Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photoshop Actions

Paano Gumawa ng Makulay Na Sparkle Photo Lighting Gamit Ang Photoshop Actions

by
Read Time:8 minsLanguages:
This post is part of a series called Learn Photoshop Actions.
How to Create Pop Art Photo Effects With Photoshop Actions
How to Create a Typography Photo Effect Action in Adobe Photoshop

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Anna Nelson (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Sa pagtuturong ito, matututunan mo kung paano gumawa ng sparkle photo effect. Ipapaliwanag ko lahat nang sobrang detalyado kung saan lahat makakagawa nito,kahit sa  mga kakabukas lang ng Photoshop sa unang pagkakataon.

Ang effect na ipinakita sa itaas ay ang ipapakita ko kung paano gawin sa pagtuturong ito. Kung gusto mong gawin ang mas advanced na magical dust effects sa ibaba, sa paggamit ng isang pindot lang at ng ilang minuto lang, tingnan ang aking Magic Dust 2 Photoshop Action.

Action final resultAction final resultAction final result

Ang Iyong Kakailanganin

Para magawa uli ang disenyo sa itaas, kailangan mo ang mga sumusunod na resources:

1. Magsimula na tayo.

Una, buksan ang larawan na gusto mong gawan. Para mabuksan ang iyong larawan, pumunta sa File > Open,piliin ang iyong larawan, at pindutin ang Open. Ngayon, bago tayo magsimula, suriin lang ang ilang bagay:

  1. Ang iyong larawan ay dapat nasa RGB Color mode, 8 Bits/Channel. Para matingan ito, pumunta sa Image > Mode.
  2. Mara sa magandang resulta, ang sukat ng iyong larawan ay dapat 2000 – 3000 px ang lapad/taas. Para matingnan ito, pumunta sa Image > Image Size.
  3. Ang iyong larawan dapat ang Background layer. Kung hindi, pumunta sa Layer > New > Background mula sa Layer.
Checking image size and modeChecking image size and modeChecking image size and mode

2. Paano Gawin ang Sparkles Brush

Hakbang

Sa bahaging ito, gagawa tayo ng brush na kakailanganin natin sa effect na ito. Piliin ang Brush Tool (B) at pumili ng malambot na brush.Pagkatapos, pumunta sa Window > Brush at sa Brush window gamitin ang settings sa ibaba:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Hakbang 2

Ngayon para matukoy ang brush sa bagong settings bilang bagong brush, pindutin ang kanang itaas na icon sa kanang ibabang sulok ng Brush panel, at pangalanan ito ng Sparkles.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

3. Paano Gawin ang Sparkles

Hakbang 1

Sa bahaging ito gagawin natin ang sparkles. Pumunt sa Layer > New > Layer para magawa ang bagong layer at pangalanan ito ng Sparkles_Small_1.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 2

Ngayon piliin ang Brush Tool (B), piliin ang Sparkles brush, at i-set ang Diyametro ng brush ng humigit-kumulang 10 px. Pagkatapos, i-set ang harapang kulay sa #ffffff at i-brush katulad ng ipinakita sa ibaba (bawasan ang Diyametro ng brush habang bina-brush mo ang mga gilid ng larawan papunta sa gitna):

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 3

Pumunta sa Layer > New > Layer para magawa ang bagong layer at pangalanan ito ng Sparkles_Small_2. Pagkatapos, i-drag ang layer na ito sa ibaba lang ng Sparkles_Small_1 layer sa Layers panel.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 4

Ngayon piliin ang Brush Tool (B), piliin ang Sparkles brush, at i-set ang Diyametro ng brush ng humigit-kumulang 10 px. Pagkatapos, i-set ang harapang kulay sa #ffffff at i-brush katulad ng ipinakita sa ibaba (bawasan ang Diyametro ng brush habang bina-brush mo ang mga gilid ng larawan papunta sa gitna):

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 5

Pumunta sa Layer > New > Layer para magawa ang bagong layer at pangalanan ito ng Sparkles_Medium_1. Pagkatapos, i-drag ang layer na ito sa ibaba lang ng Sparkles_Small_2 layer sa Layers panel.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 6

Ngayon piliin ang Brush Tool (B), piliin ang Sparkles brush, at i-set ang Diyametro ng brush ng humigit-kumulang 35 px. Pagkatapos, i-set ang harapang kulay sa #ffffff at i-brush katulad ng ipinakita sa ibaba (bawasan ang Diyametro ng brush habang bina-brush mo ang mga gilid ng larawan papunta sa gitna):

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 7

Pumunta sa Layer > New > Layer para magawa ang bagong layer at pangalanan ito ng Sparkles_Medium_2. Pagkatapos, i-drag ang layer na ito sa ibaba lang ng Sparkles_Medium_1 layer sa Layers panel.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 8

Ngayon piliin ang Brush Tool (B), piliin ang Sparkles brush, at i-set ang Diyametro ng brush ng humigit-kumulang 35 px. Pagkatapos, i-set ang harapang kulay sa #ffffff at i-brush katulad ng ipinakita sa ibaba (bawasan ang Diyametro ng brush habang bina-brush mo ang mga gilid ng larawan papunta sa gitna):

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 9

Pumunta sa Layer > New > Layer para magawa ang bagong layer at pangalanan ito ng Sparkles_Large_1. Pagkatapos, i-drag ang layer na ito sa ibaba lang ng Sparkles_Medium_2 layer sa Layers panel.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 10

Ngayon piliin ang Brush Tool (B), piliin ang Sparkles brush, at i-set ang Diyametro ng brush ng humigit-kumulang 50 px. Pagkatapos, i-set ang harapang kulay sa #ffffff at i-brush katulad ng ipinakita sa ibaba (bawasan ang Diyametro ng brush habang bina-brush mo ang mga gilid ng larawan papunta sa gitna):

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 11

Pumunta sa Layer > New > Layer para magawa ang bagong layer at pangalanan ito ng Sparkles_Large_1. Pagkatapos, i-drag ang layer na ito sa ibaba lang ng Sparkles_Large_1 layer sa Layers panel.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 12

Ngayon piliin ang Brush Tool (B), piliin ang Sparkles brush, at i-set ang Diyametro ng brush ng humigit-kumulang 75 px. Pagkatapos, i-set ang harapang kulay sa #ffffff at i-brush katulad ng ipinakita sa ibaba (bawasan ang Diyametro ng brush habang bina-brush mo ang mga gilid ng larawan papunta sa gitna):

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 13

Piliin ang Sparkles_Small_1 layer,pumunta sa Layer > New Fill Layer > Solid Color para magawa ang bagong solid color fill layer, pangalanan ito ng SS_1_Color, at piliin ang kulay #eea815 katulad ng ipinakita sa ibaba.

Creating new solid color fill layerCreating new solid color fill layerCreating new solid color fill layer

Hakbang 14

Ngayon pindutin ang Control-Alt-G sa iyong keyboard para magawa ang clipping mask. Pagkatapos, piliin ang Sparkles_Small_1 layer at baguhin ang Blending Mode ng layer na ito ng Linear Dodge (Add).

Creating clipping maskCreating clipping maskCreating clipping mask

Hakbang 15

Piliin ang SS_1_Color layer at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard para makopya ito. Pagkatapos, i-drag ang layer na ito sa itaas lang ng Sparkles_Medium_1 layer sa Layers panel. Pagkatapos nito, pindutin ang Control-Alt-G sa iyong keyboard para magawa ang clipping mask.

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Hakbang 16

Ngayon pangalanan ang layer na ito ng SM_1_Color. Pagkatapos, piliin ang Sparkles_Medium_1 layer at baguhin ang Blending Mode ng layer na ito ng Linear Dodge (Add).

Changing blending modeChanging blending modeChanging blending mode

Hakbang 17

Piliin ang SS_1_Color layer at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard para makopya ito. Pagkatapos, i-drag ang layer na ito sa itaas lang ng Sparkles_Large_1 layer sa Layers panel. Pagkatapos nito, pindutin ang Control-Alt-G sa iyong keyboard para magawa ang clipping mask.

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Hakbang 18

Ngayon pangalanan ang layer na ito ng SM_1_Color. Pagkatapos, piliin ang Sparkles_Large_1 layer at baguhin ang Blending Mode ng layer na ito ng Linear Dodge (Add).

Changing blending modeChanging blending modeChanging blending mode

Hakbang 19

Piliin ang SS_1_Color layer at Shift-click sa Sparkles_Large_2 layer para mapili lahat ng layers sa pagitan. Pagkatapos, pumunta sa Layer > New > Group mula sa Layes para makagawa ng bagong grupo mula sa napiling layers at pangalanan ito ng Sparkles.

Creating new group from layersCreating new group from layersCreating new group from layers

4. Paano Gawin ang Focus

Hakbang 1

Sa bahaging ito, gagawin natin ang focus. Piliin ang Background layer, pumunta sa Layer > New Adjustment Layer > Levels para makagawa ng bagong levels adjustment layer, at pangalanan ito ng Focus_1.

Creating new levels adjustment layerCreating new levels adjustment layerCreating new levels adjustment layer

Hakbang 2

Ngayon pindutin nang doble ang layer thumbnail na ito at, sa Properties panel, gamitin ang settings sa ibaba.

