7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Tạo hiệu ứng văn bản Retro 3D bằng cách sử dụng Layer Styles trong Adobe Photoshop

Read Time: 5 mins
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
Create a One-Layer Retro Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create a Retro Chrome Text Effect in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Binh T. Nguyen (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng layer styles, smart objects và một số thành phần cơ bản trong Adobe Photoshop để tạo hiệu ứng văn bản 3D đơn giản, trông như phong cách retro.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Tạo Background Gradient

Bước 1

Tạo một tài liệu kích thước 800 x 600px và nhân đôi layer Background.

Duplicate the Background LayerDuplicate the Background LayerDuplicate the Background Layer

Bước 2

Nhấp đúp vào layer Background copy để áp dụng một hiệu ứng Gradient Overlay bằng cách sử dụng các giá trị sau:

 • Đánh dấu hộp Dither
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Tạo Gradient bằng cách sử dụng màu #c8c5b8 bên trái và #aaa593 ở bên phải.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Điều này sẽ tạo ra Gradient background.

Background GradientBackground GradientBackground Gradient

2. Thêm hiệu ứng Subtle Noise vào Background

Bước 1

Nhân đôi layer Background copy, và sau đó nhấp chuột phải vào bản sao mới và chọn Rasterize Layer Style.

Nếu bạn đang làm việc với CS6 hoặc các phiên bản trước của Photoshop, thay vì vậy, bạn sẽ cần nhóm layer (Layer > Group Layers), và sau đó hợp nhất nhóm (Layer > Merge Group).

Thiết lập màu Foreground #c8c5b8 và màu Background  #aaa593.

Noise LayerNoise LayerNoise Layer

Bước 2

Đi tới Filter > Noise > Add Noise, thay đổi Amount là 5 và Distribution là Uniform, và đánh dấu hộp Monochromatic .

Add Noise FilterAdd Noise FilterAdd Noise Filter

Bước 3

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Darken trên layer Background copy 2. Điều này sẽ thêm hiệu ứng subtle noise vào background gradient.

Noise Layer Blend ModeNoise Layer Blend ModeNoise Layer Blend Mode

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Levels.

LevelsLevelsLevels

Bước 5

Thay đổi giá trị Shadows là 72, Gamma là 1.05, và Highlights là 236. Điều này sẽ điều chỉnh màu background.

Levels ValuesLevels ValuesLevels Values

3. Tạo văn bản và hiệu ứng 3D Extrusion

Bước 1

Tạo văn bản trong All Caps, sử dụng phông chữ Freshman Normal. Size 125 pt, color là #43a0a8, và Kerning thiết lập Optical.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản và kéo layer sao chép bên dưới nó.

Duplicate the TextDuplicate the TextDuplicate the Text

Bước 3

Vô chế độ Free Transform Mode bằng cách đi tới Edit > Free Transform (Command-T). Chạm phím mũi tên bên phải một lần, và sau đó bấm vào phím mũi tên xuống một lần, di chuyển bản sao văn bản một pixel để bên phải và một pixel xuống dưới. Sau đó nhấn phím Return để chấp nhận các thay đổi.

Transform the TextTransform the TextTransform the Text

Bước 4

Nhấn Option-Command-Shift-T (Alt-Ctrl-Shift-T đối với Windowns) mười lần để nhân đôi layer cùng với sự thay đổi để tạo ra hiệu ứng 3D extrusion.

Create the 3D ExtrusionCreate the 3D ExtrusionCreate the 3D Extrusion

4. Tạo Smart Objects cho hiệu ứng 3D Extrusion và Shadow

Bước 1

Chọn tất cả các layer bản sao văn bản và thay đổi màu văn bản là #c7b299.

Change Copy Text Layers ColorChange Copy Text Layers ColorChange Copy Text Layers Color

Bước 2

Với tất cả các layer bản sao văn bản được lựa chọn, đi tới Filter > Convert for Smart Filters. Đổi tên layer smart object là 3D Extrusion, nhân đôi nó, kéo bản sao bên dưới nó và đổi tên bản sao là Shadow.

