1. Design & Illustration
  2. Drawing/Illustration
  3. Drawing

Cách vẽ một hình minh họa quả táo xanh thơm ngon

Scroll to top
Read Time: 12 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách vẽ một quả táo xanh sáng bóng. Chúng ta sẽ xem xét các kỹ thuật vẽ khác nhau trong suốt hướng dẫn này. Nó sẽ rất vui và bạn sẽ học được điều gì đó mới mẻ - hãy bắt đầu!

Lưu ý của biên tập viên: Trong nỗ lực giới thiệu một số nội dung cũ của chúng tôi cho một số độc giả mới hơn của chúng tôi, chúng tôi đã khôi phục bài đăng này từ tháng 10 năm 2008 để mọi người thưởng thức lần đầu tiên hoặc lần thứ hai. Thưởng thức!


Bước 1

Tạo tài liệu mới bằng cách sử dụng các cài đặt được hiển thị bên dưới.


Bước 2

Tạo một layer mới và đặt tên là "Apple". Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool, tạo vùng chọn như hình bên dưới. Tiếp theo, chọn công cụ Gradient Tool, sau đó chọn Foreground to Background và thiết lập Style thành Radial. Tạo màu Foreground # 88cc33 và Màu nền # 005522 của bạn. Điền vào lựa chọn như được hiển thị.


Bước 3

Áp dụng kiểu Inner Shadow layer bằng cách sử dụng các thiết lập này: Blend Mode được đặt thành Multiply, Opacity ở 75%, Angle được đặt thành -90 độ, Distance được đặt là 45 pixels và Size được đặt là 80 pixel.


Bước 4

Tạo một layer mới và đặt tên là "Texture". Command-click vào layer "Apple" để load vùng chọn, nếu vùng chọn vẫn không hoạt động. Sử dụng các màu từ bước một và vào Filter> Render> Clouds. Tiếp theo vào Filter> Distort> Spherize, và thiết lập Amount là 100% và Mode là Normal. Điều này sẽ cho kết cấu đơn giản của chúng tôi một cái nhìn hình cầu. Đặt Blending Mode của layer là Soft Light. Bây giờ chúng tôi có một số kết cấu trên quả táo.


Bước 5

Tạo một lớp mới trên đầu và đặt tên là "Dots". Lấy Brush Tool và thiết lập Foreground Color thành # ccdd99. Ngoài ra, đặt Đường kính chính thành 5 và Độ cứng thành 100, sau đó tạo một số dấu chấm bằng cách đặt các nhấp chuột duy nhất trên toàn bộ quả táo.

Đặt Đường kính chính thành 3 pixel và tô thêm một chút nữa. Command-click vào layer "Apple" để load vùng chọn, nếu vùng chọn vẫn không hoạt động. Vào Filter> Blur> Motion Blur, và thiết lập Angle là 90 độ và Distance là 3 pixels. Bây giờ vào Filter> Distort> Spherize, thiết lập Amount là 100, thiết lập Mode là Normal và áp dụng nó. Đặt Blending Mode của layer là Overlay và Opacity là 50%. Nhấn Command + D để bỏ chọn.


Bước 6

Tạo một lớp mới ở trên cùng và đặt tên là "Dent". Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo vùng chọn, như thể hiện trong hình bên dưới, sau đó tô nó bằng màu trắng và bỏ chọn. Tạo một layer khác và đặt tên cho layer này là "Dent Shadow." Tạo vùng chọn hình elip, như trong hình bên dưới và tô nó bằng màu đen.

Alt-click vào dòng giữa các layer "Dent Shadow" và "Dent" trong Layers Palette. Bỏ chọn bằng cách nhấn Command + D. Điều này sẽ xác định layer "Dent" như một Clipping Mask cho layer "Dent Shadow". Bây giờ hãy vào layer "Dent" trong Layers Palette và thiết lập Blending Mode thành Multiply.

