Learn Apparel Design

Design custom apparel that reflects your style and personality with these apparel design tutorials. Learn to create everything from T-shirts to accessories.
 1. Nhà thiết kế trang phục phải có: Template thiết kế áo phông, Action Photoshop và hơn thế nữa

  Nhà thiết kế trang phục phải có: Template thiết kế áo phông, Action Photoshop và hơn thế nữa

  Tutorial Beginner

  Cho dù bạn đang tìm kiếm nội dung để thêm vào thiết kế của bạn, truyền cảm hứng cho các thiết kế của bạn, hoặc thể hiện thiết kế của bạn, thì danh sách công...

 2. Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator 

  Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator 

  Tutorial Beginner

  Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng công cụ Mesh Tool trong Adobe Illustrator để tạo một áo T-shirt bằng vector!

 3. Những gì để xem xét khi bạn bắt đầu một doanh nghiệp may mặc

  Những gì để xem xét khi bạn bắt đầu một doanh nghiệp may mặc

  Tutorial Beginner

  Phía doanh nghiệp của nghệ thuật có thể là khá có cam kết. Nhiều hơn là chỉ bán công việc của bạn, bạn cần phải biết hoặc nhận được để biết rất nhiều doanh...