Creating the Smart ObjectsCreating the Smart ObjectsCreating the Smart Objects

5. Thiết kế layer văn bản gốc

Nhấp đúp vào layer văn bản gốc để áp dụng theo layer style sau đây:

Bước 1

Thêm Stroke với những cài đặt:

 • Size: 
 • Position: Inside
 • Color: #f2eee1
StrokeStrokeStroke

Bước 2

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với những cài đặt:

 • Color: #464646 
 • Opacity: 100% 
 • Hủy đánh dấu Use Global Light 
 • Angle: 129 
 • Distance: 5
 • Spread: 50
 • Size: 2
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Bước 3

Thêm hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Pattern: Fine diagonal lines 

Bạn có thể thử thiết lập các pattern khác -một vài pattern trông thật sự trẻ trung.

Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Đây sẽ là style layer văn bản chính.

Styled TextStyled TextStyled Text

6. Thiết kế hiệu ứng 3D Extrusion

Nhấp đúp vào layer 3D Extrusion để áp dụng theo layer style sau đây:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel & Emboss với các cài đặt:

 • Technique: Chisel Hard 
 • Size: 13 
 • Hủy đánh dấu Use Global Light 
 • Angle: 82
 • Altitude: 11 
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode - Opacity: 0%

Những gì bạn sẽ làm ở đây là thay đổi các giá trị Angle Altitude trên Bevel and Emboss để tạo hiệu ứng 3D shading dựa trên góc của extrusion.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Đánh dấu Anti-aliased
ContourContourContour

Bước 3

Thêm Color Overlay với các cài đặt:

 • Color: #265559 

Đây là phần nơi bạn chọn màu của extrusion, hãy tự do chọn lựa theo ý muốn của bạn.

Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Bạn có thể xem cách tạo ra  ảo ảnh của một hiệu ứng phẳng 3D bằng cách sử dụng một vài hiệu ứng. Bạn có thể tham gia nhiều khóa học để nâng cao kết quả xử lý điều chỉnh shadow cho các góc.

Styled 3D ExtrusionStyled 3D ExtrusionStyled 3D Extrusion

Bạn cũng có thể chọn công cụ Move Tool và di chuyển mẩu 3D extrusion trở lên nếu bạn muốn. Hãy dành thời gian thực hiện, nếu bạn thích, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Adjusting the 3D ExtrusionAdjusting the 3D ExtrusionAdjusting the 3D Extrusion

7. Làm việc trên Shadow

Bước 1

Chọn layer Shadow, sau đó đi tới Filter > Blur > Motion Blur. Thay đổi Angle là -55 và Distance là 20. Bạn cần giá trị góc Angle phù hợp góc của 3D extrusion.

Motion BlurMotion BlurMotion Blur

Bước 2

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply trên layer Blend Shadow, và sau đó sử dụng công cụ Move Tool kéo bóng và di chuyển xung quanh cho đến khi bạn hài lòng.

Motion Blur Blend Mode and PositionMotion Blur Blend Mode and PositionMotion Blur Blend Mode and Position

Bước 3

Bấm vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Hue/Saturation.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng Clip adjustment to layer ở dưới cùng của bảng Properties, và thay đổi giá trị Saturation -65.

Adjust SaturationAdjust SaturationAdjust Saturation

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong hướng dẫn này, chúng ta tạo ra một gradient background và sử dụng bộ lọc Noise filter để thêm hiệu ứng subtle noise vào nó.

Sau đó, chúng ta tạo văn bản, nhân đôi nó với một sự thay đổi để tạo ra hiệu ứng 3D extrusion, và chuyển các layer sao chép thành các đối tượng thông minh Smart Objects để tạo layer shadow.

Sau đó, chúng ta tạo kiểu văn bản và layer 3D extrusion để đạt được hiệu ứng 3D retro.

Cuối cùng, chúng ta tạo ra shadow bằng cách sử dụng bộ lọc Motion Blur filter, điều chỉnh chế độ Blend Mode và color, và di chuyển nó xung quanh để đạt được kết quả cuối cùng.

Đừng ngần ngại, hãy để lại bình luận, đề nghị và kết quả bên dưới.

>
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.