7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Brushes

Photoshop trong 60 giây: Brush Panel – Giao diện mới cập nhật năm 2018

Read Time: 2 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Những tính năng mới cập nhật trên Adobe Photoshop. Hãy kiểm tra nhanh video bên dưới.

Nếu bạn đang tìm những mẫu brush tính phí trên Photoshop, hãy tìm đến GraphicRiver.

Photoshop trong 60 giây: Brush Panel

Gần đây Adobe vừa công bố bổ sung tính năng mới vào Creative Cloud 2018. Hôm nay, chúng ta sẽ xem lại những tính năng mới cập nhật của Brush panel vào Photoshop.

Hãy xem nhanh qua video bên dưới để xem một vài tính năng đã được giải thích, như các thư mục cho các brush và nhiều thứ khác!

Những tính năng trên Brush Panel của Photoshop năm 2018

Dưới đây là một vài tính năng mới có sẵn trên Brush panel trong Adobe Photoshop 

Quản lý Brush và cài đặt

Bạn có thể drag và drop vào bất kỳ brush preset nào vào new location. Dễ dàng tinh chỉnh các kiểu hiển thị khác nhau đối với brush mà bạn đang sử dụng, cũng như xem các cài đặt bổ sung như: Brush TipStroke và Name để thuận tiện hơn trong công việc.

Brush ManagementBrush ManagementBrush Management

Importing Brushes

Photoshop vừa nâng cấp brush để tải và cài đặt dễ dàng hơn! Chọn tùy chọn Get More Brushes từ trình đơn hiển thị để sử dụng các brush từ nhà thiết kế Kyle Webster của Adobe.  Ngay khi bạn tải về, chỉ cần click vào tập tin ABR, Photoshop sẽ được mở ngay để sử dụng.

Importing Brushes in Photoshop CCImporting Brushes in Photoshop CCImporting Brushes in Photoshop CC

Stroke Smoothing

Photoshop vừa nâng cấp tính năng Stroke Smoothing để giúp các họa sỹ và nhà thiết kế tránh  thay đổi các stroke. Có thể bật các chế độ khác bằng cách click vào các biểu tượng và thử nghiệm các giá trị Smoothing để có kết quả tốt nhất.

Stroke SmoothingStroke SmoothingStroke Smoothing

Tìm hiểu thêm các bài hướng dẫn của chúng tôi!

Bạn đã có cảm hứng để tìm hiểu thêm về các brush trên Photoshop chưa? Hãy bắt đầu với một trong những bài hướng dẫn của chúng tôi! Tiếp tục phát triển các kỹ năng của bạn qua thời gian dễ dàng bằng cách theo dõi các bài học của chúng tôi.

Tìm hiểu những bài hướng dẫn để tìm học thêm từ các chuyên gia của chúng tôi:

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.