Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Khóa học mới: Làm thế nào để thiết kế các phương tiện tưởng tượng

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Trong khóa học mới của chúng tôi, bạn sẽ đắm chìm vào thế giới tuyệt vời của việc thiết kế những phương tiện tưởng tượng. Nghệ sĩ ý tưởng Brian Lee sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu quá trình phát triển một thiết kế như cách anh ấy tiến hành trong một môi trường sản xuất thực tế. Bạn sẽ bắt đầu với một vài phác thảo đơn giản và kết thúc với một ý tưởng về một phương tiện tưởng tượng được kết xuất hoàn chỉnh.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với các khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

 

Nếu bạn thích các cảnh tưởng tượng, hãy kiểm tra các bộ sưu tập được lựa chọn về thiết kế tưởng tượng trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.