Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Hãy thử khóa học mới của chúng tôi: Tạo ra hình nền phong cách low poly

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Bạn có muốn biết làm thế nào để tạo ra một hình nền trừu tượng theo xu hướng low poly? Nếu bạn muốn làm điều này thì khóa học ngắn mới của chúng tôi Tạo các hình nền theo phong cách low ploy chính là dành cho bạn.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong khóa học này, nghệ sĩ Jonathan Lam sẽ giới thiệu cho bạn các khái niệm cơ bản về làm thế nào để tạo ra một hình nền trừu tượng theo phong cách low poly sử dụng các phần mềm Cinema 4D và Adobe Photoshop .

3D modelling in Cinema 4D3D modelling in Cinema 4D3D modelling in Cinema 4D

Bạn sẽ học theo từng bước để tạo hình dạng 3D cơ bản và chuyển đổi chúng thành một ảnh đồ họa hình nền. Lớp học này rất hoàn hảo cho các nhà thiết kế, họa sĩ, và bất cứ ai khác muốn tìm hiểu một chút về mô hình 3D để thêm vào thiết kế của họ.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập không giới hạn vào thư viện với hàng trăm các khóa học và đang ngày càng phát triển.

Bạn muốn tiết kiệm thời gian? Bạn có thể lựa chọn một bộ gồm 20 hình nền trừu tượng theo phong cách low poly trên Envato Market.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads