Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Photoshop Actions
Design

Paano Gumawa ng Fur na Aksyong Epekto sa Adobe na Photoshop

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Learn Photoshop Actions.
How to Create a Money Engraving Action: Photoshop in 60 Seconds
How to Create Pop Art Photo Effects With Photoshop Actions

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Sa tutoryal na ito aking ipapakita kung paano ang paggawa ng fur na aksyon sa Adobe Photoshop gamit ang paterno, bras, estilo ng kapal, at mapa ng kulay. Pagkatapos ng tutoryal na ito ay magkakaroon ka ng aksyon, na handang gumawa ng halos lahat ng proseso sa iisang pindot lamang.

Kung nais mong lagpasan ang tutoryal na ito ngunit nais mo p ring bumili ng aksyon, maaari kang magtungo sa GraphicRiver at bumili ng Fur Generator. Ang kupletong aksyon ay may mga karagdagang mga gawain, ito at gumagana sa may 72dpi at 300dpi, ito rin ay umaandar sa mga sukat, maaarimg pumili sa maraming kulay at sukat para sa fur.

Promo Fur Generator
Fur Generator sa Photoshop na Aksyon

Mga Katangian ng Tutoryal

Ang mga sumusunod na katangian ay magagamit sa tutoryal na ito:

1. Paano gamitin ang kaligiran na ito para sa aksyon

Buksan ang Photoshop,pumunta sa File > Buksan, at piliin ang FurAction-BG.jpg.

Image of the background

2. Paano Gumawa ng Teksto

Piliin ang Type Tool (T) at isulat ang "FUR". Piliin ang Aller Display font, at pumunta sa Window > Karakter at ilagay sa set ang Sukat na 347 pt at Traking na 50.

Character Panel with size and tracking

3. Paano I-install ang mga Brush at Paterno

Hakbang 1

Pumunta sa Edit > Presets > Preset Manager... Sa may Preset Type, piliin ang Brushes, pindutin ang load..., at piliin ang Brush (Fur na Tutoryal).abr.

Installing brushes with Preset Manager

Hakbang 2

Pumunta sa Edit > Presets > Preset Manager... Sa may Preset Type, piliin ang Patterns, pindutin ang load..., at piliin ang Pattern (Fur na Tutoryal).abr.

Installing patterns with Preset Manager

4. Paano Gumawa ng Aksyon

Hakbang 1

Buksan ang Actions panel, at magpunta sa Window > Actions.

Opening the Actions Panel

Hakbang 2

Tayo’y gumawa ng baging set ng mga aksyon. Para gawin ito, pindutin ang Create New Set icon, pangalanan ito ng Fur Action, at pindutin ang OK.

Creating a new action set

Hakbang 3

Pindutin ang Create New Action icon, pangalanan ito ng Fur Text, at pindutin ang Record.

Mula sa puntong ito, lahat ng gagawin mo ay marerekord. Kaya mangyari ay tignan ang panel ng mga Aksyon. Kung nakagawa ng pagkakamali, pindutin ang Stop Playing/Recording na icon, ay burahin ang mga hindi nararapat na hakbang mula sa  action Fur na teksto. Pagkatapos ay pindutin ang Begin Recording na icon para magpatuloy.

Creating a new action

Hakbang 4

Kapag napili na ang kapal ng teksto, magpunta sa Layer > Pangalanan ang Layer... at pangalanan ito ng Base Text 1.

How to rename the layer

Hakbang 5

Piliin ang Brush Tool (B). Piliin ang FUR Brush - Tutoryal na brush, pagkatapos ay ilagay ang Mode sa Normal at ang Opasidad at Daloy sa 100%, siguraduhin na ang mga sumusunod na icon ay hindi nakapili.

Choosing the brush and settings

Hakbang 6

Ngayon ay gumawa tayo ng bagong layer. Magpunta sa Layer > New > Layer..., pangalanan ito ng Fur-1, at pindutin ang OK.

Creating and naming a layer

Hakbang 7

Piliin ang layer na Base Text 1 ulit at magpunta sa Type > Create Work Path.

Creating a work path

Hakbang 8

Ngayon ay piliin ang layer Fur-1, buksan ang Paths panel sa pagpunta sa Window > Paths, pindutin sa kaliwa ang Work Path,at piliin ang Stroke Path... Piliin ang Brush sa drop-down na menu, tanggalin sa pagkakapili ang Simulate Pressure option, at pindutin ang OK.

Pagkatapos noon, burahin ang Work Path mula sa mga Path panel.

Applying a stroke to the path

Hakbang 9

Bumalik sa Layers panel. Ngayon ay pagsasamahin natin ang mga teksto na may fur. Para gawin ito, piliin ang Fur-1 mula sa mga Layer panel, pagkatapos ay pinduti ang Shift na nota at piliin ang Base Text 1.

Selecting two layers to merge

Bitawan ang Shift na nota, Pindutin ng pakanan ang Fur-1, at piliin ang Merge Layers.

How to merge the layers

Hakbang 10

Ngayon ay magdadagdag tayo ng mga Estilo ng layer. Pindutin ng dalawang beses ang layer Fur-1 para ilagay ang mga sumusonod na estilo:

Magdagdag ng Bevel at Paumbukin kasama ang mga sumusunod:

 • Estilo: Panloob na umbok
 • Teknik: Makinis
 • Lalim: 63 %
 • Diresyon: Pataas
 • Sukat: 24 px
 • Palambutin: 16 px
 • Gamit ng global na ilaw: Hindi naka-tsek
 • Angulo: 13º
 • Taas: 42º
 • Pagsaayos ng Hugis: Gaussian
 • Walang katulad: Totoo
 • Pagpili ng Moda: Malambot
 • Kulay ng nakapiling moda: #ffffff
 • Liwanag ng napili: 65%
 • Pag-gamit ng aninong moda: Nakapatong
 • Kulay ng aninong moda: #362a1a
 • Liwanag ng aninong moda: 26%
Bevel and Emboss settings

Hakbang 11

Magdagdag ng Pagkakahugis sa Bevel at Paumbukin kasama ang mga sumusunod:

 • Pagkakahugis: Gaussian
 • Katulad: Hindi naka-tsek
 • Haba: 61%
Bevel and Emboss Contour settings

Hakbang 12

Magdagdag ng Inner Glow kasama ang mga sumusunod:

 • Moda ng Pagsasama: Iskrin
 • Liwanag: 25%
 • Ingay: 0%
 • Kulay: #cfb9a6
 • Teknik: Mas Malambot
 • Pinanggalingan: Sentro
 • Galaw: 4%
 • Sukat: 213 px
 • Pagkakahugis: Pahaba
 • Wlang katulad: Hindi naka-tsek
 • Haba: 100%
 • Pagkakaiba: 0%
Inner Glow Settings

Hakbang 13

Magdagdag ng Color Overlay kasama ang mga sumusunod:

 • Moda ng Pagsasama: Kulay
 • Kulay: #ffffff
 • Liwanag: 21%

Color Overlay Settings

Hakbang 14

Magdagdag ng Pattern Overlay kasama ang mga sumusunod:

 • Moda ng Pagsasama: Normal
 • Liwanag: 100%
 • Paterno: Pumili ng paterno na iyong na-download, Paterno (Buong tutoryal).pat.
 • Timbang: 25%
 • Koneksyon sa Layer: Naka-tsek
Pattern Overlay settings

Hakbang 15

Magdagdag ng Drop Shadow kasama ang mga sumusunod:

 • Moda ng Pagsasama: Normal
 • Kulay: #6d655d
 • Liwanag: 100%
 • Paggamit ng global na ilaw: Hindi naka-tsek
 • Angulo: 0 º
 • Distansya: 18 px
 • Pagkakakalat: 100%
 • Sukat: 0 px
 • Pagkakahugis: Pahaba
 • Wlang katulad: Hindi naka-tsek
 • Ingay: 0%
 • Ang layer ay natatakpan ang Pag-ibabang anino: Naka-tsek
First Drop Shadow settings

Hakbang 16

Kung ikaw ay hindi gumagamit ng Adobe Photoshop CC, pindutin ang OK at lagpasan hanggang hakbang numero 18, kung hindi ay tumuloy dito.