Quay lại lớp "Dent Shadow" và áp dụng bộ lọc Gaussian Blur với bán kính 17 pixel. Đặt Opacity của lớp ở mức 75%. Kích thước của hình elip răng cưa có thể khác nhau trong tài liệu của bạn, do đó bạn có thể điều chỉnh bộ lọc Radius của Gaussian Blur để tránh cạnh trên của hình elip.


Bước 7

Bây giờ chúng tôi sẽ làm một số điểm nổi bật. Tạo một layer mới trên cùng của layer stack và đặt tên là "Highlight 1." Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo vùng chọn, như trong hình bên dưới và tô nó bằng màu trắng. Bây giờ tạo vùng chọn hình elip lớn hơn như được hiển thị, sau đó nhấn Delete để xóa lựa chọn. Bỏ chọn và vào Filter> Blur> Gaussian Blur, và áp dụng với Radius là 10 pixel.


Bước 8

Tạo một layer mới trên cùng của layer stack và đặt tên là "Highlight 2." Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo vùng chọn như hình dưới, sau đó tô nó bằng màu trắng. Bây giờ thực hiện một lựa chọn hình elip khác như được hiển thị, sau đó nhấn Delete để xóa lựa chọn. Ngoài ra, đừng quên chọn và xóa phần màu trắng bên dưới. Bỏ chọn và vào Filter> Blur> Gaussian Blur, sau đó áp dụng với Radius là 8 pixel.


Bước 9

Bây giờ tạo một layer mới bên dưới layer "Highlight 1" và đặt tên là "Black". Như bạn có thể nói từ tên, chúng ta sẽ điền nó với màu đen. Bây giờ chọn "Black", "Highlight 1," và "Highlight 2" layers trong Layers Palette và hợp nhất chúng bằng cách nhấn Command + E. Vào Filter> Brush Strokes> Spatter. Đặt Radius Spray là 6 và Smoothness thành 14. Command-click vào layer "Apple" để load vùng chọn, vào Select> Inverse và nhấn Delete để xóa. Đặt chế độ hòa trộn lớp thành Screen. Bỏ chọn.


Bước 10

Tạo một layer mới phía trên layer "Dots" và đặt tên là "Red". Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo vùng chọn như hình dưới, sau đó tô nó với màu # ffbe00. Command-click vào layer "Apple" để load vùng chọn. Vào Filter> Blur> Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 50 pixel. Tiếp theo, thiết lập Blending Mode của layer là Hue. Bây giờ, bỏ chọn bằng cách nhấn Command + D.


Bước 11

Tạo một layer mới bên dưới layer "Red", đặt tên là "Yellow". Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo vùng chọn như hình dưới, sau đó tô nó với màu # fff444. Command-click vào layer "Apple" để load vùng chọn. Vào Filter> Blur> Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 50 pixel. Tiếp theo, thiết lập Blending Mode của layer là Hard Light và Opacity ở mức 75%. Bỏ chọn bằng cách nhấn Command + D.


Bước 12

Tạo một layer mới trên đầu và đặt tên là "Reflection." Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool và tạo vùng chọn như hình bên dưới, sau đó tô màu trắng. Chúng tôi sẽ làm cho một cửa sổ phản chiếu ra khỏi hình chữ nhật này. Vì vậy, chọn hai khu vực hình chữ nhật như được hiển thị, sau đó xóa chúng.


Bước 13

Vào Layers Palette và thêm Layer Mask vào layer "Reflection" bằng cách nhấn vào nút Add Layer Mask. Chọn công cụ Gradient Tool, đặt nó thành Linear Gradient. Điền vào layer Mask với gradient, như bạn có thể thấy trong hình bên dưới.

Layer Mask được chọn tại thời điểm này, nhấp vào hình thu nhỏ lớp "Reflection" để quay trở lại lớp. Bây giờ, vào Filter> Blur> Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 8 pixel. Vào Edit> Transform> Warp, và chọn Arc từ danh sách cài đặt trước, sau đó thiết lập Bend là -20%.


Bước 14

Tạo một lớp mới trên đầu và đặt tên là "Đèn nền". Command-click vào hình thu nhỏ của layer "Apple" và tô màu vùng chọn bằng màu trắng. Hãy chắc chắn rằng Công cụ Marquee được chọn, sau đó di chuyển vùng chọn khoảng 10 pixel sang trái bằng cách sử dụng phím mũi tên trái. Bây giờ, nhấn Delete để xóa.

Command-click vào layer "Apple" lần nữa để load vùng chọn, sau đó vào Filter> Blur> Gaussian Blur, và áp dụng với Radius là 7 pixels. Nhấn Command + D để bỏ chọn. Chọn Eraser Tool, sau đó thiết lập Master Diameter là 270 pixel và Hardness là 0%. Xóa phần dưới của đèn nền, như bạn có thể thấy trong hình dưới đây.


Bước 15

Tạo một layer mới và đặt tên là "Stalk." Lấy Pen Tool, thiết lập Paths trong các tùy chọn công cụ. Vẽ một đường cong cho thân cây táo. Bây giờ, lấy Brush Tool và mở Brushes Palette. Trong Shape Dynamics, đặt Điều khiển động cho Kích thước thành mờ dần. Đặt các bước cho Kích thước phai xuống 70 và đặt Đường kính chổi tối thiểu là 20%. Bên dưới Brush Tip Shape, thiết lập Diameter là 14 pixels và Hardness là 100%. Bây giờ, thiết lập Foreground Color thành # 884411.

Vào Path Palette, mở menu Paths Palette (nhấn vào hình tam giác ở góc trên bên phải để mở) và chọn Stroke Path, thiết lập Tool to Brush và nhấn OK. Nhấp vào một nơi nào đó bên ngoài đường dẫn trong Path Palette. Command-click vào hình thu nhỏ layer "Dent" trong Layers Palette để load vùng chọn của nó.

Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool, sau đó giữ phím Shift, tạo vùng chọn bao phủ phần trên của thân cây. Vào Select> Inverse, sau đó nhấn Delete để xóa phần dưới của thân cây, và bỏ chọn.

Đường dẫn bạn đã vẽ được lưu trữ trong Path Palette như một "Work Path". Nó vẫn ở đó cho đến khi bạn vẽ một đường khác, sau đó đường dẫn mới bạn vẽ sẽ là "Đường dẫn công việc" của bạn. Nếu bạn muốn giữ đường dẫn hiện có trước khi vẽ đường dẫn mới, bạn có thể đặt tên cho nó bằng cách nhấp đúp vào đường dẫn. Vì vậy, bạn sẽ không mất nó khi bạn vẽ một cái mới. Nếu bạn muốn đường dẫn biến mất trong tài liệu của bạn, sau đó đi đến Path Palette và nhấp vào một nơi nào đó bên ngoài đường dẫn trong Path Palette.


Bước 16

Tạo một layer mới và đặt tên là "Stalk Highlight." Chọn công cụ Brush Tool và thiết lập Master Diameter thành 5 pixel. Đặt màu Foreground thành màu trắng. Bây giờ vào Path Palette, đảm bảo Work Path đã được chọn, mở menu Paths Palette, sau đó chọn Stroke Path, thiết lập Tool to Brush và nhấn OK.

Command-click vào hình thu nhỏ của layer “Stalk” trong Layers Palette để load vùng chọn của nó. Vào Filter> Blur> Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 1 pixel. Đặt Opacity của layer ở mức 40%. Chọn layer "Stalk" trong Layers Palette, sau đó vào Filter> Noise> Add Noise. Đặt Amount ở mức 3%, thiết lập Distribution to Uniform, đảm bảo chọn Monochromatic. Bây giờ, bỏ chọn bằng cách nhấn Command + D.

Lấy Burn Tool, và sử dụng một Brush mềm (tôi thiết lập Master Diameter thành 65 pixels và Hardness là 0%), làm cho phần dưới của cuống tối hơn.


Bước 17

Tạo một layer mới bên dưới layer "Stalk" và đặt tên là "Stalk Shadow." Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool và tạo vùng chọn như trong hình bên dưới. Điền nó với màu đen và bỏ chọn. Vào Edit> Transform> Perspective và tinh chỉnh phối cảnh của lớp như được hiển thị.

Vào Filter> Blur> Gaussian Blur, thiết lập Radius là 7 pixels, và áp dụng. Lấy Eraser Tool, và sử dụng một Brush mềm, xóa phần trên cùng của shadow. Tiếp theo, Command-click vào layer "Dent" để load vùng chọn. Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool, sau đó giữ phím Shift, tạo vùng chọn sẽ bao phủ phần trên cùng của bóng. Bây giờ vào Select> Inverse và nhấn Delete để xóa. Bỏ chọn và thiết lập Layer Opacity là 60%.


Bước 18

Bây giờ chúng ta có thể thực hiện các thao tác hoàn thiện trước khi chúng ta hợp nhất các lớp. Đầu tiên, tôi sẽ điền vào nền với màu # 004400. Tiếp theo, tôi đã thực hiện một số thay đổi nhỏ. Tôi đặt Opacity của layer "Highlight" ở 85%, "Yellow" ở 35%, "Red" ở 85%, "Dent Shadow" ở 95%, "Backlight" ở 60%, "Reflection" ở mức 55%.

Tôi áp dụng một Inner Glow Layer Style cho layer "Apple" để làm cho các cạnh tối hơn một chút bằng cách sử dụng các thiết lập này: Blend Mode của Multiply, Opacity đặt ở 30%, Size set là 20 pixels, và Color set là # 003300. Tôi cũng đã thay đổi "Apple" layer Inner Opacity thành 45%.

Cuối cùng, tôi đã áp dụng một layer Outer Glow cho layer "Dots" với các thiết lập này: Blend Mode được đặt thành Multiply, Opacity 60%, Color set thành # 2b2b2b và Size được đặt thành 8 pixel. Bây giờ chọn tất cả các layer ngoại trừ lớp "Background" trong Layers Palette, sau đó vào Layer> New> Group From Layers và đặt tên cho nhóm là "Apple".


Bước 19

Tạo một layer mới bên dưới nhóm "Apple" và đặt tên là "Shadow". Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo vùng chọn như hình bên dưới, sau đó tô nó bằng màu đen. Bỏ chọn và vào Filter> Blur> Gaussian Blur, và áp dụng với Radius là 40 pixels.


Bước 20

Tạo một layer mới phía trên layer "Background" và đặt tên là "Light". Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo vùng chọn như hình dưới, sau đó tô nó bằng màu # 338833. Bỏ chọn, sau đó vào Filter> Blur> Gaussian Blur, và áp dụng với Radius là 75 pixel.


Bước 21

Bây giờ chúng ta đã có sẵn quả táo nhưng nó trông quá giống một quả cầu, nhưng bạn có thể cho nó hình quả táo bằng cách sử dụng biến đổi Warp. Nhấp chuột phải vào nhóm "Apple" và hợp nhất nó. Vào Edit> Transform> Warp và bóp méo nó để cho nó một hình quả táo.


Phần kết luận

Bạn sẽ thấy một số biến dạng trên các cạnh được gây ra bởi biến đổi Warp. Để loại bỏ chúng Command-click vào layer "Apple", vào Select> Modify> Feather, và đặt Radius là 1 pixel. Tiếp theo, vào Select> Inverse và nhấn Delete ba hoặc bốn lần để xóa vùng méo khỏi các cạnh. Và bạn đã hoàn thành!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads