1. Design & Illustration
  2. Drawing/Illustration
  3. Drawing

Tham gia khóa học mới của chúng tôi về vẽ tư thế động

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Bạn có muốn cải thiện kỹ thuật vẽ của mình? Trong khóa học mới của chúng tôi, Vẽ tư thế động, nghệ sỹ kỹ thuật số Brian Lee sẽ dạy bạn những nguyên tắc cơ bản của quá trình vẽ tư thế theo từng bước.

Bạn sẽ tìm hiểu tầm quan trọng của việc biến các tư thế thành các đường nét mô tả hành động và các hình dạng đơn giản, tạo bóng tương phản mạnh, sử dụng hiệu quả không gian âm tính, và tạo ra các ý tưởng từ các tư thế chứ không phải là chỉ là việc giải phẫu cấu trúc. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo nên các câu chuyện từ những tư thế khác nhau. Vào cuối khóa học này bạn sẽ có thể để vẽ bất kỳ cử chỉ hay tư thế nào mà bạn muốn.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với 10 ngày dùng thử miễn phí đối với các thành viên đăng ký hàng tháng của chúng tôi. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chỉ với $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads