7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Designing

Papaano Lumikha ng Isang Propesyonal na Layout para sa Isang Magasin

Scroll to top
Read Time: 7 mins
This post is part of a series called Book Templates .
42 Best InDesign Template Tutorials
How to Change Page Size in InDesign

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Paminsan-minsan sa isang buwan, binabalikan namin ang ilan sa mga paboritong paskil mula sa kabuuang kasaysayan ng Vectortuts+. Ang tutorial na ito ni Otto Coster ay unang nailathala noong ika-apat ng Agosto, 2010.

Nagtataka ka ba kung papaano nagagawa ng mga propesyonal na designer na gawing perpekto ang balanse ng mga text at mga imahe? Gamit ang mga mabisang kasangkapan ng InDesign, matututunan mo ang mga pamamaraan na makakatulong sa iyong mag-ayos ng layout ng isang magasin.


Hakbang 1 Paghahanda ng Dokumento

Gagamit tayo ng pamantayang sukat na A4 para sa pagtuturong ito. Magsimula tayo sa pagtatakda ng bilang ng mga pahina sa 8, ang bleed hanggang sa 2 upang magkaroon tayo ng kaunting puwang para sa mga imahe na magsanib, ang mga palugit sa 10 mm para sa itaas at ilalim, ang palugit sa loob sa 13 mm, at ang palugit sa labas sa 20 mm. Ang dahilan para sa mga palugit na ito ay dahil sa isang spread na may dalawang pahina, ang medyo malaking palugit sa labas ng pahina ay mas magandang tignan at nagbibigay ng mas malaking espasyo para mapanatili ang nailimbag na bersyon. Malaking tulong din ito para sa susunod na hakbang.


Hakbang 1 Paggawa ng Grid

Para itakda ang grid ng pahina, tumungo sa “A-master spread” at piliin ang Layout > Create Guides. Ang grid ay ginagamit para mapanatili ang pagkakapantay-pantay ng layout ng pahina at nagbibigay ng balangkas para sa paglulugar ng nilalaman.   Isang kapakipakinabang na grid ang unang bagay na kakailanganin mo upang mabigyan ang iyong layout ng propesyonal na itsura. Para sa pagtuturong ito, gagamit tayo ng 12 hilera sa 12 hanay na grid na may 3 mm na pagitan. Piliin ang Fit Guides to Margins para makagawa ng isang grid na ang lapad ng mga hanay ay may sukat na 12 mm.

Bakit? Ang lapad ng ating pahina ay 210 mm, na may 20 mm na panlabas at 13 mm na panloob na palugit, may matitira tayong 177 mm para sa 12 hanay at 11 gutters. 12 mga hanay ng 12 mm plus 11 gutters ng 3 mm ay 177 mm.


Hakbang 1 Paglalagay ng isang Background

Kapag lumilikha ng isang layout para sa magasin, gugustuhin mong magkaroon ng tamang balanse sa pagitan ng puting espasyo, mga imahe, at mga teksto. Isang magandang pamamaraan ay gumamit ng isang imahe na maraming espasyong walang laman, ang espasyo sa paligid ng paksa ay may katulad na gamit ng isang puting espasyo. Gumagamit ako ng isang litratong nagngangalang, Summertime Sunshine ni Stewart, mayroon itong mainam na malabong background na pupuwede nating paglagyan ng ating teksto.

Pumunta sa ikalawa hanggang ikatlong pahina at ilagay ang litrato sa bleed space upang matakpan ang buong spread. Ilagay ang litrato sa frame para ang paksa ay nasa loob ng palugit ng unang pahina at ang taas ng cocktail ay nasa gilid ng hilera ng grid.


Hakbang 1: Paggawa ng Teksto sa Laman

Gumawa ng isang text frame na nakapuwesto sa parehong patayo at pahigang posiston ng cocktail sa kabilang pahina, dito sa ikatlong hilera, ikalimang hanay ng grid. Gagawa ito ng di nakikitang linya na nagdudugtong sa imahe sa teksto. Ginamit ko ang pamagat ng litrato na ‘Summertine Sunshine’ bilang pamuhatan at nilagyan ang kabuuan ng frame gamit ang “Fill with placeholder text” na kakayahan ng InDesign.


Hakbang 5 Paghahanda ng Baseline Grid

Upang gawing maganda ang ating teksto, kailangan nating maghanda ng baseline grid. Tumungo sa Preferences > Grids at i-set ang Increment Every sa 8 pt. Sa pagtuturong ito, gagamit tayo ng sukat na 12 pts para sa teksto at isang leading na 16 pts. Ang baseline grid na 8 pts, na kalahati ng leading, ay nagbibigay ng flexibility sapagkat maaari din natin itong gamitin sa mas maliliit na sukat ng teksto.


Hakbang 6 Pagbabago ng Istilo ng Basic Paragraph

Tumungo sa paragraph styles pallete at baguhin ang istilo ng Basic Paragraph. Ginamit ko ang FF Meta Book Roman na may sukat na 12 pts at may leading na 16 pts. Maaari ding iwanan ang leading sa auto setting dahil sisiguruhin ng baseline grid na lahat ng ito ay nakahanay ng mabuti.


Hakbang 7 Pagkakahanay

Tumungo sa Indents and Spacing at i-takda ang Alignment sa Left Justify. Sa web, ang isang justified text na magandang tignan ay halos imposibleng magawa, ngunit nagagawa ng InDesign na padaliin ang paggawa nito. Baguhin rin ang Align to Grid setting tungo sa All Lines, at magdagdag ng 16 pts ng puwang matapos ang isang talata. Hindi ito kinakailangan at maari mo ring gamitin ang First Line Indent upang paghiwalayin ang mga talata.


Hakbang 8 Pag-gitling

Ang pag-gitling ay napakahalaga para sa naka-justify na teksto. Hinahati nito ang mahahabang salita sa dulo ng isang hanay upang ang nasabing hanay ay mayroong tuwid na gilid sa halip na magkaroon ito ng malalaking puwang. Ang default na setting ng pag-gitling sa InDesign ay nangangailangan ng kaunting pagsasaayos upang mas maisaayos ang itsura nito sa katawan ng teksto. Babaguhin ko ang setting na gumamit lamang ng gitling para sa mga salitang may kahit anim na titik, at pagkatapos ng una at bago ang huling tatlong titik. Ang hangganan ng pag-gitling ay nagtatakda kung ilang linya sa isang hilera ang maari lamang magkaroon ng gitling sa dulo. Sa tingin ko, ang 3 ay masyadong marami at ang 1 bilang pinakamarami ay mas magandang tignan. Higit pa rito, dapat mong i-disable ang checkboxes para sa Capitalized Words and Last Words.


Hakbang 9 Pagja-justify

Sa default, ang justification settings ay medyo hindi maayos.   I-takda ang pagpuwang sa mga salita sa 85% bilang pinakamababa, at 105% sa pinakamataas. Sa ganitong paraan, ang mga salita ay hindi magkakaroon ng masyadong malaki o masyadong maliit na puwang sa pagitan ng mga ito. Para sa puwang sa pagitan ng mga titik, baguhin ito sa -2% bilang pinakamababa, at 2% bilang pinakamataas. Babaguhin nito ang pagja-justify ng malaki. Maaari ring mag eksperimento gamit ang glyph scaling kung kinakailangan.


Hakbang 10 Kulay ng Teksto

Gumagamit ako ng puti bilang kulay ng teksto dahil sa madilim na background. Piliin kung alin ang pinakamahusay, ngunit panatilihing nababasa ito. Piliin kung alin ang pinakamahusay, ngunit panatilihing nababasa ito.


Hakbang 11 Hanay ng Teksto

Buksan ang Text Frame Options sa pamamagitan ng pag-right click sa text frame at baguhin ang bilang ng mga hanay sa 2 na may 3 mm na gutter. Dahil dito, ang haba ng linya ay mababawasan at mas mababasa ito.


Hakbang 12 Pamuhatan

Para sa pamuhatan, gusto natin ng mas malaking sukat ng teksto na 42 pts at isang negative tracking na may halagang -50 para mabawasan ang puwang sa pagitan ng mga letra. Madalas nakikinabang sa pagbabago ng tracking ang mga pamagat.


Hakbang 13 Span Columns

Isang bagong kakayahan ng InDesign CS5 ay ang posibilidad ng isang talata na napapahaba sa kabuuan ng hanay. Gagamitin natin iyon dito para makagawa ng pamuhatan na nakasakop sa parehong hanay ng text frame. I-takda ang Paragraph Layout sa Span Columns at Span to All.


Hakbang 14 Pag-aayos ng Pamuhatan

Dahil sa mga pagbabago sa tracking, ang mga titik na “r” at “t” ay nakadikit sa isa’t isa. Ito ay isang bagay na gusto nating iwasan ng tuluyan. Para malutas ito, itinakda ko ang kerning sa 75 sa pagitan ng mga titik na gumagawa naman ng sapat na puwang para mapaghiwalay sila.


Hakbang 15 Optical Margin Alignment

Ang huling gusto mong gawin ay isang maliit na setting sa story palette ng InDesign: ang Optical Margin Alignment. Itinutulak nito ang mga gitling, mga panipi at mga malalapad na titik o letra gaya ng W at A sa labas ng text frame. Pinapalaki nito ang katangian ng mga gilid. Mag-click sa text frame, at i-enable ang Optical Margin Alignment at itakda ang halaga nito sa sukat ng katawan ng teksto.


Katapusan

Ngayon, nakagawa ka na ng simple, ngunit balanseng pahina na may mahusay na tipograpiya at gamit ng puting puwang. Mayroon ka nang pangunahing kaalaman para bumuo ng isang naaalinsunod na layout para sa isang magasin.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.