Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Photoshop trong 60 giây: Tạo một chiếc vòng đeo cổ bằng ngọc trai với công cụ Mixer Brush trong Photoshop

Scroll to top
Read Time: 3 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Chào mừng đến với loạt bài viết Photoshop trong 60 Giây của chúng tôi, trong đó bạn có thể học một kỹ năng, tính năng, hay kỹ thuật Photoshop chỉ trong vòng một phút!

Photoshop trong 60 giây: Trang suất giả

Công cụ Mixer Brush Tool trong Adobe Photoshop cho phép bạn tạo ra đối tượng bất kỳ tuyệt vời. Và trong hướng dẫn nhanh này, tôi sẽ sử dụng công cụ đơn giản này để chỉ cho bạn cách tạo ra một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai tuyệt đẹp của riêng của bạn.

Tải về miễn phí mẫu ngọc trai và ảnh người phụ nữ được sử dụng trong video này. Và lướt qua bộ sưu ảnh trên PhotoDune để tham khảo nhiều ảnh tuyệt vời hơn.

Cách tạo chuỗi ngọc trong Photoshop

Mở ảnh của bạn vào Photoshop. Ở đây, tôi sẽ sử dụng ảnh ngọc traingười phụ nữ.

Pearls and Woman ReferencesPearls and Woman ReferencesPearls and Woman References

Đầu tiên, trích xuất viên ngọc trai thứ nhất từ chiếc vòng tay bằng cách sử dụng công cụ Elliptical Marquee Tool (M). Sau đó nhấn Control-J để nhân đôi nó, thay đổi kích thước bản sao cho nhỏ hơn với công cụ Free Transform Tool (Control-T). Viên ngọc thứ hai sẽ được làm nhỏ lại để kết nối với viên thứ nhất .

Duplicate and Resize the PearlDuplicate and Resize the PearlDuplicate and Resize the Pearl

Kết hợp - Merge cả hai layer ngọc trai với nhau. Chọn Mixer Brush Tool (B) và làm tăng kích thước Brush size để phù hợp với cả hai viên ngọc trai, và sau đó giữ phím Alt để tải những viên ngọc với một cọ mới. Nhấn F5 để điều chỉnh cài đặt trong bảng Brush như sau:

  • Spacing: 90-95%
  • Shape Dynamics: Checked, Angle Control: Initial Direction
Mixer Brush SettingsMixer Brush SettingsMixer Brush Settings

Với việc chọn công cụ Mixer Brush (B), bắt đầu vẽ chiếc vòng cổ ngọc trai trên cổ người phụ nữ. Bạn có thể cần phải thử vài lần để thực hiện như ý muốn. Sau đó, cài đặt Layer Mask đối với vòng cổ ngọc trai và sơn đen lên mặt nạ để che giấu bất kỳ khiếm khuyết hoặc đường viền với công cụ Brush Tool (B).

Mask Out the Extra PearlsMask Out the Extra PearlsMask Out the Extra Pearls

Hầu như đã hoàn tất! Bây giờ, nhấp chuột phải vào layer để đi đến chế độ Blending Options. Thiết lập Drop Shadow vào chuỗi ngọc với các cài đặt sau đây:

Drop Shadow Blending Option SettingsDrop Shadow Blending Option SettingsDrop Shadow Blending Option Settings

Tự do chỉnh ánh sáng hoặc màu sắc bổ sung với Adjustment Layers. Dưới đây là kết quả cuối cùng của tôi:

Custom Pearl Necklace With the Mixer Brush ToolCustom Pearl Necklace With the Mixer Brush ToolCustom Pearl Necklace With the Mixer Brush Tool

Bạn muốn xem cách thực hiện? Hãy xem video hướng dẫn nhanh ở trên để xem bài này!

Thêm chi tiết

Tìm hiểu thêm các hiệu ứng ảnh từ các chuyên gia của chúng tôi! Hãy xem các bài hướng dẫn bên dưới:

60 giây?

Đây là một trong loạt bài video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+ trong đó chúng tôi giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads