1. Design & Illustration
  2. Drawing/Illustration
  3. Character Design

Cách tạo một cậu bé bánh gừng Gingerbread dễ thương bằng Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 12 min
This post is part of a series called Easy Character Design.
How to Create a Game Character Sprite Sheet in Affinity Designer
Create a Kawaii Farmer for the Harvest Season in Adobe Illustrator

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Thiết kế nhân vật luôn luôn tạo hứng thú và sáng tạo. Nếu bạn cũng thích giống như tôi, vậy thì hãy thực hành ngay bài này và học cách tạo một cậu bé bánh gừng dễ thương bằng vector.

Khởi đầu, bạn sẽ vẽ phần thân của cậu bé bánh gừng, và sau đó là tạo kết cấu bề mặt của cậu bé bánh gừng đó bằng hai hiệu ứng và một cọ Scatter Brush. Sau khi tạo phần bóng và highlight, cậu bé bánh gừng của bạn sẽ trông như 3D, và sau đó là đến phần sáng tạo, nơi bạn sẽ vẽ khuôn mặt, thêm vào phần phủ đường và tất cả các đồ trang trí.

Nếu bạn hứng thú để vẽ thiết kế những nhân vật khác, bạn có thể mua những nhân vật bằng vector trên Envato Market. Hãy bắt đầu nào!

1. Bắt đầu một New Project

Mở Illustrator và vào File > New để mở một tài liệu trống. Gõ vào tên tập tin của bạn, thiết lập kích thước và sau đó chọn Pixels as UnitsRGB Color Mode. Bỏ chọn ô Align New Objects to Pixel Grid.

Tiếp theo, vào Edit > Preferences > General  và thiết lập Keyboard Increment1 px và vào Units để thiết lập như hình bên dưới: Tôi thường làm việc với các cài đặt này, và họ sẽ giúp bạn trong suốt quá trình vẽ.

start new illustrator documentstart new illustrator documentstart new illustrator document

2. Tạo phần thân của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Bắt đầu với cái đầu của cậu bé và vẽ một vòng tròn với Ellipse Tool (L). Tiếp tục với đôi chân, đó là hai hình chữ nhật tròn.

create gingerbread man body 1create gingerbread man body 1create gingerbread man body 1

Bước 2

Lấy công cụ Pen Tool (P) và vẽ hình dạng của cơ thể giữa đầu và chân. Sau đó, vẽ hai tay như trong hình tiếp theo.

create gingerbread man body 2create gingerbread man body 2create gingerbread man body 2

Bước 3

Bây giờ, hãy chọn cái đầu, cơ thể và đôi chân và nhấn Unite trong bảng Pathfinder. Thực hiện một số điều chỉnh thêm, nếu cần thiết bằng cách di chuyển một số điểm neo với công cụ Direct Selection Tool (A) và cũng có thể sử dụng Convert Anchor Point Tool (Shift-C) để tạo ra các chốt chỉnh hướng vì các góc này nên được trông mượt mà.

create gingerbread man body 3create gingerbread man body 3create gingerbread man body 3

3. Tạo texture (kết cấu bề mặt) của Gingerbread

Bước 1

Chọn tất cả các hình và tô màu chúng với màu nâu ấm; sau đó đi tới Effect > Stylize > Inner Glow và áp dụng các thiết lập như bên dưới. Trước khi bạn tiếp tục, đặt đôi tay ra phía sau cơ thể.

create gingerbread texture 1create gingerbread texture 1create gingerbread texture 1

Bước 2

Với những hình đang chọn, đi đến bảng Appearance và thêm một New Fill phía trên cái đầu tiên. Sử dụng màu trắng như màu tô; sau đó vào Effect > Artistic > Film Grain và áp dụng các cài đặt dưới đây. Thiết lập Fill này thành Blending Mode Soft Light và 22% Opacity.

create gingerbread texture 2create gingerbread texture 2create gingerbread texture 2

Bước 3

Vẫn với các hình được chọn, thêm một New Fill trong bảng Appearance. Sử dụng màu trắng như màu tô; sau đó đi đến Effect > Texture > Texturizer và áp dụng các thiết đặt hiển thị. Thiết lập Fill này thành Blending Mode Multiply77% Opacity.

create gingerbread texture 3create gingerbread texture 3create gingerbread texture 3

4. Thêm bóng tối vào cánh tay của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) để vẽ một đường path giữa cánh tay trái và cơ thể. Chọn  Stroke 3 pt  Width Profile 1 trong bảng điều khiển Stroke. Tiếp theo, vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius là 3 px. Giảm Opacity đến 75% và sau đó, đặt đường path này ra phía sau cơ thể, nhưng ở phía trước của tay trái.

add shadow to gingerbread arms 1add shadow to gingerbread arms 1add shadow to gingerbread arms 1

Bước 2

Sao chép dán ở phía trước (Control-F) đường path này, thay đổi màu tô và xóa hiệu ứng Gaussian Blur từ bảng điều khiển diện Appearance. Mang đường path này ra phía trước của cơ thể để tạo thêm độ rõ nét.

add shadow to gingerbread arms 2add shadow to gingerbread arms 2add shadow to gingerbread arms 2

Bước 3

Tiếp theo, vẽ một đường path giữa cánh tay phải và phần cơ thể với công cụ Pen Tool (P). Chọn Stroke 1 pt, màu đen và Width Profile 1 trong  bảng điều khiển Stroke. Vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius 4 px và sau đó giảm Opacity đến 50%. Đặt đường path này ra đằng sau cơ thể, nhưng ở phía trước của bàn tay phải.

add shadow to gingerbread arms 3add shadow to gingerbread arms 3add shadow to gingerbread arms 3

5. Thêm bóng tối cho cơ thể của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Lấy công cụ Pen Tool (P) hoặc công cụ Pencil Tool (N) và vẽ các năm đường path ở phía bên trái của cơ thể (1). Chọn nét Stroke 10 pt  Width Profile 4 nhưng chọn tùy chọn Flip Along trong bảng điều khiển Stroke (2). Giữ tất cả các đường path đã chọn, vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius 5 px (3).

add shading to gingerbread man 1add shading to gingerbread man 1add shading to gingerbread man 1

Bước 2

Tiếp theo, vẽ 6 đường path như dưới đây theo các cạnh của cơ thể cậu bé bánh gừng (1). Chọn Stroke là 10 pt và Width Profile 4 trong bảng điều khiển Stroke (lần này sẽ không lật) (2) và sau đó áp dụng 5 px Gaussian Blur (3).

add shading to gingerbread man 2add shading to gingerbread man 2add shading to gingerbread man 2

Bước 3

Vẽ một đường path tại cổ, hãy chọn Stroke 10 pt và  Width Profile 4 trong bảng điều khiển Stroke. Vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng bán kính Radius 5 px; sau đó thiết lập Blending Mode Color Burn 15% Opacity.

add shading to gingerbread man 3add shading to gingerbread man 3add shading to gingerbread man 3

6. Thêm chỗ bắt sáng cho cơ thể của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) hoặc công cụ Pencil Tool (N) để vẽ năm đường path theo cạnh phải của cơ thể cậu bé bánh gừng (1). Chọn Stroke 10 pt và Width Profile 1 trong bảng điều khiển Stroke (2). Vẫn với những đường path đã chọn, vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng bán kính Radius 5 px (3).

add highlights to gingerbread man 1add highlights to gingerbread man 1add highlights to gingerbread man 1

Bước 2

Tiếp theo, vẽ một đường path giống như dưới đây. Chọn Stroke 10 pt và Width Profile 4 trong bảng điều khiển Stroke. Áp dụng Gaussian Blur 3 px và sau đó thiết lập Blending Mode là Soft Light.

add highlights to gingerbread man 2add highlights to gingerbread man 2add highlights to gingerbread man 2

7. Tạo Mask cho phần thân của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Chọn cơ thể và đôi tay và sau đó sao chép và Paste in Place (Shift-Control-V). Loại bỏ tất cả các thuộc tính sẵn có từ bảng điều khiển Appearance và nhấn Unite trong bảng Pathfinder. Hãy đặt tên hình mới “full body” và trước khi bạn tiếp tục, tạo một bản sao để sử dụng sau này.

mask the gingerbread man 1mask the gingerbread man 1mask the gingerbread man 1

Bước 2

Chọn tất cả mọi thứ trên artboard của bạn và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

mask the gingerbread man 2mask the gingerbread man 2mask the gingerbread man 2

8. Thêm các chi tiết vào kết cấu của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Lấy công cụ Pencil Tool (N) và vẽ năm đường path như hình dưới đây, lên mỗi bàn tay, mỗi chân và trên đầu (1).

Chọn nét Stroke màu vàng 0.5 pt và Ink Spatter 1 Scatter Brush mà bạn có thể tìm thấy trong Brush Libraries Menu trong Artistic > Artistic_Ink.

Mở cửa sổ Stroke Options từ bảng Appearance và thay đổi các cài đặt như được hiển thị (2). Group (Control-G) các đường path và đặt Blending Mode thành Soft Light (3).

add details on gingerbread texture 1add details on gingerbread texture 1add details on gingerbread texture 1

Bước 2

Lấy công cụ Pencil Tool (N) một lần nữa và vẽ ra sáu đường path ngẫu nhiên như trong hình tiếp theo (1). Chọn Stroke 0.5 pt màu đen và Ink Spatter 1 Scatter Brush và sau đó thay đổi các thiết lập trong cửa sổ Stroke Options (2). Group (Control-G) các đường path này; sau đó thiết lập Blending Mode Overlay 55% Opacity (3).

add details on gingerbread texture 2add details on gingerbread texture 2add details on gingerbread texture 2

9. Tạo đôi mắt của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L) để vẽ hai vòng tròn màu trắng như đôi mắt của cậu bé bánh gừng. Với cả hai mắt được chọn, vào Effect > Stylize > Inner Glow và sau đó vào Effect > Stylize > Drop Shadow và áp dụng các thiết đặt như hiển thị.

create gingerbread man eyes 1create gingerbread man eyes 1create gingerbread man eyes 1

Bước 2

Vẽ hai vòng tròn nhỏ và tô chúng với màu nâu.

create gingerbread man eyes 2create gingerbread man eyes 2create gingerbread man eyes 2

10. Tạo lông mày của chú bé bánh gừng

Bước 1

Vẽ hai đường path ở trên đôi mắt (1) và tạo cho chúng nét Stroke màu xanh dương 9 pt. Trong bảng điều Stroke, bấm vào tùy chọn Round Cap để có được đường kết thúc tròn (2). Với cả hai đường path đã chọn, đi đến Object > Expand (3).

create gingerbread man eyebrows 1create gingerbread man eyebrows 1create gingerbread man eyebrows 1

Bước 2

Chọn hình lông mày và đi tới Effect > Stylize > Inner Glow. Áp dụng các cài đặt và nhấn OK.

create gingerbread man eyebrows 2create gingerbread man eyebrows 2create gingerbread man eyebrows 2

Bước 3

Vẫn với hình lông mày chọn, thêm một New Fill trong bảng điều khiển Appearance ở trên thuộc tính đầu tiên. Sử dụng màu trắng như màu tô; sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform  và áp dụng các cài đặt từ hình kế tiếp. Bây giờ, vào  Effect > Stylize > Feather và áp dụng bán kính Radius 8 px.

create gingerbread man eyebrows 3create gingerbread man eyebrows 3create gingerbread man eyebrows 3

Bước 4

Vẫn có hình lông mày được chọn, vào Effect > Stylize và áp dụng hiệu ứng Drop Shadow.

create gingerbread man eyebrows 4create gingerbread man eyebrows 4create gingerbread man eyebrows 4

11. Tạo cái miệng của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) để vẽ một đường path như hình cái miệng và tạo nét Stroke màu đỏ, 7 pt.  Vào Object > Expand để chuyển nét  stroke thành một màu tô.

create gingerbread man mouth 1create gingerbread man mouth 1create gingerbread man mouth 1

Bước 2

Chọn hình cái miệng; sau đó vào Effect > Stylize > Inner Glow và áp dụng các cài đặt từ dưới đây (1).

Thêm một New Fill trên thuộc tính đầu tiên và chọn màu hồng như màu tô. Vào Effect > Path > Offset Path và áp dụng Offset -2 px (2) sau đó vào Effect > Stylize > Feather và áp dụng bán kính Radius 3 px (3).

create gingerbread man mouth 2create gingerbread man mouth 2create gingerbread man mouth 2

Bước 3

Vẫn chọn hình cái miệng, áp dụng hiệu ứng Drop Shadow bằng cách sử dụng các thiết lập từ hình tiếp theo.

create gingerbread man mouth 3create gingerbread man mouth 3create gingerbread man mouth 3

12. Tạo tóc của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) hoặc công cụ Pencil Tool (N) và vẽ một đường path cong làm tóc của cậu bé bánh gừng. Chọn Stroke 6 pt màu nâu, Round Cap và sau đó vào Object > Expand.

create gingerbread man hair 1create gingerbread man hair 1create gingerbread man hair 1

Bước 2

Vẫn chọn hình tóc, áp dụng hiệu ứng Inner Glow bằng cách sử dụng các thiết lập hiển thị dưới đây và sau đó, áp dụng hiệu ứng Drop Shadow bằng cách sử dụng cài đặt tương tự như hình của cái miệng.

create gingerbread man hair 2create gingerbread man hair 2create gingerbread man hair 2

13. Tạo các nút

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L) để vẽ hai vòng tròn làm các nút trên cơ thể. Chọn màu xanh  dương làm màu tô và áp dụng hiệu ứng Inner Glow bằng cách sử dụng các thiết đặt như hiển thị (1).

Thêm một New Fill trên cái đầu tiên và đặt màu tô làm màu trắng. Vào Effect > Distort & Transform > Transform, áp dụng các cài đặt từ các hình ảnh bên dưới và nhấn OK. Bây giờ, vào Effect > Stylize > Feather và áp dụng bán kính Radius 8 px. Giảm Opacity đến 66% (2).

Vẫn với các nút được chọn, áp dụng hiệu ứng Drop Shadow bằng cách sử dụng các cài đặt tương tự như hình cái miệng (3).

create gingerbread man buttonscreate gingerbread man buttonscreate gingerbread man buttons

14. Thêm kem lên cậu bé bánh gừng

Bước 1

Lấy công cụ Pencil Tool (N) và vẽ một đường path lượn sóng trên cánh tay và chân. Cho hai đường path ở phía bên trái (gần hơn với chúng ta) chọn nét Stroke 9 pt và cho cho hai đường path ở phía bên phải, chọn nét Stroke 8 pt. Cũng chọn tùy chọn Round Cap trong bảng điều khiển Stroke. Sau đó, vào Object > Expand.

create icing on gingerbread man 1create icing on gingerbread man 1create icing on gingerbread man 1

Bước 2

Có hình kem được chọn, áp dụng hiệu ứng Inner Glow và sau đó là hiệu ứng Drop Shadow.

create icing on gingerbread man 2create icing on gingerbread man 2create icing on gingerbread man 2

Bước 3

Tiếp theo, lấy công cụ Pen Tool (P) và vẽ hình dạng của quần bằng hai đường. Áp dụng nét Stroke màu trắng, 5 pt và sau đó vào Object > Expand.

create icing on gingerbread man 3create icing on gingerbread man 3create icing on gingerbread man 3

Bước 4

Có hình chiếc quần và hai đường được chọn, áp dụng các hiệu ứng Inner Glow bằng cách sử dụng các thiết đặt như hiển thị và sau đó là hiệu ứng Drop Shadow bằng cách sử dụng các thiết lập như hiển thị trước đó.

create icing on gingerbread man 4create icing on gingerbread man 4create icing on gingerbread man 4

Bước 5

Vẽ một đường path lượn sóng mới trên quần, tạo cho cho nó một nét Stroke màu trắng 6 pt, và sau đó vào Object > Expand. Áp dụng hiệu ứng Inner Glow và  hiệu ứng Drop Shadow bằng cách sử dụng các thiết lập tương tự.

create icing on gingerbread man 5create icing on gingerbread man 5create icing on gingerbread man 5

15. Tạo cái nơ đeo cổ

Bước 1

Trước tiên, vẽ hai hình giống như hình tam giác và một vòng tròn nhỏ ở giữa chúng, và chọn màu đỏ làm màu tô.

Chỉ chọn hình tam giác bên phải, áp dụng hiệu ứng Inner Glow bằng cách sử dụng các thiết lập từ hình tiếp theo. Thêm một New Fill ở trên thuộc tính đầu tiên và đặt màu tô là màu trắng. Đi đến Effect > Distort & Transform > Transform và áp dụng các thiết đặt hiển thị; sau đó đi đến Effect > Stylize > Feather và áp dụng bán kính Radius 8 px. Giảm Opacity đến 66%.

Hai hình kia có khá nhiều các thiết lập tương tự, nhưng đối với hình tam giác bên trái chỉ xóa hiệu ứng Inner Glow từ bảng điều khiển Appearance.

create gingerbread man bow tie 1 create gingerbread man bow tie 1 create gingerbread man bow tie 1

Bước 2

Áp dụng hiệu ứng Drop Shadow bằng cách sử dụng các thiết lập như hiển thị cho ba hình tạo thành cái nơ. Tại thời điểm này, cậu bé bánh gừng đã sẵn sàng.

create gingerbread man bow tie 2 create gingerbread man bow tie 2 create gingerbread man bow tie 2

16. Tạo bóng tối của cậu bé bánh gừng

Bước 1

Lấy bản sao của “full body” mà bạn đã thực hiện trước đó trong bài hướng dẫn này và tô màu đen. Di chuyển hình này đến layer khác ở đằng sau cậu bé bánh gừng. Bây giờ, vào Effect > Distort & Transform > Free Distort và kéo các điểm góc như hình dưới đây để bóp méo hình dạng này.

create gingerbread man shadow 1create gingerbread man shadow 1create gingerbread man shadow 1

Bước 2

Vẫn với các đường màu đen được chọn, đi đến Object > Expand Appearance nhằm mở rộng hiệu ứng Free Distort. Làm cho hình đổ bóng dài hơn một chút bằng cách kéo hộp bounding với công cụ Selection Tool (V) trở lên hoặc sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) lựa chọn chỉ có phần trên của hình đó (đầu và cánh tay) và di chuyển những điểm này lên trên.

create gingerbread man shadow 2create gingerbread man shadow 2create gingerbread man shadow 2

Bước 3

Thay thế màu tô màu đen với linear gradient như hiển thị. Vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng bán kính Radius 3 px và sau đó giảm Opacity đến 80%.

create gingerbread man shadow 3create gingerbread man shadow 3create gingerbread man shadow 3

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành xong rồi.

Thêm hình nền theo ý muốn của bạn, và hình minh họa cậu bé bánh gừng đã sẵn sàng. Tôi hy vọng đây là một hướng dẫn thú vị, và cho tôi biết nếu bạn muốn thêm những bài về các thiết kế nhân vật.

final gingerbread man characterfinal gingerbread man characterfinal gingerbread man character
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads