Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Thóa học thiết kế: Thành thạo 3D trong Adobe Photoshop

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Một trong những tính năng của Adobe Photoshop mà chúng ta thường bỏ qua là tính năng 3D. Trong khóa học Làm chủ tính năng 3D trong Adobe Photoshop, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để định hình và tạo chuyển động các mô hình 3D, chỉnh sửa bề mặt và ánh sáng, và lựa chọn nhiều chế độ kết xuất (render). Nhà thiết kế đồ họa giàu kinh nghiệm đồng thời là chuyên gia của Adobe Kirk Nelson sẽ chỉ cho bạn rất nhiều điều tuyệt vời mà bạn có thể làm với các công cụ tạo 3D trong Adobe Photoshop, bằng hai dự án thực tế được tạo ra trong quá trình hướng dẫn.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads