Drawing Human Anatomy

If you want to draw people, you need to master human anatomy. Read these free drawing tutorials and get hands-on practice with drawing the human form.
 1. Ang Saligan para sa Anatomya ng Tao: Pangunahing Sukat ng Katawan

  Ang Saligan para sa Anatomya ng Tao: Pangunahing Sukat ng Katawan

  Tutorial Beginner

  Kung nagawa mo ang pagkuha ng enerhiya sa nakaraang tutorial, ikaw ay meron ng magaan na loob sa pagguhit ng mga tao. Ngayon ay sisimulan natin ang...

 2. <h1>Paano Maglikha ng Sign Language Digital
Painting in Adobe Phtoshop</h1>

  <h1>Paano Maglikha ng Sign Language Digital Painting in Adobe Phtoshop</h1>

  Tutorial Intermediate

  Pagmamahal ay… pangkalahatan. Matutunan kung paano lumikha ng digital painting na ang inspirasyon ay hango sa mga American Sign Language alphabet na ...