Adjusting levelsAdjusting levelsAdjusting levels

Hakbang 3

Piliin ang Brush Tool(B), pumili ng malambot na brush, i-set ang harapang kulay sa #000000, at- brush katulad ng ipinakita sa ibaba:

Brushing into layer maskBrushing into layer maskBrushing into layer mask

Hakbang 4

Ngayon piliin ang Background layer at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard para makopya ito. Pagkatapos, pumunta sa Filter > Blur > Gaussian Blur at i-set ang Radius sa 10 px.

Adding gaussian blur filterAdding gaussian blur filterAdding gaussian blur filter

Hakbang 5

Pumunta sa Layer > Layer Mask > Reveal All para mailagay ang layer mask na ipinapakita ang buong layer.

Adding layer maskAdding layer maskAdding layer mask

Hakbang 6

Piliin ang Brush Tool (B), pumili ng malambot na brush, i-set ang harapang kulay sa #000000, at- brush katulad ng ipinakita sa ibaba:

Brushing into layer maskBrushing into layer maskBrushing into layer mask

Hakbang 7

Ngayon pangalanan ang layer na ito ng Focus_2.

Renaming layerRenaming layerRenaming layer

5. Paano Gawin ang Huling Pag-aayos

Hakbang 1

Sa bahaging ito, gagawin natin ang huling pag-aayos sa disenyo. Piliin ang Sparkles folder, pumunta sa Layer > New Adjustment Layer > Curves para makagawa ng bagong curves adjustment layer, at pangalanan ito ng Color Look.

Creating new curves adjustment layerCreating new curves adjustment layerCreating new curves adjustment layer

Hakbang 2

Ngayon pindutin nang doble ang layer thumbnail na ito at, sa Properties panel, gamitin ang settings sa ibaba.

Adjusting curvesAdjusting curvesAdjusting curves

Hakbang 3

Pindutin ang D sa iyong keyboard para ma-reset ang swatches. Pagkatapos, pumunta sa Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map para magawa ang bagong gradient map adjustment layer at pangalanan ito ng Overall Contrast.

Creating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layer

Hakbang 4

Ngayon baguhin ang Blending Mode ng layer na ito ng Overlay at i-set ang Opacity sa 10%.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

Hakbang 5

Pumunta sa Layer > New Adjustment Layer > Vibrance para makagawa ng bagong adjustment layer at pangalanan ito Overall Vibrance/Saturation.

Creating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layer

Hakbang 6

Ngayon pindutin nang doble ang layer thumbnail na ito at, sa Properties panel, i-set ang Vibrance sa +10 at ang Saturation sa +5.

Adjusting vibrance and saturationAdjusting vibrance and saturationAdjusting vibrance and saturation

Hakbang 7

Pumunta sa Layer > New Adjustment Layer > Levels para makagawa ng bagong adjustment layer at pangalanan ito Overall Brightness.

Creating new levels adjustment layerCreating new levels adjustment layerCreating new levels adjustment layer

Hakbang 8

Ngayon pindutin nang doble ang layer thumbnail na ito at, sa Properties panel, gamitin ang settings sa ibaba.

Adjusting levelsAdjusting levelsAdjusting levels

Hakbang 9

Pindutin ang Control-Alt-Shift-E sa iyong keyboard para makagawa ng screenshot, at pagkatapos pindutin ang Control-Shift-U para ma-desaturate ang layer na ito. Pagkatapos, pumunta sa Filter > Other > High Pass at i-set ang Radius sa 2 px.

Adding high pass filterAdding high pass filterAdding high pass filter

Hakbang 10

Baguhin ang Blending Mode ng layer na ito ng Vivid Light at i-set ang Opacity sa 50%. Pagkatapos , pangalanan ang layer na ito ng Overall Sharpening.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

Nagawa Mo Ito!

Congratulations, naging matagumpay ka! Narito ang huling resulta:

Final resultFinal resultFinal result

Kung gusto mong gawin ang mas advanced magic dust effects sa ibaba, gamit ang isang pindot lang at nang ilang minuto lang, tingnan ang aking Magic Dust 2 Photoshop Action.

Ang action ay gumagana kung kaya kailangan mo lang gumuhit ng daan sa ibabaw ng iyong larawan kung saan mo gustong makita ang effect at paganahin lang ang action. Ganyan lang kasimple!  Ang sparkles ay mananatiling ganap na layered, at mayroon kang buong kontrol dito na ma-customize ang mga ito- maaari mo silang pagalawin, i-scale, o paikutin, o alisin, o kopyahin sila paa makagawa ng mas maraming sparkles!  Ang action na ito ay gagawa din ng 15 preset color looks na iyong mapagpipilian. 

Ang action na ito ay may detalyadong pagtuturo sa video na ipinapakita kung paano gamitin ang action at i-customize ang mga resulta para magamit nang husto ang effect.

Action final resultAction final resultAction final result

Maaari mo ring magustuhan:

Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads