Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Icon Design

Cách tạo avatar nghề nghiệp trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 24 min
This post is part of a series called Learn Adobe Illustrator.
Create an Avocado With Only One Shape in Adobe Illustrator
How to Create a Christmas, Knitted Text Effect in Adobe Illustrator

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo một bộ ảnh chân dung theo phong cách phẳng, mô tả những con người với các ngành nghề và nghề nghiệp khác nhau. Những hình ảnh như vậy có thể được sử dụng làm hình đại diện cho mạng xã hội hoặc làm yếu tố thiết kế cho trang web của bạn, mô tả các danh mục khác nhau. Hoặc thậm chí bạn có thể tự vẽ chính mình bằng cách sử dụng những bức chân dung kiểu phẳng như vậy cho danh thiếp của mình.

Nếu bạn muốn đi xa hơn nữa và tạo ra một bộ nghề nghiệp lớn hơn hoặc bạn cần một số loại ảnh chân dung khác, hãy tìm cảm hứng trực tiếp tại Envato Market bằng cách duyệt những hình đại diện thiết kế phẳng hoặc chân dung thiết kế phẳng. Và bây giờ, hãy chuyển sang hướng dẫn của chúng ta.

Các hình dạng và công cụ cơ bản của Adobe Illustrator rất tuyệt vời để tạo đồ họa vector phẳng, và chúng ta sẽ đi qua toàn bộ quá trình này, khám phá các mẹo và thủ thuật mới, sử dụng bảng Pathfinder, Clipping Mask và một số tính năng và chức năng khác của Adobe Illustrator. Bạn có thể làm theo hướng dẫn này một cách dễ dàng ngay cả khi bạn không sử dụng máy tính bảng đồ họa. Hãy bắt đầu nào!

1. Tạo một Avatar công nhân xây dựng

Bước 1

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tạo hình đầu của nhân vật đầu tiên của chúng ta. Hãy dùng công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình dạng 65 x 80 px với tông màu da hồng nhạt. Vẫn chọn hình dạng của chúng ta, vào Object > Path > Add Anchor Points. Bạn sẽ thấy các điểm neo bổ sung xuất hiện ở giữa mỗi cạnh của hình chữ nhật.

make a head from rectangle 1make a head from rectangle 1make a head from rectangle 1

Bước 2

Vào Object > Path > Add Anchor Points một lần nữa, thêm hai điểm neo nữa cho mỗi bên. Thực tế là chúng ta không cần tất cả các điểm neo được tạo ra, vì vậy hãy xóa những điểm không mong muốn. Chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và chọn ba điểm ở phía bên trái của hình chữ nhật và ba điểm ở bên phải. Đi đến bảng điều khiển ở trên cùng và nhấp vào nút Remove selected anchor points.

Bây giờ hãy định hình khuôn mặt. Chọn hai điểm neo ngoài cùng ở góc dưới cùng của hình chữ nhật và nhấn Enter để mở cửa sổ Move. Đặt giá trị Horizontal là 0 px Vertical đến -25 px để di chuyển các điểm neo lên 25 px, tạo hình cái cằm. Nhấp vào OK.

make a head from rectangle 2make a head from rectangle 2make a head from rectangle 2

Bước 3

Nếu bạn muốn cằm rộng hơn hoặc hẹp hơn, hãy chọn một trong các điểm neo của nó và nhấn Enter lần nữa, mở cửa sổ Move và di chuyển điểm theo chiều ngang sang trái hoặc sang phải. Ví dụ, di chuyển điểm neo bên phải sang trái bằng cách đặt giá trị Horizontal thành -5 px và sau đó di chuyển điểm bên trái sang phải, đặt giá trị Horizontal thành 5 px. Bằng cách này, chúng ta đã di chuyển các điểm gần nhau hơn.

Sử dụng tính năng Live Corners để làm cho khuôn mặt mịn hơn và tròn hơn bằng cách chọn nó bằng Direct Selection Tool (A) và kéo bất kỳ điểm đánh dấu hình tròn nào gần hơn một chút với trung điểm của nó.

