Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation
Design

Khóa học mới: Ảnh động Cinemagraphs trong Adobe Photoshop

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Ảnh động Cinemagraphs là một sự pha trộn hấp dẫn giữa hình ảnh tĩnh và video. Thông thường, các ảnh động này được tạo ra bằng cách cắt một phần chuyển động nhỏ trong một đoạn video và đưa nó vào một hình ảnh nền tĩnh tương ứng. Bạn có thể xem một số ví dụ tốt về hình động cinemagraphs trên Envato Market.

Trong khóa học ngắn hạn mới Ảnh động Cinemagraphs trong Adobe Photoshop của chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để có những ý tưởng tương tự và áp dụng chúng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số sáng tạo. Với sự giúp đỡ của giảng viên Kirk Nelson, bạn sẽ kết hợp nhiều hình ảnh với nhau và sử dụng một số phần chuyển động cắt ra từ đoạn video để tạo thành một hình duy nhất rất đẹp dạng ảnh động.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.