7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Illustrator

Khóa học mới: Thiết kế tài nguyên giao diện người dùng Game trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Một yêu cầu cơ bản của bất kỳ video game là giao diện người dùng. Những người chơi game cần những nút bấm và các biểu tượng để click vào và nó quan trọng cho họ có thể tượng tượng phần còn lại của game.

Trong khóa học mới của chúng tôi, Thiết kế tài nguyên giao diện người dùng Game trong Adobe Illustrator, bạn sẽ học cách thiết kế giao diện người dùng (UI) tuyệt đẹp cho dự án video game của bạn bằng cách sử dụng Adobe Illustrator.

Những gì bạn sẽ học

Tác giả Jonathan Lam sẽ chỉ cho bạn đầy đủ từng bước quá trình tạo các họa tiết cách điệu, các nút và các biểu tượng trong Adobe Illustrator.

Screenshot from Designing Game UI Assets in Adobe Illustrator courseScreenshot from Designing Game UI Assets in Adobe Illustrator courseScreenshot from Designing Game UI Assets in Adobe Illustrator course

Khóa học này là hoàn hảo cho các nhà thiết kế, họa sĩ và nghệ sĩ vẽ game. Các chủ đề sẽ bao gồm thiết kế hình dáng, các thuộc tính layer và các kỹ thuật vẽ. Xem nhanh video giới thiệu video dưới đây để tìm hiểu thêm!

Xem phần giới thiệu

Bắt đầu học với dùng thử miễn phí

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi với 10 ngày dùng thử miễn phí. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ 15$ mỗi tháng, và bạn sẽ truy cập không giới hạn thư viện với hàng ngàn khóa học của chúng tôi.

Bạn có ít thời gian? Bạn có thể rút ngắn thời gian bằng cách tải về một số mẫu giao diện người dùng game có sẵn từ Envato Market. Với hàng trăm mẫu cho một loạt các trò chơi, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy các yếu tố giao diện người dùng mà bạn cần cho dự án video game tiếp theo của bạn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.