Nếu bạn đang sử dụng các phiên bản Adobe Illustrator cũ hơn, không có tính năng Live Corners, điều đó hoàn toàn ổn! Bạn có thể có được kết quả tương tự nếu bạn vào Effect > Stylize > Round Corners. Điểm khác biệt duy nhất là bạn không thể chọn chỉ một góc — nó sẽ làm cho tất cả các góc được làm tròn. Nhưng bạn luôn có thể sửa lỗi này bằng Eraser Tool (Shift-E).

make the chin narrowermake the chin narrowermake the chin narrower

Bước 4

Hãy thêm cái mũi nào! Dùng công cụ Rectangle Tool (M) và tạo một hình dạng màu hồng 9 x 20 px. Làm cho các góc được làm tròn hoặc sử dụng Rounded Rectangle Tool để tạo toàn bộ hình dạng này.

Hãy chắc chắn rằng cái mũi này hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt. Chọn cả khuôn mặt và mũi bằng công cụ Selection Tool (V), giữ Alt và nhấp chuột vào khuôn mặt. Bạn sẽ thấy một nét viền chọn dày xung quanh nó, chỉ ra rằng bây giờ nó là Key Object, có nghĩa là tất cả các đối tượng khác sẽ được căn chỉnh với nó. Bây giờ, hãy vào bảng Align và nhấn Horizontal Align Center. Tuyệt vời! Bây giờ chiếc mũi đã ở ngay chính giữa khuôn mặt.

make a rounded nose and align itmake a rounded nose and align itmake a rounded nose and align it

Bước 5

Hãy thêm một bộ ria mép. Tạo một hình chữ nhật màu nâu có kích thước 30 x 10 px, nhấp vào nó bằng nút chuột phải và Arrange > Send Backward (Control-[), đặt nó bên dưới cái mũi.

make a mustache from rectangle 1make a mustache from rectangle 1make a mustache from rectangle 1

Bước 6

Chọn điểm neo trên bên trái của hình chữ nhật màu nâu, nhấn Enter và đặt giá trị Horizontal là 10 px và giá trị Vertical thành 0 px để di chuyển điểm đó đến gần mũi hơn. Lặp lại tương tự cho bên đối diện của bộ ria mép, lần này thiết lập giá trị Horizontal là -10 px. Làm cho phần dưới cùng của bộ ria mép hơi tròn với tính năng Live Corners.

make a mustache from rectangle 2make a mustache from rectangle 2make a mustache from rectangle 2

Bước 7

Sử dụng Rounded Rectangle Tool để tạo một hình dạng nhỏ cho môi dưới, đặt nó bên dưới bộ ria mép (Control- [). Căn chỉnh môi theo chiều ngang với khuôn mặt bằng bảng Align.

add the lower lip with Rounded Rectangle Tooladd the lower lip with Rounded Rectangle Tooladd the lower lip with Rounded Rectangle Tool

Bước 8

Sử dụng Ellipse Tool (L) để tạo ra một hình tròn màu trắng 8 x 8 px làm nhãn cầu và đặt một hình tròn màu nâu nhỏ hơn (6 x 6 px) trên đầu cho mống mắt. Thêm một hình tròn nhỏ màu trắng để làm nổi bật và di chuyển cả hai mắt đến vị trí thích hợp.

make the eye from circlesmake the eye from circlesmake the eye from circles

Bước 9

Hãy tạo một chiếc mũ bảo hiểm, bảo vệ đầu cho người công nhân. Tạo một hình chữ nhật màu cam 65 x 19 px trên đỉnh đầu. Chọn các điểm neo phía trên bằng Direct Selection Tool (A) và kéo các điểm đánh dấu Live Corners xuống, làm cho chiếc mũ tròn.

make a rounded helmetmake a rounded helmetmake a rounded helmet

Bước 10

Bây giờ hãy thêm tóc. Dùng công cụ Rectangle Tool (M) và tạo một sọc dọc hẹp ở phía bên trái của khuôn mặt làm tóc mai. Chọn điểm neo bên phải dưới cùng với Direct Selection Tool (A) và làm cho góc đó được làm tròn.

Vẫn chọn tóc mai, nhấp đúp vào Reflect Tool (O) và lật hình dạng này trên Vertical Axis. Nhấp vào nút sao chép và dán tóc mai thứ hai sang bên phải của khuôn mặt.

make side whiskers from rectanglemake side whiskers from rectanglemake side whiskers from rectangle

Bước 11

Hãy sửa đổi phần dưới cùng của mũ bảo hiểm, để chúng ta có thể thêm một cái lưỡi trai. Tìm vị trí mà tóc mai đi ngang qua đường dưới cùng của mũ bảo hiểm và sử dụng Pen Tool (P) để tạo một điểm neo mới. Làm tương tự cho tóc mai bên phải. Bạn có thể bật Smart Guides (View > Smart Guides), nó sẽ đánh dấu điểm giao nhau.

Cuối cùng, chọn cả hai điểm neo mới được tạo với công cụ Direct Selection Tool (A) và nhấn Enter để mở cửa sổ Move. Đặt giá trị Horizontal thành 0 pxVertical value thành -5 px, di chuyển các điểm neo lên.

add new anchor points and move them upadd new anchor points and move them upadd new anchor points and move them up

Bước 12

Bây giờ chúng ta hãy thêm một lưỡi trai cho mũ bảo hiểm. Tạo hình chữ nhật hẹp màu cam nhạt và gắn các điểm neo trên của nó vào mũ bảo hiểm. Smart Guides (View > Smart Guides) có thể thực sự hữu ích ở bước này.

Chọn điểm neo bên trái dưới cùng và sử dụng chức năng Move để di chuyển nó sang bên phải bằng cách thiết lập giá trị Horizontal là 10 pxVertical thành 0 px. Lặp lại tương tự cho điểm neo phía dưới đối diện, nhưng lần này di chuyển nó sang bên trái. Và cuối cùng, kéo các điểm neo dưới xuống một chút nếu bạn muốn làm cho lưỡi trai rộng hơn. Sử dụng tính năng Live Corners để làm cho các góc dưới cùng hơi tròn.

make a peak from rectanglemake a peak from rectanglemake a peak from rectangle

Bước 13

Chọn Rounded Rectangle Tool và tạo một hình dạng dọc hẹp 7 x 30 px trên đỉnh của mũ bảo hiểm. Căn chỉnh nó với mũ bảo hiểm, sử dụng mũ bảo hiểm làm Key Object.

Thêm hai sọc ngắn hơn trên cả hai cạnh của sọc đầu tiên, và chúng ta hãy sử dụng bảng Align để tạo khoảng trống giữa các sọc. Chọn các đường sọc và nhấp vào Align to Selection trong bảng Align. Sau đó nhấp chuột vào Horizontal Distribute Center, và thế là bạn đã xong!

add details to the helmetadd details to the helmetadd details to the helmet

Bước 14

Dùng Rounded Rectangle Tool, và lần này chúng ta hãy định hình đôi tai. Tạo một hình dạng màu hồng 11 x 23 px ở phía bên trái của cái đầu và Send to back (Shift-Control- [). Nhấn Alt-Shift và kéo tai sang phía đối diện của đầu, tạo một bản sao.

make the ears from rounded rectanglemake the ears from rounded rectanglemake the ears from rounded rectangle

Bước 15

Tạo hình chữ nhật có kích thước 35 x 40 px làm cổ, tô màu với tông màu da hơi đậm hơn để tách nó ra khỏi khuôn mặt. Làm cho phần dưới của cái cổ hơi tròn một chút .

Và chúng ta hãy bắt đầu thiết kế quần áo của người công nhân. Tạo hình chữ nhật tối màu 90 x 70 px làm áo. Thêm hai điểm neo tại các điểm giao nhau của cổ và áo. Kéo các điểm neo bên của hình chữ nhật xuống, giữ Shift và nhấn phím mũi tên xuống nhiều lần để tạo hình đôi vai.

make a neck and a shirt from the rectanglesmake a neck and a shirt from the rectanglesmake a neck and a shirt from the rectangles

Bước 16

Hãy chuyển sang trang phục của người công nhân và đặt hai sọc màu cam hẹp trên vai. Group (Control-G) chúng lại và sắp xếp nhóm này với áo màu xanh đậm, sử dụng chiếc áo như là Key Object. Thêm một hình chữ nhật trên ngực và Unite tất cả các phần màu da cam trong Pathfinder, hợp nhất chúng thành một hình dạng duy nhất.

Vào Object > Path > Add Anchor Points, và sau đó chọn điểm neo mới ở giữa vùng cổ của bộ trang phục và kéo nó xuống, tạo hình chữ V.

make a uniform from rectanglesmake a uniform from rectanglesmake a uniform from rectangles

Bước 17

Sử dụng tính năng Live Corners để làm cho các góc của bộ trang phục được làm tròn một chút. Bây giờ chúng ta cần phải loại bỏ những chi tiết bên ngoài áo để làm cho cả hai hình dạng phù hợp với nhau. Chọn cả áo và bộ trang phục và dùng công cụ Shape Builder Tool (Shift-M). Giữ phím Alt và nhấp vào các chi tiết bên ngoài áo mà bạn cần xóa. Thêm hai sọc hẹp hơn trên cả hai vai, mô tả băng phản chiếu.

edit the uniform with the Shape Builder Tooledit the uniform with the Shape Builder Tooledit the uniform with the Shape Builder Tool

Bước 18

Hãy tạo cho biểu tượng của chúng ta một diện mạo theo phong cách phẳng hợp thời trang bằng cách làm tối một bên của nó. Chọn tất cả các yếu tố của nhân vật (Control-A), Copy chúng và Paste in Front (Control-C > Control-F). Nhấp vào chức năng Unite trong bảng Pathfinder để hợp nhất các phần vào một hình bóng duy nhất.

make a merged silhouette in pathfindermake a merged silhouette in pathfindermake a merged silhouette in pathfinder

Bước 19

Sử dụng Line Segment Tool (\), giữ phím Shift và tạo đường thẳng dọc trên hình bóng. Chọn cả đường kẻ và hình bóng và căn chỉnh chúng theo phương ngang trong bảng Align, sử dụng hình bóng làm Key Object.

Giữ cả hai hình dạng được chọn, sử dụng chức năng Divide của Pathfinder để chia hình bóng thành hai nửa bằng nhau.

divide the shapes in the pathfinderdivide the shapes in the pathfinderdivide the shapes in the pathfinder

Bước 20

Xóa nửa bên trái và chuyển nửa còn lại thành Multiply Blending Mode trong bảng Transparency để làm cho nó bán trong suốt. Bạn có thể điều chỉnh màu của bóng đổ, làm cho nó sáng hơn hoặc tối hơn trong bảng Color hoặc bằng cách thay đổi Opacity của nó trong bảng Transparency.

make a shadow in multiply modemake a shadow in multiply modemake a shadow in multiply mode

Bước 21

Ôi, có vẻ như chúng ta đã quên cặp lông mày. Hãy quay trở lại khuôn mặt. Tạo một hình tròn quanh mắt và đặt màu Stroke thành màu nâu sẫm trong bảng Color. Sử dụng Scissors Tool (C) và nhấp vào các điểm neo bên để tách hình tròn ra xa nhau. Xóa phần dưới.

Đi đến bảng Stroke và tăng độ dày của trán bằng cách đặt giá trị Weight thành 2 pt. Chuyển đổi Cap và Corner sang vị trí ở giữa, làm cho hình này tròn.

make a brow from a circle 1make a brow from a circle 1make a brow from a circle 1

Bước 22

Vẫn chọn lông mày, lấy Eraser Tool (Shift-E), giữ phím Alt và kéo hình chữ nhật lựa chọn lên phần dưới của lông mày để xóa các đầu, làm cho đường vòng cung này ngắn hơn một chút.

Sao chép hình dạng này, tạo thành một lông mày thứ hai.

make a brow from a circle 2make a brow from a circle 2make a brow from a circle 2

Bước 23

Chọn các điểm neo phía trên của áo màu xanh đậm và sử dụng Live Corners để làm cho vai trở nên mềm mại hơn một chút.

make the shoulders roundedmake the shoulders roundedmake the shoulders rounded

Bước 24

Yếu tố chính của avatar đầu tiên của chúng ta đã sẵn sàng, vì vậy bây giờ chúng ta cần phải cung cấp cho nó một cái nhìn hoàn chỉnh bằng cách tạo hình nền. Sử dụng Ellipse Tool (L) để tạo một hình tròn 180 x 180 px. Tô nó với màu ngọc lam sáng, sao chép nó và Bring to Front (Shift-Control-]).

Cuối cùng, chọn tất cả mọi thứ, nhấn nút chuột phảiMake Clipping Mask. Tuyệt vời! Bây giờ chúng ta có một avatar hình tròn gọn gàng!

Bạn vẫn có thể chỉnh sửa hình ảnh này nếu bạn nhấp đúp vào hình ảnh đó và nhập Isolation Mode.

make a circle icon base and clipping maskmake a circle icon base and clipping maskmake a circle icon base and clipping mask

Bước 25

Và bước tiếp theo đây sẽ khá dài đấy, đó chính là phong cách phẳng! Dùng công cụ Rectangle Tool (M) và tạo một hình chữ nhật lớn. Chuyển nó sang chế độ Multiply hoặc giảm Opacity để làm cho các hình dạng bên dưới nó có thể nhìn thấy được. Giữ phím Shift và xoay hình này 45 độ.

Bây giờ bạn cần phải làm cho hình chữ nhật này phù hợp với hình bóng của người công nhân của chúng ta. Gắn các điểm neo của nó vào các cạnh của nhân vật. Tạo các điểm neo bổ sung bằng Pen Tool (P) và di chuyển chúng bằng công cụ Direct Selection Tool (A), ẩn các phần không cần thiết của hình chữ nhật bên trong hình của người đàn ông.

Khi bạn hài lòng với kết quả, hãy đặt bóng vào bên trong Clipping Mask, ẩn nó bên dưới người công nhân (sử dụng bảng Layers để kéo hình dạng bên trong Mask).

make a flat long shadowmake a flat long shadowmake a flat long shadow

Cuối cùng, áp dụng một gradient tuyến tính từ màu ngọc lam sang màu trắng vào bóng đổ và đặt nó theo đường chéo, sử dụng Gradient Tool (G). Chuyển bóng đổ sang chế độ Multiply, làm cho nó hòa trộn với nền.

Và thế là xong! Avatar nghề nghiệp đầu tiên của chúng ta đã sẵn sàng! Hãy chuyển sang phần tiếp theo!

apply a gradient to the shadowapply a gradient to the shadowapply a gradient to the shadow

2. Tạo một Avatar bác sĩ phẫu thuật

Bước 1

Hình đại diện tiếp theo của chúng ta sẽ là bức chân dung của một bác sĩ phẫu thuật với tông màu da sẫm màu. Chúng ta sẽ sử dụng hình đại diện của người công nhân làm cơ sở cho bức chân dung thứ hai, vì vậy, hãy sao chép nó, nhấp chuột phải và Release Clipping Mask.

Xóa mũ bảo hiểm, bộ ria mép và bộ trang phục màu cam của người công nhân, và đổi màu hình cơ sở biểu tượng và bóng đổ thành màu vàng. Tiếp tục với việc đổi màu các yếu tố, thay đổi màu sắc của quần áo thành màu ngọc lam và tông màu da thành màu sô cô la đậm hơn. Thay đổi màu tóc và lông mày thành màu nâu đậm hơn.

recolor the base of the new avatarrecolor the base of the new avatarrecolor the base of the new avatar

Bước 2

Hãy thêm một chiếc mũ y tế cho bác sĩ phẫu thuật của chúng ta. Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M) để tạo một hình chữ nhật 40 x 24 px. Di chuyển các điểm neo phía trên gần hơn một chút, bằng cách sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn và làm cho đỉnh của chiếc mũ hẹp hơn một chút. Sử dụng tính năng Live Corners để làm cho các góc trên được làm tròn.

make a surgeon hatmake a surgeon hatmake a surgeon hat

Bước 3

Hãy tạo mặt nạ đơn giản của bác sĩ phẫu thuật. Tạo hình chữ nhật 33 x 20 px. Thêm một nhóm các sọc ngang tối hơn phía trên mặt nạ, làm cho nó chi tiết hơn. Và cuối cùng, đặt một dường hẹp ở phía trên cùng của mặt nạ và Send to Back (Shift-Control-[).

make a surgeon maskmake a surgeon maskmake a surgeon mask

Bước 4 

Bây giờ đặt mặt nạ lên trên khuôn mặt của bác sĩ phẫu thuật và chúng ta hãy che những phần không cần thiết. Nhân đôi hình cơ sở của khuôn mặt và Bring to Front (Shift-Control-]), đặt nó lên trên mặt nạ (bạn có thể cần phải kéo bản sao ra ngoài nhóm khuôn mặt nếu bạn đã nhóm mặt trước đó). Chọn cả bản sao khuôn mặt và mặt nạ, nhấp chuột phải và Make Clipping Mask.

Tuyệt vời! Bây giờ nó thật phù hợp với khuôn mặt một cách hoàn hảo.

add mask to the surgeonadd mask to the surgeonadd mask to the surgeon

Bước 5

Hãy hoàn thành avatar của bác sĩ phẫu thuật bằng cách thêm một chi tiết cuối cùng cho trang phục. Sử dụng Polygon Tool để tạo hình tam giác và xoay nó, lộn ngược nó. Tô màu hình này với màu xám nhạt. Chọn cả áo màu ngọc lam và hình tam giác màu trắng và sử dụng Shape Builder Tool (Shift-M) trong khi giữ phím Alt để xóa các chi tiết bên ngoài cơ thể, tạo thành một cổ áo hình chữ V đẹp mắt.

Làm tối phần bên phải của nhân vật với sự giúp đỡ của một hình bán trong suốt trong chế độ Multiply, và ẩn tất cả các phần bên trong một Clipping Mask tròn.

Chúng ta đã sẵn sàng để tiếp tục!

add elements to the uniform of the surgeonadd elements to the uniform of the surgeonadd elements to the uniform of the surgeon

3. Vẽ một Avatar tiếp viên hàng không

Bước 1

Bây giờ là lúc để vẽ chân dung tiếp viên hàng không! Chúng ta sẽ không làm nó từ đầu, vì vậy hãy thay đổi hình đầu tiên để thay thế. Nhân đôi biểu tượng của người công nhân và tạo hình cơ sở cho avatar tương lai của chúng ta bằng cách bỏ Clipping Mask và xóa tất cả các yếu tố không cần thiết. Đổi màu hình cơ sở tròn thành màu đỏ nhẹ nhàng.

Hình dạng khuôn mặt có vẻ quá góc cạnh đối với nhân vật mới của chúng ta, vì vậy hãy tạo một khuôn mặt mới. Tạo hình chữ nhật 40 x 55 px và sử dụng tính năng Live Corners để làm cho các góc được làm tròn hoàn toàn.

transform the face making it more femaletransform the face making it more femaletransform the face making it more female

Bước 2

Hãy làm cho hình dạng mũi mảnh hơn. Chọn hai điểm neo ở phía trên của mũi và xóa chúng bằng cách sử dụng chức năng Remove selected anchor points đã chọn trong bảng điều khiển phía trên. Điều này sẽ làm cho phần trên của mũi trông tinh tế hơn.

delete the anchor points on the nosedelete the anchor points on the nosedelete the anchor points on the nose

Bước 3

Bây giờ hãy chuyển sang môi. Vào Object > Path > Add Anchor Points. Chọn điểm neo mới ở giữa môi trên và kéo nó xuống bằng công cụ Direct Selection Tool (A). Sử dụng tính năng Live Corners để làm cho hình dạng của đôi môi mọng hơn và mềm mại hơn. Và chia đôi môi ra, sử dụng Scissors Tool (C) bằng cách nhấp vào các điểm neo bên.

edit the lips making them feminineedit the lips making them feminineedit the lips making them feminine

Bước 4

Làm cho đôi môi sáng hơn, tăng độ bão hòa của màu hồng, và chúng ta hãy làm cho hình dạng hơi cong. Group (Control-G) cả hai nửa môi và đi đến Effect > Warp > Arch. Đặt giá trị Horizontal Bend thành -30%. Nhấn OK Object > Expand Appearance để áp dụng hiệu ứng, làm cho miệng mỉm cười. Bạn cũng có thể làm cho môi trên tối hơn một chút để tách nó ra khỏi môi dưới, làm cho miệng trở nên chân thực hơn.

make the lips arched and brightmake the lips arched and brightmake the lips arched and bright

Bước 5

Chúng ta sẽ tạo tóc vàng cho người phụ nữ của chúng ta, vì vậy chúng ta hãy đổi màu mắt và lông mày của cô ấy cho phù hợp. Chúng ta cũng có thể thêm một đường cong mỏng cho lông mi, làm cho nó giống như cách chúng ta làm lông mày.

recolor her eyes and browsrecolor her eyes and browsrecolor her eyes and brows

Bây giờ hãy tạo một kiểu tóc gọn gàng. Dùng công cụ Ellipse Tool (L) và đặt hai hình elip trên trán, làm cho chúng chồng lên nhau. Unite các các hình trong Pathfinder. Sử dụng Shape Builder Tool (Shift-M) để xóa chi tiết không cần thiết trên đầu, làm cho tóc mượt và gọn gàng.

make the hairmake the hairmake the hair

Để làm cho nhân vật trông tinh tế hơn, hãy làm cho cổ mỏng hơn và tròn hơn. Và chúng ta cũng có thể chỉnh sửa khuôn mặt một chút bằng cách làm cho nó mỏng hơn và thêm một má hồng nhẹ nhàng trên má.

add details to the faceadd details to the faceadd details to the face

Bước 6

Bây giờ chúng ta hãy tạo trang phục cho tiếp viên hàng không của chúng ta! Chúng ta sẽ sử dụng hình cơ sở áo màu xanh đậm mà chúng ta đã có và chỉ cần thêm các chi tiết khác biệt. Hãy biến chiếc áo thành một chiếc áo khoác thời trang.

Dùng công cụ Rectangle Tool (M) và tạo một sọc 33 x 45 px. Xoay nó đến khoảng 45 độ và chúng ta hãy tạo một hình cutout gần với phần trên của nó. Đặt một hình tam giác nhỏ, chồng lên hình dạng chính. Sử dụng Shape Builder Tool (Shift-M) trong khi giữ phím Alt để cắt hình tam giác.

Sử dụng công cụ Reflect Tool (O) để tạo một bản sao nhân đôi của hình dạng đã tạo ra, tạo thành một ve áo. Bạn có thể xóa các chi tiết không cần thiết ở phần dưới cùng bằng cách sử dụng Eraser Tool (Shift-E) hoặc Shape Builder Tool (Shift-M) sau khi bạn đặt nó lên trên áo khoác.

make a lapel of the jacket from rectanglesmake a lapel of the jacket from rectanglesmake a lapel of the jacket from rectangles

Bước 7

Tạo một cổ áo trắng, kết hợp ba hình tam giác và làm cho một trong các góc của mỗi hình dạng hơi tròn.

make a collar from trianglesmake a collar from trianglesmake a collar from triangles

Bước 8

Bây giờ chúng ta cần tạo một chiếc cà vạt nhỏ màu đỏ, là dấu hiệu đặc biệt của các hãng hàng không. Bắt đầu bằng cách tạo hình chữ nhật nhỏ 8 x 7,5 px. Di chuyển các điểm neo dưới cùng của nó gần nhau hơn, sử dụng các phím mũi tên và làm cho đáy của hình dạng này hẹp hơn. Làm cho những góc dưới được làm tròn, tạo thành nút thắt của cà vạt.

Bây giờ lấy công cụ Ellipse Tool (L), làm cho hình dạng này bị đè bẹp và xoay nó khoảng 45 độ. Chọn điểm neo dưới cùng, đi đến bảng điều khiển phía trên và nhấp vào nút Convert selected anchor points to corner, làm cho hình dạng này nhọn. Lật bản sao của hình dạng sang phía đối diện, làm cho cà vạt trông hoàn chỉnh.

make a red tiemake a red tiemake a red tie

Bước 9

Hãy chuyển sang yếu tố tiếp theo của bộ trang phục của tiếp viên hàng không: cái nón. Tạo một hình vuông có kích thước 18 x 18 px cùng màu xanh đậm như áo khoác. Xoay nó 45 độ và đè bẹp nó một chút, tạo một hình dạng kim cương. Làm cho các góc được làm tròn với tính năng Live Corners.

Tạo một sọc màu xanh đậm hơn với các góc tròn và đính kèm nó vào phía bên trái của hình dạng đầu tiên. Sử dụng Reflect Tool (O) để lật bản sao của hình này theo chiều ngang, tạo thành nếp gấp của cái nón.

make a stewardess capmake a stewardess capmake a stewardess cap

Bước 10

Hình thành biểu tượng của các hãng hàng không, mô tả một huy chương có cánh từ một hình tròn 4 x 4 px và một nhóm các hình chữ nhật tròn làm lông vũ. Đính kèm biểu tượng vào cái nón, căn chỉnh nó vào giữa.

add the emblem to the capadd the emblem to the capadd the emblem to the cap

Bước 11

Cuối cùng, diện cho cô tiếp viên hàng không của chúng ta và hoàn thành biểu tượng bằng cách thêm một bóng nhẹ nhàng và che đi mọi thứ với một Clipping mask tròn.

dress up our stewardess and finish up with the icondress up our stewardess and finish up with the icondress up our stewardess and finish up with the icon

4. Tạo một sĩ quan cảnh sát

Bước 1

Chúng ta sẽ sử dụng hình cơ sở của avatar tiếp viên của chúng ta, thay đổi tông màu da của cô thành màu sô cô la đẹp và tóc thành màu nâu sẫm. Chúng ta cũng chuyển đổi màu của hình cơ sở biểu tượng thành màu xanh lá cây tươi sáng.

use the base of previous iconuse the base of previous iconuse the base of previous icon

Bước 2

Hãy lật tóc theo chiều ngang để làm cho nó khác với hình đại diện trước đó. Và chúng ta hãy tạo hình một mái tóc ngắn. Tạo một hình chữ nhật có kích thước 45 x 53 px với màu nâu sẫm hơn và đặt nó bên dưới đầu. Chọn các điểm neo ở phía trên và làm cho phần trên của hình dạng được làm tròn hoàn toàn.

Bây giờ chúng ta hãy mô tả lọn tóc riêng biệt ở phía dưới. Tạo thành một vài hình tam giác nhỏ và đặt chúng ở dưới cùng của kiểu tóc này, làm cho các hình dạng chồng lên nhau. Sử dụng Shape Builder Tool (Shift-M), giữ phím Alt để cắt hình tam giác.

Thêm một cổ áo hình chữ V đơn giản cho áo của chúng ta, tạo thành nó từ hai hình chữ nhật hẹp.

make a short haircut make a short haircut make a short haircut

Bước 3

Bây giờ hãy tạo cái mũ của người công nhân cảnh sát của chúng ta. Sử dụng Polygon Tool để tạo hình dạng 7 cạnh có kích thước khoảng 45 x 45 pixel. Đè bẹp hình dạng ày và sửa đổi phần dưới cùng của nó bằng cách di chuyển các điểm neo xa nhau và làm cho các góc được làm tròn một chút. Di chuyển các điểm đáy của hình này lên một chút, làm cho cạnh dưới phẳng.

make a police officer hatmake a police officer hatmake a police officer hat

Bước 4

Thêm một chóp ngang hẹp cho chiếc mũ, sử dụng công cụ Rectangle Tool (M) và làm cho các góc dưới của nó được làm tròn.

Chúng ta hãy làm cho các chóp cao bóng bằng cách thêm một phần bắt sáng nổi bật cách điệu. Tạo hai sọc hẹp, xoay chúng 45 độ và đặt chúng lên trên đỉnh. Sử dụng Shape Builder Tool (Shift-M) để xóa các chi tiết không mong muốn bên ngoài đỉnh.

add a peak to the police officer hatadd a peak to the police officer hatadd a peak to the police officer hat

Bước 5

Hãy tạo yếu tố quan trọng nhất của mọi người công nhân cảnh sát: huy hiệu! Tạo hình chữ nhật có kích thước 10 x 13 px với màu vàng sáng. Vào Object > Path > Add Anchor Points. Chọn các điểm neo phía dưới và di chuyển chúng lên, làm cho hình dạng chỉ và trông giống như một lá chắn.

Sử dụng tính năng Live Corners để làm cho các cạnh của hình dạng mềm mại. Chúng ta cũng có thể làm cho đỉnh của hình này hơi cong, sử dụng công cụ Curvature Tool (Shift-').

Kết thúc huy hiệu bằng cách đặt dấu sao phía trên huy hiệu, sử dụng Star Tool.

make the police officer badgemake the police officer badgemake the police officer badge

Bước 6

Diện trang phục lên người công nhân cảnh sát thân thiện của chúng ta, thêm một cà vạt màu xám đậm và một số chi tiết bổ sung cho bộ trang phục. Bạn có thể đi xa hơn nữa và tạo thêm một số phụ kiện, ví dụ như kính hợp thời trang sáng tạo, được tạo thành từ hai hình elip có nét màu xanh dương.

finish up with the police officerfinish up with the police officerfinish up with the police officer

Xin chúc mừng! Bộ hình đại diện nghề nghiệp của chúng ta đã sẵn sàng!

Bạn làm tốt lắm! Chúng ta đã tạo thành công bốn bức chân dung của những người thuộc các ngành nghề khác nhau có thể được sử dụng làm hình đại diện hoặc biểu tượng hoặc cho bất kỳ dự án thiết kế nào khác.

Nếu bạn muốn tạo nhiều nghề nghiệp hơn hoặc để kiểm tra tập tin gốc của hướng dẫn này và xem các yếu tố riêng biệt được tạo ra như thế nào, hãy tiếp tục và sở hữu bộ đầy đủ các Flat Professions Avatars với 12 nghề khác nhau, mỗi ngành có hai tông màu da.

Tôi thực sự hy vọng rằng hướng dẫn này hữu ích và bạn đã khám phá ra một số mẹo và thủ thuật mới sẽ tăng tốc công việc của bạn, làm cho nó thoải mái hơn.

Hãy vui vẻ và tiếp tục theo dõi để biết thêm thông tin!

flat professions avatars icons with portraits of people of different occupationsflat professions avatars icons with portraits of people of different occupationsflat professions avatars icons with portraits of people of different occupations
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads