Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Blog

Hệ thống tùy chọn gửi email mới của Tuts+

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Tuts + đã xuất bản các hướng dẫn và các khóa học về rất nhiều chủ đề, và đôi lúc bạn có thể gặp khó khăn để theo dõi những bài viết mới khi bạn đang tìm kiếm để học các kỹ năng mới theo một chủ đề phù hợp. Chúng tôi vừa đưa ra một bản cập nhật quan trọng cho hệ thống tùy chọn gửi email của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được các email có liên quan đến những điều bạn muốn tìm hiểu.

Bây giờ bạn có thể chọn các chủ đề bạn đang quan tâm muốn học, và chúng tôi sẽ điều chỉnh các email được gửi đi cho phù hợp với những sở thích mà bạn chọn.

New Email Preference Settings on TutsNew Email Preference Settings on TutsNew Email Preference Settings on Tuts

Ngoài các bản tin Tuts + hàng tháng, bạn cũng có thể đăng ký để nhận các email tóm tắt hàng tuần, và tìm hiểu về những điều mới trong mỗi tuần. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa ra các lựa chọn ưu tiên mới, vì vậy, vào thời điểm này thì các tùy chọn chủ đề chỉ ảnh hưởng đến các thông tin tóm tắt hàng tuần.

Vì vậy để các email mà bạn nhận được có liên quan hơn tới các chủ đề mà bạn quan tâm, hãy ghé qua phần Tuỳ chọn Email của trang quản lý tài khoản để kiểm tra các thiết đặt mới, cập nhật các tuỳ chọn của bạn, và cho chúng tôi biết về các chủ đề mà bạn đang quan tâm.

Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads