Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo Hiệu ứng chữ 3D lấy cảm hứng từ vật trang trí trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 10 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các công cụ 3D của Photoshop và các thiết lập, cùng với các hoa văn, mẫu, Brush, Filter, và Layer Style, để tạo ra một hiệu ứng chữ lấy cảm hứng từ các vật trang trí Giáng sinh lấp lánh và vui vẻ. Chúng ta hãy bắt đầu!

Hiệu ứng chữ này lấy cảm hứng từ nhiều Layer Style sẵn có trên GraphicRiver.

Nguyên liệu

Các nguyên liệu sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo một tập tin mẫu

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 600 x 600 px, và nhấp đúp vào layer Background để chuyển đổi nó thành một layer bình thường.

Create the Main LayerCreate the Main LayerCreate the Main Layer

Bước 2

Nhấp đúp vào layer một lần nữa để áp dụng một hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt này:

 • Pattern: Back To School Pattern #6
 • Scale: 25%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Bước 3

Đặt hình Glitter texture 4 ở trên layer mẫu, thay đổi kích cỡ để phù hợp với chiều cao của tài liệu, và sau đó thay đổi Blend Mode của layer của nó thành Hard Light.

Lưu tập tin này với tên Stripes, và sau đó đóng nó lại.

Add a TextureAdd a TextureAdd a Texture

2. Cách tạo chữ

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 667 px, và đặt giá trị Resolution thành 300.

Create a New DocumentCreate a New DocumentCreate a New Document

Bước 2

Tạo chữ bằng cách sử dụng phông chữ Intro, và thiết lập Size thành 70 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 3

Đổi tên layer chữ thành Text, nhân đôi nó và đổi tên bản sao thành Stroke.

Rename the LayersRename the LayersRename the Layers

3. Cách tạo một Layer Shape Stroke

Bước 1

Nhấp đúp vào layer Stroke và chọn Convert to Shape.

Convert to ShapeConvert to ShapeConvert to Shape

Bước 2

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và sau đó, trong thanh Options, đổi Fill thành None, Stroke Color thành BlackSize của nó thành 2. Sau đó nhấp vào biểu tượng Set shape stroke type và thay đổi Align thành Outside.

Stroke SettingsStroke SettingsStroke Settings

4. Cách tạo Layer 3D

Bước 1

Chọn layer Text, và sau đó vào 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

Sau đó, chọn layer Stroke, và vào 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

Create the 3D LayersCreate the 3D LayersCreate the 3D Layers

Bước 2

Chọn cả hai layer 3D mà bạn có, và đi đến 3D > Merge 3D Layers.

Merge 3D LayersMerge 3D LayersMerge 3D Layers

5. Cách làm việc với 3D Scene

Bước 1

Để truy xuất các thiết lập và thuộc tính của 3D Mesh, bạn sẽ cần mở hai bảng: bảng 3D và bảng Properties (cả hai có thể được tìm thấy trong menu Window).

Bảng 3D có tất cả các thành phần của 3D Scene, và khi bạn nhấp vào bất  kỳ tên nào trong đó, bạn sẽ có thể truy xuất đến các thiết lập của nó ở bên bảng Properties. Vì vậy hãy đảm bảo là luôn luôn chọn tab của phần tử mà bạn muốn chỉnh sửa trong bảng 3D trước khi bạn thay đổi các thiết lập của nó trong bảng Properties.

The 3D PanelsThe 3D PanelsThe 3D Panels

Bước 2

Nếu bạn chọn công cụ Move Tool, bạn sẽ thấy một bộ 3D Mode cho nó nằm ở bên phải của thanh Options.

Khi bạn chọn một trong số đó, thì bạn có thể nhấp và kéo để thực hiện các thay đổi (trên phần tử được chọn trong bảng 3D).

Sử dụng các mode (chế độ) đó để thay đổi Current View thành một góc mà bạn thích.

Move Tool ModesMove Tool ModesMove Tool Modes

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng con mắt nằm cạnh tab Stroke trong bảng 3D để ẩn nó.

Hide the Stroke MeshHide the Stroke MeshHide the Stroke Mesh

6. Cách thay đổi các thiết lập của Text Mesh

Bước 1

Chọn tab Chữ mà bạn tạo trong bảng 3D, và sau đó, trong bảng Properties, thay đổi Extrusion Depth to 50.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Cap ở trên cùng của bảng Properties, và sau đó thay đổi Bevel Width thành 5Contour của nó thành Cone.

Sau đó thay đổi Inflate Angle thành 50, và Strength của nó thành 15.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

7. Cách tạo Front Inflation Material

Bước 1

Chọn tab Front Inflation Material của chữ, và sau đó nhấp vào biểu tượng thư mục Diffuse, chọn Load Texture, và mở tập tin Stripes mà bạn đã tạo ở đầu của hướng dẫn này.

Load the Pattern FileLoad the Pattern FileLoad the Pattern File

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng hoa văn Diffuse, và chọn Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

Bước 3

Thay đổi các giá trị TileOffset để có được kết quả như bạn muốn.

UV ValuesUV ValuesUV Values

Bước 4

Thay đổi phần còn lại của các thiết lập Materials như dưới đây:

 • Specular: 219, 212, 212
 • Shine: 35
 • Refraction: 1.3
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

Bước 5

Nhấp vào biểu tượng thư mục Bump và chọn tập tin Stripes từ trình đơn.

Load the Bump TextureLoad the Bump TextureLoad the Bump Texture

Bước 6

Thay đổi giá trị Bump thành 25.

Bump ValueBump ValueBump Value

8. Cách lưu và áp dụng lại một 3D Material

Bước 1

Tiếp tục chọn tab Front Inflation Material, nhấp vào hộp Material Picker, và sau đó nhấp vào biểu tượng menu hộp thoại, và chọn New Material.

New MaterialNew MaterialNew Material

Bước 2

Gõ một cái tên cho Material và nhấn OK.

Name the MaterialName the MaterialName the Material

Bước 3

Chọn các tab FrontBack Bevel, cũng như Back Inflation Material.

Mở Material Picker, cuộn xuống đến biểu tượng Material mà bạn vừa mới lưu, và nhấp vào nó để áp dụng nó vào các Material được chọn.

Apply the MaterialApply the MaterialApply the Material

Bước 4

Extrusion Material sẽ bị ẩn bên dưới Stroke, nhưng trong trường hợp nó hiện lên thì chúng ta sẽ sử dụng các thiế lập Materials sau:

 • Specular: 219, 212, 212
 • Shine: 35
 • Reflection: 30
 • Roughness: 20
 • Refraction: 1.3
Stroke Material SettingsStroke Material SettingsStroke Material Settings

9. Các thay đổi các thiết lập Stroke Mesh

Bước 1

Hiện Stroke lên lần nữa bằng cách nhấp vào hộp rỗng nằm gần tab của nó và thay đổi Extrusion Depth của nó thành 50.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

Bước 2

Đối với các thiết lập Cap, đặt Sides thành Front and Back, và sau đó thay đổi Bevel Width thành 3Contour thành Half Round.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

Bước 3

Chọn tất cả các tab Stroke Material, nhấp vào biểu tượng hoa văn Diffuse và chon Remove Texture.

Remove TextureRemove TextureRemove Texture

Bước 4

Thay đổi các thiết lập còn lại như ở bên dưới:

 • Diffuse: 68, 44, 6
 • Specular: 230, 220, 186
 • Shine: 85
 • Reflection: 75
 • Refraction: 1.35
Stroke Material SettingsStroke Material SettingsStroke Material Settings

10. Cách phân chia một 3D Mesh

Bước 1

Chọn tab Text mesh và sau đó vào 3D > Split 3D Extrusion. Việc này sẽ tạo ra một nhóm mới có các chữ cái được phân chia thành các 3D Mesh riêng biệt.

Split 3D ExtrusionSplit 3D ExtrusionSplit 3D Extrusion

Bước 2

Đồng thời phân chia Stroke mesh.

Split 3D ExtrusionSplit 3D ExtrusionSplit 3D Extrusion

11. Cách di chuyển các 3D Mesh

Bước 1

Những gì bạn sẽ phải làm tiếp theo là chọn mỗi tab của mesh chữ, cùng với tab mesh stroke tương ứng và di chuyển chúng xung quanh.

Để làm điều đó, sau khi chọn các mesh, chọn công cụ Move Tool, và sử dụng 3D Axis để di chuyển mesh chữStroke trong Scene.

Các mũi tên ở cuối Axis di chuyển mesh, phần bên dưới chúng được sử dụng để xoay và các khối lập phương được sử dụng để mở rộng kích thước. Khối lập phương ở giữa được sử dụng để mở rộng các đối tượng một cách đồng nhất. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp chuột và kéo phần bạn muốn.

Move the MeshesMove the MeshesMove the Meshes

Bước 2

Hãy chắc chắn là thay đổi Current View khi bạn đang làm việc với các mesh, và có được một góc bạn thích cho Scene cuối cùng.

Move the Camera ViewMove the Camera ViewMove the Camera View

12. Cách tinh chỉnh ánh sáng của một 3D Scene

Bước 1

Chọn tab Infinite Light, và sau đó thay đổi Intensity thành 60%Shadow Softness thành 30%.

Infinite Light SettingsInfinite Light SettingsInfinite Light Settings

Bước 2

Sử dụng công cụ Move Tool để di chuyển ánh sáng, hoặc nhấp vào biểu tượng Coordinates ở bên trên của bảng Properties để nhập các giá trị số.

Move the Infinite LightMove the Infinite LightMove the Infinite Light

Bước 3

Chọn tab Environment, nhấp vào biểu tượng hoa văn IBL, chọn Replace Texture, và mở hình Decorations.

Replace the IBL TextureReplace the IBL TextureReplace the IBL Texture

Bước 4

Thay đổi Intensity của ánh sáng IBL thành 50% và Ground Plane Shadows Opacity thành 0%.

Environment Light SettingsEnvironment Light SettingsEnvironment Light Settings

Bước 5

Sử dụng công cụ Move Tool để di chuyển hoa văn xung quanh cho tới khi bạn cảm thấy ứng ý.

Move the IBL LightMove the IBL LightMove the IBL Light

13. Cách kết xuất một 3D Scene và thêm một nền

Bước 1

Một khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa 3D Scene, hãy vào 3D > Render để kết xuất nó. Việc kết xuất có thể rất lâu, nhưng bạn có thể ngừng nó bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn phím Esc.

Khi việc kết xuất hoàn tất, nhấp chuột phải vào layer 3D và chọn Convert to Smart Object.

Render and Convert to Smart ObjectRender and Convert to Smart ObjectRender and Convert to Smart Object

Bước 2

Đặt hình Bokeh lights 05 lên trên layer Background và vào Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise.

Sau đó, thay đổi kích thước của hoa văn nếu cần, và đổi tên layer của nó thành Bokeh.

Add the Bokeh TextureAdd the Bokeh TextureAdd the Bokeh Texture

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới cùng của bảng Layers và chọn Levels.

Add a Levels Adjustment LayerAdd a Levels Adjustment LayerAdd a Levels Adjustment Layer

Bước 4

Kẹp layer Levels vào layer 3D và sau đó thay đổi giá trị Highlights thành 16Shadows thành 220.

Levels SettingsLevels SettingsLevels Settings

14. Tạo và trang trí các sợi dây đơn giản

Bước 1

Tạo một layer mới bên trên layer Bokeh, đặt tên nó là Strings và sau đó chọn công cụ Brush Tool. Sử dụng một đầu cứng bo tròn dày 3 px để tạo đường thẳng bên dưới mỗi ký tự của bạn.

Create the LinesCreate the LinesCreate the Lines

Nhấp đúp vào layer Strings để áp dụng phong cách sau:

Bước 2

Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập sau:

 • Size: 7
 • Angle: 30
 • Altitude: 30
 • Gloss Contour: Cone
 • Tích vào hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Linear Burn
  • Opacity: 50%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 3

Thêm một Contour với các thiết lập sau:

 • Contour: Ring - Double
 • Tích vào hộp Anti-aliased:
ContourContourContour

Bước 4

Thêm một Texture với các thiết lập sau:

 • Pattern: Metal Landscape
 • Scale: 25%
TextureTextureTexture

Bước 5

Thêm một Color Overlay với các thiết lập sau:

 • Color#917149
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Điều này sẽ trang trí cho các sợi dây.

Styled StringsStyled StringsStyled Strings

15. Cách thêm các đốm sáng

Bước 1

Tạo một layer mới nằm bên trên tất các layer khác, đặt tên nó là Light, và thay đổi Blend Mode của nó thành Vivid Light.

Sau đó thiết lập Foreground Color thành #a6a497, chọn công cụ Brush Tool và sử dụng một soft round brush với bất kỳ Size nào mà bạn thích để thêm một số đốm sáng lên bên trên chữ.

Add the Light SpotsAdd the Light SpotsAdd the Light Spots

Bước 2

Giữ command và nhấp vào hình thu nhỏ của layer 3D để tạo một vùng chọn.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở bên dưới cùng của bảng Layers để tạo mặt nạ bằng vùng chọn.

Mask the SelectionMask the SelectionMask the Selection

16. Cách tinh chỉnh màu sắc và thêm nhiễu

Bước 1

Thêm một layer Gradient Map bên trên cùng tấ cả các layer khác.

Tích vào hộp Dither và sau đó tạo Fill Gradient sử dụng màu #48406e cho điểm bên trái, #76747e cho điểm giữa và #fbc690 cho điểm bên phải.

Thay đổi Blend Mode của layer Gradient Map thành Soft Light Opacity thành 50%.

Add a Gradient MapAdd a Gradient MapAdd a Gradient Map

Bước 2

Thiết lập Foreground Color và Background Color thành BlackWhite, và sau đó chọn layer 3D.

Vào Filter > Noise > Add Noise, chọn Gaussian Distribution, and bỏ chọn hộp Monochromatic.

Phóng to cho tới khi bạn có thể thấy nhiễu trong nền hoa văn Bokeh, và thay đổi giá trị Amount cho tới khi độ nhiễu của chữ phù hợp với nền.

Add NoiseAdd NoiseAdd Noise

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã sử dụng một mẫu và hoa văn để tạo cho hiệu ứng sọc 3D.

Sau đó, chúng ta tạo ra chữ và stroke, chuyển đổi chúng sang các layer 3D và làm việc trên các thiết lập Mesh và Materials.

Sau đó, chúng ta điều chỉnh ánh sáng, kết xuất Scene, thêm nền và các sợi dây. Cuối cùng, chúng ta sử dụng các Adjustment Layer, Brush và Filter để hoàn tất hiệu ứng.

Xin đừng ngại để lại ý kiến, lời khuyên, và thành quả của bạn ở bên dưới.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.