Learn Color Theory

Read these color theory tutorials and learn how to use color effectively in your designs. Understand color psychology, how to mix color palettes, and more.
 1. Làm thế nào để sử dụng bảng tra màu sắc

  Làm thế nào để sử dụng bảng tra màu sắc

  Tutorial Beginner

  Bất kỳ nghệ sĩ nào cũng sẽ cho bạn biết rằng việc sử dụng các màu sắc là một thành phần chính của quá trình thiết kế, bất kể là sử dụng phương tiện gì. Nghệ...

 2. Thiết kế in 60 Seconds: Giải thích về các chế độ màu RGB và CMYK

  Thiết kế in 60 Seconds: Giải thích về các chế độ màu RGB và CMYK

  Tutorial Beginner

  Chào mừng đến với loạt bài Thiết kế trong vòng 60 giây của chúng tôi, trong đó, bạn có thể học một kỹ năng hoặc kỹ thuật thiết kế mới chỉ trong một phút!