Device Mockups

Show how your app or website will look on different screens by using realistic device mockups. They're easy to customize in the software of your choice.
  1. Lumikha ng Kamera Phone Mock-Up Gamit ang
mga Smart Object at mga Smart Filter sa Photoshop

    Lumikha ng Kamera Phone Mock-Up Gamit ang mga Smart Object at mga Smart Filter sa Photoshop

    Tutorial Intermediate

    Ang Photoshop Smart Filters ay isa sa mga pinakakamangha manghang bagay tungkol sa mga Smart Object. Kapag gumamit ka ng filter na epekto sa isang Smart...