1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. Photo Manipulation

Paano Lumikha ng Rubber Stamp Effect sa Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 5 min
This post is part of a series called Photo Effects.
How to Create a GTA V Photo Effect Action in Adobe Photoshop
How to Create an Abstract, Sci-Fi Portrait in Adobe Photoshop

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Sa tutoryal na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng isang makatotohanang rubber stamp effect sa Photoshop. Gawin ang kahit na anong larawan na isang rubber stamp sa ilang mga mabibilis na hakbang lamang.

Ang rubber stamp effect ay isang bahagi ng Rubber Stamp Photoshop Generator mula sa aking portpolyo sa Envato Market.

Rubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop Generator
Rubber Stamp Photoshop Generator

Ang mga Tutoryal na Asset

Ginamit ang mga sumusunod na asset sa produksyon ng tutoryal na ito:

1. Paano Lumikha ng Grunge Paper Background

Hakbang 1

Gumawa ng bagong 850 x 550px na dokumento. Siyempre, maaari kang gumamit ng ibang sukat para sa iyong PSD file, ngunit kinakailangan mong baguhin nang proporsyonal ang lahat ng mga sukat na ginamit sa tutoryal na ito.

Maglagay ng Grunge Stained Paper Texture sa isang bagong layer.

Create Grunge Stained Background Texture in PhotoshopCreate Grunge Stained Background Texture in PhotoshopCreate Grunge Stained Background Texture in Photoshop

Hakbang 2

Pumunta sa Layer > New Adjustment Layer at maglagay ng Gradient Map adjustment. Ang mga sumusunod na kulay na ginamit para sa gradient map ay ang mga #7a6849 at #fffbf7.

Change Background Color in Photoshop with Gradient MapChange Background Color in Photoshop with Gradient MapChange Background Color in Photoshop with Gradient Map

2. Paano Gumawa ng Rubber Stamp Shape

Hakbang 1

Piliin ang Ellipse Tool. Patuloy na pindutin ang Shift key habang ikaw ay gumuguhit, upang makagawa ng perpektong bilog. Tawagin itong layer Circle 1.

Draw a Circle in PhotoshopDraw a Circle in PhotoshopDraw a Circle in Photoshop

Hakbang 2

Pindutin ang Command/Control-J nang tatlong beses para makopya ang Circle 1, at tawagin ang mga layer na ito na Circle 2, Circle 3, at Circle 4.

Duplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in Photoshop

Itakda ang Fill ng Circle 1 layer sa 0% at lagyan din ng Stroke of 6 px, color #000000.

Add Stroke in PhotoshopAdd Stroke in PhotoshopAdd Stroke in Photoshop
Draw Circle Shape in PhotoshopDraw Circle Shape in PhotoshopDraw Circle Shape in Photoshop

Hakbang 3

Para sa Circle 2 layer, pindutin ang Command/Control-T upang maeskala ang hugis. Tiyaking i-click ang buton ng Maintain Aspect Ratio at itakda ito sa scale na 95%.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

Itakda ang Fill ng Circle 2 layer sa 0% at lagyan din ng Stroke of 4 px, color #000000.

Set Layer StylesSet Layer StylesSet Layer Styles
Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

Hakbang 4

Para sa Circle 3 layer, pindutin ang Command/Control-T upang maeskala ang hugis. Tiyaking i-click ang buton ng Maintain Aspect Ratio at itakda ito sa scale na 75%.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

Itakda ang Fill ng Circle 3 layer sa 0% at lagyan din ng Stroke of 6 px, color #000000.

Set Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in Photoshop

Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

Hakbang 5

Para sa Circle 4 layer, pindutin ang Command/Control-T upang maeskala ang hugis. Tiyaking i-click ang buton ng Maintain Aspect Ratio at itakda ito sa scale na 75%.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

Itakda ang Fill ng Circle 4 layer sa 0% at lagyan din ng Stroke of 4 px, color #000000.

Set Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in Photoshop

Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

Hakbang 6

I-download ang mga Circle Photoshop Shapes at i-load ang CSH file sa Photoshop. Pumunta sa Edit > Preset Manager at piliin ang Preset Type > Custom Shapes. I-click ang Load na buton upang mai-load ang CSH file.

Itakda ang Foreground color sa #000000. Piliin ang Custom Shape Tool at tiyaking naka-tsek ang Defined Proportions na opsyon. Para sa tutoryal na ito, ginamit ko ang shape no.17, pero maaari ka din namang gumamit ng kahit na anong hugis na nais.

Circle Photoshop Custom ShapesCircle Photoshop Custom ShapesCircle Photoshop Custom Shapes

3. Paano maglagay ng Text sa Rubber Stamp

I-click ang Vector Mask Thumbnail ng Circle 3 layer. Piliin ang Horizontal Type Tool at pumunta ng derecho sa circle path. Ang cursor ay magbabago sa isang I-beam na may dotted wavy line.

Ginamit ko ang Intro font at color #000000 para sa text. Maaari kang gumamit ng ibang type ng font at ibang kulay.

Add Text on Path in PhotoshopAdd Text on Path in PhotoshopAdd Text on Path in Photoshop

4. Paano Gumawa ng Photo Stamp Effect

Hakbang 1

Ilagay ang Man Portrait na stock image sa bagong layer. 

Add Stock Image in PhotoshopAdd Stock Image in PhotoshopAdd Stock Image in Photoshop

Hakbang 2

Manatiling pinipindot ang Control key at i-click ang Vector MaskThumbnail ng Circle 4 layer upang makagawa ng seleksyon.

Create Selection From Layer in PhotoshopCreate Selection From Layer in PhotoshopCreate Selection From Layer in Photoshop

I-click ang buton ng Add Layer Mask mula sa Layers tab upang maglagay ng mask para sa layer ng Man Portrait.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Layer Mask in PhotoshopLayer Mask in PhotoshopLayer Mask in Photoshop

Hakbang 3

Tiyakin na nakatakda ang Foreground color sa #000000 at ang Background color sa #ffffff, kung hindi ang susunod na photo effect ay hindi magiging tama.

Pumunta sa Filter > Sketch > Stamp at itakda ang Light/Dark Balance sa 4 at ang Smoothness sa 1.

How to Use Stamp Filter in PhotoshopHow to Use Stamp Filter in PhotoshopHow to Use Stamp Filter in Photoshop

Create Rubber Stamp in PhotoshopCreate Rubber Stamp in PhotoshopCreate Rubber Stamp in Photoshop

Hakbang 4

I-open ang Layer Style window ng Man Portrait layer. Ang mga Blend If sliders ay nasa ibaba ng dialog na ito. Gamitin ang mga sliders na tinatawag na This Layer upang matanggal ang kulay puti. I-drag nang simple ang kanang slider sa 180 upang maitago ang kulay puti.

Blend If Photoshop Layer StyleBlend If Photoshop Layer StyleBlend If Photoshop Layer Style

I-right click ang layer ng Man Portrait at piliin ang Convert to Smart Object.

Rubber Stamp EffectRubber Stamp EffectRubber Stamp Effect

5. Paano Maglagay ng Grungy Effect

Hakbang 1

Piliin ang lahat ng mga stamp layers (ang Circle layers, ang Text layer at ang Man Portrait layer), i-right click ang mga layers, at piliin ang Convert to Smart Object.

Maglagay ng Layer Mask sa Man Portrait Smart Object. Piliin ang Brush Tool at itakda ang Brush Size sa humigit-kumulang 800 px. At itakda ang Foreground Color sa #000000. Gamitin ang Grunge Photoshop Brushes upang makalikha ng grungy stamp effects; gumamit ng iba’t-ibang mga brushes.

Grunge Photoshop BrushesGrunge Photoshop BrushesGrunge Photoshop Brushes

Hakbang 2

Gumawa ng bagong layer at tawagin itong Stamp Lines. Piliin ang Brush Tool at mula sa Rubber Stamp Photoshop Brushes, gamitin ang stamp-lines brush.

Stamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop Brushes

Maglagay ng Layer Mask sa Stamp Lines layer. Muli, gamitin ang Grunge Photoshop Brushes upang makalikha ng grungy stamp effects at maitago din ang ibang bahagi ng stamp lines na nagtatakip sa stamp.

Stamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop Brushes

6. Paano Gumawa ng isang Multi-Colored Rubber Stamp

Kung nais mong lumikha ng multi-colored rubber stamp, maaari kang maglagay ng Color Overlay layer style sa Man Portrait Smart Object gamit ang color #d9a4ae, o maaari ka din na maglagay ng iba’t-ibang kulay para sa mga layers na nasa loob ng Smart Object.

Multi Color Rubber Stamp in PhotoshopMulti Color Rubber Stamp in PhotoshopMulti Color Rubber Stamp in Photoshop

Para sa pagtatapos, gumawa ng bagong layer at tawagin itong Old Envelope Stamp Brushes. Maaari mong gamitin ang Old Envelope Stamp Brushes upang maglagay ng makatotohanang old envelope effect. Gamitin ang color #b24659 at color #b24659 para maglagay ng iba’t-ibang mga stamp.

Old Envelope Stamp BrushesOld Envelope Stamp BrushesOld Envelope Stamp Brushes

Binabati kita! Natapos mo na!

Sa tutoryal na ito, natutunan mo kung paano lumikha ng rubber stamp effect sa Photoshop mula sa wala gamit ang mga brushes at textures. Umaasa ako na ikaw ay natuwa sa tutoryal na ito.

How to Create a Rubber Stamp in PhotoshopHow to Create a Rubber Stamp in PhotoshopHow to Create a Rubber Stamp in Photoshop

Ang rubber stamp effect ay bahagi ng Rubber Stamp Photoshop Generator mula sa aking portpolyo Envato Market.

Rubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop Generator
Rubber Stamp Photoshop Generator
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads