1. Design & Illustration
 2. Graphic Design
 3. Apparel Design

Những gì để xem xét khi bạn bắt đầu một doanh nghiệp may mặc

Scroll to top
Read Time: 15 min

() translation by (you can also view the original English article)

Phía doanh nghiệp của nghệ thuật có thể là khá có cam kết. Nhiều hơn là chỉ bán công việc của bạn, bạn cần phải biết hoặc nhận được để biết rất nhiều doanh nghiệp nhỏ thực hành cũng như những gì bạn có thể mong đợi để gặp phải như là một chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc các nghệ sĩ tự làm chủ.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ phá vỡ một số sự kiện phổ biến và những ý tưởng làm việc như một nhà thiết kế trang phục. Từ tự sản xuất nội dung để làm việc với máy in và các nhà sản xuất, chúng tôi sẽ chạy qua những gì bạn cần biết để bắt đầu trong thiết kế trang phục trước khi bạn bắt đầu whipping ra ý tưởng t-shirt hoặc mở một cửa hàng trực tuyến.

Thành lập doanh nghiệp

Để bắt đầu, nếu bạn đang đi để hoạt động bất kỳ kích thước nào bạn cần phải sẵn sàng cho các khoản thuế, thuế bán hàng, và bất kỳ giấy phép kinh doanh bạn cần để hoạt động kinh doanh cho biết về mặt pháp lý. Đây là nơi nghiên cứu của bạn có liên quan đến tiểu bang hoặc quốc gia của bạn cần được tự làm chủ hoặc một sở hữu duy nhất.

Đi sâu vào kinh doanh với một người hay một nhóm nhỏ? Nó sẽ phức tạp hơn cho chắc chắn, nhưng đi về phía trước với một thiết kế kinh doanh của bất kỳ loại mà không biết những gì loại thuế bạn sẽ có, khi nào thì kích họ, và nếu bạn thậm chí có thể bán công việc của bạn sẽ chắc chắn gây ra nhức đầu như vậy trong tương lai.

Flat Concepts for Business and Creative ProcessFlat Concepts for Business and Creative ProcessFlat Concepts for Business and Creative Process
Các khái niệm bằng phẳng cho doanh nghiệp và quá trình sáng tạo

Một nơi tuyệt vời để bắt đầu là Andrew Blackman làm thế nào để bắt đầu một bài viết kinh doanh. Trong đó, ông phá vỡ lời khuyên cho việc kinh doanh của bạn đã sẵn sàng cho chiến dịch, bao gồm cả các liên kết đến các hữu ích kinh doanh liên quan đến bài viết ở đây trên Envato Tuts +.

Nội dung là vua

Giống như bất kỳ doanh nghiệp thiết kế, bạn đang hướng tới để bán một cái gì đó. Trong trường hợp thiết kế trang phục, bạn đang thiết kế bán hàng cho sản phẩm hoặc sản phẩm chính mình. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ cần để có thể hiển thị các khách hàng tiềm năng và khách hàng nội dung để mua.

Một cách tuyệt vời để bắt đầu là thông qua các khái niệm thiết kế cho các dự án của bạn. Cho dù bạn đã có một khách hàng hoặc bạn đang ảnh một việc có thể để hiển thị của bạn t-shirt thiết kế khái niệm trên một t-shirt chính nó sẽ giúp họ hình dung sản phẩm hoặc đề xuất của bạn.

Use mockups when you are on a budgetUse mockups when you are on a budgetUse mockups when you are on a budget
Người đàn ông áo mô hình

Trong khi bạn có thể sử dụng phương tiện truyền thông minh họa, tôi đã tìm thấy qua nhiều năm bán quần áo và phụ kiện để những người bán lẻ mua bán tấm cần phải chứa mẫu thực tế của công việc hoặc giả-up của những mẫu thiết kế. Thường khách hàng hoặc người mua bán lẻ muốn một cái gì đó hữu hình. Họ muốn đảm bảo rằng thiết kế mà bạn đang bán cho họ sẽ xem xét chính xác như dự định. Hầu hết không trong phòng ban sáng tạo, vì vậy nhiều hơn bạn có thể trình bày một gói đầy đủ, thì càng tốt.

Khi bạn đã không nhận công việc hoàn thành mẫu hoặc một đường hoàn thành, hãy cho chứng khoán giả-up như những mặt hàng trên thị trường Envato. Điều này cho phép người mua, khách hàng, và khách hàng để kết nối với công việc của bạn. Nếu bạn đang trưng bày giả-up như là một sản phẩm hoàn thành trong một storefront, đề cập đến rằng chúng không phải là thiết kế đã hoàn thành. Tôi chủ yếu là giới thiệu giả-up cho danh mục đầu tư, bán tấm, và khái niệm làm việc mà sẽ cho phép bạn để có được bước tiếp theo của sản xuất làm việc của bạn.

Biết tài liệu của bạn

Hãy nói rằng bạn có một số thiết kế tuyệt vời. Làm thế nào họ sẽ trở thành trang phục? Bạn đang tạo ra tác phẩm nghệ thuật vector sẽ được screen-printed? Bạn có kế hoạch về các nội dung được in kỹ thuật số lên vải? Hiểu biết những gì tài liệu và quá trình từ khái niệm đến sản phẩm của bạn sẽ (hoặc những gì nhà sản xuất của bạn sẽ sử dụng) là chìa khóa để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn in hoặc tạo ra như mong đợi.

Know what requirements printers haveKnow what requirements printers haveKnow what requirements printers have
Thiết lập thiết kế khái niệm

Nếu bạn là màn, bạn sẽ cần phải biết những hạn chế của máy in của bạn. Nó là quan trọng để biết những điều sau đây:

 • Màu sắc giới hạn: làm thế nào nhiều màu sắc đang được sử dụng? Những màu sắc được in được?
 • Màn hình giới hạn: có bao nhiêu màn hình đang được sử dụng? Họ là những gì kích thước?
 • Tài liệu giới hạn: những gì kích thước và độ phân giải là tốt nhất? Các đối tượng vector có mở rộng? Có thể tác động được in?
 • Sản phẩm giới hạn: những gì bề mặt có thể được in? Hình dạng của các sản phẩm là gì, và máy in của bạn biết những gì bạn muốn?

Cho dù tôi màn áo thun hoặc có giày in kỹ thuật số, tôi chắc để yêu cầu cho các sản phẩm mẫu cho các máy in và các nhà sản xuất. Nếu bạn đang đi qua một trang web in quần áo, họ có khả năng sẽ được sẵn sàng để cung cấp cho bạn các mẫu và các thông tin bổ sung để đảm bảo rằng thiết kế của bạn in một cách chính xác.

Learn what your products are made fromLearn what your products are made fromLearn what your products are made from
Bộ dệt khái niệm

Nếu bạn đang làm việc với các nhà sản xuất trong một nhà máy lớn, giống như ở Trung Quốc, ví dụ, bạn có thể phải đặt một đơn đặt hàng mẫu và xác nhận đơn hàng của bạn trước khi bạn có thể sử dụng mẫu sản phẩm của họ. Hoặc bạn có thể sử dụng như là một điểm của đàm phán. Nó có thể được khó khăn để có được một số nhà máy để cung cấp cho bạn các mẫu phù hợp bạn cần hoặc để giải thích quá trình in ấn của họ kể từ khi nó là một lĩnh vực cạnh tranh. Tôi chắc chắn không phải đề nghị lấy mẫu sản phẩm trước khi biết khái niệm thiết kế làm việc và sản phẩm của bạn sẽ được sao chép một cách chính xác.

Lấy mẫu sản phẩm có thể là một quá trình tốn kém, đặc biệt là nếu bạn cần phải lặp lại nó. Không ai muốn nhận được những bất ngờ không mong muốn từ một máy in hoặc nhà sản xuất, chẳng hạn như việc tìm kiếm các mẫu giày của bạn chứa các tác phẩm nghệ thuật truy tìm trên máy in chính mình chứ không phải là tác phẩm nghệ thuật ban đầu bạn gửi cho họ. Nó có thể là một quá trình lâu dài và tốn kém nếu bạn không chắc chắn rằng ý tưởng của bạn sẽ tạo thành như mong đợi.

Hạn chế các sản phẩm của bạn

Đi quá lớn quá nhanh với một doanh nghiệp nhỏ có thể được áp đảo. Nếu bạn đang bắt đầu với một vài t-shirt thiết kế và bán chúng tại một cửa hàng trực tuyến, bạn có một số hơi thở và học phòng. Nếu bạn ngay lập tức đẩy hàng ngàn đô la vào các sản phẩm để tạo ra một dòng đầy đủ quần áo, nó sẽ là khó khăn để trả lại thành màu đen nếu bạn không bán những gì bạn đã hy vọng ở nơi đầu tiên.

Create and limit your product lineCreate and limit your product lineCreate and limit your product line
Bộ dệt khái niệm

Trong kế hoạch kinh doanh của bạn, bạn nên có giải quyết trên một góc độ tốt cho công việc của bạn, cho dù điều này có nghĩa bạn tập trung vào t-shirt thiết kế, dệt in, hoặc một dòng thương hiệu duy nhất được pitched cho một khách hàng, bán tại một cửa hàng hoặc mang đến cho người mua nhà bán lẻ. Tăng trưởng mất thời gian, và mỗi doanh nghiệp, không có vấn đề kinh nghiệm bạn có, sẽ cần thời gian để thiết lập chính nó và đạt được các khách hàng hoặc khách hàng cần thiết để phát triển mạnh.

Nó có thể rất hấp để tạo ra, tạo ra, tạo ra, nhưng khi bạn đang chạy một doanh nghiệp bạn cần phải tập trung hơn vào tính nhất quán của sản phẩm, thiết kế và tiếp thị hơn là trên các ý tưởng có bao nhiêu bạn có thể sản xuất. Nó chắc chắn là chất lượng và không phải số lượng cho thành công lâu dài.

Biết đối tượng của bạn

Bạn có thể biết thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn, nhưng bạn có biết đối tượng dự định của bạn? Bạn đang bán trực tiếp cho khách hàng? Độ tuổi của họ là gì? Họ có rất nhiều tiền để chi tiêu? Hoặc bạn đang bán công việc nhà sản xuất hoặc thậm chí cả bán lẻ người mua? Làm thế nào họ muốn được tiếp cận để mua?

Trong trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng, bạn cần để có được công việc của bạn ra khỏi đó cách phục vụ họ tốt nhất. Thông thường, điều này là thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Nếu mục tiêu dự định của bạn là thanh niên tuổi từ 15 và 25, ví dụ, bạn sẽ tìm thấy Instagram, Facebook, Twitter và nhiều hơn nữa để được quan trọng trong phát triển kinh doanh của bạn. Nhận biết các mạng truyền thông xã hội và tham gia với khách hàng.

Know your audienceKnow your audienceKnow your audience
Xây dựng xã hội truyền thông đối tượng

Thậm chí nếu bạn chỉ bắt đầu với một số quần áo trong một cửa hàng Etsy, là có thể kết nối với người mua tiềm năng là một phải. Như đã đề cập trước đó, trình bày vấn đề. Trong trường hợp của một thương hiệu may mặc, một cuốn sách xem xét thường được sử dụng không chỉ để chia sẻ những gì chứa các dòng sản phẩm của bạn, nhưng cũng để hiển thị các đối tượng dự định và lối sống liên quan đến công việc của bạn.

Tùy thuộc vào ngân sách của bạn, điều này có thể là một cái gì đó bạn hoàn toàn tạo cho mình với nội dung và hình ảnh theo giai đoạn, hoặc một cái gì đó bạn hợp tác với một nhiếp ảnh gia, mô hình và các nghệ sĩ make-up. Bất kể, nó phải là một phần của tầm nhìn thương hiệu của bạn và sẽ thường phục vụ như là tiếp thị vật liệu cho doanh nghiệp của bạn và dòng quần áo, không có vấn đề kích thước.

Nếu bạn đang nhắm đến để bán cho các công ty khác thông qua một thỏa thuận cấp phép, bán trực tiếp cho các nhà bán lẻ (đi các tuyến đường buôn) hoặc một số biến thể khác nơi mà bạn sẽ không bán nội dung của bạn trực tiếp đến người tiêu dùng, bạn sẽ cần phải sắp xếp ra cách tốt nhất để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Influencer Marketing Doodle ConceptInfluencer Marketing Doodle ConceptInfluencer Marketing Doodle Concept
Khái niệm Doodle influencer tiếp thị

Đối với một số, có nghĩa là thu thập các mẫu và các sản phẩm và giới thiệu công việc của bạn tại một triển lãm thương mại, như hồ bơi hoặc phép thuật. Cả hai được tổ chức hàng năm tại Las Vegas, Nevada, và thu hẹp khoảng cách ngay giữa thương hiệu/nhà sản xuất và người mua. Trong khi một tuyến đường đắt tiền, như vậy cho thấy thương mại có thể đảm bảo cho bạn hầu hết khách hàng của bạn mùa hoặc 's năm. Bạn cũng sẽ có thể để mạng lưới với các thương hiệu, Cửa hàng và các công ty khác. Nó là một lĩnh vực cạnh tranh cao, mặc dù, vì vậy Đừng ngạc nhiên nếu bạn không tốt nhất bạn bè với các gian hàng gần đó vì có sản phẩm tương tự.

Triển lãm và hội nghị khác cũng có thể một nơi để đạt được một đối tượng. Cho dù điều này có nghĩa là bạn đang thiết lập một bảng tại một hội nghị truyện tranh hay nghệ thuật công bằng, hoặc trưng bày sản phẩm của bạn tại chợ thương mại của sản phẩm nhỏ để phục vụ hơn bán buôn, bạn sẽ thấy rằng đánh răng lên trên những kỹ năng giao tiếp và nhận được để biết những người bạn đang bán hàng để sẽ phục vụ bạn và doanh nghiệp của bạn trong thời gian dài.

Giá công việc của bạn như bạn đang có giá trị nó

Trước hết, bạn có giá trị nó. Giá cả công việc khó khăn cho bất kỳ nghệ sĩ làm việc. Bạn có tìm ra một mức lương giờ làm việc? Bạn có cố gắng để cạnh tranh với các công ty lớn với nhỏ lợi nhuận? Điều gì về giá cả so với bán buôn bán lẻ giá cả?

Price your artwork fairly to youPrice your artwork fairly to youPrice your artwork fairly to you
Đô-la nghệ thuật

Nếu doanh nghiệp của bạn thiết kế trang phục là thiết kế tinh khiết và không phải sản phẩm, bạn sẽ có khả năng giá cả công việc của bạn cho các khách hàng trong một phong cách tương tự như tự do thiết kế và họa sĩ khác. Một số tài nguyên tuyệt vời cho giá cả dịch vụ nghệ thuật bao gồm:

Nếu doanh nghiệp của bạn thiết kế trang phục bao gồm bán sản phẩm, bạn cần phải xem xét các chi phí của sáng tạo (bao gồm thiết kế), chi phí hoạt động và các chi phí nguyên vật liệu. Bạn cũng sẽ cần phải xem xét một giá bán buôn, bán lẻ giá và giá bán, không có nên cắt vào lợi nhuận của bạn trừ khi bạn đang bán một cái gì đó chi phí. Cuối cùng, bạn phải xem xét những gì sản phẩm tương tự đang đi trên thị trường. Thường xuyên, bạn có để giá cả cạnh tranh, mà có thể có nghĩa là một sự thay đổi trong các sản phẩm hoặc tài nguyên để cạnh tranh với các thương hiệu khác.

Nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để giá công việc hoặc sản phẩm của bạn, nhưng bạn sẽ tìm thấy rất nhiều lời khuyên tuyệt vời và các công cụ trong phần kinh doanh của Envato Tuts + cũng như những người khác tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ. Nó không khá có vấn đề gì sản phẩm bạn đang bán hàng: khái niệm cơ bản của kinh doanh là như nhau, và bạn sẽ tìm thấy rất nhiều lời khuyên tuyệt vời ra khỏi đó để bắt đầu một cái gì đó tuyệt vời.

Kết luận

Nghệ thuật bán hàng là một doanh nghiệp. Khi nói đến mong muốn là một nhà thiết kế trang phục ngày điều khoản riêng của bạn, bạn cần phải đối xử với nó như một doanh nghiệp rất nhỏ. Bạn là một chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ, và trong khi các loại hình kinh doanh của bạn có thể khác nhau, sau đây đúng, vì vậy, hãy xem xét:

 • Thành lập doanh nghiệp! Nếu bạn đang đi là con đường tự làm hoặc chủ doanh nghiệp, thiết lập mình cho sự thành công bằng cách đảm bảo rằng bạn đã rải rác của tôi và đã vượt qua t của bạn và sẽ không có bất kỳ ngạc nhiên khó chịu đến mùa thuế.
 • Nội dung là vua! Tập trung chính của bạn sẽ luôn luôn là nội dung của bạn. Đó là bánh mì và bơ của bạn; đó là những gì bạn đưa vào thế giới của trang phục!
 • Biết tài liệu và quá trình của bạn. Máy in, mực in, vải và xây dựng là quan trọng trong thiết kế trang phục, và càng có nhiều bạn biết về những gì bạn đang hướng tới để tạo ra những cơn đau đầu ít hơn bạn sẽ có.
 • Giới hạn của bạn tập trung khi có thể. Cho phép bạn dòng sản phẩm và thiết kế để phát triển với thời gian.
 • Biết đối tượng của bạn! Cho dù bạn đang bán hàng cho người mua hoặc người tiêu dùng, biết mục tiêu của bạn là ai và làm thế nào để tiếp cận họ một cách hấp dẫn và thích hợp.
 • Giá cả cho mình như bạn đang có giá trị nó, bởi vì bạn đang! Thậm chí nếu điều này là một dự án bên, bạn muốn nó phải là một cái gì đó sẽ làm cho lợi nhuận trong dài hạn.
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads