Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Làm thế nào để sử dụng công cụ Luminous Selections trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 2 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Nếu bạn chỉ muốn thực hiện điều chỉnh đối với những điểm nổi bật của một hình ảnh hoặc chỉ đối với các khu vực có màu rất tối, bạn sẽ làm điều đó như thế nào?

Trong hướng dẫn bằng video này từ khóa học hiện tại của tôi về các công cụ lựa chọn (selection) và mask, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các giá trị về độ sáng của hình ảnh để lựa chọn hoàn hảo các phần màu nổi bật, màu trung gian và màu tối.

Kỹ thuật này giống như cái bắt tay bí mật của các thợ sắp chữ trong ngành in. Không có mục nào trên trình đơn cho việc này - bạn phải làm nó thông qua một loạt các phím tắt. Hãy xem video dưới đây về cách thực hiện việc này!

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Khái niệm về chỉnh sửa các điểm ảnh được chọn được coi là một khả năng cốt lõi của Adobe Photoshop. Tính năng này được tìm thấy ở hầu hết mọi công việc của gần như bất kỳ các loại dự án. Nó cũng là một kỹ năng quan trọng cho tất cả các nghệ sĩ kỹ thuật số để có thể nhận ra tầm nhìn riêng của mình một cách thành công. Điều này đặc biệt đúng khi kết hợp một thành phần với một thành phần khác.

Trong khóa học đầy đủ, Lựa chọn mà Mask trong Adobe Photoshop, tôi sẽ chỉ cho bạn cách lựa chọn và mask phù hợp nhất trong Photoshop. Chúng ta sẽ tìm hiểu một loạt các công cụ và kỹ thuật lựa chọn, từ rất cơ bản và đơn giản tới rất khó. Sau đó chúng tôi sẽ kết thúc bằng một dự án được áp dụng các kỹ thuật cho các vấn đề thực sự: chọn phần mái tóc mỏng và đang tung bay!

Tôi cũng luôn sẵn sàng cho các bài học một thày một trò tính theo giờ thông qua Tuts + Experts. Vì vậy nếu bạn cần trợ giúp cho bất cứ điều gì liên quan tới thiết kế, từ việc làm chủ một kỹ năng đặc biệt trong Photoshop tới việc nhận xét hồ sơ năng lực của bạn, chỉ cần đặt lịch ngay với tôi!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.