1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Bảng Brush và sử dụng một Tablet

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called Digital Art for Beginners.
Introduction to Digital Art
Creating Custom Brushes

() translation by (you can also view the original English article)

Photoshop là một công cụ tuyệt vời để hiệu chỉnh hình ảnh, nhưng nó cũng là một phương tiện để tạo nghệ thuật kỹ thuật số tuyệt đẹp. Hướng dẫn này là một phần trong loạt video gồm 25 bài mà bạn cần biết để bắt đầu tạo các sản phẩm nghệ thuật số trong Photoshop. Khóa học Nghệ thuật số cho người mới bắt đầu - Digital Art for Beginners từ các chuyện gia và hướng dẫn được chứng nhận bởi Adobe, Martin Perhiniak sẽ bắt đầu dạy bạn cách vẽ trong Photoshop.  Sau khi kết thúc loạt bài này, bạn sẽ biết tất cả các kỹ năng cần thiết để nắm rõ những khái niệm cơ bản về nghệ thuật số và vẽ ảnh matte trong Photoshop.

Trong hướng dẫn hôm nay của phần 2: Brush và sử dụng một Tablet sẽ giải thích tùy chọn quan trọng nhất trong bảng brush, giải thích sự khác nhau giữa chuột và máy tính bảng cho nghệ thuật kỹ thuật số, và sẽ giải thích sự khác nhau giữa bảng vẽ cảm ứng Wacom line và cái nào phù hợp cho bạn. Hãy bắt đầu nào!


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads