7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Social Media

Cách khắc phục hình tiêu đề và hình đại diện bị mờ trên Twitter

Read Time: 4 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Một trong những thất vọng thường gặp đối với các mạng xã hội là hình tiêu đề và hình đại diện bị mờ. Bạn có thể bỏ ra hàng giờ để hoàn thiện những tấm hình đại diện của bạn, chỉ để cho chúng trông sắc nét khi bạn tải chúng lên web.

twitter logotwitter logotwitter logo

Trong chỉ dẫn nhanh này, tôi sẽ tiết lộ bí quyết để cho hình ảnh tiêu đề trên Twitter không bị mờ và làm cho chúng trông sắc nét. Bạn sẽ không tin là nó dễ dàng như thế nào đâu một khi bạn biết làm!

Bạn đang tìm những tấm hình để trang trí cho hồ sơ của bạn trên mạng xã hội? Hãy khám phá những tấm ảnh với bố cục nằm ngang tuyệt vời, chúng sẽ vừa với tỷ lệ hình ảnh tiêu đề của bạn.

Kích thước tiêu đề của Twitter & những khuyến nghị

Trang hỗ trợ của Twitter khuyến khích kích thước hình ảnh tiêu đề của bạn là 1500 x 500 pixel, và giữ kích thước tập tin nhỏ hơn 2 MB. Twitter cũng chỉ ra:

Dưới đây là một số lời khuyên bổ sung cho việc cập nhật hồ sơ của bạn:

  • Các tấm hình có thể ở trong bất kỳ định dạng sau: JPG, GIF hoặc PNG. (Twitter không hỗ trợ ảnh động GIFs cho ảnh đại diện hoặc tiêu đề.)
twitter profile pagetwitter profile pagetwitter profile page

Hãy thử nghiệm với việc tải lên một hình ảnh tiêu đề trong mỗi định dạng và kiểm tra kết quả (lưu ý: chỉ là một trong số những định dạng này sẽ tải lên mà không bị mờ).

Thử nghiệm 1: Tải lên một tấm hình PNG

Bước 1

Tôi đang sử dụng Adobe Photoshop để thay đổi kích thước hình ảnh cho Twitter của tôi. Để tạo ra hình đại diện, tôi tạo một tài liệu mới kích thước 400 nhân 400 pixel. Tôi vào File > Place và chọn tấm hình của tôi, và sau đó vào File > Save for Web (vào File > Export > Save For Web (Legacy) ở trong Photoshop CC), lưu tấm hình dưới định dạng PNG.

profile pic preppedprofile pic preppedprofile pic prepped

Khi tôi tiến hành tải hình ảnh đại diện của tôi lên Twitter tôi không gặp vấn đề với độ phân giải của hình ảnh—nó sắc nét và rõ ràng.

upload photoupload photoupload photo
profile photo profile photo profile photo

Bước 2

Để thiết lập hình tiêu đề tôi tạo ra một tài liệu mới với kích thước 1500 x 500 pixel.

Tôi vào File > Place và chọn tấm hình của tôi, sau đó vào File > Save for Web và lưu tấm hình dưới định dạng PNG.

new documentnew documentnew document
placed imageplaced imageplaced image
PNG image preppedPNG image preppedPNG image prepped

Bước 3

Nhưng khi tôi tiến hành tải ảnh PNG lên thì nó có vẻ một chút...

uploaded PNGuploaded PNGuploaded PNG

... à, mờ.

final PNG logofinal PNG logofinal PNG logo

Đừng hoảng hốt, hãy kiên nhẫn...

Thử nghiệm 2: Tải lên một hình JPEG

Bước 1

Tôi lặp lại các bước, chuẩn bị hình ảnh của tôi trong Photoshop, sau đó vào File > Save for Web. Lần này tôi lưu thành một tập tin JPEG với chất lượng hình ảnh cao nhất.

save as jpegsave as jpegsave as jpeg

Bước 2

Thật không may, tôi vẫn không hoàn toàn hài lòng với kết quả tải lên—vẫn còn một chút mờ có thể nhìn thấy trên tấm hình.

uploaded JPEGuploaded JPEGuploaded JPEG
JPEG resultJPEG resultJPEG result

Tôi chỉ còn một lựa chọn cuối cùng...

Thử nghiệm 3: Tải lên một tấm hình GIF

Bước 1

Tôi quay trở lại tấm hình trong Photoshop, và lần này chọn định dạng GIF.

save as GIFsave as GIFsave as GIF

Bước 2

Khi tôi tiến hành tải tấm hình lên Twitter, kết quả đáng ngạc nhiên hơn, không bị bất kỳ vấn đề mờ nào so với hình ảnh PNG hay JPEG. Thành công rồi!

GIF imageGIF imageGIF image
final GIFfinal GIFfinal GIF

Đáp án

Bộ ba thử nghiệm của chúng ta dẫn đến một kết luận rõ ràng—tải lên hình ảnh tiêu đề của bạn dưới dạng một tập tin GIF, chứ không phải là định dạng phổ biến như PNG hay JPEG, đây là cách tốt nhất để giảm thiểu việc bị mờ và giữ cho hình ảnh của bạn trông rõ và sắc nét.

Bạn có bất cứ lời khuyên nào khác để tối ưu những hình ảnh cho mạng xã hội của bạn không? Chúng tôi muốn nghe về chúng. Chia sẻ những lời khuyên và thủ thuật trong phần bình luận dưới đây.

Bạn đang tìm kiếm nguồn cảm hứng cho những tấm hình để thiết lập cho các mạng xã hội? Hãy xem qua hàng ngàn tấm hình với bố cục nằm ngang tuyệt vời, chúng dễ dàng đáp ứng tỷ lệ kích thước của tấm hình tiêu đề trên Twitter.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads