1. Design & Illustration
 2. Graphic Design
 3. 3D Design

Cách tạo hiệu ứng chữ 3D rọi sáng đầy màu sắc trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 5 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn thủ thuật hữu ích và rất dễ để tạo ra những ký tự rọi sáng đầy màu sắc bằng cách sử dụng các thiết lập 3D của Photoshop. Hãy cùng bắt đầu nào!

Hiệu ứng chữ này được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles có sẵn trên GraphicRiver.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo chữ 3D

Bước 1

Tạo New Document kích thước 1300 x 1300 px.

Sau đó, tạo chữ trong All Caps sử dụng phông chữ Primal, thiết lập Size là 90 pt và giá trị Tracking là 30.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 2

Đi tới 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer. Điều này sẽ tạo một lưới 3D từ layer văn bản.

Để truy cập vào các thuộc tính và cài đặt lưới 3D, bạn cần mở cả hai bảng 3D và Properties (tìm cả hai bảng dưới menu Window).

Bảng điều khiển 3D có tất cả các thành phần của cảnh 3D, và khi bạn nhấp vào tên bất kỳ của những hiệu ứng này, bạn sẽ có thể truy cập vào các thiết lập trong bảng Properties. Vì vậy hãy chắc chắn rằng luôn luôn chọn tab của các yếu tố bạn muốn thay đổi trong bảng điều khiển 3D trước khi bạn thay đổi các thiết lập trong bảng Properties.

Create the 3D LayerCreate the 3D LayerCreate the 3D Layer

Bước 3

Nếu bạn chọn công cụ Move Tool, bạn sẽ tìm một bộ 3D Modes cho nó ở bên phải thanh Options.

Khi bạn chọn một trong những chế độ này, bạn có thể nhấp và kéo để thực hiện các thay đổi (trên các thành phần được chọn trong bảng điều khiển 3D).

Sử dụng những chế độ này để thay đổi Current View tới góc độ bạn thích.

Move Tool 3D ModesMove Tool 3D ModesMove Tool 3D Modes

2. Cách điều chỉnh 3D Mesh và Cap Settings

Bước 1

Chọn tab 3D mesh trong bảng 3D, và thay đổi Extrusion Depth trong bảng Properties thành 15 px.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

Bước 2

Chọn biểu tượng Cap ở dưới bảng Properties và thay đổi Bevel Width là 1.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

3. Cách điều chỉnh các cài đặt 3D Material 

Bước 1

Chọn tất cả các tab Material ngoại trừ Extrusion Material  và sử dụng các cài đặt này (giá trị màu được sử dụng là RGB):

 • Diffuse: 211, 211, 211
 • Specular: 180, 180, 180
 • Shine: 80%
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

Bước 2

Chọn tab Extrusion Material, và sử dụng các cài đặt:

 • Diffuse: 121, 222, 209
 • Specular: 20, 41, 42
 • Shine: 80%
Extrusion Material SettingsExtrusion Material SettingsExtrusion Material Settings

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Illumination và chọn New Texture.

New TextureNew TextureNew Texture

Bước 4

Thiết lập Width là 1300 px và Height là 300 px, và nhấp vào OK.

Nên mở một tập tin mới hoặc nếu không nhấn vào biểu tượng Illumination texture và chọn Edit Texture.

Edit TextureEdit TextureEdit Texture

4. Cách tạo một Texture rọi sáng đầy màu sắc

Bước 1

Nhân đôi Background layer trong tập tin mới.

Duplicate the Background LayerDuplicate the Background LayerDuplicate the Background Layer

Bước 2

Double-click vào copy layer để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Đánh dấu ô Dither 
 • Angle: 0
 • Sử dụng Spectrum Gradient Fill, hoặc bạn cũng có thể tạo màu sắc riêng của bạn.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Levels.

Thay đổi chế độ của Levels layer từ Blend Mode thành Luminosity, và thay đổi giá trị Gamma thành 0.75.

Save và đóng tập tin.

Levels SettingsLevels SettingsLevels Settings

Điều này sẽ tạo ra một chất liệu texture đầy màu sắc.

Illumination TextureIllumination TextureIllumination Texture

5. Thêm hình nền 3D

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool, và nhấp vào vị trí bất kỳ bên trong tài liệu để có hộp Create Rectangle.

Thiết lập Width là 1560 px và Height là 1750 px, nhấp OK, và đảm bảo thiết lập màu của hình chữ nhật Fill Color làWhite.

Create RectangleCreate RectangleCreate Rectangle

Bước 2

Ngay khi tạo ra hình chữ nhật, đi tới 3D > New 3D Extrusion from Selected Path,và thay đổi Extrusion Depth là 1.

Rectangle 3D MeshRectangle 3D MeshRectangle 3D Mesh

Bước 3

Nhấn vào tab Current View trong bảng 3D và chọn tên của layer 3D từ menu View trong bảng Properties.

Change the Current ViewChange the Current ViewChange the Current View

Bước 4

Chọn cả hai layer 3D và đi tới 3D > Merge 3D Layers.

Chọn công cụ Move Tool, chọn lưới hình chữ nhật và sử dụng 3D Axis để đem nó ra phía sau văn bản.

Các mũi tên ở cuối trục di chuyển lưới, phần dưới được sử dụng để xoay và các khối được sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ. Khối lập phương ở giữa được sử dụng để điều chỉnh các đối tượng thống nhất nhau. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp chuột và kéo phần bạn muốn.

Merge and Move the 3D MeshesMerge and Move the 3D MeshesMerge and Move the 3D Meshes

Bước 5

Chọn tab Front Inflation Material của lưới hình chữ nhật và thay đổi màu Specular thành (51, 51, 51) và giá trị Shine là 90%.

Front Inflation Material SettingsFront Inflation Material SettingsFront Inflation Material Settings

6. Cách để điều chỉnh độ sáng của cảnh 3D

Bước 1

Chọn tab Infinite Light 1 và thay đổi Intensity và Shadow Softness giá trị 30%.

Infinite Light 1 SettingsInfinite Light 1 SettingsInfinite Light 1 Settings

Bước 2

Sử dụng công cụ Move Tool để di chuyển ánh sáng để tiếp xúc với văn bản, và nghiêng nó một chút.

Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng Coordinates ở trên bảng Properties để nhập giá trị số.

Move the Infinite LightMove the Infinite LightMove the Infinite Light

Bước 3

Chọn tab Environment và nhấp vào biểu tượng IBL texture và chọn Replace Texture để mở ảnh Building Interior.

Replace the IBL TextureReplace the IBL TextureReplace the IBL Texture

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng IBL texture và chọn Edit Texture.

Thêm Hue/Saturation Adjustment Layer,và thay đổi Saturation là-60 và Lightness thành 15.

Save và đóng tập tin lại.

Hue and Saturation Adjustment LayerHue and Saturation Adjustment LayerHue and Saturation Adjustment Layer

Bước 5

Thay đổi Intensity là 65%, và thiết lập Ground Plane Shadows Opacity là 0.

Sử dụng công cụ Move Tool để di chuyển texture xung quanh để có kết quả mà bạn thích.

Environment SettingsEnvironment SettingsEnvironment Settings

Bước 6

Sử dụng 3D Modes của công cụ Move Tool để thay đổi Current View thành một góc bạn thích, và đảm bảo rằng các cạnh của lưới hình chữ nhật không thể nhìn thấy.

Change the Camera ViewChange the Camera ViewChange the Camera View

Bước 7

Đi đến 3D > Render 3D Layer. Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian, nhưng bạn có thể dừng nó bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn phím Esc.

Bạn cũng có thể dừng quá trình điều chỉnh ánh sáng, hiển thị camera hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn cần tinh chỉnh và đến khi bạn nhận được một kết quả mà bạn thích.

Render the SceneRender the SceneRender the Scene

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra các lưới 3D từ layer văn bản và hình dạng, điều chỉnh các cài đặt tài liệu và sử dụng gradient fill cho để tạo hiệu ứng chiếu sáng đầy màu sắc.

Sau đó, chúng ta điều chỉnh ánh sáng của cảnh cũng như hiển thị camera để hoàn tất kết quả cuối cùng.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả bên dưới.

3D Colorful Illuminating Text Effect Photoshop Tutorial3D Colorful Illuminating Text Effect Photoshop Tutorial3D Colorful Illuminating Text Effect Photoshop Tutorial
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads