1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng văn bản lấy cảm hứng từ Aquaman trong Adobe Photoshop

by
Read Time:12 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các phong cách layer, kết cấu, cọ, với một loạt các công cụ và điều chỉnh để tạo hiệu ứng văn bản lấy cảm hứng từ poster phim Aquaman. Bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản này được lấy cảm hứng từ nhiều Phong cách Layer (Layer Style) có sẵn trên GraphicRiver.

Tài sản hướng dẫn

Các tài sản sau đã được sử dụng trong quá trình sản xuất hướng dẫn này:

1. Cách tạo nền

Bước 1

Tạo một tài liệu 3000 x 2071 px mới, nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở cuối bảng Layers và chọn Gradient.

Tạo màu tô gradient bằng cách sử dụng Colors #297f82 ở bên trái, #1a3344 ở giữa và #0d1018 ở bên phải.

Thay đổi Style thành Radial nhấp-kéo chuột vào giữa tâm của gradient để đặt nó ở trên cùng của tài liệu.

Tăng giá trị Scale lên 200 và đánh dấu vào ô Dither.

Gradient Fill LayerGradient Fill LayerGradient Fill Layer

Bước 2

Vào File > Place Linked, mở hình ảnh Under water texture và vào Image > Adjustments > Hue/Saturation để thay đổi giá trị Saturation thành -100.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Bước 3

Thay đổi Blend Mode của layer kết cấu này thành Color Dodge.

Change the Blend ModeChange the Blend ModeChange the Blend Mode

Bước 4

Vào Edit > Transform > Warp, chọn Arc từ menu Warp trong thanh Optionsnhấp-kéo chuột vào điểm kiểm soát để có kết quả bạn mong muốn.

Warp ModeWarp ModeWarp Mode

Bước 5

Nhấn phím Return để thực hiện các thay đổi và nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở cuối bảng Layers.

Add a Layer MaskAdd a Layer MaskAdd a Layer Mask

Bước 6

Chọn Gradient Tool, đặt ForegroundBackground Colors thành White Black, chọn màu tô Gradient Foreground to Background và nhấp vào biểu tượng Radial Gradient trong thanh Options.

Chọn hình thu nhỏ của mặt nạ và nhấp-kéo chuột từ trên cùng xuống dưới cùng của tài liệu để tạo mặt nạ gradient.

Create a Gradient MaskCreate a Gradient MaskCreate a Gradient Mask

2. Cách thêm một cọ tia sáng

Bước 1

Chọn Brush Tool và tạo một layer mới và đặt tên là Light Rays.

Thay đổi Blend Mode của layer này thành OverlayOpacity của nó thành 50%.

Create the Light Rays LayerCreate the Light Rays LayerCreate the Light Rays Layer

Bước 2

Giữ phím Optionnhấp-kéo chuột vào hình thu nhỏ của mặt nạ layer kết cấu vào layer Light Rays để nhân đôi nó.

Duplicate the Layer MaskDuplicate the Layer MaskDuplicate the Layer Mask

Bước 3

Unlink mặt nạ bằng cách nhấp vào biểu tượng liên kết giữa layer đó và hình thu nhỏ của mặt nạ.

Chọn hình thu nhỏ của layer đó và thêm một cọ tia sáng từ gói Light Rays. Sau đó, bạn có thể nhấn Command-T để vào Free Transform Mode và xoay, thay đổi kích thước và làm cong các tia đó.

Free Transform ModeFree Transform ModeFree Transform Mode

3. Cách thêm họa tiết sủi bọt

Bước 1

Mở hình ảnh Phineas F. Texture Stock và vào Image > Calculations.

Thay đổi cả hai giá trị Channel thành Red, Blending thành OverlayResult thành Selection. Nhấp vào OK và vào Edit > Copy.

Calculations SettingsCalculations SettingsCalculations Settings

Bước 2

Back tài liệu gốc, vào Edit > Paste, đổi tên layer thành Top Fizz và thay đổi giá trị Filln của nó thành 0%.

Đặt kết cấu ở đầu tài liệu và thay đổi kích thước nếu cần.

Add the Top Fizz TextureAdd the Top Fizz TextureAdd the Top Fizz Texture

Bấm đúp vào layer Top Fizz để áp dụng phong cách layer sau:

Bước 3

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt sau:

 • Size: 2
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: 122
 • Altitude: 42
 • Gloss Contour: Ring
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Shadow Mode:
   • Opacity: 35%
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  Bước 4

  Thêm một Contour với các cài đặt này:

  • Contour: Ring - Double
  • Đánh dấu ô Anti-aliased.
  ContourContourContour

  Bước 5

  Giảm Opacity xuống 50%.