Magdagdag ng panibagong pang-ibabang anino sa ibaba ng nauna, kasama ng mga sumusonod:

 • Moda ng Pagsasama: Normal
 • Kulay: #e5dacf
 • Liwanag: 100%
 • Paggamit ng global na ilaw: Hindi naka-tsek
 • Angulo: 0 º
 • Distansya: 0 px
 • Pagkakakalat: 0%
 • Sukat: 2 px
 • Pagkakahugis: Pahaba
 • Wlang katulad: Hindi naka-tsek
 • Ingay: 0%
 • Ang layer aynatatakpan ang Pag-ibabang anino: Naka-tsek
Second Drop Shadow settings

Hakbang 17

Magdagdag ng panibagong pang-ibabang anino sa ibaba ng nauna, kasama ng mga sumusonod:

 • Moda ng Pagsasama: Multiplikahin
 • Kulay: #000000
 • Liwanag: 30%
 • Paggamit ngglobal na ilaw: Hindi naka-tsek
 • Angulo: 0 º
 • Distansya: 34 px
 • Pagkakakalat: 0%
 • Sukat: 1 px
 • Pagkakahugis: Pahaba
 • Wlang katulad: Hindi naka-tsek
 • Ingay: 0%
 • Ang layer aynatatakpan ang Pag-ibabang anino: Naka-tsek

Pindutin ang OK.

Third Drop Shadow Settings

Ang iyong imahe ay dapat na magmukhang ganito:

how the image should look like

O kung ikaw naman ay gumagamit ng lumang bersyon ng Adobe Photoshop:

how the image looks in an older photoshop

Hakbang 18

Lagpasan hanggang hakbang 23 kung ikaw ay gumagamit ng Adobe Photoshop CC.

Gumawa ng dalawang kopya ng layer Fur-1 at ilagay ito sa ilalim ng orihial.

Making two copies of the layer

Hakbang 19

Pindutin ng tama ang unang kopya at pillin ang Clear Layer Style. Gawin din ito sa pangalawa pang kopya.

Clearing the Layer Style

Hakbang 20

Palitan ang Fill ng parehas na kopya sa 0%.

Changing the Fill of the layers

Hakbang 21

Pindutin ng dalawang beses ang unang kopya para magdagdag ng panibagong layer na estilo.

Magdagdag ng Drop Shadow kasama ang mga sumusunod:

 • Moda ngPagsasama: Normal
 • Kulay: #e5dacf
 • Liwanag: 100%
 • Paggamit ngglobal na ilaw: Hindi naka-tsek
 • Angulo: 0 º
 • Distansya: 0 px
 • Pagkakakalat: 0%
 • Sukat: 2 px
 • Pagkakahugis: Pahaba
 • Wlang katulad: Hindi naka-tsek
 • Ingay: 0%
 • Ang layer aynatatakpan ang Pag-ibabang anino: Naka-tsek

Pindutin ang OK.

Second Drop shadow for older photoshop

Hakbang 22

Pindutin ng dalawang beses ang pangalawa kopya para magdagdag ng panibagong layer na estilo.

Magdagdag ng Drop Shadow kasama ang mga sumusunod:

 • Moda ng Pagsasama: Multiplikahin
 • Kulay: #000000
 • Liwanag: 30%
 • Paggamit ngglobal na ilaw: Hindi naka-tsek
 • Angulo:
 • Distansya: 34 px
 • Pagkakakalat: 0%
 • Sukat: 1 px
 • Pagkakahugis: Pahaba
 • Wlang katulad: Hindi naka-tsek
 • Ingay: 0%
 • Ang layer aynatatakpan ang Pag-ibabang anino: Naka-tsek

Pindutin ang OK.

Third Drop Shadow for older photoshop

Hakbang 23

Ngayon ay kailangan na nating palitan ang Fur-1 na layer patungo sa Smart Object.

Para sa Adobe Photoshop CC:

Pindutin ng pakanan ang layer Fur-1 at piliin ang Convert sa Smart Object.

Converting layer to Smart Object

Para sa mas lumang bersyon ng Adobe Photoshop:

Piliin ang Fur-1, hawakan ang Shift na nota at pindutin ang Fur-1 kopya 2. Bitawan ang Shift na nota, pagkatapos ay pindutin ng pakanan ang layer Fur-1 at piliin ang Convert sa Smart Object.

Converting layers to Smart Object in older photoshop

Hakbang 24

Ngayon ay palitan na natin ang kulay ng fur. Gagawin natin itong puti. Magpunta sa Adjustments panel at pindutin ang Gradient Map. Kung hindi mo ito makita, magtungo sa Window > Adjustments.

Creating a new Gradient Map

Hakbang 25

Ang kabuuan ng imahe ay magiging kaiaba, ngunit huwag mag-alala. Palitan ang pangalan ng layer Gradient map 1 patungo sa Gradient na kulay.  

Renaming the Gradient Map

Hakbang 26

Pindutin ng pakaliwa ang layer Gradient na Kulay at piliin ang Clipping Mask.

Applying a Clipping Mask to a layer

Hakbang 27

Pindutin ng dalawang beses ang Gradient icon na nasa Gradient color layer. Ang mga Properties na panel ay lilitaw.

Opening the Properties Panel

Hakbang 28

Pindutin ang Gradient bar sa Properties na panel upang buksan ang Gradient Editor.

Gawin ang gradient sa ganitong porma:

 • Unang hintong kulay: #000000 at lokasyon 0%
 • Pangalawa hintong kulay: #848484 at lokasyon 30%
 • Pangatlo hintong kulay: #c0c0c0 at lokasyon 48%
 • Pang-apat hintong kulay: #ffffff at lokasyon 100%

Pindutin ang OK.

Opening the Gradient Editor

Hakbang 29

Pangalanan ang layer Fur-1 ng Fur, pagkatapos ay tigilan ang pagrerekord ng aksyon.

Finishing the recording of the action

Maligayang pagbati, Ikaw ay natapos na!

Sa tutoryal na ito, natuto ka kung paano gumawa ng fur na aksyon sa Adobe Photoshop.

Nagsimula tayo sa pag-gawa ng teksto, habang nirerekord ang aksyon, naglagay tayo ng haligi dito gamit ang Bras at ang Daan, pagkatapos ay ang Estilo ng layer at panghuli ay ang mapa ng Gradient para mapalitan ang kulay.

Image with the final result

Maga dapat tandaan bago maglaro ng aksyon:

 • Siguraduhing na-install ang mga Paterno at Bras.
 • Siguraduhin na ang Linaw ng Bras at Daloy ay nasa 100%, tulad ng hakbang 5 sa "4 - Paano guma ng aksyon."
 • Siguraduhin na nilalaro mo ang mga aksyon na nakapili ang lapag ng teksto.

Para laruin ito, kailangan mong piliin ang action Fur Text at pindutin ang Play in the Actions na panel.

Sana ay nasiyahan kayo sa tutoryal na ito, maglagay lamang ng mga komento sa ibaba. Ang ating ginawang aksyon ay parte ng Fur Generator.

Promo of Fur Generator
Fur Generator Photoshop Action
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.