Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Digital Painting

Khóa học mới: Vẽ tranh đồ họa sinh vật khổng lồ bước đi trên Trái đất

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Bạn có muốn cải thiện kỹ năng vẽ tranh kỹ thuật số của bạn trong khi làm việc về một cảnh tưởng tượng phức tạp? Nếu vậy, khóa học mới của chúng tôi, Vẽ tranh đồ họa sinh vật khổng lồ bước đi trên Trái đất, là lý tưởng cho bạn.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Nghệ sĩ kỹ thuật số Brian Lee sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu quá trình mà ông thiết kế một cảnh tưởng tượng về sinh vật khổng lồ đi bộ trên Trái đất. Sử dụng Adobe Photoshop là công cụ chính, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để kết hợp các texture và sử dụng các kỹ thuật vẽ kỹ thuật số, và bạn sẽ tìm hiểu quá trình vẽ một cảnh như thể bạn đang có mặt tại nơi thực hiện.

Xem phần giới thiệu

Bắt đầu học với một thử nghiệm miễn phí

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Bạn cần có thêm cảm hứng? Hãy xem qua bộ sưu tập lớn về đồ họa trên Envato Market để tạo cảm hứng cho tác phẩm bạn sẽ tạo ra.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.