  Opacity ValueOpacity ValueOpacity Value

  Bước 6

  Đặt tất cả các layer ngoại trừ layer Background trong một nhóm và đặt tên là Background.

  Background GroupBackground GroupBackground Group

  4. Cách tạo layer văn bản Smart Object

  Bước 1

  Tạo văn bản trong All Caps bằng phông chữ Lato Heavy. Đặt Size thành 250 ptTracking thành 645.

  Create the TextCreate the TextCreate the Text

  Bước 2

  Đổi tên layer văn bản thành Text, nhấp chuột phải vào nó và chọn Convert to Smart Object.

  Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

  5. Cách ghi lại action Extrusion đơn giản

  Bước 1

  Mở bảng Actions, nhấp vào biểu tượng Create new set ở dưới cùng của bảng, nhập Extrusion trong trường Name và bấm OK.

  New Action SetNew Action SetNew Action Set

  Bước 2

  Nhấp vào biểu tượng Create new action ở cuối bảng điều khiển, nhập Action vào trường Name và nhấp vào Record.

  Create New ActionCreate New ActionCreate New Action

  Bước 3

  Nhấn Command-J để nhân đôi layer Text.

  Duplicate the LayerDuplicate the LayerDuplicate the Layer

  Bước 4

  Nhấn Command-T để vào Free Transform Mode.

  Trong thanh Options, nhấp vào biểu tượng Maintain aspect ratio giữa các trường WH và đặt giá trị của chúng thành 99,9%.

  Nhấn phím Return để cam kết cho các thay đổi đó. Bạn sẽ thấy tất cả các bước được ghi lại và thêm vào action bạn đã tạo.

  Scale DownScale DownScale Down

  Bước 5

  Nhấp vào biểu tượng Stop recording ở cuối bảng Actions.

  Stop RecordingStop RecordingStop Recording

  6. Cách tạo một Extrusion

  Bước 1

  Nhấp vào biểu tượng Play selection ở cuối bảng Actions mười lần để tạo thêm mười bản sao với sự chuyển đổi đó.

  Create the ExtrusionCreate the ExtrusionCreate the Extrusion

  Bước 2

  Chọn tất cả các layer Text và vào Layer > Arrange > Reverse. Điều này sẽ đặt layer sao chép cuối cùng ở dưới cùng và đưa bản gốc lên trên cùng.

  Reverse Layer OrderReverse Layer OrderReverse Layer Order

  Bước 3

  Bỏ chọn các layer Text đầu tiên và cuối cùng, và đặt phần còn lại vào một nhóm và đặt tên là Center.

  Center GroupCenter GroupCenter Group

  Bước 4

  Đổi tên layer Text trên cùng thành Front và cuối cùng thành Back.

  Front and Back LayersFront and Back LayersFront and Back Layers

  Bước 5

  Nhân đôi layer Front hai lần.

  Duplicate LayersDuplicate LayersDuplicate Layers

  Bước 6

  Kéo layer Front lên trên tất cả các layer trong nhóm Center.

  Move LayerMove LayerMove Layer

  7. Cách tạo phong cách cho các layer văn bản Front

  Bấm đúp vào layer Front copy 2 để áp dụng phong cách layer sau:

  Bước 1

  Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt sau:

  • Style: Stroke Emboss
  • Depth: 300
  • Size: 5
  • Bỏ chọn ô Use Global Light
  • Angle: -176
  • Altitude: 21
  • Gloss Contour: Gaussian
  • Đánh dấu ô Anti-aliased
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  Bước 2

  Thêm một Contour với các cài đặt này:

  • Contour: Cone - Asymmetrical
  • Đánh dấu ô Anti-aliased.
  ContourContourContour

  Bước 3

  Thêm một Stroke với các cài đặt này:

  • Size: 3
  • Position: Inside
  • Fill Type: Gradient
  • Style: Reflected
  • Tạo Gradient bằng cách sử dụng Colors #7e662e ở bên trái và #cfb765 với giá trị Location khoảng 86%.
  StrokeStrokeStroke

  Bước 4

  Thay đổi giá trị Fill thành 0%.

  Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

  Bước 5

  Chuyển đổi layer này thành Smart Object.

  Convert to a Smart ObjectConvert to a Smart ObjectConvert to a Smart Object

  Bước 6

  Bấm đúp vào layer Front copy để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt sau:

  • Pattern: 1.jpg (Mở hình ảnh từ gói Metal seamless textures và vào Edit > Define Pattern để thêm nó vào giá trị đặt trước)
  • Scale: 50%
  Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

  Điều này sẽ tạo phong cách cho phần trước của văn bản.

  Styled FrontStyled FrontStyled Front

  8. Cách tạo phong cách Extrusion

  Bấm đúp vào layer Front để áp dụng phong cách layer sau:

  Bước 1

  Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt sau:

  • Style: Stroke Emboss
  • Depth: 230
  • Size: 5
  • Bỏ chọn ô Use Global Light
  • Angle: -90
  • Altitude: 50
  • Gloss Contour: Cove - Sâu
  • Đánh dấu ô Anti-aliased
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  Bước 2

  Thêm một Contour với các cài đặt này:

  • Contour: Đường dốc - Descending
  • Đánh dấu ô Anti-aliased.
  ContourContourContour

  Bước 3

  Thêm một Stroke với các cài đặt này:

  • Size: 3
  • Position: Center
  • Fill Type: Gradient
  • Style: Linear
  • Tạo Gradient bằng cách sử dụng Colors #7e662e ở bên trái và bên phải và #d4c591 ở giữa.
  StrokeStrokeStroke

  Bước 4

  Thay đổi giá trị Fill của layer Front thành 0%, nhấp chuột phải vào nó và chọn Copy Layer Style.

  Copy Layer StyleCopy Layer StyleCopy Layer Style

  Bước 5

  Chọn các layer khác trong nhóm Center, nhấp chuột phải vào bất kỳ layer nào trong số đó và chọn Paste Layer Style.

  Paste Layer StylePaste Layer StylePaste Layer Style

  9. Cách tạo phong cách cho layer văn bản Back

  Bấm đúp vào layer văn bản Back để áp dụng phong cách layer sau:

  Bước 1

  Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt sau:

  • Style: Stroke Emboss
  • Size: 4
  • Bỏ chọn ô Use Global Light
  • Angle: -164
  • Altitude: 53
  • Gloss Contour: Gaussian
  • Đánh dấu ô Anti-aliased
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  Bước 2

  Thêm một Contour với các cài đặt này:

  • Contour: Cone - Asymmetrical
  • Đánh dấu ô Anti-aliased.
  ContourContourContour

  Bước 3

  Thêm một Stroke với các cài đặt này:

  • Size: 2
  • Position: Outside
  • Fill Type: Gradient
  • Style: Reflected
  • Tạo Gradient bằng cách sử dụng Colors #7e662e ở bên trái và bên phải và #fdcb1c ở giữa.
  StrokeStrokeStroke

  Bước 4

  Thay đổi giá trị Fill của layer Back thành 0%.

  Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

  Bước 5

  Bấm đúp vào nhóm Center để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay với các cài đặt sau:

  • Đánh dấu vào ô Dither
  • Blend Mode: Color Burn
  • Style: Reflected
  • Sử dụng màu tô gradient Silver 30
  Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

  Điều này sẽ kết thúc phong cách văn bản này.

  Styled TextStyled TextStyled Text

  10. Cách tạo họa tiết đơn giản bằng bộ lọc Filter

  Bước 1

  Tạo một layer mới trên cùng của tất cả các layer, tô màu Black, đặt tên là Extrusion Texture và chuyển đổi nó thành Smart Object.

  Extrusion TextureExtrusion TextureExtrusion Texture

  Bước 2

  Đặt màu ForegroundBackground thành BlackWhite và vào Filter > Render > Fibers.

  Thay đổi Vibrance thành 20 Strength thành 5.

  Render FibersRender FibersRender Fibers

  Bước 3

  Vào Filter > Blur > Motion Blur và thay đổi Angle thành 90Distance thành 25.

  Motion BlurMotion BlurMotion Blur

  Bước 4

  Sử dụng Rectangular Marquee Tool để chọn một vùng nhỏ ngẫu nhiên của kết cấu.

  Create SelectionCreate SelectionCreate Selection

  Bước 5

  Nhấn Command-J để nhân đôi vùng đã chọn trong một layer mới và ẩn layer Extrusion Texture.

  Duplicate the LayerDuplicate the LayerDuplicate the Layer

  11. Cách thêm họa tiết Extrusion

  Bước 1

  Di chuyển layer kết cấu nhân đôi trên đầu nhóm Center, nhấp chuột phải vào nó và chọn Create Clipping Mask.

  Create Clipping MaskCreate Clipping MaskCreate Clipping Mask

  Bước 2

  Đặt kết cấu đã cắt trên đầu của chữ cái mà bạn muốn áp dụng nó và nhấn phím Command-T để chuyển đổi kết cấu sao cho khớp với phần bạn muốn che.

  Transform the TextureTransform the TextureTransform the Texture

  Bước 3

  Bạn có thể thêm một mặt nạ và sử dụng đầu cọ tròn để loại bỏ bất kỳ phạm vi nào mà bạn không thích.

  Erase Unwanted AreasErase Unwanted AreasErase Unwanted Areas

  Bước 4

  Khi bạn đã hoàn tất, thay đổi Blend Mode của layer kết cấu đó thành Soft Light.

  Blend ModeBlend ModeBlend Mode

  Bước 5

  Đối với các phần chữ tròn, bạn có thể sử dụng chế độ Warp để điều chỉnh kết cấu.

  Warp the TextureWarp the TextureWarp the Texture

  Bước 6

  Hiển thị layer Extrusion Texture, chọn một phạm vi mới và lặp lại các bước để thêm kết cấu cho tất cả các chữ cái bạn có.

  Khi bạn đã hoàn tất, hãy đặt nhóm Center và các layer kết cấu của nó vào một nhóm khác với tên Center + Textures.

  Add and Group the TexturesAdd and Group the TexturesAdd and Group the Textures

  12. Cách thêm điểm nổi bật và kết cấu màu

  Bước 1

  Tạo một layer mới trên cùng của tất cả các layer trong nhóm Center + Textures, đặt tên là Highlights và cắt nó thành nhóm Center.

  Thay đổi Blend Mode của layer Highlights thành Linear Light Opacity của nó thành 30%.

  Đặt Foreground Color thành #b5aa98 và sử dụng đầu cọ tròn mềm để tô một số điểm nổi bật lên các vùng sáng của khối.

  Add HighlightsAdd HighlightsAdd Highlights

  Bước 2

  Tạo một layer mới ở trên cùng của layer Front copy 2, đặt tên là Stroke Highlights và thay đổi Blend Mode thành Vivid Light.

  Cắt layer Stroke Highlights vào layer Front copy 2 và thêm một số điểm nổi bật vào nét viền đó.

  Stroke HighlightsStroke HighlightsStroke Highlights

  Bước 3

  Đặt hình ảnh out of the blue lên trên layer Front copy, thay đổi kích thước nếu cần, đổi tên layer của nó thành Color Texture và thay đổi Blend Mode thành Color.

  Nhấp chuột vào layer Front copy để tạo vùng chọn.

  Add the Color TextureAdd the Color TextureAdd the Color Texture

  Bước 4

  Nhấp vào biểu tượng Add layer mask.

  Add Layer MaskAdd Layer MaskAdd Layer Mask

  Bước 5

  Đặt tất cả các layer phía trước trong một nhóm và đặt tên là Front.

  Front GroupFront GroupFront Group

  13. Cách thêm layer kết cấu Overlay

  Bước 1

  Đặt hình ảnh grunge-background8 từ gói Grunge-Backgrounds lên đầu nhóm Front, cắt nó vào đó, thay đổi Blend Mode của layer đó thành Soft Light và thay đổi kích thước nếu cần.

  Add a Grunge TextureAdd a Grunge TextureAdd a Grunge Texture

  Bước 2

  Vào Image > Điều chỉnh > Hue / Saturation và thay đổi giá trị Saturation thành -100.

  HueSaturationHueSaturationHueSaturation

  Bước 3

  Nếu bạn thích layer phủ kết cấu nhỏ hơn, bạn có thể tạo các bản sao để che toàn bộ văn bản thay vì tăng tỷ lệ họa tiết lên.

  Scale DownScale DownScale Down

  Bước 4

  Thêm kết cấu Ur gravel trên cùng của layer grunge-background8 và vào Image > Adjustments > Levels.

  Thay đổi giá trị Input Levels Shadows thành 50 và giá trị Output Levels Highlights thành 150.

  LevelsLevelsLevels

  Bước 5

  Cắt layer này cho nhóm Front, thay đổi Blend Mode thành Soft Light và thay đổi kích thước họa tiết để che chữ cái đầu tiên.

  Grunge Texture OverlaysGrunge Texture OverlaysGrunge Texture Overlays

  Bước 6

  Nhân đôi để thêm kết cấu cho mỗi chữ cái còn lại, sau đó đặt nhóm Front và các layer kết cấu của nó vào một nhóm khác và đặt tên là Front + Texture.

  Duplicate and Group the TexturesDuplicate and Group the TexturesDuplicate and Group the Textures

  14. Cách thêm ống kính Flare

  Bước 1

  Đặt hình ảnh Lens Flare 02 từ bộ 30 Awsome Lens Flare lên trên cùng của tất cả các layer và vào Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise.

  Add the Lens FlareAdd the Lens FlareAdd the Lens Flare

  Bước 2

  Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của ống kính flare để mở tập tin gốc của nó. Tạo một layer mới dưới layer flare và tô nó với màu Black.

  Add a Black BackgroundAdd a Black BackgroundAdd a Black Background

  Bước 3

  Chọn cả hai layer và nhấn Command-E để hợp nhất chúng, lưu và đóng tập tin.

  Merge LayersMerge LayersMerge Layers

  Bước 4

  Thay đổi Blend Mode của layer flare này thành ScreenOpacity của nó thành 70%. Đặt ngọn lửa lên trên một trong các chữ cái ở giữa văn bản và thay đổi kích thước nếu cần.

  Flare Layers SettingsFlare Layers SettingsFlare Layers Settings

  Bước 5

  Vào Image > Adjustments > Hue/Saturation, chọn ô Colorize và thay đổi Hue thành 180Saturation thành 50.

  HueSaturationHueSaturationHueSaturation

  Bước 6

  Vào Image > Adjustments > Levels và thay đổi giá trị Gamma thành 0,61.

  LevelsLevelsLevels

  15. Cách thêm nước bắn

  Bước 1

  Tạo một layer mới trên đầu layer flare và đặt tên là Water Splash 01, và thay đổi giá trị Fill của nó thành 0%.

  Water Splash LayerWater Splash LayerWater Splash Layer

  Nhấp đúp vào layer Water Splash 01 để áp dụng phong cách layer sau:

  Bước 2

  Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt sau:

  • Size: 3
  • Bỏ chọn ô Use Global Light
  • Angle: -48
  • Altitude: 21
  • Gloss Contour: Ring
  • Đánh dấu ô Anti-aliased
  • Highlight Mode: Linear Light
   • Opacity: 35%
  • Shadow Mode:
   • Opacity: 20%
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  Bước 3

  Thêm một Contour với các cài đặt này:

  • Contour: Ring - Double
  • Đánh dấu ô Anti-aliased.
  ContourContourContour

  Bước 4

  Sử dụng Free Water Splash Photoshop Brushes Water Splash Brushes để thêm các vệt nước vào chữ cái với ngọn lửa.

  Để có kết quả tốt hơn, hãy thêm từng vệt nước trong một layer riêng biệt, sao chép và dán phong cách layer đó cho mỗi bản sao.

  Add Water Splash BrushesAdd Water Splash BrushesAdd Water Splash Brushes

  Bước 5

  Bạn cũng có thể thêm một số vệt nước vào nền phía sau văn bản.

  Add Water Splashes to the BackgroundAdd Water Splashes to the BackgroundAdd Water Splashes to the Background

  16. Cách điều chỉnh tổng thể

  Bước 1

  Đặt kết cấu Concrete Rough 5 lên trên tất cả các layer, đổi tên layer của nó thành Texture Overlay và thay đổi Blend Mode thành Soft Light Opacity của nó thành 10%.

  Add a Texture OverlayAdd a Texture OverlayAdd a Texture Overlay

  Bước 2

  Thêm một layer điều chỉnh Photo Filter trên cùng của tất cả các layer và sử dụng các giá trị mặc định.

  Photo FilterPhoto FilterPhoto Filter

  Bước 3

  Lưu tập tin này dưới dạng hình ảnh, mở hình ảnh đó và vào Image > Image Size để thay đổi kích thước thành 1500 x 1063 px.

  Image SizeImage SizeImage Size

  Bước 4

  Bạn cũng có thể sử dụng Crop Tool để kiểm soát kích thước cuối cùng thêm nữa.

  Crop the ImageCrop the ImageCrop the Image

  Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

  Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra một nền tảng đơn giản và một layer Smart Object văn bản. Sau đó, chúng ta đã ghi lại một action để tạo ra phần Extrusion và tạo phong cách cho tất cả các phần của văn bản.

  Sau đó, chúng tôi đã tạo và thêm một loạt các layer phủ kết cấu khác nhau, flare và các layer điều chỉnh cho văn bản. Cuối cùng, chúng ta đã thêm một số cọ nước để hoàn thành hiệu ứng này.

  Xin vui lòng để lại ý kiến, đề xuất và kết quả của bạn dưới đây.

  Final ResultFinal ResultFinal Result
  One subscription.
  Unlimited Downloads.
  Get unlimited downloads