1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Photoshop trong 60 Giây: Tạo một Hero Image sử dụng các Scene Generator (tạo cảnh)

by
Read Time:2 minsLanguages:
This post is part of a series called Adobe Photoshop in 60 Seconds.
Photoshop in 60 Seconds: How to Use Smart Objects
Photoshop in 60 Seconds: Using a Pressure-Sensitive Tablet
This post is part of a series called In 60 Seconds: Adobe Photoshop.
How to Make a Flower Brush in Photoshop
Photoshop in 60 Seconds: Create Custom Brushes From Texture Graphics
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
How to Make a Flower Brush in Photoshop
Illustrator in 60 Seconds: How to Create a Microphone Icon

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Chào mừng đến với loạt bài viết Photoshop trong 60 Giây của chúng tôi, trong đó bạn có thể học một kỹ năng, tính năng, hay kỹ thuật Photoshop chỉ trong vòng một phút!

Các Hero Iamge và các Scene Generator

Các Hero Image là những banner cỡ lớn được sử dụng trong thiết kế web, được xem như là trung tâm của trang web của bạn. Chúng thu hút người xem vào công việc của bạn và cung cấp một cái nhìn sâu sắc về những kỳ vọng tiếp theo.

Học thêm về các hero image và cách tạo chúng trong video ngắn này.

Một Hero Image là gì?

Một hero image là một thuật ngữ được sử dụng trong thiết kế web bắt nguồn từ xu hướng đặt một hình banner lớn và ở trung tâm của trang web. Nó là cách hoàn hảo để giới thiệu cho người xem về bạn cũng như là các tác phẩm và các thiết kế của bạn. Và để tạo những hình ảnh tuyệt hay này, thì bạn có thể chọn từ một loạt các scene generator ngay trên Envato Market.

Example of a Hero ImageExample of a Hero ImageExample of a Hero Image

Mở các file từ scene generator mà bạn lựa chọn trong Adobe Photoshop. Tại đây bạn sẽ có thể tạo scene cho chính bạn sử dụng các tài nguyên kèm theo hoặc lựa chọn từ các thiết kế được làm sẵn.

Tắt background đi, tinh chỉnh độ sáng và tổng quan về màu sắc bằng cách hiệu chỉnh các layer, và tuỳ biến các hero image của bạn sâu hơn bằng cách đặt các tác phẩm của bạn vào trong những smart object có thể tuỳ biến để có được mức độ cá nhân hoá cao hơn.

Nếu bạn là người mới bắt đầu bước vào lĩnh vực thiết kế, bạn có thể tạo các hero image cho chính bạn sử dụng vô số các scene generator từ Envato Market. Trộn lẫn và kết hợp các chi tiết, hoặc sử dụng các scene đã được tạo sẵn để tạo các kiểu banner hoàn hảo. Bạn có thể tự mình thử các scene đặc biệt này sử dụng bộ Watercolor Mockup Scene Generator.

Creating a Hero ImageCreating a Hero ImageCreating a Hero Image

Chi tiết hơn một chút

Tìm hiểu thêm về Adobe Photoshop trên Envato Tuts+:

60 Giây?!

Đây là một bài nằm trong loạt bài video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+ trong đó chúng tôi giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì mà bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads