Cartoons & Comics

Want to be a comic artist? Learn the secret of drawing engaging cartoons and comics in these detailed drawing tutorials for beginners.
 1. 50 Baliw na Komikong-Aklat na Istilo na mga Photoshop Effects

  50 Baliw na Komikong-Aklat na Istilo na mga Photoshop Effects

  Tutorial Beginner

  Ang mga komikong aklat at mga grapikong nobela ay nagsasama ng dalawang bagay na hinahangad na tagpiin ng bawat nagdidisenyo: totoong kahulugan at dalisay,...

 2. Paano Gumawa ng Cartoon Text Effect sa Adobe
Photoshop

  Paano Gumawa ng Cartoon Text Effect sa Adobe Photoshop

  Tutorial Beginner

  Sa pagtuturo na ito, aking ipapakita kung paano gumawa ng simpleng cartoon text effect gamit ng isang pattern at layer style.

 3. Mga Batayan sa
Cartoons: Paano Gumuhit ng Cartoon na Katawan

  Mga Batayan sa Cartoons: Paano Gumuhit ng Cartoon na Katawan

  Tutorial Beginner

  Ang kasiyahan sa pag-gawa ng mga karakter na cartoon ay hindi nasusukat. Ang pag-gawa at paghubog ng karakter ay hindi lamang nai-uugnay sa paghubog ng...