7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Character Design

Khóa học mới: Thiết kế & tạo chuyển động cho nhân vật trong các trò chơi

Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để tạo ra và làm chuyển động cho các nhân vật trong trò chơi điện tử? Trong khóa học Thiết kế & tạo chuyển động cho nhân vật trong các trò chơi, Nghệ sĩ ý tưởng và hoạt hình Jonathan Lam sẽ giúp bạn tìm hiểu từng bước một, từ việc học làm thế nào để thiết kế nhân vật của bạn tới việc quản lý các tài nguyên của bạn trong các chương trình tạo hoạt hình, ví dụ như chương trình Spine. Các chủ đề được đề cập đến sẽ bao gồm việc phác thảo, tạo trang phục, đồ dùng, các tư thế và chuyển động cơ bản.

video game character design course final productvideo game character design course final productvideo game character design course final product

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm khóa học khác, với các khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads