1. Design & Illustration
  2. Drawing/Illustration

Cách tạo một bức ảnh người dơi trong bóng tối trên Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 8 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một tác phẩm lấy cảm hứng từ Người dơi bằng cách sử dụng một loạt các thao tác kỹ thuật kết hợp giữa nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa trong Adobe Photoshop. Chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh bầu trời và bức tường để tạo ra cảnh bắt đầu và sau đó trộn chúng lại với nhau bằng cách sử dụng adjustment layers, masking và brushes.

Sau đó, chúng ta sẽ thêm mặt trăng và người mẫu, và lặp lại các kỹ thuật tương tự để tạo cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục thêm các yếu tố khác, chẳng hạn như cành cây, khói, con dơi và những mảnh vụn. Chúng ta sẽ kết thúc với một vài adjustment layers.

Trong hướng dẫn này, bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tăng cường ánh sáng và độ tương phản, áp dụng texture, tạo ra một bầu không khí âm u, tạo chiều sâu và nhiều thứ khác.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Tạo cảnh nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 1700 x 1500 px trong Photoshop với các cài đặt dưới đây:

new filenew filenew file

Bước 2

Mở ảnh bầu trời. Sử dụng công cụ Retangular Marquee Tool (M) để chọn bầu trời:

select skyselect skyselect sky

Kéo nó vào khung trắng bằng cách sử dụng công cụ Move Tool (V). Sử dụng công cụ Free Transform Tool (Control-T) để kéo dài chiều cao một chút.

adding skyadding skyadding sky

Bước 3

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius là 6 px:

blur skyblur skyblur sky

Bước 4

Tạo adjustment layer và thiết lập Clipping Mask giảm độ bảo hòa màu bầu trời. Đi tới Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation và thay đổi giá trị Saturation xuống -96.

sky huesaturationsky huesaturationsky huesaturation

Bước 5

Tạo Curves trên adjustment layer để làm tối bầu trời.

sky curves 1sky curves 1sky curves 1

Trên layer mask này, sử dụng cọ tròn mềm màu đen (soft black brush) với opacity khoảng 20-25% để giảm hiệu ứng giữa bầu trời. Dưới đây là các kết quả trên layer mask và bức ảnh:

sky curves 1 layer masksky curves 1 layer masksky curves 1 layer mask
sky curves 1 resultsky curves 1 resultsky curves 1 result

Bước 6

Sử dụng Levels trên adjustment layer để làm tối bầu trời hơn.

sky levelssky levelssky levels

Trên layer mask này, sử dụng cọ đen mềm để xóa bên trên bầu trời khi chúng nhìn quá tối ở thời điểm này.

sky levels maskingsky levels maskingsky levels masking

Bước 7

Mở ảnh bức tường. Chọn một phần tường bằng cách sử dụng công cụ Polygonal Lasso Tool (L).

select wallselect wallselect wall

Đặt nó ở phần dưới của tài liệu và sử dụng Control-T để xoay bức tường một chút.

adding walladding walladding wall

Bước 8

Thực hiện Hue/Saturation trên adjustment layer (thiết lập như Clipping Mask) giảm giá trị the Saturation xuống -88.

wall huesaturationwall huesaturationwall huesaturation

Bước 9

Thực hiện Curves trên adjustment layer (thiết lập như Clipping Mask

wall curveswall curveswall curves

Trên layer mask này, sử dụng cọ mềm màu đen để xóa các đường viền nằm ngang trên đầu bức tường để làm sáng nhẹ (chúng ta làm cho nguồn ánh sáng chính giữa đầu).

wall curves masking wall curves masking wall curves masking

Bước 10

Tạo ra một layer mới (thiết lập như Clipping Mask), thay đổi chế độ Overlay 100% và tô 50% màu xám:

wall dodge tool new layerwall dodge tool new layerwall dodge tool new layer

Kích hoạt công cụ Dodge Tool (O) với Midtones RangeExposure khoảng 30-40% để làm sáng đường viền nằm ngang của bức tường. Bạn có thể xem cách tôi thực hiện với chế độ Normal và kết quả với chế độ Overlay :

wall dodge tool normal modewall dodge tool normal modewall dodge tool normal mode
wall dodge tool overlay modewall dodge tool overlay modewall dodge tool overlay mode

Bước 11

Để làm nổi bật các đường viền trên tường mạnh mẽ hơn và hiển thị nhiều hơn, tạo ra một layer mới và kích hoạt công cụ Line Tool (U). Thay đổi  foreground color #d9d9da và thiết lập Weight là 2px.  Kéo một đường dọc theo đường viền ngang của bức tường.

wall highlightwall highlightwall highlight

2. Thêm Mặt Trăng

Bước 1

Mở ảnh mặt trăng và lấy mặt trăng bằng cách sử dụng công cụ Elliptical Marquee Tool (M).

select moonselect moonselect moon

Kéo nó vào giữa tài liệu, và xoay nó bằng cách sử dụng Control-T.

adding moonadding moonadding moon

Bước 2

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius là 6 px.

moon gaussian blurmoon gaussian blurmoon gaussian blur

Bước 3

Tạo Hue/Saturation trên adjustment layer (thiết lập như Clipping Mask) Thay đổi giá trị Saturation xuống -94.

moon huesaturationmoon huesaturationmoon huesaturation

Bước 4

Để thêm ánh sáng mặt trăng, nhấp đúp chuột vào layer mặt trăng, và lựa chọn hiệu ứng Outer GlowInner Glow. Thiết lập màu sắc ánh sáng là #fcfcfc.

moon outer glowmoon outer glowmoon outer glow
moon inner glowmoon inner glowmoon inner glow
moon layer styles resultmoon layer styles resultmoon layer styles result

Bước 5

Mặt Trăng, đặc biệt là phần giữa vẫn có vẻ có một chút bóng tối, vì vậy, tạo một layer mới và sử dụng một cọ mềm trắng để sơn trên diện tích mặt trăng. Thay đổi chế độ layer này là Soft Light 100%.

moon glowing light normal modemoon glowing light normal modemoon glowing light normal mode
moon glowing light soft light modemoon glowing light soft light modemoon glowing light soft light mode

3. Thêm người mẫu

Bước 1

Mở ảnh người mẫu. Chọn người mẫu bằng cách sử dụng công cụ Polygonal Lasso Tool, và sau đó đặt vào tường.

adding modeladding modeladding model

Bước 2

Tạo một layer mới dưới layer người mẫu. Sử dụng cọ đen mềm với opacity khoảng 40% để vẽ bóng của người mẫu trên tường.

model shadowmodel shadowmodel shadow

Bước 3

Sử dụng Curves trên adjustment layer (thiết lập như Clipping Mask) để làm tối người mẫu. Trên layer mask này, sử dụng cọ đen mềm để xóa bên ngoài để cho sáng ít lại.

model curvesmodel curvesmodel curves

Bước 4

Tạo Hue/Saturation trên adjustment layer và giảm giá trị Saturation xuống -75.

model huesaturationmodel huesaturationmodel huesaturation

Bước 5

Tạo một layer mới, thay đổi chế độ Overlay 100% và tô 50% màu xám:

model dodge and burn new layermodel dodge and burn new layermodel dodge and burn new layer

Kích hoạt công cụ Dodge và Burn Tool với Midtones RangeExposure khoảng 20-30% để tinh chỉnh ánh sáng và bóng đổ trên người mẫu. Sử dụng công cụ  Dodge Tool để tạo nhiều ánh sáng bên ngoài và công cụ Burn Tool để tăng cường bóng đổ.

model dodge and burn normal modemodel dodge and burn normal modemodel dodge and burn normal mode
model dodge and burn overlay modemodel dodge and burn overlay modemodel dodge and burn overlay mode

4. Thêm các nhánh cây

Bước 1

Mở ảnh nhánh cây. Sử dụng công cụ Magic Wand Tool (W) để chọn các nhánh cây, và sau đó đặt nó trên các tài liệu và tránh ẩn bất kỳ chi tiết của người mẫu.

adding branchadding branchadding branch

Thêm một mặt nạ vào layer này và xóa các nhánh bên cạnh người mẫu.

branch maskingbranch maskingbranch masking

Bước 2

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur và thay đổi Radius là 8 px.

branch gaussian blurbranch gaussian blurbranch gaussian blur

Bước 3

Thực hiện Curves trên adjustment layer (thiết lập như Clipping Mask) để làm sáng các nhánh cây.

branch curvesbranch curvesbranch curves

Trên layer mask này, sử dụng cọ đen mềm để xóa phần dưới của các nhánh cho phù hợp với ánh sáng và bóng đổ với ánh sáng nền của nó.

branch curves maskingbranch curves maskingbranch curves masking
branch curves masking resultbranch curves masking resultbranch curves masking result

Bước 4

Tạo một layer mới, thay đổi chế độ Overlay và tô 50% màu xám. Sử dụng công cụ Dodge Tool làm cho ánh sáng mạnh hơn vào các nhánh cây, đặc biệt là những nhánh thấp hơn.

branch dodge tool normal modebranch dodge tool normal modebranch dodge tool normal mode
branch dodge tool overlay modebranch dodge tool overlay modebranch dodge tool overlay mode

5. Thêm khói

Bước 1

Mở hình ảnh bầu trời một lần nữa và đặt nó vào phần dưới tài liệu chính. Chúng ta sẽ sử dụng nó để tạo khói.

adding smokeadding smokeadding smoke

Thêm một mặt nạ vào layer này và sử dụng cọ đen mềm để xóa các cạnh thô và giảm cường độ khói.

smoke masking smoke masking smoke masking

Bước 2

Tạo Hue/Saturation trên adjustment layer và giảm giá trị Saturation xuống -100.

smoke huesaturationsmoke huesaturationsmoke huesaturation

Bước 3

Thực hiện Curves trên adjustment layer để làm khói tối lên.

smoke curvessmoke curvessmoke curves

Trên layer mask này, sử dụng một cọ mềm đen với opacity rất thấp (khoảng 10%) để giảm hiệu ứng trên các bề mặt của khói để các khu vực này hiển thị nhiều hơn một chút.

smoke curves masking resultsmoke curves masking resultsmoke curves masking result

6. Thêm các con dơi

Bước 1

Mở ảnh con dơi và cắt chúng ra từ phía sau nền bằng cách sử dụng công cụ Magic Wand Tool.

cut out batscut out batscut out bats

Chọn các con dơi khác và đặt chúng xung quanh người mẫu, nhân đôi nếu cần thiết. Sử dụng Control-T để thay đổi kích thước của chúng để tạo ra chiều sâu.

adding batsadding batsadding bats

Bước 2

Áp dụng Gaussian Blur với thiết lập Radius 4 px đối với mỗi layer con dơi.

bats gaussian blur 4 pxbats gaussian blur 4 pxbats gaussian blur 4 px

Bước 3

Thêm những con dơi khác vào bên phải quang cảnh, và sau đó áp dụng Gaussian Blur và thay đổi Radius 8 px.

right bat gaussian blur 8 pxright bat gaussian blur 8 pxright bat gaussian blur 8 px

Bước 4

Thêm những con dơi khác ở dưới cùng của ảnh và phóng to kích thước của nó bằng cách sử dụng Control-T. Áp dụng Gaussian Blur với Radius tăng lên đến 12 px. Bước này là để tăng chiều sâu.

bottom bat gaussian blur 12 pxbottom bat gaussian blur 12 pxbottom bat gaussian blur 12 px

Bước 5

Chọn tất cả các layer con dơi và nhấn Control-G để tạo nhóm cho chúng. Thay đổi chế độ layer này từ Pass Through (chế độ mặc định) sang Normal 100%. Thực hiện Hue/Saturation trong nhóm này và giảm giá trị Saturation xuống -91.

bats huesaturationbats huesaturationbats huesaturation

Bước 6

Thực hiện Curves trên adjustment layer để làm cho những con dơi sáng lên.

bats curvesbats curvesbats curves

Trên layer mask này, sử dụng cọ đen mềm để giảm độ sáng thấp hơn và những con dơi từ mặt trăng khi chúng ít ánh sáng hơn so với những con khác.

bats curves masking resultbats curves masking resultbats curves masking result

Bước 7

Với con dơi ở góc bên phải, phần cơ thể của nó tối hơn một chút. Để khắc phục nó, tạo layer mới (thiết lập như Clipping Mask), thay đổi chế độ sang Overlay và tô 50% màu xám. Sử dụng công cụ Burn Tool để làm tối khu vực ảnh này.

right bat burn toolright bat burn toolright bat burn tool

7. Thêm những mảnh vụn

Bước 1

Chúng ta sẽ có thêm những mảnh vỡ để tăng không khí tối tăm cho cảnh. Kéo texture những mảnh vỡ vào tài liệu chính và thay đổi chế độ Multiply 100%.

adding particlesadding particlesadding particles

Đừng lo lắng về nền đen-chúng ta sẽ sửa chữa nó ngay lập tức.

Bước 2

Thực hiện Invert trên adjustment layer (thiết lập như Clipping Mask) để loại bỏ nền tối và tiết lộ các hạt và cảnh.

particles invertparticles invertparticles invert

Bước 3

Thêm một mặt nạ layer những mảnh vụn và xóa những mảnh vụn bao gồm mặt trăng và khu vực quanh người mẫu. Làm giảm cường độ các hạt vỡ vụn:

particles layer maskparticles layer maskparticles layer mask
particles masking resultparticles masking resultparticles masking result

Bước 4

Về đến Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius 5 px để trông mềm mại.

particles gaussian blurparticles gaussian blurparticles gaussian blur

8. Điều chỉnh cuối cùng

Bước 1

Thực hiện Color Balance trên adjustment layer trên tất cả layer và thay đổi cài đặt Midtones.

color balancecolor balancecolor balance

Bước 2

Tạo Gradient Map trên adjustment layer và chọn màu #ae7272 và #c0dd97. Thay đổi chế độ layer này sang Soft Light 100%.

gradient mapgradient mapgradient map

Bước 3

Thêm Curves trên adjustment layer để làm cảnh tối.

curvescurvescurves

Trên layer mask này, sử dụng cọ đen mềm để xóa vùng ánh trăng sáng, người mẫu và trên tường để giữ cho độ sáng.

curves masking curves masking curves masking

Bước 4

Sử dụng Vibrance trên adjustment layer để tăng hiệu quả cuối cùng.

vibrancevibrancevibrance

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành!

Tôi hy vọng rằng bạn thích hướng dẫn của tôi và học được một số kỹ thuật mới. Tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn, đừng ngần ngại hãy để lại bình luận dưới đây.

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads