Learn PaintTool SAI

Create beautiful digital art with these PaintTool SAI tutorials. Learn step by step and develop your PaintTool SAI skills as you complete fun projects.
  1. Cách tạo một bộ Icon gồm các viên ngọc lung linh bằng Paint Tool SAI

    Cách tạo một bộ Icon gồm các viên ngọc lung linh bằng Paint Tool SAI

    Tutorial Beginner

    Theo dõi bài hướng dẫn này bạn sẽ học được cách sử dụng các công cụ vector trong Paint Tool SAI và thêm chúng vào tiến trình làm việc quen thuộc của bạn.