7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Instagram

Photoshop trong 60 Giây: Cách tạo trang bìa Instagram Story

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called How to: Instagram .
How to Create an Instagram Story Template: Photoshop in 60 Seconds
How to Create an Animated Photo Reveal for Instagram in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Tổ chức các câu chuyện trên Instagram của bạn với các trang bìa đẹp! Hãy xem video dưới đây!

Photoshop trong 60 giây: Instagram Story Cover

Tạo một hồ sơ Instagram sáng tạo là một cách thực sự dễ dàng để có được nhiều người theo dõi hơn. Giờ đây, bạn có thể sắp xếp các câu chuyện yêu thích của mình bằng các trang bìa khéo léo trên hồ sơ của mình. Video này sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra ba trang bìa dễ dàng bằng cách sử dụng các hình nền gradient và các biểu tượng đường thẳng tuyệt vời.

Xem các bước trình bày và tham khảo tất cả các chi tiết mà bạn cần trong quy trình bên dưới. Xem thêm các hình nền thú vị và tài nguyên tuyệt vời trên Envato Elements.

Cách tạo trang bìa Instagram Story

Trước tiên hãy thiết lập tài liệu của bạn. Mở một New Document với 1080 x 1920 pixel, đây là kích thước hoàn hảo cho Instagram.

Instagram sizeInstagram sizeInstagram size

Bây giờ quyết định màu sắc hoặc đồ họa mà bạn muốn sử dụng cho hình nền của trang bìa. Để có kết quả dễ dàng, chỉ cần tô màu Fill cho một New Layer với bất kỳ màu nào bằng cách sử dụng công cụ Paint Bucket Tool (G).

Nhưng đối với một lộ trình sáng tạo hơn, tôi sẽ sử dụng một trong những Gradient Backgrounds từ Envato Elements. Sao chépDán hình nền vào một New Layer và đặt nó vào vị trí bằng cách sử dụng công cụ Move Tool (V).

Add a gradient backgroundAdd a gradient backgroundAdd a gradient background

Bây giờ thêm các danh mục. Tải xuống Gói Fineline Icon Pack và sử dụng các biểu tượng để xác định từng danh mục. Ở đây tôi sẽ thêm logo Instagram cho các mẫu Instagram, biểu tượng âm nhạc cho âm nhạc yêu thích của tôi và biểu tượng mặt trời cho các bài đăng về phong cách sống.

Add the category iconsAdd the category iconsAdd the category icons

Đặt từng biểu tượng ở giữa hình ảnh và tải kết quả lên Instagram. Sau đó vào hồ sơ của bạn và tạo các trang bìa mới cho các câu chuyện trên Instagram của bạn.

Đây là kết quả cuối cùng.

Ig story coverIg story coverIg story cover

Tìm hiểu thêm các hướng dẫn của chúng tôi!

Bạn muốn được truyền cảm hứng để tìm hiểu thêm các thủ thuật hay cho Instagram? Bắt đầu với một trong các hướng dẫn Photoshop của chúng tôi! Tạo đồ họa thú vị và truyền cảm hứng để đăng lên tất cả các hồ sơ truyền thông xã hội của bạn.

Nhận tài nguyên thiết kế tuyệt vời

Bạn muốn tạo những video như thế này? Tải xuống các nguồn tài nguyên được sử dụng trong video này:

Xem các hướng dẫn này để tìm hiểu thêm từ các chuyên gia của chúng tôi:

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.