1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ 3D, Glowing, Retro trong Adobe Photoshop

by
Read Time:8 minsLanguages:
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
How to Create a Retro 'Saved by the Bell' Inspired Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create a Bold 90s Text Effect in Adobe InDesign

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn thấy cách sử dụng smart objects và layer style để tạo hiệu ứng văn bản 3D, retro, glowing. Hãy bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản được lấy cảm hứng bởi Layer Styles có sẵn trên Envato Market.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Tạo Background Gradient

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 800 x 600 px, bấm vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers chọn Solid Color.

Solid Color LayerSolid Color LayerSolid Color Layer

Bước 2

Sử dụng Color #2e363

Fill ColorFill ColorFill Color

Bước 3

Double-click vào layer Solid Color để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay sử dụng các hiệu ứng này:

 • Đánh dấu ô Dither 
 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 20%
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Chọn hộp Gradient tạo gradient fill điền bằng cách sử dụng màu #ffffff bên trái và #ababab ở bên phải
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Điều này sẽ tạo ra gradient background đơn giản.

Gradient BackgroundGradient BackgroundGradient Background

2. Thêm Background Texture

Bước 1

Đặt Metal texture trên layer Solid Color và điều chỉnh kích thước khi cần.

Đặt lại tên layer của texture thành BG Texture và thay đổi chế độ Blend Mode thành Soft Light.

Add the Background TextureAdd the Background TextureAdd the Background Texture

Bước 2

Đi tới Image > Adjustments > Levels, và thay đổi giá trị Gamma là 1.50.

Levels Adjustment LayerLevels Adjustment LayerLevels Adjustment Layer

3. Tạo văn bản và Smart Object

Bước 1

Tạo văn bản bằng cách sử dụng phông Big John.  Đặt Size là 200 pt, Color là#e8a505, và Tracking là 100.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 2

Đặt lại tên layer văn bản thành Textright-click nó, và chọn Convert to Smart Object.

Đảm bảo đặt tên theo layer trong bài hướng dẫn này để tránh nhầm lẫn.

Create the Smart ObjectCreate the Smart ObjectCreate the Smart Object

Bước 3

Nhân đôi layer Text, làm cho nó ẩn đi, và kéo nó trên đầu layer copy.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

4. Tạo Transform Action

Tiếp theo, chúng ta sẽ nhân đôi text và chuyển đổi copy layer, và sau đó lặp lại layer.

Vì chúng ta làm việc với các smart object và để tránh bất kỳ trùng lặp với các vấn đề chuyển đổi, chúng ta sẽ ghi lại một Action cho điều đó.

Bước 1

 Mở bảng Actions (dưới menu Window).

Open the Actions PanelOpen the Actions PanelOpen the Actions Panel

Bước 2

 Nhấp vào biểu tượng Create new set ở dưới bảng điều khiển, nhập Extrusion vào trường Name và nhấp OK.

Create New SetCreate New SetCreate New Set

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Create new action ở dưới bảng điều khiển, nhập Action trong trường Name và nhấp Record.

Create New ActionCreate New ActionCreate New Action

5. Ghi lại Action

Bước 1

Nhân đôi layer Text copy bằng cách nhấn - kéo nó vào biểu tượng New layer dưới bảng Layers.

Duplicate the Text copy LayerDuplicate the Text copy LayerDuplicate the Text copy Layer

Bước 2

Nhấn Command-T để vào Free Transform Mode,và sau đó nhấn phím mũi tên xuông - Down Arrow một lần và mũi tên bên phải - Right Arrow một lần để di chuyển layer Text copy 2 xuống 1 px và sang phải 1 px.

Move the Copy 2 LayerMove the Copy 2 LayerMove the Copy 2 Layer

Bước 3

Nhấn phím Return để áp dụng các thay đổi. Bạn sẽ thấy tất cả các bước được ghi lại và thêm vào Action mà bạn đang tạo ra.

Recorded ActionRecorded ActionRecorded Action

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng Stop recording dưới bảng Actions.

Stop RecordingStop RecordingStop Recording

6. Tạo Extrusion

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Play selection dưới bảng Actions 10 lần để tạo 10 m

Play the ActionPlay the ActionPlay the Action

Layer cuối cùng nên đặt tên Text copy 12.

Final LayerFinal LayerFinal Layer

Bước 2

Chọn tất cả các layer Text copy (mà không hiển thị layer Text), và đi tới Layer > Arrange > Reverse.

Điều này sẽ đặt layer copy cuối cùng ở dưới và đem layer đầu tiên lên trên.

Reverse the Layers OrderReverse the Layers OrderReverse the Layers Order

Bước 3

Bỏ chọn layer đầu và layer cuối và sau đó đặt các layer còn lại trong một nhóm và đặt là Extrusion.

Extrusion GroupExtrusion GroupExtrusion Group

Bước 4

Đặt lại tên layer Text copy thành Text Front, và layer Text copy 12 thành Text Back.

Nhân đôi layer Text Front, thay đổi giá trị Fill của bản sao là 0 và nhân đôi nó.

Create the Text Front and Back LayersCreate the Text Front and Back LayersCreate the Text Front and Back Layers

7. Thiết kế các layer Extrusion 

Double-click vào layer Text copy 2 để áp dụng layer style sau:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Size: 0
 • Shadow Mode - Opacity: 15% 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 7% 
 • Distance: 
 • Size: 2
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Bước 3

Đây sẽ là style layer extrusion đầu tiên.

Right-click layer thiết kế, và chọn Copy Layer Style.

Copy Layer StyleCopy Layer StyleCopy Layer Style

Bước 4

Chọn những layer extrusion còn lại, right-click vào layer bất kỳ và chọn Paste Layer Style.

Điều này sẽ tạo hiệu ứng 3D extrusion.

Paste Layer StylePaste Layer StylePaste Layer Style

Bước 5

Nhân đôi nhóm Extrusion, kéo bản sao để đặt nó ở trên layer Text Front copy 2 và thay đổi giá trị Fill là 0.

Duplicate the Extrusion GroupDuplicate the Extrusion GroupDuplicate the Extrusion Group

8. Thiết kế Layer Text Front 

Double-click vào layer Text Front để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel & Emboss với các cài đặt:

 • Size: 3
 • Gloss Contour: Cove - Deep
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Shadow Mode - Opacity: 15% 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Cove - Deep
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Range: 100%
ContourContourContour

Bước 3

Thêm Stroke với những cài đặt này:

 • Size: 1
 • Position: Inside
 • Blend Mode: Screen
 • Fill Type: Gradient
 • Sử dụng gradient fill faucet 70 
StrokeStrokeStroke

Bước 4

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với những cài đặt:

 • Opacity: 35%
 • Đánh dấu ô Use Global Light 
 • Angle: 141 
 • Distance: 9
 • Choke: 6
 • Size: 18
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Bước 5

Thêm hiệu ứng Inner Glow với những cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 100%
 • Color: #d1cc90
 • Technique: Precise
 • Size: 90
 • Contour: Cone - Asymmetrical
Inner GlowInner GlowInner Glow

Bước 6

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Opacity: 100% 
 • Color: Sử dụng gradient fill faucet 140 
 • Spread: 28 
 • Size: 10 
 • Contour: Cove - Shallow 
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Bước 7

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 7% 
 • Distance: 
 • Size: 2
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Đây sẽ là style layer đầu của văn bản.

Styled Front 1Styled Front 1Styled Front 1

9. Thiết kế layer Front Copy đầu tiên

Double-click vào layer Text Front copy để áp dụng layer style sau:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel & Emboss với các cài đặt:

 • Size: 10
 • Hủy đánh dấu ô Use Global Light 
 • Angle: 138
 • Altitude: 21 
 • Gloss Contour: Cove - Deep 
 • Đánh dấu ô Anti-aliased 
 • Shadow Mode - Opacity: 15% 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Cove - Deep 
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Range: 100% 
ContourContourContour

Bước 3

Thêm một Stroke với những cài đặt này:

 • Size: 
 • Position: Inside
 • Blend Mode: Screen 
 • Fill Type: Gradient
 • Sử dụng gradient fill faucet 70 
StrokeStrokeStroke

Đây sẽ là style layer đầu tiên của phần bên trong mặt văn bản.

Styled Front 2Styled Front 2Styled Front 2

10. Thiết kế layer Front Copy thứ hai

Double-click vào layer Text Front copy 2 để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel & Emboss với các cài đặt:

 • Technique: Chisel Hard 
 • Size: 10 
 • Hủy đánh dấu ô Use Global Light
 • Angle: 110 
 • Altitude: 26 
 • Gloss Contour: Cone - Asymmetrical 
 • Đánh dấu ô Anti-aliased 
 • Shadow Mode - Opacity: 15% 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Notched Slope - rounded 
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Range: 100% 
ContourContourContour

Đây sẽ là style layer thứ hai của phần bên trong mặt văn bản.

Styled Front 3Styled Front 3Styled Front 3

11. Thiết kế layer Text Back

Sao chép và dán layer style của layer Text Front vào layer Text Back, và sau đó double-click vào layer Text Back để điều chỉnh các cài đặt sau:

Bước 1

Bevel and Emboss:

 • Size: 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Contour

 • Contour: Cone - Inverted 
ContourContourContour

Bước 3

Drop Shadow

 • Opacity: 70% 
 • Distance: 20
 • Size: 50 
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Đây sẽ là style back layer.

Styled Back LayerStyled Back LayerStyled Back Layer

12. Thiết kế Extrusion Groups

Bước 1

Double-click vào Extrusion group để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Đánh dấu ô Dither 
 • Blend Mode: Multiply 
 • Sử dụng  stove pipe 185x gradient fill
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Điều này sẽ tăng kích thước vào layer extrusion.

Extrusion Gradient EffectExtrusion Gradient EffectExtrusion Gradient Effect

Bước 2

Double-click vào nhóm Extrusion copy để áp dụng hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 35%
 • Color: #a9f6ff
 • Size: 27
 • Contour: Ring
 • Range: 75%
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Bước 3

Nhóm tất cả các layer text copy hiển thị và nhóm layer extrusion bạn có, và đặt nhóm Text Effect.

Text Effect GroupText Effect GroupText Effect Group

Bước 4

Double-click vào nhóm Text Effect để áp dụng hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Screen
 • Opacity: 50%
 • Color: #399da7
 • Size: 150
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Bước 5

Việc này sẽ kết thúc hiệu ứng văn bản.

Nếu bạn muốn thay đổi văn bản, bạn có thể double-click thumbmail của layer Text để mở tập tin văn bản gốc, thay đổi văn bản, đi tới Image > Reveal All, sau đó File > Save, và File > Close.

Điều này sẽ cập nhật các phần còn lại của các layer smart object và bạn sẽ nhận được các hiệu ứng được áp dụng cho các văn bản mới bạn nhập vào.

Final Text EffectFinal Text EffectFinal Text Effect

13. Thêm Texture và một vài Adjustment Layers

Bước 1

Đặt texture Freeze trên tất cả các layer và đặt tên layer là Texture Overlay. Thay đổi chế độ Blend Mode sang Linear Burn của layerTexture Overlay và Opacity là 15%.

Texture OverlayTexture OverlayTexture Overlay

Bước 2

Thêm Gradient Map trên adjustment layer phía trên tất cả các layer và đánh dấu ô Dither.

Tạo gradient fill sử dụng các màu #433469 bên trái, #5e6474 ở giữa và#d4b28a bên phải.

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Color của layer và giảm Opacity xuống 15%.

Gradient Map 1Gradient Map 1Gradient Map 1

Bước 3

Nhân đôi Gradient Map trên adjustment layer, thay đổi chế độ Blend Mode sang Soft Light của bản sao và giảm Opacity xuống 50%

Gradient Map 2Gradient Map 2Gradient Map 2

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra một background gradient đơn giản với texture overlay.

Sau đó, chúng ta tạo ra văn bản, chuyển đổi nó thành một smart object, và nhân đôi nó. Sau đó, chúng ta đã ghi lại một action để tạo layer extrusion và bắt đầu áp dụng layer style khác nhau vào các layer để tạo ra hiệu ứng văn bản.

Cuối cùng, chúng ta đã thêm một texture và một vài adjustment layer để kết thúc tất cả.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả bên dưới.

Final ResultFinal ResultFinal Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads