Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Khóa học mới: Thiết kế sinh vật trong Adobe Photoshop

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Tan Nguyen Nhat (you can also view the original English article)

Trong khóa học mới của chúng tôi, Thiết kế sinh vật trong Adobe Photoshop, bạn sẽ tìm hiểu để tạo ra một sinh vật tưởng tượng trong Photoshop, từ ký họa/khái niệm đến sản phẩm cuối cùng.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Người hướng dẫn Tuts+ Tyrus Goshay sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để chọn phác thảo, thiết lập workspace của bạn trong Photoshop, sử dụng tùy chọn layer, thiết lập các actions, và nhiều hơn nữa.

creature sketch

Sau đó, bạn sẽ đi vào vẽ sử dụng Adobe Photoshop với một ít sự hỗ trợ từ các texture bổ sung, trước khi thảo luận về cách sử dụng kỹ thuật sơn và bút lông đúng cách để có được sản phẩm hoàn thiện.

final creature

Sau khóa học này bạn sẽ bước ra với kỹ năng kỹ thuật mới để nâng cao công việc của bạn trong Adobe Photoshop, đồng thời cũng nâng cao kỹ năng vẽ của bạn.

Xem phần Giới thiệu

 

Bắt đầu học với CHỈ $15

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Tuts +. Chỉ $15 một tháng, bạn nhận được quyền truy cập vào các khóa học này và hàng trăm thứ khác, với những bài mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.