texture" của bạn vẫn được chọn, hướng đến bảng Apperance và thêm một màu tô thứ hai bằng cách sử dụng nút Add New Fill như cũ. Chọn màu tô mới này, đảm bảo rằng màu sắc đó được thiết lập là màu đen, thay đổi chế độ Blending Mode của nó thành Multiply và vào Effect > Distort > Diffuse Glow. Nhập các thuộc tính hiển thị trong hình dưới đây và bấm OK.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 4

Đảm bảo rằng hình "texture" của bạn vẫn được chọn, hướng đến bảng Apperance và thêm một màu tô thứ ba bằng cách sử dụng nút Add New Fill như cũ. Chọn màu tô mới này, mở bảng điều khiển Gradient (Window > Gradient) và chỉ cần nhấp vào hình gradient thu nhỏ để thêm linear gradient màu đen sang trắng. Tiếp tục hướng đến bảng điều khiển Gradient, thiết lập góc Angle 90 độ, sau đó di chuyển đến các con trượt gradient. Đầu tiên, chọn con trượt bên trái và thiết lập màu đen (R=0 G=0 B=0), sau đó chọn con trượt bên phải và thiết lập màu R=206 G=32 B=8. Đảm bảo con trượt bên phải được chọn, vào ô Opacity (từ bảng Gradient) và thiết lập nó bằng 0%. Trở lại bảng Appearance, đảm bảo màu tô thứ ba vãn đang được chọn và chuyển qua bảng Transparency. Giảm Opacity thành 15% và thay đổi Blending Mode thành Color Burn.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 5

Đảm bảo hình "texture" được chọn, vào bảng Appearance, chọn màu tô trên cùng và sao chép nó bằng nút Duplicate Selected Item (là mũi tên màu xanh nhỏ như trong hình dưới). Chọn màu tô mới, vào bảng Gradient, thiết lập kiểu mẫu đó tại Radial và nhấp chuột vào nút Reverse Gradient. Chuyển sang artboard của bạn, dùng công cụ Gradient Tool (G) và kéo tâm gradient như hình bên dưới. Xem video ngắn này nếu bạn không thạo Gradient Tool (G).

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Bước 6

Vào bảng điều khiển Layers, chọn lại nhóm "Orange" và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập vào các thuộc tính như trong cửa sổ bên trái (hình bên dưới), nhấp chuột vào OK và vào lại Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập vào các thuộc tính như trong cửa sổ bên phải (trong hình bên dưới), nhấp chuột và OK và chúng ta đã xong.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect

Chúc mừng bạn! Bạn đã hoàn thành rồi đấy!

Đây là hình đã tạo ra. Tôi hy vọng bạn sẽ thích bài hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này cho các dự án sắp tới.

Knitted Text EffectKnitted Text EffectKnitted Text Effect
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads