Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Khóa học mới: Minh họa tính cách trong thiết kế nhân vật

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Khóa học mới nhất của chúng tôi, Minh họa tính cách trong thiết kế nhân vật, sẽ dạy cho bạn những gì tạo nên hoặc phá vỡ một nhân vật minh họa tốt, và làm thế nào để tạo diện mạo và tính cách của một nhân vật trong thực tế.

Giảng viên Ioana Sopov sẽ phân tích chi tiết các nghệ thuật và khoa học về thiết kế nhân vật thành các nguyên tắc cơ bản như chức năng, hình thức và nhân cách, và cho bạn thấy làm thế nào chúng kết hợp với nhau để tạo ra một nhân vật thành công.

Bạn sẽ học cách sử dụng các hình dạng và đường nét đơn giản để có thể minh họa nhân vật của bạn là ai, làm thế nào để chọn đúng các thuộc tính cho nhân vật của bạn liên quan đến mục đích của nó và làm thế nào để gắn nó với một cái gì đó mà tất cả các nhân vật tuyệt vời cần có: một cuộc sống riêng của mình.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm khóa học khác, với các khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.