Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng văn bản 3D hình trụ trong Adobe Photoshop

by
Difficulty:IntermediateLength:MediumLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Chúng ta sẽ hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống AIDS 2016 với hiệu ứng chữ 3D này. Sử dụng các công cụ và các thiết lập 3D của Photoshop, cùng với các adjustment layer và filter, để tạo một hiệu ứng chữ 3D hình trụ đơn giản.

Trích dẫn từ WorldAIDSDay.org về sự kiện này:

Ngày thế giới phòng chống AIDS được diễn ra vào ngày 1 tháng Mười hai mỗi năm và là một cơ hội để cho mọi người trên trên thế giới cùng nhau chống lại căn bệnh HIV, thể hiện sự giúp đỡ của mọi người đối với những người sống chung với HIV và để tưởng nhớ đến những người đã chết. Ngày quốc tế phòng chống AIDS là ngày sức khoẻ toàn cầu đầu tiên trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988.

Hiệu ứng chữ này lấy cảm hứng từ nhiều Layer Style sẵn có trên GraphicRiver.

Các tài nguyên kèm theo

Các tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt hướng dẫn này.

1. Cách thêm một Layer Fill Color

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 1920 x 1080 px, và sau đó nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới cùng của bảng Layers, và chọn Solid Color.

Solid Color Layer

Bước 2

Thiết lập Color#9d2323.

Fill Color

2. Cách tạo Shape văn bản

Bước 1

Tạo văn bản sử dụng phông chữ Unintended, và thiết lập Size thành 250 pt.

Create the Text

Bước 2

Nhấp chuột phải lên layer văn bản, và chọn Convert to shape.

Đổi tên layer shape thành Text.

Convert to Shape

3. Cách tách các hình elip từ một Shape văn bản.

Bước 1

Chọn công cụ Ellipse Tool (L), nhấp vào biểu tượng Geometry Options, và thiết lập WH của Fixed Size thành 11.

Geometry Options

Bước 2

Giữ phím Option để tách hình elip từ shape văn bản, và sau đó nhấp chuột và kéo nhẹ nhàng để tạo hình elip.

Đặt hình elip ở giữa của một trong những chấm của văn bản, và sau đó thả ra để tách.

Add a Hole

Bước 3

Lặp lại điều đó với một vài chấm khác trên văn bản.

Add More Holes

4. Cách giảm kích thước một tài liệu và tạo một nền shape hình chữ nhật

Bước 1

Đây là bước không bắt buộc nếu bạn muốn làm việc với một tài liệu có kích thước nhỏ hơn.

Vào Image > Image Size, và nhập bất kỳ kích thước nào mà bạn muốn. Ở đây, Width được thiết lập thành 1250 px.

Image Size

Bước 2

Chọn công cụ Rectangle Tool (M), và tạo một shape hình chữ nhật nằm ra ngoài văn bản một chút, và sau đó đổi tên layer của nó thành Ground.

Create a Rectangle Background

5. Cách tạo một 3D Scene

Bước 1

Với mỗi layer Text và layer Ground, chọn nó, và sau đó vào 3D > New 3D Extrusion from Selected Path.

Create 3D Extrusions

Bước 2

Chọn cả hai layer 3D, và sau đó vào 3D > Merge 3D Layers.

Merge 3D Layers

6. Cách làm việc với 3D Scene

Bước 1

Để truy cập các thiết lập và thuộc tính của hệ thống ô lưới 3D, bạn sẽ cần mở hai bảng: bảng 3D và bảng Properties (cả hai được tìm thấy trong trình đơn Window).

Bảg 3D có tấ cả các thành phần của 3D Scene, và khi ban nhấp vào tên của bất kỳ thành phần nào trong đó, bạn sẽ có thể truy cập đến các thiết lập của nó trong bảng Properties. Vì vậy hãy đảm bảo là luôn luôn chọn tab của phần tử mà bạn muốn chỉnh sửa trong bảng 3D trước khi bạn thay đổi các thiết lập của nó trong bảng Properties.

3D Panels

Bước 2

Nếu bạn chọn công cụ Move Tool, bạn sẽ thấy một bộ 3D Mode cho nó ở bên phải của thanh Options.

Khi bạn chọn một trong chúng, sau đó bạn có thể nhấp và kéo để thực hiện sự thay đổi (trên phần tử được chọn trong bảng 3D).

Sử dụng các mode đó để thay đổi Current View thành một góc mà bạn thích.

Move Tool 3D Modes

7. Cách thay đổi các thiết lập hệ thống lưới của 3D Ground

Bước 1

Chọn tab Ground trong bảng 3D, và sau đó trong bảng Properties, thay đổi Extrusion Depth thành 2.

Change the Extrusion Depth

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Coordinates ở trên cùng của bảng Properties, và sau đó thay đổi X-Rotation Angle thành 90.

Change the X-Rotation Angle

Bước 3

Trong bảng 3D, nhấp vào biểu tượng menu của bảng 3D và chọn Move Object to Ground Plane.

Move Object to Ground Plane

8. Cách thay đổi các thiết lập hệ thống lưới của 3D Text

Bước 1

Chọn Text ở trong bảng 3D, và sau đó nhấp vào biểu tượng Deform ở trên cùng của bảng Properties.

Thay đổi Extrusion Depth thành 15Vertical Angle (Y) thành 3.

Text Mesh Deform Settings

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Coordinates ở trên cùng của bảng Properties, và sau đó thay đổi X-Rotation Angle thành 90.

Change the X-Rotation Angle

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng menu trên bảng 3D, và chọn Move Object to Ground Plane.

Move Object to Ground Plane

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng Cap ở trên cùng của bảng Properties, và sau đó thay đổi Bevel Width thành 3 và Contour thành Half Round.

Text Mesh Cap Settings

9. Cách sử dụng 3D Axis

Bước 1

Chọn công cụ Move Tool, và sử dụng 3D Axis để di chuyển hệ thống lưới của Ground xuống dưới Text.

Các mũi tên ở phía cuối của hệ toạ độ di chuyển hệ thống lưới, phần phía dưới chúng được sử dụng để xoay, và các khối lập phương được sử dụng để thay đổi kích thước. Khối lập phương ở giữa được sử dụng để thay đổi kích thước của đối tượng giống nhau. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp chuột và kéo phần bạn muốn.

Move the Ground Mesh

Bước 2

Nhấp vào tab Current View trong bảng 3D, và sau đó chọn Left từ trình đơn sổ xuống View trong bảng Properties.

Change the Current View

Bước 3

Phóng to và di chuyển camera view xung quanh cho tới khi bạn có thể nhìn thấy rõ cạnh bên của văn bản.

Adjust the Camera View

Bước 4

Tiếp theo, chọn hệ thống lưới của Text và xoay nó làm cho nó nằm song song với hệ thống lưới của Ground.

Rotate the Text Mesh

Bước 5

Di chuyển hệ thống lưới của Text đến mặt phẳng Ground, và sau đó nhấp vào tab Default Camera trong bảng 3D để thay đổi camera view một lần nữa.

Move to the Ground Plane

10. Cách tạo một Vật liệu 3D (3D Material) đơn giản

Bước 1

Chọn tất cả các tab có chữ Material, cũng như tab Ground Front Inflation Material.

Sau đó, trong bảng Properties, nhấp vào biểu tượng hoa văn Diffuse, và chọn Remove Texture.

Remove the Diffuse Texture

Bước 2

Sau đó, tạo vật liệu sử dụng các thiết lập này:

  • Diffuse: 109, 22, 28
  • Specular: 56, 38, 40
  • Shine: 35
Material Settings

11. Cách tạo một chấm mẫu

Bước 1

Tạo một tài liệu 50 x 50 px mới với nền đen (Black).

Sau đó, chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo một hình tròn 30 x 30 px ở giữa của tài liệu.

Tạo một layer mới nằm trên layer Background, tô màu fill của vùng chọn với màu #eeeeee, và sau đó nhấn Command-D để bỏ chọn.

Create a Dot

Bước 2

Nhân đôi layer hình tròn bốn lần, và đặt từng bản sao nằm về bốn góc.

Create the Corner Dots

Bước 3

Vào Edit > Define Pattern, và gõ Dots trong trường Name.

Đóng tập tài liệu để trở lại với cảnh 3D.

Define the Pattern

12. Cách áp dụng một Hoa văn Bump

Bước 1

Nhấp vào tab Ground Front Inflation Material, trong bảng 3D, và sau đó nhấp vào thư mục Bump trong bảng Properties, và chọn New Texture.

Create a New Bump Texture

Bước 2

Tạo một tài liệu 500 x 500 px mới, và sau đó nhấn OK.

Nếu một tài liệu mới không tự động mở, nhấp vào biểu tượng hoa văn Bump và chọn Edit Texture.

Open the Texture

Bước 3

Nhân đôi layer Background.

Duplicate the Background Layer

Bước 4

Nhấp đúp lên bản sao layer của Background để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay sử dụng mẫu Dots.

Lưu và đóng tài liệu khi bạn hoàn tất.

Pattern Overlay

13. Cách chỉnh sửa các thuộc tính UV của Hoa văn Bump

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Bump, và chọn Edit UV Properties.

Edit UV Properties

Bước 2

Thay đổi các giá trị Tile để có được một kết quả như ý.

Tile Values

Bước 3

Tăng giá trị Bump lên 1.

Change the Bump Value

14. Cách tinh chỉnh ánh sáng cho một 3D Scene.

Bước 1

Chọn tab Infinite Light 1 trong bảng 3D, và sau đó, trong bảng Properties, thay đổi Intensity thành 65%Shadow Softness thành 30%.

Infinite Light Settings

Bước 2

Sử dụng công cụ Move Tool để di chuyển ánh sáng xung quanh, hoặc nhập các giá trị số cho Coordinates (Toạ độ).

Move the Infinite Light

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Add new light to Scene ở phía dưới cùng của bảng 3D, và chọn New Spot Light.

New Spot Light

Bước 4

Thay đổi Intensity thành 75%, Shadow Softness thành 30%, Hotspot thành 30, và Cone thành 85.

Sau đó, tích vào hộp Light Falloff, và thay đổi giá trị Inner thành 350Outer thành 800.

Hãy nhớ rằng bạn có thể chọn bất kỳ giá trị nào khác mà bạn thích dựa vào kết quả mà bạn muốn đạt được.

Spot Light Settings

Bước 5

Di chuyển ánh sáng xung quanh cho tới khi bạn cảm thấy hài lòng với anh sáng tổng quát của khung cảnh.

Move the Spot Light

15. Cách Kết xuất các phần của một 3D Scene

Bước 1

Chúng ta sẽ kết xuất hai phiên bản của scene: một cái chỉ có nền, và một cái là toàn bộ kết quả cuối cùng.

Vì vậy bắt đầu bằng cách thiết lập giá trị Bump của Ground Front Inflation Material thành 0.

Change the Bump Value

Bước 2

Ẩn hệ thống lưới của Text đi bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt nằm cạnh nó.

Vào 3D > Render 3D Layer. Bạn có thể ngưng nó bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn phím Esc.

Render the Ground

Bước 3

Một khi việc kết xuất hoàn tất, nhấn Command-A để chọn tất cả, và sau đó Command-C để sao chép.

Select and Copy the Ground

Bước 4

Nhấn Shift-Command-V để dán nó ở ngay vị trí đó, và đổi tên layer vừa được dán thành BG.

Paste the Copies Background

16. Cách kết xuất một 3D Scene

Bước 1

Ẩn layer BG đi, và sau đó chọn layer 3D một lần nữa, và hiện hệ thống lưới của Text lên.

Show the Text Mesh

Bước 2

Thiết lập giá trị Bump của Ground Front Inflation Material thành 1.

Change the Bump Value

Bước 3

Vào 3D > Render 3D Layer để kết xuất toàn bộ scene.

Render the 3D Scene

17. Cách sử dụng một Layer Mask

Bước 1

Hiện lại layer BG, và sau đó thay đổi giá trị Fill của nó thành 80%.

Giữa phím Option, và sau đó nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở phía dưới cùng của bảng Layers.

Add a Layer Mask

Bước 2

Chọn công cụ Brush Tool, và chọn hình thu nhỏ của Mask.

Thiết lập màu cho Foreground thành trắng (White), và sau đó sử dụng một brush mịn, bo tròn và hơi lớn một chút để bỏ mask một số vùng của ground, và che ground của 3D scene ở bên dưới nó.

Paint to Un-mask

18. Cách tinh chỉnh ánh sáng và áp dụng mẫu che phủ

Bước 1

Thêm một adjustment layer Levels ở bên trên toàn bộ các layer khác, và sau đó thay đổi giá trị Shadows thành 7, Gramma thành 0.85, và Highlights thành 235.

Levels Settings

Bước 2

Thêm một fill layer Pattern, và sử dụng mẫu MBossed.

Pattern Fill Layer

Bước 3

Thay đổi Blend Mode của layer Pattern thành Linear Burn, và Opacity của nó thành 15%.

Pattern Layer Settings

19. Cách áp dụng một Filter High Pass

Bước 1

Tạo một layer mới nằm bên trên các layer khác, và nhấn Shift-Command-Option-E để tạo một layer stamp.

Đổi tên layer thành High Pass, và sau đó nhấp chuột phải lên nó và chọn Convert to Smart Object.

Create a Stamp Layer Smart Object

Bước 2

Vào Filter > Other > High Pass, và thiết lập Radius thành 1.

Apply a High Pass Filter

Bước 3

Thay đổi Blend Mode của layer High Pass thành Soft Light.

Change the Blend Mode

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã chuyển đổi một số văn bản thành shape, và tạo các hình trụ đứng ở trên một số phần của nó. Sau đó, chúng ta đã tạo một hình chữ nhật và chuyển đổi nó cùng với shape văn bản thành một layer 3D.

Sau đó, chúng ta đã làm việc với 3D Scene, thay đổi các thiết lập hệ thống lưới, tạo các mẫu và material, di chuyển góc camera, và tinh chỉnh ánh sáng.

Cuối cùng chúng ta đã kết xuất hai phiên bản của 3D Scene và sử dụng một số adjustment layer và fill layer, cũng như một filter high pass để hoàn tất hiệu ứng.

Xin đừng ngại để lại ý kiến, những gợi ý và thành quả của bạn ở bên dưới.

Final Result
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.