7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Paano Gumawa ng Madaling Digital Glitch Text Effect sa Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 6 mins
This post is part of a series called How to Make Glitch Art.
How to Create a Glitch Animated Gif Action in Adobe Photoshop
How to Create a Set of Glitches in Adobe Photoshop

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Anna Nelson (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Paano Gumawa ng Madaling Digital Glitch Text Effect sa Adobe Photoshop

Ang sangguning ito ay ipapakita sa iyo kung paano gamitin ang layer styles, filters, at layer masks ng Photoshop upang gumawa ng mabilis at madaling digital glitch text effect. Tayo’y magsimula!

Ang text effect na ito ay pinukaw ng maraming Layer Styles na matatagpuan sa GraphicRiver.

Tutorial Assets

Ang sumusunod na assets ay ginamit noong produksyon ng sangguning ito:

1. Paano Gawin ang Background at Text Layers

Hakbang 1

Gumawa ng 900 x 700 px Bagong Document, pindutin ang Create new fill o adjustment layer icon sa baba ng Layers panel, piliin ang Solid Color, at gamitin ang Color #101010.

Solid Color LayerSolid Color LayerSolid Color Layer

Hakbang 2

Isulat ang text sa White gamit ang font Pixel Digivolve, at itakda ang Size sa 170 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Hakbang 3

I-rename ang text layer sa Text 01, i-right-click ito, at piliin ang Convert to Smart Object.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Hakbang 4

I-duplicate ang Text 01 layer, at i-rename ang kopya sa Text 02.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

Hakbang 5

Itago ang Text 02 sa pamamagitan ng pagpindot ng eye icon sa tabi nito.

Hide the LayerHide the LayerHide the Layer

2. Paano Maglagay ng Layer Styles

I-double-click ang Text 01 para ilagay ang sumunod na Layer Style:

Hakbang 1

Sa Blending Options pumunta sa Advanced Blending, at i-uncheck ang boxes ng G at B Channels.

Advanced BlendingAdvanced BlendingAdvanced Blending

Hakbang 2

Magdagdag ng Outer Glow gamit ang mga settings na ito:

 • Opacity: 50%
 • Color: #ffffff
 • Size: 10
Outer Glow Layer StyleOuter Glow Layer StyleOuter Glow Layer Style

Ito ay maglalagay ng style sa pulang bahagi ng text.

Styled Text 1Styled Text 1Styled Text 1

Ipakita ang Text 02, at i-double-click para ilagay ang sumunod na Layer Style:

Hakbang 3

Sa Blending Options, pumunta sa Advanced Blending, at i-uncheck ang R Channels box.

Advanced Blending OptionsAdvanced Blending OptionsAdvanced Blending Options

Hakbang 4

Magdagdag ng Outer Glow gamit ang mga settings na ito:

 • Opacity: 50%
 • Color: #ffffff
 • Size: 10
Outer Glow Layer StyleOuter Glow Layer StyleOuter Glow Layer Style

Ito ay maglalagay ng style sa bughaw na bahagi, na hindi makikita ngayon, pero ito ang susunod nating aasikasuhin.

Styled Text 2Styled Text 2Styled Text 2

3. Paano Maggawa ng Basic Glitch Effect

Hakbang 1

Piliin ang Move Tool, at gamitin ang Arrow Keys para bahagyang galawin ang Text 01 at Text 02 sa magkaibang direksyon para ipakita ang pula at bughaw na mga kulay, at makakuha ng resultang iyong nais.

Nudge the Text LayersNudge the Text LayersNudge the Text Layers

Hakbang 2

I-duplicate parehas ang Text 01 at Text 02 layers.

Duplicate LayersDuplicate LayersDuplicate Layers

Hakbang 3

Gumawa ng New Layer sa ibabaw ng lahat ng layers, pangalanan ito Filters 01, at pindutin ang Option-Command-Shift-E keys para gumawa ng stamp ng lahat ng layers na mayroon ka.

I-right-click ang Filters 01 layer, at pillin ang Convert to Smart Object.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Hakbang 4

I-press-hold ang Option key at pindutin ang Add layer mask icon sa ilalim ng Layers panel para magdagdag ng inverted layer mask.

Add a Layer MaskAdd a Layer MaskAdd a Layer Mask

Hakbang 5

I-duplicate ang Filters 01 at muling pangalanan ang kopya ng Filters 02.

Duplicate the LayerDuplicate the LayerDuplicate the Layer

4. Paano Gumawa Gamit ang Layer Masks

Hakbang 1

Piliin ang Rectangular Marquee Tool, gumawa ng ilang random na mga seleksyon na sumasakop ng mga bahagi ng text, at siguraduhing palawakin ang mga seleksyon upang maabot ang kaliwa at kanang bahagi ng text.

Magpanatili ng sapat na vertical space sa pagitan ng mga seleksyon dahil tayo ay gagawa ng ilan pang mga seleksyon sa pagitan nito.

Create SelectionsCreate SelectionsCreate Selections

Hakbang 2

Piliin ang thumbnail ng Filters 01 layer mask, at i-Fill ang selection ng White.

Pindutin ang Command-D para i-Deselect.

Fill the SelectionFill the SelectionFill the Selection

Hakbang 3

I-press-hold ang Option key at pindutin ang thumbnail ng Filters 01 layermask para ipakita ito. Gagamitin natin ito bilang sanggunian upang gawin ang mga seleksyon sa pagitan ng mga linyang mayroon na tayo.

Show the Layer MaskShow the Layer MaskShow the Layer Mask

Hakbang 4

Gamitin ang Rectangular Marquee Tool muli upang gumawa ng mas maninipis na linya sa pagitan ng mga linyang mayroon ka, pero magpanatili rin ng ilang unselected areas.

Create More SelectionsCreate More SelectionsCreate More Selections

Hakbang 5

I-press-hold ang Option key at pindutin ang ng Filter 01 layer mask thumbnail ulit para gamitin ang orihinal na nilalaman, piliin ang thumbnail ng Filter 02 mask, at i-Fill ang bagong selection ng White.

I-deselect kapag ikaw ay tapos na.

Fill the SelectionFill the SelectionFill the Selection

5. Paano Maglagay ng Glitch Effect Filters

Hakbang 1

Piliin ang Filters 01 layer, pumunta sa Filter > Pixelate > Mezzotint, at i-set ang Type sa Short Strokes.

Mezzotint FilterMezzotint FilterMezzotint Filter

Hakbang 2

Piliin ang Filters 02 layer, pumunta sa Filter > Distort > Wave. Ito ay maaaring maging nakakalitong filter na ilagay, kaya maaaring kailanganin mong gumamit ng iba’t-ibang halaga hangga’t makuha mo ang resultang iyong nais.

Ang mga halaga na ginamit dito ay:

 • Bilang ng mga Generator: 1
 • Wavelength:
  • Min. 1
  • Max. 106
 • Amplitude:
  • Min. 90
  • Max. 133
 • Scale:
  • Horiz. 6
  • Vert. 1
 • Type: Sine
 • Undefined Areas: Ulitin Edges Pixels
Wave Filter SettingsWave Filter SettingsWave Filter Settings

Hakbang 3

Pumunta sa Filter > Pixelate > Mezzotint, at i-set ang Type sa Long Strokes.

Mezzotint FilterMezzotint FilterMezzotint Filter

Hakbang 4

Pumunta sa Filter > Stylize > Wind, i-set ang Method sa Wind, at ang Direction sa From the Right.

Wind FilterWind FilterWind Filter

Hakbang 5

Kung kailangan mong magtanggal ng mga hindi ninanais na bahagi, piliin ang thumbnail ng layer mask, piliin ang Brush Tool, at pumili ng soft round tip.

I-Set ang Foreground Color sa Black, at magpinta sa mga hindi kanais-nais na bahagi para itago ang mga ito.

Hide Unwanted AreasHide Unwanted AreasHide Unwanted Areas

6. Paano Magdagdag ng Scanlines

Hakbang 1

Pindutin ang Creat new fill o adjustment layer icon sa baba ng Layers panel, at piliin ang Color Lookup.

Piliin ang Fuji ETERNA 250D Fuji 3510 (by Adobe).cube table mula sa 3DLUT File menu.

Color LookupColor LookupColor Lookup

Hakbang 2

Gumawa ng New Layer sa ibabaw ng lahat ng layers, i-Fill ito ng White, pangalanan itong Scanlines, at i-convert ito sa Smart Object.

Siguruhin na ang Foreground at Background Colors ay naka-set sa Black and White.

Create the Scanlines LayerCreate the Scanlines LayerCreate the Scanlines Layer

Hakbang 3

Pumunta sa Filter > Filter Gallery > Sketch > Halftone Pattern, at gamitin ang settings na ito:

 • Size: 1
 • Contrast: 5
 • Uri ng Pattern: Line
Halftone Pattern FilterHalftone Pattern FilterHalftone Pattern Filter

Hakbang 4

Palitan ang Blend Mode ng Scanlines layer's sa Soft Light at ang Opacity nito sa 50%.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

Hakbang 5

Pindutin ang Creat new fill o adjustment layer icon sa baba ng Layer panel, piliin ang Pattern, at gamitin ang Pattern 1 Fill mula sa basic scanline patterns pack.

Palitan ang Opacity ng layer sa 25%.

Pattern Fill LayerPattern Fill LayerPattern Fill Layer

7. Paano Gumawa ng Noise Overlay

Hakbang 1

Gumawa ng New Layer sa ibabaw ng lahat ng layers, i-fill ito ng Black, pangalanan itong Noise, at i-convert sa Smart Object.

Create the Noise LayerCreate the Noise LayerCreate the Noise Layer

Hakbang 2

Pumunta sa Filter > Texture > Grain, at gamitin ang settings na ito:

 • Intensity: 40
 • Contrast: 50
 • Grain Type: Stippled
Grain Texture FilterGrain Texture FilterGrain Texture Filter

Hakbang 3

Pindutin ang OK, at pumunta ulit sa Filter > Texture > Grain at gamitin ang parehas na mga halaga sa naunang hakbang.

Grain Filter SettingsGrain Filter SettingsGrain Filter Settings

Hakbang 4

Pindutin ang New effect layer icon sa kanang ibabang dulo, pumunta sa Sketch > Conte Crayon, at gamitin ang settings na ito:

 • Foreground Level: 7
 • Background Level: 7
 • Texture: Canvas
 • Scaling: 100%
 • Relief: 4
 • Light: Top
Conte Crayon FilterConte Crayon FilterConte Crayon Filter

Hakbang 5

Palitan ang Blend Mode ng Noise layer sa Linear Dodge (Add), at ang Opacity nito sa 20%.

Set Blend Mode to Linear DodgeSet Blend Mode to Linear DodgeSet Blend Mode to Linear Dodge

Hakbang 6

Gamitin ang Rectangular Marquee Tool para gumawa ng mga random na seleksyon sa buong dako ng dokumento, pero subukang iwasan ang paggawa ng malalaking seleksyon sa text.

Create Random SelectionsCreate Random SelectionsCreate Random Selections

Hakbang 7

Pindutin ang Command-J para i-duplicate ang seleksyon sa isang New Layer, muling pangalanan ito ng Noise Lines, at palitan ang Blend Mode nito sa Color Dodge.

Add Noise LinesAdd Noise LinesAdd Noise Lines

Pagbati! Ikaw ay Tapos Na

Sa sangguniang ito, kami ay gumawa ng ilang text layer smart objects, at gumamit ng blending options at layer styles para magawa ang main glitch effect.

Pagkatapos, kami ay gumawa ng filter layers, at iniakma ang layer masks ng mga ito.

Sa wakas, kami ay gumamit ng ilang filters para tapusin ang glitch effect, at nagdagdag rin ng mabilis na noise overlay para gawin itong mas makakatotohanan.

Huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento, mungkahi, at mga resulta sa baba.

Glitch Text Effect Photoshop TutorialGlitch Text Effect Photoshop TutorialGlitch Text Effect Photoshop Tutorial
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.