7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photoshop Actions

Papaano Gumawa ng Watercolor Effects ng Mabilisan sa Photoshop Gamit ang Actions

Read Time: 13 mins

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Sa pagtuturong ito, matututunan mo kung paano gumawa ng  mayroong kahanga-hangang watercolor effect. Ipapaliwanag ko lahat nang sobrang detalyado kung saan lahat makakagawa nito,kahit sa  mga kakabukas lang ng Photoshop sa unang pagkakataon.  

Ang effect na ipinakita sa itaas ay ang ipapakita ko kung paano gawin sa pagtuturong ito. Kung gusto mong gawin ang mas advanced ay mayroong kahanga-hangang watercolor effect sa ibaba, sa paggamit ng isang pindot lang at ng ilang minuto lang, tingnan ang aking TechnicalArt 2 Photoshop Action.

Action final resultsAction final resultsAction final results

Ang Iyong Kakailanganin

Para magawa uli ang disenyo sa itaas, kailangan mo ang mga sumusunod na resources:

1. Magsimula na tayo.

Una, buksan ang larawan na gusto mong gawan. Para mabuksan ang iyong larawan, pumunta sa File > Open,piliin ang iyong larawan, at pindutin ang Open. Ngayon, bago tayo magsimula, suriin lang ang ilang bagay:

  1. Ang iyong larawan ay dapat nasa RGB Color mode, 8 Bits/Channel. Para matingan ito, pumunta sa Image > Mode.
  2. Mara sa magandang resulta, ang sukat ng iyong larawan ay dapat 2000–4000 px ang lapad/taas. Para matingnan ito, pumunta sa Image > Image Size.
  3. Ang iyong larawan dapat ang Background layer. Kung hindi, pumunta sa Layer > New > Background mula sa Layer.
Checking image size and modeChecking image size and modeChecking image size and mode

2. Papaano Gumawa ng Brushes

Hakbang

Sa bahaging ito, gagawa tayo ng limang watercolor brushes na gagamitin natin. Maaari kang magdownload ng textures mula sa attachment at sundan ang mga hakbang, o kaya ay maaari kang tumungo sa pagtuturo ni Ivan upang matuto kung papaano gumawa ng sarili mong watercolor textures, o maaari mong i-download ang TechnicalArt 2 Photoshop Action ko at makakakuha ka ng higit sa 60 na high-quality at resolution na watercolor brushes (pero sa gagawin natin ay maaari mon a itong laktawan).

Hakbang 2

Kung sinundan mo ang unang pagpipilian at nagdownload ng mga textures, buksan mo ang unang texture scan sa Photoshop. Tumungo sa Edit > Define Brush upang i-define ang texture na ito bilang brush, at pangalanan itong Temp_Brush_1.

Defining brushDefining brushDefining brush

Hakbang 3

Buksan ang ikalawang texture scan, tumungo sa Edit > Define Brush upang i-define ang rexture na ito bilang brush at pangalanan itong Temp_Brush_2.

Defining brushDefining brushDefining brush

Hakbang 4

Buksan ang ikatlong texture scan, tumungo sa Edit > Define Brush upang i-define ang rexture na ito bilang brush at pangalanan itong Temp_Brush_3.

Defining brushDefining brushDefining brush

Hakbang 5

Buksan ang ika-apat na texture scan, tumungo sa Edit > Define Brush upang i-define ang rexture na ito bilang brush at pangalanan itong Temp_Brush_4.

Defining brushDefining brushDefining brush

Hakbang 6

At buksan ang huling texture scan, tumungo sa Edit > Define Brush upang i-define ang rexture na ito bilang brush at pangalanan itong Temp_Brush_5.

Defining brushDefining brushDefining brush

 Hakbang 7

Ngayon na nai-define na natin ang ating mga brush, kailangan nating i-adjust ang mga settings nito at i-define muli bilang mga bagong brushes. Pinduting ang B sa iyong keyboard, magright-clikc kahit saan sa canvas, piliin ang Temp_Brush_1 na brush, at pindutin ang Enter. Tapos ay pumunta sa Window > Brush at, sa loob ng Brush window, ay gamitin ang mga settings sa ibaba:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Hakbang 8

Ipang mai-define ang brush gamit ang bagong settings bilang isang bagong brush, pindutin ang pinakakanang itaas na icon sa ibabang kanang sulok ng Brush panel, at pangalanan itong Watercolor_Brush_1.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

Hakbang 9

Pinduting ang B sa iyong keyboard, magright-clikc kahit saan sa canvas, piliin ang Temp_Brush_2 na brush, at pindutin ang Enter. Tapos ay pumunta sa Window > Brush at, sa loob ng Brush window, ay gamitin ang mga settings sa ibaba:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Hakbang 10

Ipang mai-define ang brush gamit ang bagong settings bilang isang bagong brush, pindutin ang pinakakanang itaas na icon sa ibabang kanang sulok ng Brush panel, at pangalanan itong Watercolor_Brush_2.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

Hakbang 11

Pinduting ang B sa iyong keyboard, magright-clikc kahit saan sa canvas, piliin ang Temp_Brush_3 na brush, at pindutin ang Enter. Tapos ay pumunta sa Window > Brush at, sa loob ng Brush window, ay gamitin ang mga settings sa ibaba:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Hakbang 12

Ipang mai-define ang brush gamit ang bagong settings bilang isang bagong brush, pindutin ang pinakakanang itaas na icon sa ibabang kanang sulok ng Brush panel, at pangalanan itong Watercolor_Brush_3.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

Hakbang 13

Pinduting ang B sa iyong keyboard, magright-clikc kahit saan sa canvas, piliin ang Temp_Brush_4 na brush, at pindutin ang Enter. Tapos ay pumunta sa Window > Brush at, sa loob ng Brush window, ay gamitin ang mga settings sa ibaba:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Hakbang 14

Ipang mai-define ang brush gamit ang bagong settings bilang isang bagong brush, pindutin ang pinakakanang itaas na icon sa ibabang kanang sulok ng Brush panel, at pangalanan itong Watercolor_Brush_4.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

Hakbang 15

Pinduting ang B sa iyong keyboard, magright-clikc kahit saan sa canvas, piliin ang Temp_Brush_5 na brush, at pindutin ang Enter. Tapos ay pumunta sa Window > Brush at, sa loob ng Brush window, ay gamitin ang mga settings sa ibaba:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Hakbang 16

Ipang mai-define ang brush gamit ang bagong settings bilang isang bagong brush, pindutin ang pinakakanang itaas na icon sa ibabang kanang sulok ng Brush panel, at pangalanan itong Watercolor_Brush_5.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

3. Papaano Gawin ang Background

Hakbang 1

Sa bahaging ito ay gagawin na natin ang background. Tumungo sa Layer > New Fill Layer > Solid Color para makagawa ng bagong solid color fill layer, pangalanan itong Background color, at piliin ang kulay #e5e5e5.

Creating new solid color fill layerCreating new solid color fill layerCreating new solid color fill layer

Hakbang 2

Sunod ay mag right-click sa layer na ito, piliin ang Blending Options, i-check ang Gradient Overlay, at gamitin ang mga settings sa ibaba:

Adding layer styleAdding layer styleAdding layer style

4. Papaano Gawin ang Sketch

Hakbang 1

Sa hakbang na ito ay gagawin na natin ang sketch. Piliin ang Background laer at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard, at i-duplicate ito. Pagkatapos ay i-drag ang layer na ito sa ibabaw ng mga layers sa Layers panel.

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Hakbang 2

Ngayon naman ay pindutin ang Control-Shift-U sa iyong keyboard at i-desaturate ang layer na ito. Tumungo sa Filter > Filter Gallery > Stylize > Glowing Edges at itakda ang Edge Widht sa 1, Edge Brightness sa 20, at Smoothness sa 15.

Adding glowing edges filterAdding glowing edges filterAdding glowing edges filter

Hakbang 3

Pindutin ang Control-I sa iyong keyboard upang baliktarin ang layer na ito. Pagkatapos ay tumungo sa Filter > Sharpen > Unsharp Mask at itakda ang Amount sa 500%, Radius sa 1 px, at ang Threshold sa 0 levels.

Adding unsharp mask filterAdding unsharp mask filterAdding unsharp mask filter

Hakbang 4

Baguhin ang Blending Mode ng layer na ito sa Multiply at itakda ang Opacity sa 47%. Pangalanan ang layer na ito ng Sketch.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

5. Paano Gawin ang Watercolor Painting

Hakbang 1

Sa bahaging ito ay gagawin natin ang watercolor painting. Tumungo sa Layer > New > Layer upang makagawa ng bagong layer at pangalan itong Temp_1.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 2

Matapos ito ay itakda ang foreground color sa #000000, piliin ang Brush Tool (B), at piliin ang Watercolor_Brush_1 na brush. I-adjust ang Diameter ng brush sa kung anong gusto mo, at gamitin ito gaya ng ipinapakita sa ibaba:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 3

Magcontrol-click sa layer thumbnail upang mapili ang layer na ito. Pagkatapos ay itago ang layer na ito, piliin ang Background layer, at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard upang makagawa ng bagong layer gamit ang selection. Pagkatapos nito ay i-drag ang bagong layer na ito sa ibaba lang ng Temp_1 na layer sa Layers panel.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Hakbang 4

Baguhin ang Opacity ng layer na ito sa 56% at pangalanan itong WP_1.

Changing opacityChanging opacityChanging opacity

Hakbang 5

Tumungo sa Layer > New > Layer upang makagawa ng bagong layer at pangalan itong Temp_2.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 6

Matapos ito ay itakda ang foreground color sa #000000, piliin ang Brush Tool (B), at piliin ang Watercolor_Brush_2 na brush. I-adjust ang Diameter ng brush sa kung anong gusto mo, at gamitin ito gaya ng ipinapakita sa ibaba:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 7

Magcontrol-click sa layer thumbnail upang mapili ang layer na ito. Pagkatapos ay itago ang layer na ito, piliin ang Background layer, at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard upang makagawa ng bagong layer gamit ang selection. Pagkatapos nito ay i-drag ang bagong layer na ito sa ibaba lang ng WP_1 na layer sa Layers panel.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Hakbang 8

Baguhin ang Opacity ng layer na ito sa 40% at pangalanan itong WP_2.

Changing opacityChanging opacityChanging opacity

Hakbang 9

Piliin ang WP_1 layer, tumungo sa Layer > New > Layer upang makagawa ng bagong layer at pangalan itong Temp_3.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 10

Matapos ito ay itakda ang foreground color sa #000000, piliin ang Brush Tool (B), at piliin ang Watercolor_Brush_3 na brush. I-adjust ang Diameter ng brush sa kung anong gusto mo, at gamitin ito gaya ng ipinapakita sa ibaba:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 11

Magcontrol-click sa layer thumbnail upang mapili ang layer na ito. Pagkatapos ay itago ang layer na ito, piliin ang Background layer, at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard upang makagawa ng bagong layer gamit ang selection. Pagkatapos nito ay i-drag ang bagong layer na ito sa ibaba lang ng WP_2 na layer sa Layers panel.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Hakbang 12

Baguhin ang Opacity ng layer na ito sa 62% at pangalanan itong WP_3.

Changing opacityChanging opacityChanging opacity

Hakbang 13

Piliin ang WP_1 layer, tumungo sa Layer > New > Layer upang makagawa ng bagong layer at pangalan itong Temp_4.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 14

Matapos ito ay itakda ang foreground color sa #000000, piliin ang Brush Tool (B), at piliin ang Watercolor_Brush_4 na brush. I-adjust ang Diameter ng brush sa kung anong gusto mo, at gamitin ito gaya ng ipinapakita sa ibaba:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 15

Magcontrol-click sa layer thumbnail upang mapili ang layer na ito. Pagkatapos ay itago ang layer na ito, piliin ang Background layer, at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard upang makagawa ng bagong layer gamit ang selection. Pagkatapos nito ay i-drag ang bagong layer na ito sa ibaba lang ng WP_3 na layer sa Layers panel.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Hakbang 16

Pangalanan ang layer na ito ng WP_4.

Changing layer nameChanging layer nameChanging layer name

Hakbang 17

Piliin ang WP_1 layer, tumungo sa Layer > New > Layer upang makagawa ng bagong layer at pangalan itong Temp_5.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 18

Matapos ito ay itakda ang foreground color sa #000000, piliin ang Brush Tool (B), at piliin ang Watercolor_Brush_5 na brush. I-adjust ang Diameter ng brush sa kung anong gusto mo, at gamitin ito gaya ng ipinapakita sa ibaba:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Hakbang 19

Magcontrol-click sa layer thumbnail upang mapili ang layer na ito. Pagkatapos ay itago ang layer na ito, piliin ang Background layer, at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard upang makagawa ng bagong layer gamit ang selection. Pagkatapos nito ay i-drag ang bagong layer na ito sa ibaba lang ng WP_4 na layer sa Layers panel.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Hakbang 20

Pangalanan ang layer na ito ng WP_5.

Changing layer nameChanging layer nameChanging layer name

Hakbang 21

Piliin ang Temp_1 na layer at magShift-click sa Temp_5 layer upang mapili lahat ng layers sa pagitan nito. Pagkatapos ay magright-click sa kahit saan sa mga napiling layer at piliin ang Delete Layers.

Deleting layersDeleting layersDeleting layers

Hakbang 22

Ngayon naman ay piliin ang WP_1 na layer, tumungo sa Filter > Filter Gallery > Artistic > Watercolor, at itakda ang Brush Detail sa 14, Shadow Intensity sa 0, at Texture sa 1.

Adding watercolor filterAdding watercolor filterAdding watercolor filter

Hakbang 23

Ulitin ang mga nakaraang hakbang at gamitin ang parehong filter sa mga natitirang watercolor layers.

Adding watercolor filterAdding watercolor filterAdding watercolor filter

Hakbang 24

Piliin ang WP_1 na layer at magShift-click sa WP_5 na layer at piliin lahat ng mga layers sa pagitan nito. Pagkatapos, tumungo sa Layer > New > Group mula sa Layers upang makagawa ng bagong grupo sa mga piniling layers at pangalanan itong Watercolor Painting.

Creating new group from layersCreating new group from layersCreating new group from layers

6. Papaano Gawin ang Texture

Hakbang 1

Sa hakbang na ito ay gagawin na natin ang texture. Tumungo sa Layer > New > Layer para makagawa ng bagong layer na Texture.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Hakbang 2

Tumungo sa Edit > Fill at itakda ang Contents sa 50% Gray, Mode sa Normal, at Opacity sa 100%

Filling layerFilling layerFilling layer

Hakbang 3

Tumungo sa Filter > Filter Gallery > Texture > Texturizer at itakda ang Texture sa Canvas, Scaling sa 200%, Relief sa 4 at Light to Top gaya ng ipinapakita sa ibaba:

Adding texturizer filterAdding texturizer filterAdding texturizer filter

Hakbang 4

Baguhin ang Blending Mode ng layer na ito sa Soft Light.

Changing blending modeChanging blending modeChanging blending mode

7. Papaano Gawin ang mga Panghuling Pagsasaayos

Hakbang 1

Sa bahaging ito, gagawin natin ang mga panghuling pagsasaayos sa disenyo. Tumungo sa Layer > New Adjustment Layer > Curves upang makagawa ng bagong curves adjustment layer Color_Look_1.

Creating new curves adjustment layerCreating new curves adjustment layerCreating new curves adjustment layer

Hakbang 2

Magdouble-click sa layer thumbnail at sa loob ng Properties Panel, ilagay ang mga settings sa ibaba:

Adjusting curvesAdjusting curvesAdjusting curves

Hakbang 3

Baguhin ang Opacity ng layer na ito sa 46%.

Changing opacityChanging opacityChanging opacity

Hakbang 4

Piliin ang Texture layer, tumungo sa Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map upang makagawa ng bagong gradient map adjustment layer, at pangalan itong Color_Look_2.

Creating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layer

Hakbang 5

Magdouble-click sa layer thumbnail at sa loob ng Properties Panel, pindutin ang gradient upang buksan ang Gradient Editor panel at ilagay ang mga settings na ito:

Adjusting gradient mapAdjusting gradient mapAdjusting gradient map
Ang kaliwang color stop ay may kulay na 290a59, ang kanang color stop ay may kulay na ff7c00.

Hakbang 6

Pagkatapos nito ay baguhin ang Blending Mode ng layer na ito sa Soft Light at itakda ang Opacity sa 33%.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

Hakbang 7

Piliin ang Color_Look_1 layer at pindutin ang D sa iyong keyboard upang mai-reset ang swatches. Pagkatapos, pumunta sa Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map upang makalikha ng bagong gradient map adjustment layer at tawagin itong Overall Contrast.

Creating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layer

Hakbang 8

Pagkatapos nito ay baguhin ang Blending Mode ng layer na ito sa Soft Light at itakda ang Opacity sa 37%.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

Hakbang 9

Tumungo sa Layer > New Adjustment Layer > Vibrance upang gumawa ng bagong vibrance adjustment layer at pangalanan itong Overall Vibrance/Saturation.

Creating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layer

Hakbang 10

Magdouble-click sa layer thumbnail at sa loob Properties Panel at itakda ang Vibrance sa 33+ at ang Saturation sa +19.

Adjusting vibrance and saturationAdjusting vibrance and saturationAdjusting vibrance and saturation

Hakbang 11

Pindutin ang Control-Alt-Shift-E sa iyong keyboard upang makagawa ng screenshot, tapos ay pindutin ang Control-Shift-U upang i-desaturate ang layer na ito. Tumungo sa Filter > Other > High Pass at itakda ang Radius sa 2 px pagkatapos.

Adding high pass filterAdding high pass filterAdding high pass filter

Hakbang 12

Baguhin ang Blending Mode ng layer na ito sa Hard Light at pangalanan itong Overall Sharpening.

Changing blending modeChanging blending modeChanging blending mode

Nagawa Mo Ito!

Congratulations, naging matagumpay ka! Narito ang huling resulta:

Final resultFinal resultFinal result

Kung gusto mong gawin ang mas advanced magic dust effects sa ibaba, gamit ang isang pindot lang at nang ilang minuto lang, tingnan ang aking TechnicalArt 2 Photoshop Action.

Gumagana ang action kaya naman pipintahan mo lang ang ibabaw ng iyong larawan ng isang kulay at papaganahin ang action. Gagawin ng action ang lahat para sa iyo, na nagdudulot ng fully layered at customizable na resulta. Meron ding higit sa 60 na high-quality watercolor brushes na kasama sa action na maaari mong gamitin upang mas mabuo pa ang mga disenyo. Ang action ay gagawa din ng apat na textures (watercolor, canvas, paper, at halftone) at 25 na preset color looks na maaari mong pagpilian.

Ang action na ito ay may detalyadong pagtuturo sa video na ipinapakita kung paano gamitin ang action at i-customize ang mga resulta para magamit nang husto ang effect.

Action final resultsAction final resultsAction final results

Kung gusto mo ng watercolor photo effects, wag kaligtaang tignan ang aking Aquarelle Photoshop Action.

Gamit ang action na ito, maaari mong baguhin ang iyong mga larawan na maging mukhang disenteng mga artworks ng hindi masyadong napapagod! Magbrush lang sa iyong larawan at pindutin ang action. Gagawin ng action ang lahat ng kailangan mo gawin sa loob lang ng ilang minute, na nagbibigay sayo ng fully layered at customizable na mga resulta.

Ang action ay ginawa rin para sa tuwing papaandarin mo ang action ay makakakuha ka ng naiibang resulta, kahit na gumamit ka ng parehong brushed area. Ang action ay lagging gagawa ng naiibang bersyon sa mga watercolor textures, kaya naman napakarami ng possibleng maging resulta! Ang action ay gumagawa rin ng 50 na preset color looks na maaari mong pagpilian.

Ang action ay may kasamang detalyadong pagtuturong video na pinapakita kung papaano gamitin ang action at i-customize ang results upang makuha ang pinakamahusay na magagawa ng effect.

Action final resultsAction final resultsAction final results
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.